Archiv článků (Obec a finance)

Bylo nalezeno 2763 záznamů.

1. V Londýně o rozvoji regionů i digitalizaci

Podle tiskové zprávy Ministerstva pro místní rozvoj jednal místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr uvedeného resortu Ivan Bartoš jednal v Londýně se svými britskými kolegy o další spolupráci v oblasti digitální politiky a agendy ministerstva. Seznámil se s ambiciózní iniciativou Levelling Up, která má za cíl snížit rozdíly mezi regiony. Zajímal se také o přínosy přesunu úřadů do regionů, obnovu brownfieldů a britskou bytovou politiku. Na pracovní cestě ho doprovází podnikatelská delegace firem z oblasti IT, umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti nebo chytrých dopravních řešení.
27. 9. 2023 Obec a finance Zahraničí

2. Riverside Karlín

Na karlínském břehu Vltavy vznikl nový velkorysý veřejný prostor, díky lávce HolKa snadno přístupný i z Holešovic. Celé území nese nově název Riverside Karlín. Od září je v něm otevřená nová mateřská škola dostupná i pro rodiny z okolí a developer chystá další služby, které dosud v lokalitě chyběly. Celoročně tu již funguje River Rink, který se ze zimního kluziště proměnil na místo, kde se odehrávají další kulturní a sportovní aktivity.
27. 9. 2023 Obec a finance Ostatní

3. Nové osvětlení Barrandovského mostu

Během čtyřiadvaceti hodin vyměnilo 10 pracovníků firmy NTL Forensics na Barrandovském mostě 15 stožárů veřejného osvětlení a natáhlo přes 2 km kabelů. To vše za plného víkendového provozu a v extrémních podmínkách, kdy teploty stoupaly k 35 stupňům.
26. 9. 2023 Obec a finance Bydlení a stavby

4. Energie pro města – komunální energetika na míru

Jak se mohou obce lépe připravit na energetické krize nebo vysoké ceny energií? Cestou k tomu, čelit jim efektivně, je komunální řešení energetiky. Díky ní se mohou velká města i menší obce stát energeticky soběstačnějšími a odolnějšími. Jak naplánovat a realizovat projekt fotovoltaické elektrárny v obci, poradí zájemcům nový online nástroj Energie pro města od expertní skupiny Frank Bold.
25. 9. 2023 Obec a finance Energetika

5. Ekonomická svoboda v České republice

Studie Economic Freedom of the World byla poprvé vydána v roce 1996 a mimo jiné měří ekonomickou svobodu – možnost jednotlivců činit vlastní ekonomická rozhodnutí – na základě analýzy několika ukazatelů, mezi které patří regulace, velikost vlády, vlastnická práva, vládní výdaje a daně. Letošní zpráva, která vychází z údajů za rok 2021, zachycuje také vliv omezení souvisejících s COVID-19.
22. 9. 2023 Obec a finance Ekonomika

6. Zřízení služebnosti cesty na veřejně přístupné komunikaci

Obec obdržela od místní firmy žádost o zřízení služebnosti cesty pro přístup a příjezd na pozemek v jejich vlastnictví. Toto právo by mělo být zřízeno na veřejně přístupné místní komunikaci. Je tento postup v souladu se zákonem? Jaká omezení pro obec ze zřízení tohoto práva vzniknou?
22. 9. 2023 Obec a finance Legislativa

7. Daň z nemovitých věcí

V souvislosti s ozdravným balíčkem veřejných financí se předmětem diskuze stala také daň z nemovitých věcí. Na rozdíl od původního návrhu, dělit výnos ze zvýšené daně mezi stát a obce, se nyní uvažuje o tom, že by stát zvýšil výnos této daně pro obce, ale přitom adekvátně snížil jejich podíl na sdílených daních.
21. 9. 2023 Obec a finance Ekonomika

8. Nové dotační programy MŽP

Dotační programy Ministerstva životního prostředí Nová zelená úsporám (NZÚ) a Oprav dům po babičce se spouštějí. Žádosti o dotace pro bytové domy je možné podávat od 19. září, na rodinné domy včetně programu Oprav dům po babičce o týden později, tedy od 26. září.
20. 9. 2023 Obec a finance Dotace

9. O titul Stavba roku 2023 usilují také obce, města a kraje

Celkem 38 nominací na tituly Stavba roku 2023 a dvě nominace na titul Zahraniční stavba roku 2023, byly představeny v Praze počátkem září na slavnostním nominačním večeru v Dopravní hale Národního technického muzea. Mezi nominovanými realizacemi je také řada staveb, kde investorem byly města a obce (12×) nebo kraj (2×).
20. 9. 2023 Obec a finance Bydlení a stavby

10. Vesnicí roku 2023 je Ostrožská Lhota

V Luhačovicích byly tradičně vyhlášeny výsledky soutěže Vesnice roku 2023. Vítězem a nositelem titulu „Vesnice roku 2023“ je Ostrožská Lhota ze Zlínského kraje. Druhé místo obsadila obec Hrádek z Moravskoslezského kraje a na třetím místě se umístila Dolní Poustevna z Ústeckého kraje.
19. 9. 2023 Obec a finance Regiony

11. Sdílení vnitřního oznamovacího systému

Podle § 8 odst. 3 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, mohou pouze obce jako jediní veřejní zadavatelé sdílet vnitřní oznamovací systém. Znamená to, že obec nemůže tento systém sdílet se svými příspěvkovými organizacemi? Vyplývají pro obce do 10 tisíc obyvatel a pro ostatní veřejné zadavatele s méně než 50 zaměstnanci nějaké povinnosti ze zákona č. 171/2023 Sb.?
15. 9. 2023 Obec a finance Legislativa

12. Spolupráce obcí je nezbytná

Přinášíme rozhovor s neuvolněným starostou Těchobuze, malé obce na Vysočině, s Ing. Pavlem Hájkem, který je však zároveň radním Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životní prostředí. Je také dlouholetým místopředsedou Svazku obcí mikroregionu Stražiště, který sdružuje 23 obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Pacov. Chceme hovořit zejména o spolupráci obcí a připravovaných změnách na tomto úseku.
13. 9. 2023 Obec a finance Regiony

13. Architektura v obcích a městech

Pod záštitou České komory architektů a Svazu měst a obcí se ve 135 městech a obcích v Česku i na Slovensku uskuteční festival Den architektury ve dnech 29. září až 5. října. Bohatý a zdarma přístupný program nabízí výběr z více jak 450 exkurzí do běžně nepřístupných budov, architektonických procházek či cyklistických vyjížděk, které probíhají pod vedením architektů, historiků a dalších odborníků na daná témata.
12. 9. 2023 Obec a finance Bydlení a stavby

14. Kulturní památky Terezín a Josefov budou zachráněny

Stát dá v příštích deseti letech na záchranu Terezína a Josefova až 3 miliardy korun, rozhodla o tom Vládní komise koordinovaná Ministerstvem pro místní rozvoj a dohodla zároveň způsob financování záchrany nejvíce ohrožených objektů v obou památkových areálech.
11. 9. 2023 Obec a finance Regiony

15. Slovo starosty: Zachraňme klima i za cenu zničení evropské civilizace

Díky redakčnímu zpoždění v tištěných novinách vyšly některým aktivistům, ale i vědcům texty a rozhovory o extrémním suchu v době, kdy prší a meteorologové varují před vytrvalým deštěm. Ostatně, stalo se to už v loňském roce, kdy velkou pražskou open air konferenci o suchu vypláchl déšť. Demagogičtí prosazovatelé záchrany klimatu ale drze tvrdí, vidíte, nejprve horko a pak prší, změna klimatu je tady!
8. 9. 2023 Obec a finance Energetika

16. Kontrola hospodaření příspěvkové organizace

Ředitel školy, ve které je obec zřizovatelem, má uzavřenou DPP na činnost týkající se školních šablon. Může zřizovatel po řediteli požadovat přehled o výkonu činnosti a výši odměny, která mu za danou činnost byla vyplacena?
8. 9. 2023 Obec a finance Legislativa

17. Ztrácíme pozice bohatého státu – stát, obce a jednotlivci

Česká republika v posledních dvaceti letech postupně ztrácí svoji pozici bohatého státu v rámci regionu střední a východní Evropy. Zatímco před 20 lety připadalo na Česko 17 procent veškerého finančního majetku v regionu a 14 procent reálného majetku, na konci roku 2022 to bylo už pouze devět procent finančního majetku a šest procent reálného majetku.
6. 9. 2023 Obec a finance Ekonomika

18. Zákon o podpoře v bydlení je investicí do budoucnosti

Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo práce a sociálních věcí uspořádaly v Poslanecké sněmovně kulatý stůl ke společnému návrhu zákona o podpoře v bydlení. Jeho cílem je pomoci ochránit 1,3 milionu lidí ohrožených ztrátou bydlení. Pomůže také lidem v bytové nouzi, kterých je v ČR v současné době zhruba 154 000, z toho dvě třetiny jsou rodiny s dětmi.
5. 9. 2023 Obec a finance Bydlení a stavby

19. Změny obyvatelstva v krajích

Koncem roku 2022 měla Česká republika, podle údajů Českého statistického úřadu, 10,8 milionu obyvatel. Mezi rokem 2008 a 2022 se počet obyvatel země zvýšil o 3 %. Vývoj počtu obyvatel v uvedených patnácti letech byl v jednotlivých krajích značně odlišný. Premiantem, pokud jde o nárůst, je Středočeský kraj, ve kterém se počet obyvatel zvedl o 17 %, následuje Praha s růstem ve výši 10 %. Jen tyto dva kraje se na celkovém zvýšení počtu obyvatel podílely drtivým podílem ve výši 92 %.
4. 9. 2023 Obec a finance Regiony

20. Usnášeníschopnost zastupitelstva obce

Ze sedmičlenného zastupitelstva bylo přítomno pět členů. V usnesení hlasovali tři pro přijetí a dva proti. Je při tomto počtu a stavu hlasování usnesení schváleno?
1. 9. 2023 Obec a finance Legislativa

21. Soutok Moravy a Dyje bude chráněnou krajinou

Na Zámečku v Pohansku odstartoval v pátek 25. srpna ministr životního prostředí Petr Hladík proces vyhlášení nové Chráněné krajinné oblasti Soutok. Soutok Moravy a Dyje je největším komplexem lužních lesů ve střední Evropě. Síť slepých říčních ramen, meandrů, mokřadů, tůní a vlhkých luk se soliterními prastarými duby a lesy s mimořádně rozmanitou přírodou se má stát 27. chráněnou krajinnou oblastí ČR. Obce a další subjekty dotčené záměrem budou v rámci oficiálního procesu vyhlášení moci podat řádné námitky a připomínky.
29. 8. 2023 Obec a finance Životní prostředí

23. V Česku je turistů téměř stejně jako v roce 2019

Letní sezona je v plném proudu, ale analýza cestovního ruchu za 2. čtvrtletí 2023 ukázala, že v Česku se v letošním druhém čtvrtletí ubytovalo pouze o 5885 turistů méně než před koronavirovou pandemií. V tuzemských hotelech, pensionech a apartmánech se ubytovalo celkem 5 770 399 hostů, zatímco ve stejném období roku 2019 jich bylo v hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) 5 776 284. Srovnáme-li letošek s rokem 2022, turistů bylo o cca 15 % víc.
24. 8. 2023 Obec a finance Regiony

24. Letošní hospodaření obcí a krajů

Komplexní údaje o hospodaření územních samospráv v letošním roce do konce měsíce května potvrzují, že obce a kraje hospodaří již druhým rokem v prostředí vysoké inflace. Na české poměry stále vysoká čísla inflace poznamenala jak vývoj příjmů, tak nezbytně i vývoj výdajů obcí, měst i krajů.
22. 8. 2023 Obec a finance Ekonomika

25. Udržitelnost měst a obcí pomohla Česku k osmému místu na světě

Za udržitelný rozvoj se považuje takový způsob rozvoje lidské společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Udržitelný rozvoj je tedy postaven na sociálním, ekonomickém a environmentálním pilíři, jimž by měla být věnována stejná pozornost. V současnosti se zpravidla ve veřejnosti chybně udržitelný rozvoj spojuje pouze s životním prostředím, stejně tak bývá většinou jak environmentální, tak sociální pilíř bohužel méně sledován ve srovnání s hospodářským rozvojem.
21. 8. 2023 Obec a finance Životní prostředí

26. Odvolání předsedy kontrolního výboru

Zastupitelstvo obce odvolalo na návrh místostarosty předsedu kontrolního výboru. Odmítlo však zařadit na program volbu nového předsedy a ani nikoho nepověřilo vedením výboru. Je tento postup v souladu se zákonem?
18. 8. 2023 Obec a finance Legislativa

27. Problematika darů v oblasti územně samosprávných celků

Přijímání a poskytování darů je soukromoprávní problematikou, kterou primárně upravuje občanský zákoník (§ 2055 a násl.). V oblasti veřejného práva pak kompetence orgánů obce definuje zákon o obcích, který stanovuje mantinely pro rozhodování o poskytování a přijímání darů.
16. 8. 2023 Obec a finance Legislativa

28. Ještě jednou koeficienty daně z nemovitých věcí

Ústavní soud zveřejnil svůj nález sp. zn. Pl. ÚS 24/23 , který se týká stanovení koeficientů daně z nemovitých věcí. K tomu se vyjádřila i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti , která připravila argumenty pro svého klienta při jednání Ústavního soudu. Nyní uvádíme k této problematice stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra.
15. 8. 2023 Obec a finance Legislativa

29. Digitalizace a dopravní infrastruktura – desáté místo v Evropě

Česká spořitelna, a. s., spolu s portálem datové žurnalistiky Evropa v datech, v projektu Index prosperity a finančního zdraví, pravidelně hodnotí výsledky evropských zemí v deseti základních pilířích společenského a ekonomického života. Téměř sto dvacet datových indikátorů bohužel stále ukazuje na mnohdy až propastné rozdíly mezi východem a západem Evropy. Nedávno byly zveřejněny výsledky v odvětví – digitalizace a infrastruktura.
14. 8. 2023 Obec a finance Veřejná správa online

30. Vybudování chodníku na pozemku sousední obce

Naše obec se rozhodla vybudovat chodník do sousední obce. Pozemek, na kterém má být chodník zbudován je v majetku dotčené sousední obce. Nová stavba bude majetkem naší obce. Jakým způsobem máme ošetřit smluvní vztah na stavbu a následné využívání chodníku mezi obcemi.
11. 8. 2023 Obec a finance Legislativa

31. Levnou energii jsme si zakázali

Přinášíme pozoruhodný článek hlavního ekonoma České spořitelny, který byl publikován na webu kurzy.cz a vychází z amerických pramenů. Je to text k zamyšlení nejenom nad samotným problémem ceny energií, ale měl by vést i k úvaze, zda nastolená cesta urychleného masového nasazování obnovitelných zdrojů za každou cenu, je opravdu promyšlené a odpovědné řešení.
10. 8. 2023 Obec a finance Energetika

32. Hrdinové cestovního ruchu

30 let od vzniku samostatné České republiky, 30 let od vzniku České centrály cestovního ruchu – CzechTourism. Výročí, která si právě letos připomínáme. Turismus už je nedílnou součástí tuzemské ekonomiky a od roku 1993 se na jeho rozvoji podílela celá řada lidí. Také vzniklo mnoho projektů, které oblast významně posunuly dopředu. Proto se letošní ocenění Hrdinové cestovního ruchu bude týkat celých třiceti let. O tom, kdo vyhraje, můžete rozhodnout i vy, on-line hlasování probíhá do 23. srpna.
9. 8. 2023 Obec a finance Ostatní

33. Státní rozpočet s vysokým schodkem

Ministerstvo financí zveřejnilo výsledky hospodaření se státním rozpočtem za sedm měsíců letošního roku. Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci července deficitem ve výši 214,1 mld. Kč. Po očištění o příjmy a výdaje na projekty z Evropské unie a finančních mechanismů činil schodek 253,1 mld. Kč.
8. 8. 2023 Obec a finance Ekonomika

34. Daň z nemovitých věcí a Ústavní soud

Přelomové rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 18. července 2023 stanovilo, že obce mohou místním koeficientem určit vyšší daň z nemovitosti i konkrétním objektům (Informace včetně plného znění nálezu Ústavního soudu). K této problematice nyní uvádíme text z advokátní kanceláře Frank Bold Advokáti, která připravila argumenty pro svého klienta při jednání Ústavního soudu.
7. 8. 2023 Obec a finance Legislativa

35. Správa místních poplatků

K datu 31. 1. 2022 došlo ke zrušení § 16 zák. 565/1990 – využívání údajů z registrů pro správu místních poplatků. Jakým zákonem se tedy řídit při správě místních poplatků?
4. 8. 2023 Obec a finance Legislativa

36. Čistá pozice vůči EU a výše dluhu

Aktuální informace z Ministerstva financí uvádí, že v průběhu prvního pololetí roku 2023 obdržela České republika z rozpočtu Evropské unie příjmy ve výši přes 54,6 mld. Kč a současně odvedla do evropského rozpočtu 33,9 mld. Kč. ČR tak za první letošní půlrok obdržela o téměř 20,8 mld. Kč více, než do rozpočtu EU odvedla. Při započítání příjmů z Nástroje EU na podporu oživení (NGEU) ve výši 24,8 mld. Kč činí celkové kladné saldo 45,6 mld. Kč. Od vstupu do EU jsme dosáhli čistého příjmu 1,05 bil. Kč
3. 8. 2023 Obec a finance Ekonomika

37. Větrná elektrárna se vyplatí stovce obcí

V České republice je 99 obcí, kterým se nyní vyplatí uvažovat o výstavbě větrných elektráren. Takový je výsledek analýzy poradenské společnosti EGÚ Brno, která mapovala technický potenciál výroby elektřiny z větru v rámci očekávaného rozvoje komunitní energetiky.
2. 8. 2023 Obec a finance Energetika

38. Novela zákona místa ve školkách nezajistí

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce novelou zákona stanovit obcím nové povinnosti při zřizování mateřských škol a nově také dětských skupin. Návrh ale obsahuje řadu chyb, kvůli kterým se mine účinkem. Obce přitom mají hotové projekty na nové školky, chybí jim ale peníze. Navržená novela zákona nová místa ve školkách nezajistí, varuje Svaz měst a obcí ČR.
1. 8. 2023 Obec a finance Školství

39. Vodovody a kanalizace v roce 2022

Jedním z ukazatelů úrovně životního prostředí je stav vodovodů, počty připojených obyvatel, data o spotřebě vody a její ceně. Stejně tak jsou důležitá data o kanalizaci, úrovni čištění odpadních vod a cenách stočného. K této problematice vydal Český statistický úřad publikaci, která každoročně shrnuje potřebné údaje.
31. 7. 2023 Obec a finance Životní prostředí

40. Mimořádný počin v kulturním dědictví

Pivovar v Lobči získal cenu za mimořádný počin v kulturním dědictví a tradicích Evropy 2023. Potvrdilo se, že Česko umí obnovovat památky. Architekti Jana a Pavel Prouzovi obnovili opuštěný a chátrající pivovar, prcaovali na něm a po zásluze získali ocenění Europa Nostra Awards 2023.
28. 7. 2023 Obec a finance Regiony

41. Přístup zastupitelů k podkladovým materiálů rady

Člen zastupitelstva města, který není členem rady, požaduje volný přístup ke všem podkladovým materiálům rady (včetně materiálů, které budou projednávány). Má na tento požadavek zastupitel nárok? Na vyžádání nebo běžně?
28. 7. 2023 Obec a finance Legislativa

42. Nový pavilon nemocnice v Pelhřimově

Nemocnice Pelhřimov významně rozšiřuje kapacity svých zdravotnických služeb, a to díky nově vybudovanému pavilonu. Tento projekt, který financoval Kraj Vysočina jako hlavní investor, vyžadoval investici ve výši 592 milionů Kč bez DPH. Za architekturou, projekcí, statickým a technologickým řešením TZB stojí společnost Obermeyer Helika a. s., která v termínu splnila náročný úkol návrhu a realizace nového nemocničního pavilon v pasivním standardu, při dosažení maximální energetické soběstačnosti budovy a splnění všech nároků na moderní zdravotnickou budovu.
27. 7. 2023 Obec a finance Regiony

43. Obce a podnikatelé

V souvislosti s povinností živnostníků si zřídit datovou schránku se jejich počet začal od konce roku 2022 snižovat. Zatímco se v předchozích obdobích se počet lidí, kteří zrušili své živnostenské oprávnění, pohyboval kolem 4000 za jeden měsíc, v říjnu to byl již dvojnásobek a počet zaniklých živnostníků vyvrcholil letos v únoru, kdy jich zaniklo více než 104 tisíc.
26. 7. 2023 Obec a finance Ekonomika

44. Počet fotovoltaických elektráren rychle roste

Společnost ČEZ Distribuce přijala za letošních šest měsíců 35,5 tisíc žádostí o připojení výroben a připojila k síti 27 628 fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem 298 MW. Z valné většiny se jednalo o střešní instalace na rodinných domech, cca 95 procent žádostí se týkalo mikrozdrojů do 10 kW na hladině nízkého napětí. Pro srovnání za celý loňský rok energetici ČEZ připojili do sítě 21 325 fotovoltaických elektráren s instalovaným výkone 188 MW.
25. 7. 2023 Obec a finance Energetika

45. Noční klid a výjimky ve světle nálezů Ústavního soudu

Doba od 22.00 do 6.00 je všeobecně známa jako doba nočního klidu. Z právního pohledu má tato doba význam, jelikož ten, kdo v tuto dobu noční klid ruší (nejčastěji hlasitými projevy, pouštěním reprodukované hudby apod.), může se dopustit přestupku podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, za což mu může být uložena pokuta až do výše 10 000 Kč.
24. 7. 2023 Obec a finance Legislativa

46. Jsou dotace účelné?

V minulých dnech byla na programu několika senátních výborů a senátního pléna výroční zpráva Národního kontrolního úřadu (NKÚ) za rok 2022. Prezident NKÚ Miloslav Kala při její prezentaci nešetřil kritikou hospodaření státu a v úvodu poukázal na „zbytněný dotační systém“ státu.
21. 7. 2023 Obec a finance Dotace

47. Služebnost inženýrských sítí

Bývalé vedení obce se ústně dohodlo s majitelem pozemků, že obci poskytne svoje pozemky pro stavbu splaškové kanalizace a umožní na ně i vjezd stavební techniky. Majitel za to nepožadoval žádný pronájem a na oplátku mu měla být zřízena přípojka zdarma. O tom, že pozemky byly stavební technikou využívány není sporu, a majitel si vůči obci žádnou kompenzaci nenárokoval. Přesto však obec této osobě fakturu za zhotovení přípojky vystavila. Jakým způsobem má obec postupovat, pokud by chtěla fakturu stornovat, případně upustit od jejího proplacení? Obec není plátcem DPH a nemá radu.
21. 7. 2023 Obec a finance Legislativa

48. Jak to bude s daní z nemovitých věcí?

Vládní úsporný balíček má zajistit především konsolidaci veřejných rozpočtů. Odborná veřejnost všeobecně očekávala především návrhy změn na výdajové straně rozpočtu, ale současná debata se vede hlavně o úpravě daní, které povedou k zvýšení příjmů státu v dalším období. Balíček opatření má již legislativní podobu a prochází procesem čtení v Poslanecké sněmovně. Pokud jde o daň z nemovitých věcí, není předmětem diskuze ani tolik zvýšení sazby, a tedy i výnosu daně, ale zejména jde o rozpočtové určení tohoto výnosu.
20. 7. 2023 Obec a finance Ekonomika

49. Jak bude fungovat komunitní energetika

Vláda schválila novelu energetického zákona (Lex OZE II), která bude projednávána v Parlamentu a má přinést zásadní novinky – sdílení elektřiny mezi lidmi, firmami nebo obcemi. O tom, jak u nás bude takzvaná komunitní energetika přesně fungovat hovořil náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Třešňák v pořadu „Ptám se já“ prezentovaném na webu Seznam Zprávy. Problematika se úzce dotýká zájmů obcí a měst, proto některé pasáže uvádíme ve zkráceném znění.
19. 7. 2023 Obec a finance Energetika

50. Rozpočet příštího roku opět s výrazným schodkem

Vláda schválila koncem června materiál Ministerstva financí k přípravě státního rozpočtu na rok 2024. Materiál stanovuje základní předpokládané předběžné parametry rozpočtu, které však ještě budou podrobně rozpracovány v dalších fázích rozpočtového procesu.
18. 7. 2023 Obec a finance Ekonomika
Bylo nalezeno 2763 záznamů.