K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Kalendář akcí pro veřejnou správu (1. 1.–31. 12. 2018)

Starší, Novější, Aktuální

17. 1. 2018

Nová právní úprava odměňování členů zastupitelstev
Místo: Praha 4, Nám. Hrdinů 1634/3
Pořadatel: MV ČR
Čas: 9.00–13.00
odborný seminář
Další informace

18.–19. 1. 2018

Current Trends in Public Sector Research
Místo: Šlapanice u Brna, Nádražní 465/58
Pořadatel: ESF MU
tradiční akce zaměřující se na problematiku veřejného sektoru
Další informace

18.–21. 1. 2018

GO, Regiontour
Místo: Brno, Výstaviště
Pořadatel: Veletrhy Brno
Mmezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu
Mezinárodní veletrh turistických možností v regionech
Další informace

22.–25. 1. 2018

Infotherma 2018
Místo: Ostrava, Výstaviště Černá louka
Pořadatel: Inforpres
Čas: 9.00–18.00
25. ročník největší specializované výstavy k vytápění, úsporám energie a využívání obnovitelných zdrojů v malých a středních objektech
Další informace

24.–25. 1. 2018

NIMBY efekt – občané, město, investor
Místo: Praha
Pořadatel: B.I.D. services
3. ročník konference pro zástupce měst, soukromých i privátních investorů a občanských spolků
Další informace

30. 1. 2018

Energetický management pro veřejnou správu
Pořadatel: B.I.D. services
odborná konference
Další informace

31. 1. 2018

Nákup energie v organizacích veřejné správy
Místo: Praha 6, Vítězné nám. 4
Pořadatel: B.I.D. services
odborná konference o energetickém managementu ve veřejné správě
Další informace

1. 2. 2018

Zahrada hrou
Místo: Praha 1, Na Poříčí 26, Divadlo Archa
Pořadatel: Nadace Proměny
Čas: 9.00–16.00
Další informace

1. 2. 2018

Venkov 2018
Místo: Praha 2, Albertov 6
Pořadatel: ČGS, PřF UK Praha
Čas: 10.00–15.00
11. ročník diskuzního semináře
Další informace

8. 2. 2018

Financování vodárenské infrastruktury 2018
Místo: Praha 6-Dejvice, Vítězné náměstí 684/4, Hotel DAP
Pořadatel: B.I.D. services
10. výroční ročník konference
Další informace

8.–10. 2. 2018

FOR Pasiv 2018
Místo: Praha 9-Letňany, Beranových 667, PVA Expo Praha
Pořadatel: ABF
6. veletrh nízkoenergetických, pasivních a nulových staveb
Další informace

20. 2. 2018

Den malých obcíDen malých obcí
Místo: Praha 18-Letňany, Beranových 667, PVA Expo Praha
Pořadatel: Komora obcí SMO ČR, časopis Obec a finance, Triada
Čas: 9.00
Tradiční setkání starostů malých obcí s významnými představiteli ústředních orgánů státní správy pořádané pod záštitou MMR ČR.
Další informace

26. 2. 2018

Dobrá místa pro život 2018
Místo: Praha 4, Tomíčkova 2144/1
Pořadatel: NSZM ČR
Čas: 10.00–15.00
inspirativní setkání Dobrá místa pro život - Chytře a udržitelně pro města a obce
Další informace

27.–28. 2. 2018

Inspirujme se… městy a regiony
Místo: Průhonice, Vzdělávací a informační centrum Floret
Pořadatel: CENIA, MŽP SR
odborná konference
Další informace

27. 2.–2. 3. 2018

Aqua-Therm Praha 2018
Místo: Praha 18-Letňany, Beranových 667, PVA Expo Praha
Pořadatel: PVA Expo Praha
22. Mezinárodní odborný veletrh vytápěcí, ventilační, klimatizační, měřící, regulační, sanitární a ekologické techniky
Další informace

27. 2. 2018

Den malých obcíDen malých obcí
Místo: Prostějov, Komenského 6, Společenský dům
Pořadatel: Komora obcí SMO ČR, časopis Obec a finance, Triada
Čas: 9.00
Tradiční setkání starostů malých obcí s významnými představiteli ústředních orgánů státní správy pořádané pod záštitou MMR ČR.
Další informace

28. 2.–1. 3. 2018

Aktuální problémy cestovního ruchu
Místo: Jihlava, Vysoká škola polytechnická
Pořadatel: VŠPJ
13. mezinárodní konference
Další informace

28. 2. 2018

Nakládání s komunálním odpadem po roce 2024
Místo: Praha 6, Koulova 15, Hotel International
Pořadatel: B.I.D. services
Čas: 9.00–15.30
Další informace

1. 3. 2018

Údržba sídelní zeleně
Místo: Dobříš, Mírové náměstí 68
Pořadatel: Město Dobříš, Dendrologická Zásmuky
Čas: 8.30–16.30
vzdělávací program k údržbě sídelní zeleně
Další informace

2. 3. 2018

Smart Region Tour 2018
Místo: Praha 1, Mariánské náměstí 2
Pořadatel: MAFRA
Čas: 8.30–14.00
setkání na téma Smart regiony a podpora rozhodování při procesech výběru a zavádění smart řešení po celé České republice
Další informace

6. 3. 2018

Setkání (nejen) Zdravých městských částí
Místo: Praha 1, Mariánské náměstí 2
Pořadatel: NSZM ČR
Čas: 9.00–14.30
Setkání (nejen) Zdravých městských částí k mezinárodnímu programu Zdravé město i metodě MA21. Akce bude zaměřena především na témata: plánování a řízení k udržitelnému rozvoji, aktivní participace veřejnosti i využití metody MA21 a dalších nástrojů pro kvalitní veřejnou správu.
Další informace

13. 3. 2018

Snižování administrativní zátěže
Místo: Praha
Pořadatel: Senát ČR, SPOV ČR
Čas: 10.30–13.30
odborný seminář
Další informace

21.–23. 3. 2018

Jarní Škola Zdravých měst 2018
Místo: Dačice
Pořadatel: NSZM ČR
Tradiční akce je zaměřena na téma udržitelného rozvoje, kvality života a zdraví.
Další informace

21. 3. 2018

Smart Region Tour 2018
Místo: Ostrava
Pořadatel: MAFRA
Čas: 8.30–14.00
setkání na téma Smart regiony a podpora rozhodování při procesech výběru a zavádění smart řešení po celé České republice
Další informace

22.–23. 3. 2018

Efektivní řízení územních samosprávných celků a jejich organizací – Sdílené služby
Místo: Jihlava, Žižkova 57
Pořadatel: Dynatech
10. pokračování odborné konference „Správná řešení ve správnou dobu“, která si klade za cíl rozvíjet koncepci sdílených služeb ÚSC a je zejména určena pro představitele krajů, měst a jejich organizací, společnosti a odborníky v oboru
Další informace

3. 4. 2018

Konzultační dny MMR k bytové problematice
Místo: Praha 1, Pařížská č. 4, AVI
Pořadatel: MMR ČR
Čas: 10.00–12.00
Ministerstvo pro místní rozvoj na základě dosavadních zkušeností nadále pořádá bezplatné konzultační dny zaměřené na metodicko-poradenskou činnost a to zejména pro obce jako vlastníky bytového fondu, městské a krajské úřady, další organizace a orgány i občany. Konzultační dny se průřezově týkají problematiky bydlení, správy a provozu bytového fondu včetně nájmu bytů a nebytových prostor, vlastnictví bytů a souvisejících právních otázek.
Další informace

4. 4. 2018

Smart Region Tour 2018
Místo: Karlovy Vary
Pořadatel: MAFRA
Čas: 8.30–14.00
setkání na téma Smart regiony a podpora rozhodování při procesech výběru a zavádění smart řešení po celé České republice
Další informace

9.–10. 4. 2018

ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě 2018ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě 2018
Místo: Hradec Králové, kongresové centrum Aldis
Pořadatel: Triada
Konference určená poslancům, hejtmanům, starostům a informatikům ústředních orgánů, krajských úřadů, měst a obcí. Významné evropské setkání věnované problematice budování informační společnosti.
Další informace

10.–11. 4. 2018

Problematika provozování vodohospodářské infrastruktury
Místo: Žďár nad Sázavou, Kovářova 214/4
Pořadatel: Medim
III. ročník konference určené nejen pro vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury
Další informace

24.–25. 4. 2018

Dny teplárenství a energetiky 2018Dny teplárenství a energetiky 2018
Místo: Hradec Králové, kongresové centrum Aldis
Pořadatel: Teplárenské sdružení ČR
24. ročník odborné mezinárodní konference se zaměřením na problematiku dálkového zásobování teplem a chladem, ale i na elektroenergetiku, obnovitelné zdroje a další témata
Další informace

25. 4. 2018

Zdraví obyvatel – téma pro obce a kraje
Místo: Praha
Pořadatel: NSZM ČR
otevřený inspirativní diskusní blok
Další informace

25.–26. 4. 2018

URBIS Smart City Fair 2018
Místo: Brno, Výstaviště
Pořadatel: Veletrhy Brno
největší středoevropská konference Smart City
Další informace

25. 4. 2018

Smart Region Tour 2018
Místo: Brno, BVV
Pořadatel: MAFRA
Čas: 8.30–14.00
setkání na téma Smart regiony a podpora rozhodování při procesech výběru a zavádění smart řešení po celé České republice
Další informace

26.–27. 4. 2018

Právní konference SMO ČR
Místo: Brno, Výstaviště, Kongresové centrum
Pořadatel: SMO ČR
letos by se na konferenci kromě GDPR mělo mluvit také o stavebním zákonu, přestupcích, zákonu o elektronických komunikacích, veřejných zakázkách, volebním zákonu, nakládání s majetkem obcí a státu či o střetu zájmů
Další informace

15. 5. 2018

Setkání (nejen) Zdravých krajů
Místo: Brno
Pořadatel: NSZM ČR
Tradiční Setkání (nejen) Zdravých krajů k mezinárodnímu programu Zdravý kraj, Zdravé město a metodě MA21.
Další informace

16.–17. 5. 2018

Dopravní infrastruktura
Místo: Litomyšl
13. ročník odborné konference letos na téma Plánování dopravní infrastruktury
Další informace

16. 5. 2018

Smart Region Tour 2018
Místo: Olomouc
Pořadatel: MAFRA
Čas: 8.30–14.00
setkání na téma Smart regiony a podpora rozhodování při procesech výběru a zavádění smart řešení po celé České republice
Další informace

20.–22. 5. 2018

35. členská schůze a jarní celostátní odborný seminář STMOÚ
Místo: Ostrava
Pořadatel: STMOÚ
celostátní seminář tajemníků městských úřadů
Další informace

22. 5. 2018

Chytré a udržitelné město
Místo: Praha
Pořadatel: NSZM ČR
diskusní seminář
Další informace

22.–24. 5. 2018

LeaderFEST 2018
Místo: Rožnov pod Radhoštěm
Pořadatel: MAS Rožnovsko, NS MAS ČR
Další informace

24.–25. 5. 2018

Moderní veřejná správa
Místo: Pardubice
Pořadatel: MV ČR
III. výroční konference
Další informace

24. 5. 2018

Bezpečná škola 2018
Místo: Praha 6-Dejvice, Technická 2710/6
Čas: 9.00–16.30
odborná konference
Další informace

29. 5. 2018

NIMBY efekt – investor, město, občané
Místo: Praha 1, Václavské náměstí 833/31
Pořadatel: B.I.D. services
Čas: 8.30–16.00
Co může investor udělat pro to, aby jeho stavební záměr nevzbudil protesty veřejnosti? Jakou roli má hrát obec při umísťování investičního záměru do svého území? Jak má občan obce konstruktivně hájit svoje dotčená práva nebo zájmy?
Další informace

29. 5. 2018

Změny v novele o pohřebnictví
Místo: Hradec Králové, Pivovarské nám. 1245
Pořadatel: Královéhradecký kraj, MMR ČR
Čas: 9.00–14.00
odborný seminář
Další informace

30.–31. 5. 2018

Veřejná podpora
Místo: Brno, Kpt. Jaroše 7
Pořadatel: ÚOHS
odborná konference
Další informace

30. 5. 2018

Plánovací smlouvy a smlouvy developerů s obcemi
Místo: Praha 1, Václavské náměstí 833/31
Pořadatel: B.I.D. services
Čas: 8.30–13.00
odborný seminář
Jak prakticky postupovat při umísťování developerských a investičních záměrů, kvůli nimž je nutno změnit územní plán obce? Co vše si musí pohlídat developer a jak může obec jeho záměr podpořit a přitom hájit zájem svých občanů a rozvoje obce? Jaká jsou rizika jednání obcí s developery a jsou developerské smlouvy vůbec legální?
Další informace

30. 5. 2018

Smart Region Tour 2018
Místo: Hradec Králové
Pořadatel: MAFRA
Čas: 8.30–14.00
setkání na téma Smart regiony a podpora rozhodování při procesech výběru a zavádění smart řešení po celé České republice
Další informace

31. 5.–1. 6. 2018

Enviro 2018
Místo: Ostravice, horský hotel Sepetná
třetí ročník česko-slovenského mezioborového setkání odborníků věnujících se ochraně životního prostředí, jehož cílem je výměna praktických i legislativních zkušeností v oblasti odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, integrované prevence a nejlepších dostupných technologií
Další informace

31. 5.–1. 6. 2018

Odpadové hospodářství obcí
Místo: Praha 1, Valdštejnské náměstí 17/4
Pořadatel: Arnika
odborný seminář
Další informace

5. 6. 2018

Konzultační dny MMR k bytové problematice
Místo: Praha 1, Pařížská č. 4, AVI
Pořadatel: MMR ČR
Čas: 10.00–12.00
Ministerstvo pro místní rozvoj na základě dosavadních zkušeností nadále pořádá bezplatné konzultační dny zaměřené na metodicko-poradenskou činnost a to zejména pro obce jako vlastníky bytového fondu, městské a krajské úřady, další organizace a orgány i občany. Konzultační dny se průřezově týkají problematiky bydlení, správy a provozu bytového fondu včetně nájmu bytů a nebytových prostor, vlastnictví bytů a souvisejících právních otázek.
Další informace

6. 6. 2018

Udržitelná energetika v obcích
Místo: Rožnov pod Radhoštěm, Hotel Eroplán
Pořadatel: NSZM ČR
diskusní workshop
Další informace

6.–8. 6. 2018

Letní škola Zdravých měst
Místo: Rožnov pod Radhoštěm
Pořadatel: NSZM ČR
Další informace

7. 6. 2018

Aktuální otázky vodohospodářské: sucho a retence vody
Místo: Praha 1, Novotného lávka 5
Pořadatel: B.I.D. services
odborná konference
Další informace

8. 6. 2018

Finanční a ekonomické řízení územních samosprávných celků
Místo: Valašské Meziříčí
Pořadatel: Dynatech, Město Valašské Meziříčí
Čas: 9.00–14.00
Odborný seminář pro obce a města je určen pro starosty, radní a zastupitelé ÚSC, tajemníky, ekonomické pracovníky měst a obcí, ekonomy, rozpočtáře a účetní.
Další informace

11. 6. 2018

I bez sluchu se domluvíme, bez pomoci sociálních služeb to ale nezvládneme
Místo: Praha 1, Jungmannova 745/24
Pořadatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy
Čas: 10.00–16.00
Workshop zaměřený na práci s lidmi, kteří se nacházejí v různých životních situacích a mají sluchové postižení.
Workshop určen sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách; vedoucím pracovníkům sociálních služeb; dalším pracovníkům v sociálních službách pracujících; zaměstnancům krajů, obcí a úřadů práce, kteří se věnují sociální a rodinné problematice.
Další informace

13. 6. 2018

Smart Region Jihočeský a Plzeňský kraj
Místo: České Budějovice, Mlýnská 6
Pořadatel: MAFRA
Další informace

13. 6. 2018

Elektromobilita pro města
Místo: Praha 8, Sokolovská ul., hotel Olympik
Pořadatel: B.I.D. services
Čas: 9.00
odborná konference
Další informace

20. 6. 2018

Sucho v Česku – jak se mu bránit?
Místo: Praha 1, Sněmovní 1
Pořadatel: Parlamen ČR
Čas: 14.00–16.00
odborný seminář
Další informace

21. 6. 2018

Vězení, kdo vlastně ztrácí svobodu?
Místo: Benešov, Na Karlově 2064
Pořadatel: CPKP
Čas: 9.30–15.30
odborný workshop
Další informace

23. 6. 2018

Představení Programu rozvoje venkova
Místo: Rožnov pod Radhoštěm, nábřeží Dukelských hrdinů 57
Pořadatel: MMR ČR, SZIF
Čas: 10.00–18.00
Představení Programu rozvoje venkova a Celostátní sítě pro venkov na akci Ovčácký den na Valašsku
Další informace

1.–2. 8. 2018

Sympozium Venkov proměnách času 1918–2018
Místo: Praha-Holešovice, Národní zemědělské muzeum
Pořadatel: SPOV ČR
Další informace

6.–7. 8. 2018

Učíme se spolupracovat v kraji Vysočina
Místo: Náměšť nad Oslavou, Bítešská 13
Pořadatel: CSV, MAS Vysočina
vzdělávací akce a workshop
Další informace

23.–28. 8. 2018

Země Živitelka 2018
Místo: České Budějovice, Výstaviště
Pořadatel: Výstaviště České Budějovice
45. ročník výstavy
Obnova a rozvoj venkova, rostlinná a živočišná výroba, zemědělská technika, potravinářská výroba, lesní a vodní hospodářství, zahradnictví a pěstitelství, služby pro zemědělství, ostatní.
Další informace

6. 9. 2018

Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce
Místo: Nové Město na Moravě, Radnická 107
Pořadatel: Odpadová poradenská s.r.o.
Čas: 9.00–14.00
odborný seminář
Další informace

7. 9. 2018

Školení POH obcí, jejich vyhodnocení a realizační program
Místo: Nové Město na Moravě, Radnická 107
Pořadatel: Odpadová poradenská s.r.o.
Čas: 8.45–14.00
odborný seminář
Další informace

7. 9. 2018

XVI. mimořádný sněm Svazu měst a obcí ČR
Místo: Praha, Pražský hrad
Čas: 9.00
diskuse nad budoucností rozvoje místní veřejné správy s přizvanými politiky

11. 9. 2018

Příležitosti pro region – Jaký je a bude náš venkov?
Místo: Hradec Králové, Jana Koziny 336
Pořadatel: Královéhradecký kraj; Centrum investic, rozvoje a inovací
Čas: 10.00–15.30
5. ročník odborné konference
Další informace

16.–22. 9. 2018

Evropský týden mobility
Další informace

18.–22. 9. 2018

For Arch 2018
Místo: Praha 9-Letňany, PVA
Pořadatel: ABF
29. mezinárodní stavební veletrh
Další informace

19.–21. 9. 2018

Venkov 2018
Místo: Strážnice, Jihomoravský kraj
Pořadatel: SPOV
národní konference
Další informace

19. 9. 2018

Městský architekt
Místo: Praha 5, Na Smíchovské náplavce - Kobka č. 15
Pořadatel: ČKA
Čas: 16.00–18.30
Další debatní setkání z cyklu OTTA (Otevřený think tank architektů) se bude věnovat městským architektům a otázce kodexu městských architektů. Zásadní otázkou bude, zda je potřeba kodex a jaká by měla být jeho podoba v návaznosti na etiku profese.
Další informace

20.–21. 9. 2018

Předcházení vzniku odpadů
Místo: Praha 9-Letňany, Beranových 667, PVA Expo, sál 1
Pořadatel: České ekologické manažerské centrum
5. ročník národní konference
Další informace

20.–22. 9. 2018

ITEP 2018
Místo: Plzeň, Úslavská 75
Pořadatel: Plzeňský kraj
Čas: 10.00
veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje
Další informace

26. 9. 2018

Den komunitní energetiky
Místo: Praha, Karlínské náměstí
Pořadatel: Duha
Čas: 9.00–18.00
osvětová akce zaměřená na získávání elektřiny z větru
Další informace

27. 9. 2018

Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce
Místo: Praha 7, Osadní 26
Pořadatel: Odpadová poradenská s.r.o.
Čas: 9.00–14.00
odborný seminář
Další informace

2. 10. 2018

Konzultační dny MMR k bytové problematice
Místo: Praha 1, Pařížská č. 4, AVI
Pořadatel: MMR ČR
Čas: 10.00–12.00
Ministerstvo pro místní rozvoj na základě dosavadních zkušeností nadále pořádá bezplatné konzultační dny zaměřené na metodicko-poradenskou činnost a to zejména pro obce jako vlastníky bytového fondu, městské a krajské úřady, další organizace a orgány i občany. Konzultační dny se průřezově týkají problematiky bydlení, správy a provozu bytového fondu včetně nájmu bytů a nebytových prostor, vlastnictví bytů a souvisejících právních otázek.
Další informace

4. 10. 2018

Školení POH obcí, jejich vyhodnocení a realizační program
Místo: Praha 7, Osadní 26
Pořadatel: Odpadová poradenská s.r.o.
Čas: 8.45–14.00
odborný seminář
Další informace

5.–6. 10. 2018

Volby do zastupitelstev obcí
Další informace

17.–18. 10. 2018

Silniční konference 2018
Místo: Ostrava
26. ročník odborné konference
Další informace

21.–23. 10. 2018

36. členská schůze a podzimní celostátní odborný seminář STMOÚ
Místo: Ústí nad Labem
Pořadatel: STMOÚ
celostátní seminář tajemníků městských úřadů
Další informace

24. 10. 2018

Akumulátory v energetické koncepci obce: Jak je využít a kdy se obci vyplatí?
Místo: Praha 1, U Sovových mlýnů 501/7, Werichova vila
Pořadatel: Frank Bold
Čas: 9.00–14.30
odborný seminář, kde se dozvíte, jak může obec využít akumulační a bateriové systémy pro posílení své energetické soběstačnosti a energetické účinnosti
Další informace

25.–26. 10. 2018

The Experience of Participatory Budgets in the V4 Region
Místo: Polsko, Varšava
Další informace

31. 10.–2. 11. 2018

Podzimní Škola Zdravých měst 2018
Místo: Břeclav
Pořadatel: NSZM ČR
tradiční setkání zástupců obcí z celé ČR zaměřené na téma udržitelného rozvoje obcí
Další informace

6.–7. 11. 2018

Smart Energy Forum – Veletrh o akumulaci energie, fotovoltaice a energetické soběstačnosti
Místo: Praha 9-Libeň, Hotel Wellness Step
4. ročník mezinárodní konference a výstavy
Další informace

12.–13. 11. 2018

Konference dobré praxe 2018
Místo: Praha 7-Letná, Nad Štolou 3
Pořadatel: MV ČR
Konference dobré praxe se zvláštním zaměřením na prevenci recidivy a community policing.
Další informace

14.–15. 11. 2018

Svatomartinská konference 2018
Místo: Brno, Kpt. Jaroše 7
Pořadatel: ÚOHS
12. výroční konference
Další informace

19.–23. 11. 2018

Týden Facility Managementu 2018
Pořadatel: IFMA CZ
Další informace

20. 11. 2018

Prostor & Prosperita
Místo: Brno, Veveří 331/95
Pořadatel: IFMA CZ
mezinárodní konference IFMA CZ
Další informace

20. 11. 2018

Kronikářka – kronikář po volbách roku 2018
Místo: Liberec, U Jezu 642/2a
Pořadatel: Sdružení obcí Libereckého kraje
Čas: 8.30
4. odborný seminář pro kronikáře obcí a měst Libereckého kraje
Další informace

20. 11. 2018

Den malých obcí
Místo: Olomouc, Wolkerova 37/17, Výstaviště Flora Olomouc
Pořadatel: Komora obcí SMO ČR, časopis Obec a finance, Triada
Čas: 9.00
Tradiční setkání starostů malých obcí s významnými představiteli ústředních orgánů státní správy pořádané pod záštitou MMR ČR.
Další informace

21. 11. 2018

Akumulátory v energetické koncepci obce: Jak je využít a kdy se obci vyplatí?
Místo: Brno, Údolní 33, Otevřená zahrada
Pořadatel: Frank Bold
Čas: 9.00–14.30
odborný seminář, kde se dozvíte, jak může obec využít akumulační a bateriové systémy pro posílení své energetické soběstačnosti a energetické účinnosti
Další informace

22.–23. 11. 2018

Evropská chytrá a sdílená města
Místo: Praha
Další informace

22. 11. 2018

Pozitivní vlivy na rozvoj obcí
Místo: Sudoměřice u Bechyně 6, Farma u lesa
Pořadatel: SPOV ČR
Čas: 14.00–19.00
odborný seminář
Další informace

27. 11. 2018

Den malých obcíDen malých obcí
Místo: Praha 18-Letňany, Beranových 667, PVA Expo Praha
Pořadatel: Komora obcí SMO ČR, časopis Obec a finance, Triada
Čas: 9.00
Tradiční setkání starostů malých obcí s významnými představiteli ústředních orgánů státní správy pořádané pod záštitou MMR ČR.
Další informace

27. 11. 2018

Obce a odpady
Místo: Hlavenec, Praha-východ
Pořadatel: SPOV
Čas: 10.00–13.30
odborný seminář
Další informace

29. 11. 2018

25 let Ústavy České republiky
Místo: Brno, Joštova 10
Pořadatel: MUNI FSS
Čas: 8.30–16.30
odborná konference
Další informace

4. 12. 2018

Konzultační dny MMR k bytové problematice
Místo: Praha 1, Pařížská č. 4, AVI
Pořadatel: MMR ČR
Čas: 10.00–12.00
Ministerstvo pro místní rozvoj na základě dosavadních zkušeností nadále pořádá bezplatné konzultační dny zaměřené na metodicko-poradenskou činnost a to zejména pro obce jako vlastníky bytového fondu, městské a krajské úřady, další organizace a orgány i občany. Konzultační dny se průřezově týkají problematiky bydlení, správy a provozu bytového fondu včetně nájmu bytů a nebytových prostor, vlastnictví bytů a souvisejících právních otázek.
Další informace

5. 12. 2018

Dotační programy pro obce na rok 2019
Místo: Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr
Pořadatel: CIRI, MMR ČR
Čas: 10.00–13.00
odborný seminář
Další informace

6.–7. 12. 2018

XXI. celostátní finanční konference SMO ČR
Místo: Praha 9, Freyova 33
Pořadatel: SMO ČR
Další informace

6.–7. 12. 2018

Strategické řízení ve školách
Místo: Praha
Pořadatel: NIDV
4. ročník mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků
Další informace

7. 12. 2018

Dynamické veřejné osvětlení v obcích
Místo: on-line
Pořadatel: NSZM
Čas: 10.00
webinář

19. 12. 2018

Národní dotační programy na rok 2019
Místo: Praha 1, Pařížská 4
Pořadatel: MMR ČR
Čas: 10.00–13.00
odborný seminář
Další informace
TOPlist