K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Archiv článků (rubrika Zahraničí)

1. Vídeň nabízí zelené fasády na klíč. Zařídí formality a uhradí až 70 procent nákladů

Vídeňský magistrát začal nabízet vlastní zelené fasády. Jednoduchý modulární systém lze umístit do ulic i vnitrobloků a město na něj přispěje až 5700 eur. Součástí balíčku BeRTA All-in-One jsou konzultace, plánování, zařízení všech formalit, dovoz i montáž na klíč. 2. 6. 2020, Zahraničí

2. Vídeň: město krátkých vzdáleností

Vídeň představila nový koncept pro rozvoj městských čtvrtí. Napříč metropolí budou vznikat nová lokální centra, aby veškerá občanská vybavenost byla do patnácti minut od bydliště. Omezení naopak čeká obchodní centra na periferiích, která odporují myšlence města krátkých vzdáleností. 9. 3. 2020, Zahraničí

3. Vídeň slučuje kontejnery na tříděný odpad

Jednodušší, efektivnější, pohodlnější. Tak Vídeň prezentuje sloučení kontejnerů na plasty, nápojové kartony a kovy, které nyní patří do jednotných žlutomodrých nádob. Ekologičtější bude i svoz. 28. 2. 2020, Zahraničí

4. Vídeň odmění úsporu CO2 vstupenkami na kulturní akce

Kultura za ochranu klimatu. Tak Vídeň popisuje novou zkušební aplikaci, jejímž prostřednictvím chce přihlášené obyvatele motivovat k redukci emisí oxidu uhličitého. Kdo bude chodit pěšky, jezdit na kole nebo MHD, získá v aplikaci body „Wien Token“, které v reálném světě může směnit za vstupy do kulturních institucí nebo na akce. 30. 1. 2020, Zahraničí

5. Česká republika a udržitelný rozvoj

V New Yorku v létě proběhlo každoroční setkání členských států OSN na vysoké politické úrovni (High Level Political Forum), jehož tématem bylo naplňování cílů udržitelného rozvoje stanovených „Agendou 2030“. Českou delegaci vedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. 8. 10. 2019, Zahraničí

6. Jak fungují MAS v zahraničí?

Na stránkách časopisu OBEC & finance se pravidelně dozvídáte o místních akčních skupinách v České republice. V tomto článku představím příklady fungování MAS v zahraničí. 9. 11. 2018, Zahraničí

7. Alena Schillerová jednala v Bruselu o reformě DPH v EU

Ministryně financí Alena Schillerová se dnes v Bruselu zúčastnila zasedání Rady EU pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN) a poprvé se setkala se svými protějšky z členských států EU. Jednalo se o první schůzku ministrů financí EU pod vedením bulharského předsednictví. 24. 1. 2018, Zahraničí

8. Francouzské malé obce již nejsou „malé“

Letos v březnu uplynulo 35 let od legislativního začátku zásadní reformy francouzské místní samosprávy. Zkušenosti země, kde podobně jako v České republice existuje velký počet malých obcí, napovídají, jaká podoba vztahu samospráva – stát může fungovat. Nebo nemusí, protože v posledních letech dochází ve francouzské samosprávě k dalším významným změnám. 19. 7. 2017, Zahraničí

9. Salaspils – příkladná spolupráce veřejného a soukromého sektoru v Lotyšsku

V lotyšském městě Salaspilis příkladně funguje spolupráce veřejného, podnikatelského i občanského sektoru při plánování rozvoje města a rozhodovacích procesech v něm. Výsledkem je spokojenost všech, kteří ve městě žijí a pracují a viditelný udržitelný rozvoj. 3. 5. 2017, Zahraničí

10. Spolupráce obcí ve Franci vrcholí – od ledna už jen Velká Paříž

Meziobecní spolupráce ve Francii postoupila do další úrovně, zákonem stanovených metropolí, které vycházejí z původních sdružení v okolí velkých měst. Od ledna jich funguje dvanáct, Paříž a Marseille se mají připojit v roce 2016. 16. 11. 2015, Zahraničí

11. Financování samospráv na Taiwanu

Každý kraj, jiný mrav, toto známé pořekadlo platí také v oblasti ekonomiky. Každá země má vlastní systém uspořádání veřejné moci i veřejných financí včetně jejich následné redistribuce. Jak systém funguje v zemi vzdálené tisíce kilometrů, Čechy zatím tolik nepoznané, na Taiwanu (anglický oficiální název je Republic of China) se pokusím stručně nastínit v tomto článku. 11. 12. 2014, Zahraničí

12. Kraje se budou slučovat, alespoň ty francouzské

Francouzský parlament projednává další fázi územní reformy. Z dnešních 22 regionů kontinentální části Francie, které kompetencemi odpovídají českým krajům, by se mělo stát 13 větších územních celků. V důvodové zprávě se uvádí potřeba větších celků kvůli administrativním úsporám, ale především se zdůrazňují lepší podmínky pro efektivní výkon správy. 4. 12. 2014, Zahraničí

13. Zkušenost Litvy s extrémním slučováním obcí

Vzhledem k velikostní struktuře obcí patří Litva v Evropě do skupiny nejvíce konsolidovaných zemí. Průměrná populační velikost litevských obcí dosahuje hranice 59 tisíc obyvatel. To se dá porovnat například s podmínkami v Dánsku (v průměru mají dánské obce populační velikost na úrovni asi 55 tisíc obyvatel). 22. 4. 2014, Zahraničí

14. Posílení meziobecní spolupráce

Ve Francii se připravují další změny zákonů upravujících činnost samosprávy. I když jde spíše jen decentralizační „vlnku“ nové levicové vlády před blížícími se komunálními volbami, hlavní myšlenka dalšího posílení meziobecní spolupráce zůstává. Snad nejen proto, že se v příštím roce budou poprvé také přímo volit zastupitelé sdružení obcí. 4. 11. 2013, Zahraničí

15. Francouzské obce hledají české partnery

3. 5. 2012, Zahraničí

16. Volby starostů v evropských zemích

V evropských zemích je uplatňován jak model přímé volby starostů či obdobně postavených funkcionářů, tak i model nepřímé volby, odpovídající víceméně stávající české právní úpravě. Legislativa některých států umožňuje aplikaci obou modelů. 9. 6. 2011, Zahraničí

17. Deset let francouzské meziobecní spolupráce – úspěch, který vyvolal další reformu

Francie a Česká republika patří v Evropské unii k zemím s nejmenší průměrnou velikostí obcí. Velké procento malých obcí sice naznačuje možnost aktivnější účast obyvatel na správě území, na straně druhé se však stále výrazněji projevuje nedostatek finančních prostředků na zajištění všech kompetencí. 16. 6. 2010, Zahraničí

18. Mezinárodní komparace zdanění nemovitostí

Daň z nemovitostí je jedinou daní, která je v České republice výlučným příjmem obcí. Její výnos cca 5 mld. Kč představuje 3,5 % daňových příjmů a necelá dvě procenta celkových příjmů obcí. 5. 5. 2009, Zahraničí

19. Francouzské regiony zdaňují pohonné hmoty

Spotřební daně nepatří mezi časté zdroje rozpočtů samospráv. Ve Francii se však již druhým rok uplatňují přirážky ke spotřební dani z minerálních olejů, tedy pohonných hmot. Historie a konstrukce nového příjmu regionů si jistě zaslouží pozornost. 27. 10. 2008, Zahraničí

20. Spolupráce obcí jako faktor rozvoje – zkušenosti ze zahraničí

Meziobecní spolupráce funguje prakticky ve všech evropských státech a právní úpravy zpravidla vycházejí z tradic jednotlivých států. Větší prostor pro společný rozvoj obcí vytváří snaha o vzájemnou koordinaci výkonu veřejné správy na evropské úrovni. 29. 5. 2008, Zahraničí

21. Desítky místních daní

Francie patří mezi země, v nichž má samospráva výrazné rozhodovací pravomoci, a to rovněž na straně příjmů. Daně zde stále tvoří zhruba polovinu všech zdrojů, ačkoliv v důsledku probíhající reformy se zvyšuje podíl náhrad zrušených daní, které následně získávají podobu dotace. Některé z velice zajímavých a různorodých daňových konstrukcí mohou být pro Českou republiku inspirativní, jiné spíše odstrašující. 30. 6. 2003, Zahraničí

22. Místní daně ve Francii

Početný soubor francouzských místních daní lze rozdělit na dvě skupiny: "čtyři staré" a ostatní. Neodborné, avšak běžně používané, označení první skupiny přesně vystihuje charakter nejvýznamnějších daní pro územní správu, ať již ve smyslu pozitivním či negativním. 27. 6. 2003, Zahraničí

23. Partnerství plná života

Marktredwitz (IDOR/ksr) – Jednou z nejdůležitějších forem přeshraniční spolupráce jsou partnerství mezi městy, neboť skýtají rámec pro nespočet rozmanitých projektů. Život do partnerských smluv však vnáší teprve různorodá kooperace a široká angažovanost občanů. Koordinační rada Česko-německého diskuzního fóra se proto rozhodla udělit v tomto roce cenu za nejlepší patnerský vztah, jež svou povahou a prezencí na veřejnosti přispívá k pronikání vzájemné spolupráce do všedního života obyvatel česko-německého pohraničí. Realizací projektu bylo pověřeno Česko-německé informační centrum IDOR. 12. 3. 2003, Zahraničí

24. Systém samosprávy ČR

OECD uskutečnila v roce 2000 projekt srovnání systémů fungování samosprávy v šesti zemích střední a východní Evropy. Kromě České republiky se do tohoto projektu zapojilo Polsko, Maďarsko a všechny tři pobaltské republiky. Projekt se uskutečnil v rámci „Fiscal Decentralisation Initiative“ (Iniciativy pro fiskální decentralizaci), na které se kromě OECD podílejí i Světová banka, Rada Evropy, Open Society Institute a UNDP. 15. 8. 2001, Zahraničí

25. Financování samosprávy v Maďarsku

V Maďarsku jsou veřejné finance podle působnosti a získávaných finančních zdrojů rozděleny do čtyř samostatných okruhů. Patří sem státní rozpočet, systém sociálního zabezpečení, oddělené fondy a místní rozpočty. Všechny čtyři kategorie jsou relativně nezávislé, disponují příjmy a uskutečňují vlastní výdaje. 4. 4. 2001, Zahraničí

26. Obce a regiony v Dánsku

Dánsko je malým unitárním státem, kde žije 5,3 mil. obyvatel na ploše 43 tis. km2. Má tři úrovně veřejné správy: ústřední vláda, regionální a obecní samosprávy. Dvě největší města, Kodaň a Frederiksberg, mají postavení obce i regionu. 13. 2. 2001, Zahraničí
TOPlist
TOPlist