Archiv článků (rubrika Veřejná správa online)

Bylo nalezeno 484 záznamů.

1. Čtvrtstoletí s konferencí ISSS – témata reagují na současné společenské dění

Konference ISSS pomáhá už čtvrt století s digitalizací státní správy a samosprávy – 25. ročník se bude konat 15. a 16. května 2023 v Hradci Králové v Kongresovém centru Aldis. V programu se objeví aktuální témata jako stav a budoucnost eGovernmentu v ČR včetně reorganizace jeho řídících struktur, kybernetická bezpečnost veřejnoprávních institucí nebo digitální identita občana.
27. 3. 2023 ISSS Veřejná správa online

2. Karlovarský kraj a jeho partneři nabízejí obcím spolupráci v oblasti IT technologií

Karlovarský kraj podepsal v roce 2022 memorandum s Czech Smart City Cluster (CSCC) o spolupráci v oblasti SMART s cílem rozvíjet myšlenky vzájemného propojení aktivit a prvků v Karlovarském kraji. Tato spolupráce nabízí příležitost podporovat koncepci chytrých obcí (SMART Village), měst (SMART City) a regionů (SMART Region), využití nových technologických řešení a inovativních přístupů, které zvyšují kvalitu života obyvatel a podporují udržitelný hospodářský růst a regionální rozvoj.
27. 3. 2023 Karlovarský kraj Veřejná správa online

3. Agropocasi.cz – nová webová aplikace nejen pro zemědělce

Rychlá a snadná dostupnost co nejpřesnějších informací o počasí je klíčová pro operativní rozhodování prakticky u všech agrotechnických zásahů, jako je zakládání porostů, hnojení, ochrana rostlin, sklizňové práce, doprava aj., ale i pro chovatele hospodářských zvířat, lesní hospodáře a manažery v komunální sféře.
21. 3. 2023 ČHMÚ Veřejná správa online

6. Atestace spisových služeb – aktuální dění

V loňském roce došlo ke změně termínů týkajících se zavedení povinného používání atestovaných elektronických systémů spisových služeb, které má deklarovaný cíl zvýšit kvalitu výkonu spisové služby ve veřejné správě. Nebudeme zde diskutovat, zda lze skutečně uvedeným způsobem tohoto cíle dosáhnout, ale zcela prakticky se podíváme na aktuální průběh přípravy atestačních procesů.
3. 3. 2023 Obec a finance Veřejná správa online

7. Digitální technické mapy přinesou obcím nové povinnosti

V souvislosti s tvorbou digitálních technických map (DTM) přicházejí nové zákonné povinnosti, které budou muset obce a města brzy začít plnit. V současné chvíli je úlohou sídel zejména poskytovat krajům maximální součinnost při konsolidaci již existujících dat. Od července letošního roku budou však zároveň muset dbát na aktualizaci údajů v krajských DTM o svém polohopisu a dopravní a technické infrastruktuře. Zajistit plnění této povinnosti vlastními silami může být zejména pro menší obce nerealizovatelné. Pomoci může externí odborná firma.
2. 3. 2023 Lesensky.cz Veřejná správa online

8. Už jste hlasovali v ceně veřejnosti?

Soutěž Zlatý erb hodnotí, jak si města a obce vedou v elektronickém světě. Letošní jubilejní 25. ročník soutěže přináší několik novinek a změn. Poroty budou posuzovat stránky všech obcí s rozšířenou působností, zapojit se ale může i veřejnost, která prostřednictvím digitální identity může hlasovat v ceně veřejnosti na adrese www.zlatyerb.cz/hlasovani-krajske-kolo.
28. 2. 2023 Zlatý erb Veřejná správa online

12. 25. ročník soutěže Zlatý erb je zahájen, v Karlovarském kraji jsou vyhlášeny dvě kategorie

Odstartoval 25. ročník Zlatého erbu, soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. V rámci jubilejního ročníku přichází novinky v pravidlech a vrací se hlasování veřejnosti. V krajském kole budou soutěžit obce s rozšířenou působností a obce, které nemají rozšířenou působnost.
15. 2. 2023 Karlovarský kraj Veřejná správa online

13. Den bezpečnějšího internetu rozšiřuje povědomí o nástrahách v online prostoru

Den Bezpečnějšího internetu letos připadá na první únorové úterý – tedy na 7. únor. Jedná se o jubilejní 20. ročník, do kterého se zapojilo 200 zemí. Tento den si připomínáme důležitost bezpečného chování v prostředí internetu. Upozorňovat na rizika a bezpečnost v kyberprostoru je nadmíru důležité, protože podle výzkumu Microsoftu se 69 % dotázaných v posledním roce setkalo na internetu právě s nějakým rizikem.
7. 2. 2023 Obec a finance Veřejná správa online

14. Digitální technické mapy usnadní rozvoj měst a obcí, Pardubický kraj pomáhá radnicím jak s novinkou efektivně pracovat

Díky projektu Digitální technické mapy (DTM) má v roce 2024 nastat revoluce ve sdílení dat v oblasti územního plánování a stavebnictví. V současné době probíhá sběr podkladů nutných pro zveřejnění velice podrobných map ve vysokém rozlišení, ve kterých budou zakresleny všechny silnice, budovy, inženýrské sítě a další důležité informace. Data budou on-line volně přístupná veřejnosti, obcím i stavebníkům.
30. 1. 2023 Pardubický kraj Veřejná správa online

15. Děti táhnou vybavenost internetem

Informační technologie využívají české domácnosti stále intenzivněji. Existují ale významné rozdíly mezi kategoriemi domácností. V minulosti používaly domácnosti pouze internet a počítač. Dnes jsou k internetu připojeny telefony i televize a na vzestupu je využívání internetu věcí pro ovládání domácích spotřebičů, tepla, světla nebo bezpečnostních zařízení.
27. 1. 2023 Obec a finance Veřejná správa online

16. IT projekt roku 2022

Česká asociace manažerů informačních technologií (Cacio) pořádá soutěž IT projekt roku a každoročně hledá, posuzuje a objektivně a odborně oceňuje nejlepší projekty IT a pečuje o jejich mediální prezentaci. Soutěž opakovaně a postupně tak přispívá ke zvyšování efektů a kvality projektů ICT a vytváří žádoucí vzory řešení v této oblasti pro podnikání i správu.
25. 1. 2023 Cacio Veřejná správa online

19. Středočeský kraj chce vylepšit Portál příspěvkových organizací

Středočeský kraj se chce zapojit do spolku BISON, který zajišťuje optimální a efektivní podporu výkonu veřejné správy prostřednictvím softwarů vyvíjených právě subjekty veřejné správy. Zakladateli spolku jsou Zlínský kraj, Kraj Vysočina, město Kroměříž a Nové Město na Moravě. Cílem je zlepšit především digitální komunikaci mezi krajem a jeho příspěvkovými organizacemi. Zapojení do spolku, majícího za úkol budování a implementaci sdílených open source počítačových nástrojů, na dnešním jednání schválili krajští radní. Návrhu musí dát zelenou ještě zastupitelé.
13. 1. 2023 Středočeský kraj Veřejná správa online

20. Vůbec poprvé může veřejnost připomínkovat „územní plán kraje“ online

Kraj Vysočina je prvním krajem, kde může veřejnost dokumentaci Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina prohlížet a připomínkovat online. Aplikace umožňuje vygenerovat připomínku z pohodlí domova prostřednictvím jednoduché webové aplikace, navíc lze připojit i zákres dotčeného území. Pro Kraj Vysočina je to další krok v procesu digitalizace a transparentnosti státní správy a zároveň v souladu s moderními trendy.
12. 1. 2023 Kraj Vysočina Veřejná správa online

21. Pardubický kraj usnadní svým obcím přístup k digitální technické mapě

Rychlejší stavební proces, dostupnější a přesnější údaje pro územní plánování, efektivní správa veřejné infrastruktury. To jsou některé z benefitů digitálních technických map, které aktuálně v České republice jednotlivé kraje připravují. Obce se musí podílet na vzniku map předáním informací o infrastruktuře na svém území, a to v digitální podobě s vysokou mírou přesnosti, což je zejména pro menší samosprávy velmi náročné. Pardubický kraj svým obcím tuto povinnost nyní díky dohodnuté spolupráci se Sdružením místních samospráv ČR usnadní.
6. 1. 2023 Pardubický kraj Veřejná správa online

22. Jubilejní 25. ročník Zlatého erbu se zaměří na open data

V roce 2023 proběhne jubilejní 25. ročník tradiční soutěže Zlatý erb, který bude zaměřený na open data. Novinkou bude také to, že proběhne hodnocení všech obcí s rozšířenou působností (ORP), které se do soutěže nebudou muset přihlašovat a jejich webové stránky budou hodnocené automaticky. Organizátorem soutěže je jako v posledních ročnících spolek Český zavináč, spolupořádá ji společnost Triada, záštity udělili Asociace krajů České republiky a jako zástupce Královéhradeckého kraje hejtman Martin Červíček.
5. 1. 2023 Zlatý erb Veřejná správa online

23. Zlatý erb 2023 – ročník open dat

Kraj Vysočina ve spolupráci se spolkem Český zavináč vyhlašuje krajské kolo 25. ročníku soutěže Zlatý erb – ročníku open dat. Soutěž je organizována v krajských kolech a v navazujícím celostátním kole. Hlavní ceny budou v krajském i celostátním kole uděleny v kategorii nejlepší webové stránky obce s rozšířenou působností. Kraj Vysočina současně vyhlašuje kategorie pro obce I. typu s „běžnými“ obecními úřady a obce II. typu s pověřenými obecními úřady a pro Sbory dobrovolných hasičů Kraje Vysočina.
4. 1. 2023 Kraj Vysočina Veřejná správa online

24. Zákon o vzniku Digitální a informační agentury projednal Senát, chybí už jen podpis prezidenta

Zákon o vzniku Digitální a informační agentury, připravený místopředsedou vlády pro digitalizaci Ivanem Bartošem, projednal Senát. Po důkladné debatě Senát návrh zákona ani neschválil, ani nezamítl – uplynutím 30denní lhůty tak zákon poputuje k prezidentovi. Jeho podpis je posledním krokem, který dělí Česko od zřízení DIA.
15. 12. 2022 Úřad vlády Veřejná správa online

25. Malé ohlédnutí za soutěží Zlatý erb 2022

I s dostatečným časovým odstupem od Zlatého erbu 2022 (soutěž byla ukončena v květnu a článek je sepisován v srpnu 2022) si troufám tvrdit, že uplynulý ročník byl jeden z nejnáročnějších v celé historii soutěže o nejlepší internetové stránky měst a obcí.
12. 12. 2022 OF 4/2022 Veřejná správa online

26. NIS2: Nová regulace kybernetické bezpečnosti v EU

Směrnice NIS2 nově přijatá Evropským parlamentem a Radou rozšiřuje okruh povinných osob v oblasti kybernetické bezpečnosti, zpřísňuje požadavky na hlášení bezpečnostních incidentů, zavádí odpovědnost managementu a zvyšuje sankce za nedodržení povinností.
9. 12. 2022 ePravo.cz Veřejná správa online

27. Spouštíme Portál dopravy, jedno místo pro digitální dopravní služby v ČR

Ministerstvo dopravy spouští nový Portál dopravy. Umožňuje občanům elektronicky komunikovat s úřady v oblasti dopravy, podávat žádosti o výměnu řidičského průkazu, získat výpis z bodového konta, nahlížet na údaje o vozidlech nebo řešit elektronické služby v oblasti plavidel, letectví apod. Tento nástroj je dalším krokem v digitalizaci dopravních agend do roku 2025.
9. 12. 2022 Ministerstvo dopravy Veřejná správa online

28. Pardubický kraj umožní obcím snazší přístup k digitální technické mapě

O rozvoji spolupráce mezi Pardubickým krajem a Sdružením místních samospráv ČR jednal hejtman Martin Netolický s celostátním i krajským vedením této organizace zastupující zájmy měst a obcí. Na základě tohoto jednání dojde k aktualizaci memoranda z roku 2018, kterou bude obcím v kraji prostřednictvím SMS ČR umožněn zvýhodněný přístup k systému podpory v souvislosti se vznikem digitální technické mapy.
9. 12. 2022 Pardubický kraj Veřejná správa online

29. Evropanům možná už brzy usnadní život digitální peněženka

Ministři zemí EU by měli řešit zavedení takzvané digitální peněženky, kterou by obyvatelé Unie mohli používat k prokazování totožnosti napříč členskými státy. Digitální peněženka bude mít formu mobilní aplikace. Na evropský rámec bude reagovat i česká verze digitální peněženky, takzvaná eDokladovka. Před odjezdem na jednání do Bruselu to uvedl vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš, který bude jednání ministrů sedmadvacítky předsedat.
6. 12. 2022 EurActiv.cz Veřejná správa online

30. Liberecký kraj je o krok blíže k získání Evropského hubu pro digitální inovace

O krok blíže k tomu, aby získalo status Evropského digitálního inovačního hubu, se v listopadu posunulo konsorcium DIH Northeast. Před dvěma lety vzniklo, aby pomohlo malým a středním firmám a organizacím veřejné správy v regionu kráčet s dobou a digitalizovat. Lídrem konsorcia je krajská Agentura regionálního rozvoje. Kolem ní se semkly univerzity, výzkumná centra a další odborníci na dané téma z Libereckého a Královéhradeckého kraje.
6. 12. 2022 Liberecký kraj Veřejná správa online

31. 5G jako cesta k chytrým městům, podpoříme pilotní aplikace osmi projektů

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytne dotaci z Národního plánu obnovy na prvních 8 projektů zaměřených na rozvoj pilotních aplikací využívajících technologii 5G v prostředí českých měst. Díky tomu budou sítě páté generace fungovat v oblastech bezpečnosti veřejných prostranství, elektronického zdravotnictví, městské mobility a monitorování dopravy i vzdělávání.
5. 12. 2022 MMR ČR Veřejná správa online

32. Strategická analýza cloudových služeb

NÚKIB připravil dokument obsahující strategickou analýzu cloudových služeb. Jde o materiál shrnující trendy po-pandemického světa, důležitost důvěryhodnosti dodavatele, typy služeb a momentálně platné vyhlášky týkající se služeb cloud computingu. Dokument dále rozebírá a blíže představuje doporučení pro tuto oblast na úrovni strategické, manažera kybernetické bezpečnosti i koncového uživatele. Široká veřejnost i subjekty regulované zákonem o kybernetické bezpečnosti jej mohou využít při výběru pro ně vhodných dodavatelů.
2. 12. 2022 NÚKIB Veřejná správa online

33. Kraj Vysočina a Český institut interního auditu uspořádaly workshop pro odborníky

V sídle Kraje Vysočina se uskutečnil workshop nazvaný „Zajímavé aspekty interního auditu kybernetické bezpečnosti“. Spolupořadatelem workshopu byl Český institut interního auditu, který podporuje profesi interního auditu v České republice, mimo jiné i pořádáním takovýchto akcí. Na workshopu se setkala sedmdesátka odborníků jak z řad bezpečnostních manažerů a specialistů, tak i z řad auditorů a kontrolorů.
2. 12. 2022 Kraj Vysočina Veřejná správa online

34. Starostové a zástupci obcí se seznámili s možnostmi využití krajské digitální technické mapy

Karlovarský kraj ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou připravil v závěru listopadu společné setkání se zástupci měst a obcí v regionu, aby je informoval o aktuálním stavu přípravy digitální technické mapy (DTM). Využití mapy zjednoduší stavební řízení, usnadní správu a vedení pasportů, bude obsahovat podklady pro projekční a investiční správu staveb i správu majetku. Obcím pomůže rovněž v oblasti krizového řízení.
2. 12. 2022 Karlovarský kraj Veřejná správa online

35. Plně bezdrátové sítě si na využití ve městech ještě počkají

Brněnské městské části, důležité úřady i některé firmy propojuje více než dvě stě kilometrů optických sítí. Spolu se dvěma moderními datovými centry se starají o rychlý a bezpečný přenos informací mezi jednotlivými institucemi. Nahrazení metropolitní datové sítě bezdrátovým řešením zatím není v plánu. Proč jsou kabely pro města stále výhodnějším řešením, vysvětluje ve svém komentáři Michal Jukl, ředitel ICT Technických sítí Brno.
2. 12. 2022 Lesensky.cz Veřejná správa online

37. Vysokorychlostní internet a digitalizace

Nedílnou součástí infrastruktury státu je i její digitální složka a to, jak ji lidé využívají. V Česku je vysokorychlostní připojení k internetu dostupné na 52,5 % území, což odpovídá až 22. místu v EU.
4. 11. 2022 OF 4/2022 Veřejná správa online

38. Úroveň poskytovaných služeb

V minulém článku jsme se seznámili s řízením kvality poskytovaných služeb (Service Level Management – SLM) a poznali druhy služeb poskytovaných veřejnou správou, tedy i jednotlivými městy a obcemi. Kvalita služeb poskytovaných municipalitami se těžko řídí bez znalosti jejich parametrů. Proto přístup SLM pomáhá přinášet řád do kvality poskytovaných služeb.
19. 8. 2022 OF 2–3/2022 Veřejná správa online

39. Úředně ověřený elektronický podpis

Od nabytí účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES, známého pod zkratkou „nařízení eIDAS“, vyvstala v České republice potřeba nového řešení pro elektronickou alternativu institutu úředně ověřeného elektronické podpisu.
28. 7. 2022 OF 2–3/2022 Veřejná správa online

40. Lidé si za první pololetí pořídili přes Czech POINT téměř 1,2 milionu výpisů

Občané si přes systém Czech POINT pořídili v prvním pololetí téměř 1,2 milionu výpisů, o 7 % více než ve stejném období loňského roku. Za celých patnáct let existence služby se jednalo o druhé nejvytíženější pololetí. Zároveň roste zájem o elektronickou komunikaci – lidé si stále častěji nechávají ověřeně převést listinné dokumenty do elektronické podoby. Každoročně si přes Czech POINT občané pořídí přes dva miliony výpisů.
20. 7. 2022 EMC Veřejná správa online

42. Kraj Vysočina a eGovernment

Kraj Vysočina je dlouhodobým leadrem v oblasti elektronizace veřejné správy. Svědčí o tom výsledky a ocenění řady projektů realizovaných v kraji i trvalá spolupráce při organizaci konference ISSS.
1. 7. 2022 OF 2–3/2022 Veřejná správa online

43. Už za 31 měsíců má začít platit digitální ústava

Nejpozději 1. 2. 2025 vstoupí v účinnost zákon 12/2020 Sb. o právu na digitální služby, tzv. digitální ústava. Ten dává občanům právo na to, aby veškeré úřední úkony a agendy, které je možné zdigitalizovat, byly vyřizovány elektronicky. Zákon byl před dvěma lety protlačen Sněmovnou za významné podpory současné vládní koalice. Po více než dvou letech od schválení zákona však ministerstvo vnitra dosud ani nemá katalog úkonů a činností u 40 % úřadů v České republice. Reálně tak hrozí, že stát digitální ústavu nestihne v termínu naplnit.
17. 6. 2022 EMC Veřejná správa online

44. Český zavináč 2022

V předvečer zahájení konference ISSS byly v EA Congress Hotel Aldis v Hradci Králové vyhlášeny výsledky soutěže Český zavináč 2022. Za faktickou i metodickou pomoc při zabezpečení kybernetické bezpečnosti orgánů veřejné moci obdržel cenu Český zavináč Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).
3. 6. 2022 OF 2–3/2022 Veřejná správa online

45. Úroveň poskytovaných služeb

S rozvojem informačních technologií rostou nároky na úroveň poskytovaných služeb. Územní orgány veřejné správy poskytují služby svým klientům (občanům, firmám, institucím) prostřednictvím komunikace buď přímo nebo elektronicky. Řízení kvality poskytovaných služeb (Service Level Management – SLM) není nic jiného než umět si udělat inventuru služeb, jejich parametrů kvality a zlepšovat je tak, aby klientům přinášely vyšší přidanou hodnotu.
2. 6. 2022 OF 1/2022 Veřejná správa online

47. Digitální technická mapa ulehčí práci veřejné správě i investorům

V Česku vzniká ambiciózní projekt digitální technické mapy (DTM) celé republiky. Dílo má za cíl poskytovat spolehlivé a přesné informace o polohopisu a dopravní a technické infrastruktuře. Jednotlivé kraje již zakázky za stovky milionů realizují nebo finišují jejich přípravu. Z ucelených dat by měla profitovat nejen veřejná správa, ale i správci technické a dopravní infrastruktury, soukromé společnosti či samotní občané.
24. 5. 2022 Lesensky.cz Veřejná správa online

48. Zlatý erb za rok 2022 získalo město Cheb a obec Mnetěš

Na konferenci ISSS v královéhradeckém Kongresovém centru Aldis byly na pondělním galavečeru 16. května 2022 slavnostně vyhlášeny výsledky celostátního kola Zlatého erbu. Zlatý erb je oblíbenou soutěží o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Letos proběhl už 24. ročník, ve kterém v kategorii měst zvítězil Cheb. Za obce se jako první umístila obec Mnetěš z okresu Litoměřice. V celostátním kole soutěže v kategorii nejinovativnější elektronická služba zvítězil Datový portál Královéhradeckého kraje Data KHK. Cenu místopředsedy vlády pro digitalizaci za nejlepší turistickou prezentaci získal turistický portál Pardubického kraje Vychodni-Cechy.info a turistický portál města Mariánské Lázně. Celkem se soutěže letos účastnilo úctyhodných 422 měst, obcí a dalších subjektů.
18. 5. 2022 ISSS 2022 Veřejná správa online

49. Hradec Králové ožil, konference ISSS je zpátky ve svém tradičním jarním termínu

V Hradci Králové dnes odstartoval čtyřiadvacátý ročník konference ISSS. Slavnostní zahájení ISSS 2022 proběhlo jako obvykle v zaplněném Velkém sále Kongresového centra Aldis. Významné hosty přivítal moderátor Jan Pokorný a postupně jim předával slovo a diskutoval s nimi o tématech spojených s vizemi nové vlády o digitalizaci české společnosti napříč všemi IT sektory.
16. 5. 2022 ISSS 2022 Veřejná správa online

50. Úřady městských částí mohou být náchylnější ke kybernetickým útokům, riziko pomůže snížit metodická podpora i osvěta

Velká tuzemská města se v rámci svých sítí měsíčně potýkají se stovkami potenciálně nebezpečných událostí. Zatímco na úrovni magistrátů často působí celá řada specialistů na kyberbezpečnost, na úrovni městských částí je situace jiná. Podle nedávného průzkumu mezi brněnskými radnicemi se s útokem na IT infrastrukturu setkala pětina dotázaných, dvě třetiny z nich přitom nemají osobu přímo zodpovědnou za kyberbezpečnost. Potenciální rizika by mohla snížit metodická podpora na centrální úrovni i osvěta v rámci jednotlivých částí, říká ve svém komentáři manažer kybernetické bezpečnosti Technických sítí Brno Roman Veselý.
13. 5. 2022 Lesensky.cz Veřejná správa online
Bylo nalezeno 484 záznamů.