Deník veřejné správy

Regulace životního stylu

Podle zprávy Liberálního institutu se Česko v letošním žebříčku Nanny State Index umístilo na 29. místě z 30 zemí a udrželo si tak pověst bašty svobody v oblasti životního stylu. Přístup naší země k regulaci potravin, nápojů, alkoholu a e-cigaret zůstává do značné míry volný. Přetrvává však úplný zákaz kouření v restauracích zavedený v roce 2017. Ačkoli se Česko obecně vyhýbá nadměrným státním zásahům, přetrvává riziko, že budou nepřímo zavedena opatření tohoto typu.
5. 6. 2023 Obec a finance Ostatní

Přerušení zasedání zastupitelstva obce

Je možné přerušit zasedání zastupitelstva obce, když je rozjednán bod programu, ale nebylo o závěrech k němu hlasováno (např. z důvodu potřeby věc dále prodiskutovat, shromáždit podklady, zadat právní analýzu apod.)? Pokud ano, za jakých podmínek?
2. 6. 2023 Obec a finance Legislativa

Elektronická žádost o řidičský průkaz usnadňuje lidem život již 2 roky

Již dva roky si občané mohou ušetřit návštěvu úřadu a požádat o nový řidičský průkaz z pohodlí domova on-line. Takzvané ePodání od té doby využilo více než 64 000 řidičů, kteří o řidičský průkaz zažádali prostřednictvím Portálu občana nebo Portálu dopravy, spuštěného vloni v prosinci. Nejvíce možnost e-Podání využívají řidiči v Praze, Brně a Plzni.
2. 6. 2023 Ministerstvo dopravy Veřejná správa online

Vesnicí roku se Pardubického kraje stala Suchá Lhota

Do 27. ročníku soutěže Vesnice roku 2023 v Programu obnovy venkova se v Pardubickém kraji přihlásilo celkem 13 obcí. Vítězem se stala a Zlatou stuhu získala Suchá Lhota, obec s 84 obyvateli, která byla co do počtu obyvatel nejmenší přihlášenou obcí v rámci kraje i celé republiky. Nachází se přibližně 13 kilometrů od Litomyšle v okrese Svitavy.
2. 6. 2023 Pardubický kraj Regiony

Konsolidační balíček se asi nezmění

Ozdravný balíček ekonomických opatření, který má konsolidovat veřejné finance byl představen vládou 11. května jako výsledek dohody pěti stran vládní koalice. Nutno dodat, že šlo o politické představení záměrů vlády, které nyní prochází mediální diskuzí. Konečná legislativní podoba balíčku bude vládou projednána v červnu. Návrh zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů prošel v závěru května drasticky zkráceným meziresortním připomínkovým řízením, které však přineslo na šest desítek souborů připomínek od jednotlivých ministerstev, obcí, krajů a dalších institucí, které mají být vypořádány do 9. června.
1. 6. 2023 Obec a finance Ekonomika

Pěšky do školy

Organizace Pěšky městem vyhlašuje již posedmé výzvu Pěšky do školy. Výzva i letos žáky nabádá k pravidelnosti pěší docházky, oproti jiným akcím tedy nezdůrazňuje celkový počet kilometrů nachozených v daném týdnu, ale dlouhodobou změnu životního stylu.
1. 6. 2023 Obec a finance Školství

Do meziresortu zamířil zákon o podpoře v bydlení, pomůže 1,3 milionu lidí ohrožených ztrátou bydlení

Zákon společně připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jeho cílem je do deseti let snížit počet lidí v bytové nouzi nejméně o třetinu ze současných asi 154 tisíc. Důrazem na prevenci dojde k razantnímu snížení nákladů státu, které jsou s bytovou nouzí spojeny. Zákon také výrazně omezí obchod s chudobou a množství dětí, které kvůli nevyhovujícímu bydlení končí každý rok ve státní péči. Obcím zajistí dlouhodobé a předvídatelné financování různých opatření na řešení bytové situace svých obyvatel.
1. 6. 2023 MMR ČR Bydlení a stavby

Zástupci Olomouckého kraje s dalšími představiteli řešili evropské dotace, energetiku a rozvoj vzdělávání

Hlavním tématem dalšího zasedání Regionální stálé konference (RSK) Olomouckého kraje byla energetika a evropské dotace. Debata se dotkla také rozvoje vzdělávání v kraji. O aktuální situaci a řešení do budoucna jednali ve čtvrtek 25. května zástupci kraje, společně se zástupci měst a obcí, neziskových organizací, podnikatelského sektoru, místních akčních skupin, Univerzity Palackého Olomouc a také Ministerstva pro místní rozvoj.
1. 6. 2023 Olomoucký kraj Regiony

Pardubický kraj připomínkuje konsolidační balíček: ponechat peníze krajům a nové spravedlivé rozdělení, daň z nemovitostí plně obcím

V pondělí skončilo připomínkové řízení k vládnímu konsolidačnímu balíčku. Pouze pět dní bylo na vyjádření připomínkových míst k velmi obsáhlé materii. Jako hejtmané jsme se minulý týden ve čtvrtek sešli na noční mimořádné poradě, kde jsme projednali naše stanovisko k navrhovaným změnám, které se týkají územních samospráv – obcí a krajů. A shoda na závěrečném stanovisku byla až překvapivá. Přitom nechceme říkat jen jednoduché NE k některým návrhům, ale předkládáme i vlastní návrhy.
1. 6. 2023 Pardubický kraj Ekonomika

Konsolidace veřejných rozpočtů stojí municipality 34 miliard korun

Podle odhadů SMO ČR vychází finanční dopad konsolidačního balíčku na města a obce ve výši 34 mld. Kč. Svazoví experti vyčíslili jednotlivé položky, které se týkají dopadů na samosprávy, jako jsou dopady vyjmutí podílu obcí na dani z nemovitosti ve prospěch státního rozpočtu či vyjmutí podílu obcí na dani z hazardních her opět ve prospěch státního rozpočtu. Patří tam i odhad vyčíslení propadu vlivem ponížení podílu na sdílených daních v důsledku vyjmutí podílu obcí na 2 procentních bodech u výnosu daně z právnických osob (DPPO). Města a obce také stále doplácejí na výkon přenesené státní správy.
31. 5. 2023 Obec a finance Ekonomika

Rozhovory s partnery konference ISSS 2023

Na konferenci ISSS jsme už třetí ročník v řadě zpovídali naše partnery ve filmovém koutku v přízemí u VIP zóny. Moderátorovi Janu Pokornému odpovídal generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon, generální ředitel Cisco Michal Stachník, generální ředitel ICZ Dan Rosendorf a Václav Koudele z Microsoftu, Tomáš Hlavsa z Evidenu a další.
31. 5. 2023 ISSS Veřejná správa online

Nekalé praktiky při nákupu fotovoltaiky

Zájem Čechů o výrobu energií z obnovitelných zdrojů roste. Spolu s tím se ale objevují nekalé praktiky některých dodavatelů. Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo desatero rad, na co si dát pozor při výběru dodavatele, jaké podmínky si vyjednat či jak postupovat, když dodavatelská firma neplní podmínky smlouvy.
31. 5. 2023 Obec a finance Ostatní