Archiv článků (rubrika Dotace)

Bylo nalezeno 276 záznamů.

1. Středočeský kraj rozdělí na podporu venkovských prodejen celkem 4 miliony Kč

Zastupitelé Středočeského kraje schválili celkem 53 žádostí o dotaci v rámci programu Obchůdek 2021+, který je určen na podporu udržení provozu maloobchodu v menších obcích. I přes původní záměr podpořit zejména prodejny v hospodářsky a sociálně ohrožených územích, budou uspokojeny i další žádosti, které kraj v rámci dotačního programu obdržel. Téměř 1,8 milionu Kč je určeno na 24 žádostí prodejen z tzv. HSOÚ, dalších 2,2 milionu Kč poputuje na 29 žádostí nezařazených do HSOÚ.
29. 3. 2023 Středočeský kraj Dotace

3. Podpora dětských skupin: MPSV pomůže obcím při budování nových kapacit, vyhlásilo další dotační výzvu

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo další výzvu v rámci Národního plánu obnovy. Podpoří tak obce při budování dětských skupin. Dotace může pokrýt veškeré náklady na výstavbu nových objektů, případně rekonstrukci a nákup budov. Tyto prostory pak musí dlouhodobě sloužit pro provoz dětských skupin. Na tento typ podpory je v Národním plánu obnovy vyčleněno asi 6 miliard korun. Další prostředky pro neziskové organizace jsou k dispozici v rámci OPZ plus.
24. 3. 2023 MPSV ČR Dotace

4. Dotace pomáhají udržet obchody v malých obcích

Provozování obchodů v malých obcích je spíše veřejnou službou než podnikáním, které by majitelům přinášelo horentní zisky. Navíc v době, kdy se razantně zvyšují náklady na jejich fungování, je finanční podpora ze strany státu i kraje pro mnohé z nich doslova životně důležitá.
24. 3. 2023 Karlovarský kraj Dotace

5. MŽP posílá do obcí přes 5 miliard korun na vodovody, kanalizace i lepší čistění a úpravu vody

Díky dotacím pro 162 nových projektů dojde k výstavbě desítek nových čistíren odpadních vod či stovek kilometrů vodovodní sítě a kanalizace. Investice do vodohospodářských projektů měst, obcí a dalších veřejných subjektů představují jeden ze základních pilířů Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) i v jeho aktuálním programovém období do roku 2027.
22. 3. 2023 MŽP ČR Dotace

6. Obce z Pardubického kraje mohou žádat o dotaci na sdílení (elektro)kol

Ještě tři měsíce mají obce s více než třemi tisíci obyvateli čas na podání žádostí o krajskou dotaci na podporu bikesharingu, tedy sdílení kol a elektrokol mezi uživateli. Pardubický kraj nabízí obcím uhrazení nákladů na prvních 15 minut jízdy, kterou mohou mít občané zcela zdarma. Žádosti lze podávat do 30. června.
22. 3. 2023 Pardubický kraj Dotace

7. Dotace z Operačního programu Spravedlivá transformace míří k lidem, ve výzvách je přes 20 miliard korun

Operační program Spravedlivá transformace (OPST) už vyhlásil 13 výzev v celkové výši 23,2 miliard korun z celkové dvaačtyřicetimiliardové alokace. To znamená, že celá polovina finančních prostředků z programu je už nyní dostupná zájemcům a další výzvy budou v příštích třech měsících přibývat. Program dosud registruje žádosti o podporu za 12 miliard korun. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) nabízí pomocí tohoto programu dotace pro obyvatele, obce a firmy v krajích, které se musí vypořádat s útlumem těžby uhlí. Přispívá na aktivity, které pomáhají řešit jak sociální a hospodářské, tak environmentální dopady přechodu na nízkoemisní ekonomiku.
21. 3. 2023 MŽP ČR Dotace

9. Nové dotace pro energetické úspory veřejných budov

Ministerstvo životního prostředí přichází s novinkou v Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) pro šetření energiemi. Tentokrát nabídne dotaci na komplexní úsporné projekty na veřejných budovách. Ty umožní školám, nemocnicím, obecním úřadům a dalším veřejným budovám získat finanční prostředky na zateplení, modernizaci vnitřního osvětlení, instalaci fotovoltaiky, zelené střechy i systémy pro zachytávání, úpravu a rozvod srážkových a šedých vod nebo dobíjecí stanici pro elektromobily. Příjem žádostí u těchto výzev se zahájí na začátku dubna.
14. 3. 2023 MŽP ČR Dotace

10. Zelenější města odolná proti horku a suchu

Na revitalizaci zelených prostranství, ale i snížení dopadů klimatických změn ve městech a obcích cílí tři výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Žadatelé získají podporu například na výsadbu stromů, projekty zaměřené na hospodaření se srážkovou vodou a nebo třeba na ježčí příbytky.
10. 3. 2023 MMR ČR Dotace

11. Pardubický kraj podpoří energetické úspory na obecních sportovištích

Rada Pardubického kraje na svém jednání schválila vyhlášení dotačního programu na podporu energetických úspor sportovních zařízení v majetku obcí. Celkově kraj pro obce nad pět tisíc obyvatel vyčlení částku tři miliony korun. Výše dotace na jednoho žadatele se pohybuje v rozmezí 50–500 tisíc korun.
8. 3. 2023 Pardubický kraj Dotace

13. Na výsadbu v obcích i omezení sucha v krajině míří 200 milionů korun

Na obce, veřejné instituce, ale i pro soukromé osoby, kteří realizují nákladnější projekty k záchraně, obnově nebo zvětšení ploch zeleně ve veřejném prostoru se obrací dotační výzva z Operačního programu Životní prostředí s vyčleněnými sto miliony. Dalších sto milionů pak zamíří do krajiny na realizaci projektů k odstraňování starých meliorací k odvodnění půdy nebo třeba rušení drenážních trubek, aby se jejich pomocí dál neprohlubovalo půdní sucho. Výzva s dohromady 200 milionovou alokací poběží do 20. září 2023.
3. 3. 2023 MŽP ČR Dotace

14. Na rozvoj malých obcí míří dalších 11 milionů korun

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo dalších 17 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí do 2000 obyvatel. Na projekty bude ze Středočeského Fondu obnovy venkova využito více než 11 milionů korun. Největší dotace míří na opravu chodníků v obci Žiželice (1 803 000 Kč) či na nové parkoviště v Mochově (1 418 000 Kč).
28. 2. 2023 Středočeský kraj Dotace

17. Dotační programy opět pomohou začínajícím podnikatelům a obcím Ústeckého kraje

Odbor podpory podnikání, inovací a transformace Krajského úřadu Ústeckého kraje připravil oproti původnímu předpokladu vyhlášení dvou dotačních programů „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2023“ a „Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji 2023“. Reaguje tím na zpoždění výzev v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST) a zvýšený zájem subjektů z území kraje o dotace.
21. 2. 2023 Ústecký kraj Dotace

19. Na záchranu památek letos Karlovarský kraj uvolní částku 20 milionů

Rada Karlovarského kraje na svém posledním zasedání odsouhlasila rozdělení části dotací na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí. Než se však peníze dostanou ke všem žadatelům, je třeba ještě rozhodnutí krajských zastupitelů o poskytnutí zbylé části finančních prostředků. Podpořeno bude na 79 žádostí v celkové výši 20 milionů korun, což je nejvíce za dobu existence kraje.
17. 2. 2023 Karlovarský kraj Dotace

23. Jeden a půl miliardy na modernizaci škol v uhelných krajích nabízí program Spravedlivá transformace

Investice do lepšího připojení a využívání internetu nebo modernizace odborných učeben a pracovišť odborného výcviku nabízí první letošní balíček dotací z Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST) Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR. O příspěvek mohou žádat základní a střední školy z Karlovarského a Moravskoslezského kraje a pro střední školy z Ústeckého kraje, pro které je dohromady nachystáno téměř jedna a půl miliardy korun. Příjem žádostí startuje právě dnes.
15. 2. 2023 MŽP ČR Dotace

25. Seminář o dotacích přilákal desítky zástupců obcí napříč Libereckým krajem

Stráž nad Nisou, Habartice, Liberec, Harrachov, Doksy, Jablonec nad Nisou, Svijany, Kunratice, Stružnice, Ralsko, Svojek, Turnov nebo Cvikov. Celkem jedenasedmdesát hostů z těchto a dalších obcí se zúčastnilo semináře na téma Jak pomocí dotací rozvíjet obec, který uspořádal v Krajské vědecké knihovně v Liberci sekretariát Regionální stálé konference Libereckého kraje.
14. 2. 2023 Liberecký kraj Dotace

26. MMR připravilo rámec národních titulů na další dva roky

Rámcový harmonogram národních dotačních titulů MMR 2023–2025 obsahuje přehled plánovaných výzev v jednotlivých čtvrtletích. Informujeme v něm také o typu výzvy a očekávané finanční podpoře. Údaje budeme průběžně aktualizovat v závislosti na schváleném státním rozpočtu.
13. 2. 2023 MMR ČR Dotace

27. Na rozvoj malých obcí ve Středočeském kraji míří dalších 11 milionů korun

Rada Středočeského kraje projednala dalších 17 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí do 2000 obyvatel a doporučila je zastupitelstvu ke schválení. Na projekty bude ze Středočeského Fondu obnovy venkova využito více než 11 milionů korun. Největší dotace by měla putovat na opravu chodníků v obci Žiželice (1 803 000 Kč) či na nové parkoviště v Mochově (1 418 000 Kč).
10. 2. 2023 Středočeský kraj Dotace

28. Z Programu vodohospodářských akcí letos rozdělí Liberecký kraj 18 milionů korun

Krajští radní na svém jednání vyhlásili program vodohospodářských akcí v rámci Fondu ochrany vod Libereckého kraje. Letos je v něm připraveno 18 milionů korun. Žádosti je možné posílat od 3. do 21. dubna letošního roku. Peníze použijí vybrané obce například na vybudování kanalizace, prodloužení vodovodních řadů či na stavbu zcela nových vodovodů.
10. 2. 2023 Liberecký kraj Dotace

29. Dotační programy Libereckého přispějí k rozvoji cyklostezek 11 miliony korun

Projektovou přípravu výstavby cyklostezek, jejich budování i rekonstrukce podpoří v tomto roce Liberecký kraj jedenácti miliony korun ze svého dotačního fondu. Stane se tak prostřednictvím tří programů: 6.1 Podpora výstavby komunikací pro cyklisty, 6.2 Podpora rekonstrukce, údržby a oprav komunikací pro cyklisty a 6.3 Podpora projektové přípravy komunikací pro cyklisty.
9. 2. 2023 Liberecký kraj Dotace

32. O dotace na nákup vozidel s alternativním pohonem je velký zájem

Plánujete pořídit elektromobil nebo vůz na vodíkový pohon pro vaši obec, kraj, neziskovou organizaci či jiný veřejný subjekt? Potom neváhejte a zažádejte si o dotaci co nejdříve. Výzva má termín ukončení v polovině prosince 2023, budou-li však alokované prostředky vyčerpané dříve, příjem žádostí bude ukončen. Aktuálně je k dispozici už jen 180 milionů korun.
7. 2. 2023 SFŽP ČR Dotace

34. OPŽP vypsalo nové dotace pro samosprávy

  • 32. výzva – Veřejná zeleň a eliminace odvodňovacích zařízení v krajině
  • 34. výzva – Průzkum kontaminace životního prostředí
  • 36. výzva – Zachytávání srážkových a šedých vod a jejich další využití
  • 40. výzva – Veřejné budovy v pasivním standardu
6. 2. 2023 SMO ČR Dotace

35. MŽP nabízí 15 milionů korun městům a obcím, která chrání klima a investují do udržitelné energetiky

V Národním programu Životní prostředí (NPŽP) se otevírá nová výzva pro obce a města, která aktivně snižují emise skleníkových plynů nebo se připravují na postupující změnu klimatu. Samosprávy sdružené v Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima mohou od pondělí 23. ledna žádat o dotaci až dva miliony korun.
2. 2. 2023 MŽP ČR Dotace

36. Podpoříme vznik nových sportovišť nebo škol, dáme až 2,8 miliardy korun na revitalizaci brownfieldů

Státní fond podpory investic (SFPI), který spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj, vyhlásil čtyři výzvy na revitalizaci území se starou stavební zátěží. Peníze z Národního plánu obnovy podpoří projekty na obnovu velkých i menších brownfieldů. Jednou z podmínek je realizace do prosince 2025. Přípravu žádostí MMR konzultuje se zájemci, aby v případě udělení dotace mohli včas zahájit stavební práce. Příjem žádostí Fond spustí 20. února.
2. 2. 2023 MMR ČR Dotace

37. Dotace Ministerstva financí cílí na obce do 3000 obyvatel a jejich ZŠ a MŠ

Cílem dotace je odstranění havarijních stavů či nevyhovujícího technického stavu základních a mateřských škol v působnosti obcí či dobrovolných svazků. Termíny výzvy: 25. 1. 2023–3. 3. 2023 (jedná se o bodově hodnocenou žádost, je potřeba podat co nejdříve). Do žádosti lze zahrnout již rozpracované projekty.
31. 1. 2023 SMO ČR Dotace

38. Zastupitelé schválili dalších 30 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí za více než 17 milionů korun

Zastupitelstvo Středočeského kraje dnes schválilo dalších 30 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí do 2000 obyvatel. Na projekty bude ze Středočeského Fondu obnovy venkova využito zhruba 17 milionů korun. Největší dotace poputuje na opravu komunikací v Cítově, rekonstrukci vodovodu v Divišově anebo nového chodníku v Kačici.
31. 1. 2023 Středočeský kraj Dotace

39. Obce mohou od Středočeského kraje dostat peníze na péči o nově vysazené stromy

Celkem 2 miliony korun jsou v rozpočtu kraje na letošní rok vyčleněny na dary obcím na následnou péči o nově vysazené stromy. Fond od letošního roku přešel z odboru dotačních projektů na odbor životního prostředí pod upraveným názvem Výsadba stromů. Zastupitelstvo dnes takzvaná Pravidla pro poskytování darů obcím schválilo.
31. 1. 2023 Středočeský kraj Dotace

40. Nadace ČEZ vyhlašuje grant na výsadbu stromů, o podporu můžou žádat obce, školy, hasiči i skauti

Energetici pokračují v podpoře aktivit, které pomáhají ke zlepšení životního prostředí ve městech a obcích. Na začátku února otevře Nadace ČEZ tradiční grantový program Stromy, do kterého se mohou přihlásit nejen obce, ale i školy nebo neziskové organizace od hasičů přes skauty až po ochránce přírody. Na výsadbu alejí nebo zakládání nových sadů mohou získat grant až 150 tisíc korun.
27. 1. 2023 Nadace ČEZ Dotace

48. Olomoucký kraj znovu podpoří dětská dopravní hřiště

Cyklisté patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu – a děti na kolech obzvlášť. Proto Olomoucký kraj dlouhodobě podporuje výstavbu a modernizaci dětských dopravních hřišť, kde se malí cyklisté naučí pravidla bezpečné jízdy. Letos na ně dá čtyři milióny korun.
20. 1. 2023 Olomoucký kraj Dotace

49. Knihovny napříč regionem dostanou peníze na provoz

Náruživé čtenáře, knihomoly a vůbec všechny milovníky dobré četby potěší Olomoucký kraj. Mezi knihovny totiž rozdělí více než čtrnáct miliónů korun. Finance mohou využít na svůj provoz, pořádání akcí i rozšíření knihovního fondu.
19. 1. 2023 Olomoucký kraj Dotace
Bylo nalezeno 276 záznamů.