Archiv článků (rubrika Dotace)

Bylo nalezeno 360 záznamů.

1. Ministr životního prostředí Per Hladík představil v Plzni dotace na energetické úspory veřejných budov z Operačního programu Životní prostře

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) nabídne v nových výzvách z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) další dotace na úspory energie ve veřejných budovách. Díky tomu školy, nemocnice, obecní úřady a další veřejné budovy získají finanční prostředky na komplexní zateplení, modernizaci vnitřního osvětlení nebo instalaci fotovoltaiky, oznámil dnes ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) na návštěvě Plzeňského kraje.
26. 9. 2023 MŽP ČR Dotace

2. Do Operačního programu Spravedlivá transformace byly předloženy již desítky projektů

Operační program Spravedlivá transformace, který má napomoci zmírnit negativní dopady ukončení těžby uhlí v nejvíce zasažených regionech České republiky a usnadnit přechod k jiným zdrojům a ke klimaticky neutrální ekonomice, již naplno běží. Pro Karlovarský kraj je z něho vyčleněno na 6,3 miliardy korun. O tom, jak si nyní stojíme s přípravou projektů a jaké jsou otevřené výzvy, z nichž mohou žadatelé čerpat podporu na realizaci svých aktivit, informoval radní pro oblast regionálního rozvoje a projektového řízení Patrik Pizinger.
26. 9. 2023 Karlovarský kraj Dotace

3. NSA zveřejnila výzvy dotačních programů pro sportovní organizace a obce

Národní sportovní agentura vyhlásila tři dotační programy pro sportovní organizace a obce. Cílem výzev 11/2023 Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 – Investice pod 10 mil. Kč a 12/2023 Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 – Investice nad 10 mil. Kč je podpora výstavby a technického zhodnocení regionální sportovní infrastruktury a podpora spolků a územních samosprávních celků. Cílem Výzvy 13/2023 Standardizovaná sportovní infrastruktura 2023 je podpora výstavby a technického zhodnocení u typizovaných sportovních zařízení, která splní závazné standardy a parametry stanovené výzvou. K ukončení příjmu žádostí do všech výzev dojde 31. října ve 12.00.
25. 9. 2023 NSA Dotace

4. Ministr Hladík: Jde nám o budoucnost i lepší životní prostředí Ústeckého kraje, program Spravedlivá transformace pomáhá modernizaci regionu

Operační program Spravedlivá transformace (OPST) má za cíl pomoct regionům, které jsou negativně ovlivněné dopadem odklonu od uhlí a přechodem na nízkouhlíkovou ekonomiku. Program umožňuje lidem řešit sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace. Ministr životního prostředí Petr Hladík předložil vládě dokument, který shrnuje přínosy programu a zároveň obsahuje zaměření a stav přípravy plánovaných strategických projektů v Ústeckém kraji. Ty představují polovinu z celkové alokace pro Ústecký kraj, která činí zhruba 15 miliard korun.
21. 9. 2023 MŽP ČR Dotace

5. MMR poskytlo 33,4 miliardy korun na zlepšení kvality života v uhelných regionech

Ministerstvo pro místní rozvoj dokončilo vyhodnocení podpory pro Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj za programové období 2014–2020. Ve třech uhelných regionech podpořilo celkem 2878 projektů. Na zlepšení kvality života resort poskytl prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 33,4 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).
21. 9. 2023 MMR ČR Dotace

6. Nové dotační programy MŽP

Dotační programy Ministerstva životního prostředí Nová zelená úsporám (NZÚ) a Oprav dům po babičce se spouštějí. Žádosti o dotace pro bytové domy je možné podávat od 19. září, na rodinné domy včetně programu Oprav dům po babičce o týden později, tedy od 26. září.
20. 9. 2023 Obec a finance Dotace

7. MPO podpoří hybridní prodejny na venkově, nakoupit v nich můžete 24/7

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) dlouhodobě podporuje provoz prodejen na venkově. Program Obchůdek 2021+ pomáhá s provozními náklady a projekt Česko platí kartou poskytuje podnikatelům platební terminál na jeden rok zdarma. Nyní se ministerstvo zaměřuje na podporu hybridních prodejen, které fungují 24/7.
19. 9. 2023 MPO ČR Dotace

8. Moravskoslezský kraj pomůže obcím řešit bioodpady, přispěje také na ekovýchovu

Moravskoslezský kraj nadále pomáhá obcím řešit odpadové hospodářství. Mezi 10 z nich rozdělil téměř 3 miliony korun na sběrné nádoby na bioodpad do domácností. Další 2 miliony korun pak přispěl na tři desítky projektů z oblasti enviromentálního vzdělávání a poradenství. Všechny tyto dotace schválili krajští zastupitelé na svém zářijovém jednání.
12. 9. 2023 Moravskoslezský kraj Dotace

12. Téměř 49 milionů korun pro obce na demolice budov

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytne pro rok 2023 obcím téměř 49 milionů korun v rámci podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách. Dotace si rozdělí 20 projektů v osmi krajích České republiky. Všichni žadatelé uspěli.
30. 8. 2023 MMR ČR Dotace

13. Zlínský kraj finančně podpoří přípravu projektů 24 obcí

Částkou 4,690 milionu korun navrhuje Rada Zlínského kraje podpořit přípravu 24 obecních projektů. Finance z krajského Programu na podporu obnovy venkova jsou určeny na zpracování projektových dokumentací na výstavbu, rekonstrukci či modernizaci budov občanského vybavení. Rozhodnutí krajské rady ještě musí potvrdit krajští zastupitelé.
30. 8. 2023 Zlínský kraj Dotace

14. Krajští radní podpořili vodohospodářské projekty 15 obcí

Zajistit lidem zásobování kvalitní pitnou vodou a čištění odpadních vod má pomoci 15 projektů obcí ve Zlínském kraji, které aktuálně podpořila Rada Zlínského kraje. Vedení kraje navrhlo udělit obcím na projekty dotace v celkové výši dosahující téměř 37 milionů korun. Poskytnutí dotace ještě musí potvrdit krajské zastupitelstvo.
28. 8. 2023 Zlínský kraj Dotace

15. Na rozvoj malých obcí Středočeského kraje míří více než 35 milionů korun

Krajští radní schválili 60 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí do 2000 obyvatel. Na projekty bude ze Středočeského Fondu obnovy venkova využito více než 35 milionů korun. Největší dotace míří putovat na výstavbu podzemních kontejnerových stání tříděného odpadu (1 948 000 Kč) v Přezleticích či na obnovu fasády tzv. Střelnice, historické budovy v Kouřimi (1 908 000 Kč). Návrh musí ještě projednat zastupitelé.
25. 8. 2023 Středočeský kraj Dotace

17. O IROP je velký zájem, svědčí o tom už 3000 žádostí o dotaci

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, registruje už přes 3000 podaných projektů v novém programovém období 2021–2027. Administrativní kola u jednotlivých projektů tak jedou na plné obrátky a IROP s Centrem pro regionální rozvoj České republiky nezastavuje, ale šlape do pedálů.
17. 8. 2023 MMR ČR Dotace

19. Liberecký kraj opět podpoří projekty na zadržování vody v krajině

Za poslední čtyři roky podpořil Liberecký kraj v regionu více než dvě stovky opatření v oblasti adaptace na změnu klimatu. Krajští radní schválili na svém včerejším jednání podporu dalších takových 18 projektů dohromady za 8 862 276 korun. Kromě podpory retence vody v krajině myslí kraj také na zemědělce, včelaře a lokální produkci. Proto krajská rada též odsouhlasila v této oblasti poskytnutí dotace ve výši 5 milionů korun celkem 55 žadatelům.
17. 8. 2023 Liberecký kraj Dotace

20. Firmy, obce a výzkumné organizace mohou žádat o dotace na rozvoj výzkumné a inovační infrastruktury

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), začala přijímat žádosti o dotace ve výzvě Služby infrastruktury. Firmy, obce a výzkumné organizace tak mohou žádat o finanční podporu na poskytování specializovaných poradenských služeb nebo výstavbu, provoz či rozšíření výzkumné a inovační infrastruktury.
15. 8. 2023 API Dotace

21. Letní Priorita nabízí porci nových dotací

Ještě ani nevychladly rozpálené solární panely a máme tu další podporu energetických úspor a obnovitelných zdrojů, kterou může využít každý, kdo má nezateplený rodinný dům. Nyní je možné na kvalitní zateplení, nová okna a dveře, výměnu tepelného zdroje, fotovoltaiku, solární ohřev a mnoho dalšího získat dotaci až milion korun a k tomu různé bonusy.
8. 8. 2023 SFŽP ČR Dotace

22. MPSV vyhlašuje další dotační výzvu pro sociální služby, finance lze využít na pořízení požární signalizace

Ministerstvo práce a sociálních věcí začne od 14. srpna 2023 přijímat žádosti o investiční dotaci na pořízení elektrické požární signalizace. Cílem je podpořit vybavení pobytových zařízení sociálních služeb požárními hlásiči a zlepšit tak bezpečnost. Výzva MPSV probíhá v rámci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb a navazuje na řadu dalších.
7. 8. 2023 MPSV ČR Dotace

23. 86. výzva IROP podpoří cestovní ruch, tentokrát ve venkovských oblastech

Právě vyhlášená výzva IROP se zaměří na cestovní ruch v regionech – konkrétně ve venkovských oblastech. V rámci Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) se regiony dočkají téměř 400 milionů korun z evropských fondů. Své žádosti o podporu můžete podávat od 24. srpna 2023.
4. 8. 2023 CRR ČR Dotace

24. Dotační podpora pro 5G aplikace

V závěru roku 2023 je připravována výzva pro územní samosprávné celky na demonstrativní projekty využití technologie 5G. Podpořeno by mohlo být 30 až 40 projektů.
3. 8. 2023 Kraj Vysočina Dotace

25. Předčasné ukončení příjmu žádostí ve výzvě I. Úspory energie a výzvě I. Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny OP TAK

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (dále „OP TAK“) musí reagovat na významné změny v podmínkách veřejné podpory stanovené aktualizovaným zněním GBER (nařízení (EU) č. 651/2014) vzešlé v platnost 30. 6. 2023. Podmínky aktualizovaného GBER jsou natolik rozdílné od původních, že na ně není možné reagovat jinak než předčasně ukončit příjem žádostí ve výzvě I. pro aktivitu Úspory energie a výzvě I. pro aktivitu Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny OP TAK. Příjem žádostí bude ukončen 31. 8. 2023 ve 12:00.
31. 7. 2023 MPO ČR Dotace

26. MŽP vyhlásilo průběžnou výzvu pro integrované projekty z unijního programu LIFE. K dispozici je 120 milionů korun

Ministerstvo životního prostředí dnes vyhlásilo průběžnou výzvu k předkládání žádostí o podporu z národních zdrojů alokovaných pro program LIFE v období 2023-2024. Výzva je určena na spolufinancování strategických projektů na ochranu přírody a strategických integrovaných projektů předkládaných do řádných výzev programu LIFE v kategoriích „životní prostředí“ a „opatření v oblasti klimatu“. MŽP se dlouhodobě snaží české žadatele podporovat skrz informační, konzultační a finanční pomoc, aby se mohli snadněji zapojit do přípravy a realizace opatření s pozitivním vlivem na životní prostředí.
28. 7. 2023 MŽP ČR Dotace

27. MMR poskytne na pomoc územím zasaženým tornádem přes 438 milionů korun

Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří další skupinu projektů zaměřených na obnovu majetku obcí a Jihomoravského kraje, který v červnu 2021 zničilo nebo poškodilo tornádo. Schválilo dotace na 27 projektů ve výši téměř 300 milionů korun. Celkem na podporu obnovy území postiženého tornádem poskytne ministerstvo přes 438 milionů Kč. Prostředky umožní opravit například poničené mosty, veřejné osvětlení, nemocnice nebo školy.
28. 7. 2023 MMR ČR Dotace

28. Tématem nové výzvy IROP je poprvé cestovní ruch

Integrovaný regionální operační program administrovaný Centrem vyhlásil 90. výzvu ITI, která podpoří cestovní ruch v regionech Česka více než 469 miliony korun. Své žádosti o podporu můžete podávat od 15. srpna 2023
26. 7. 2023 CRR ČR Dotace

29. MMR: Podpoříme projekty zaměřené na bezbariérové úpravy a eurozámky

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhodnotilo žádosti o dotace v rámci dvou výzev z programu Bezbariérové obce od roku 2017. Zaměřují se na zajištění bezbariérovosti v domech s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů. Pomohou také s distribucí euroklíčů a osazením eurozámky. Na projekty půjde více než 7,5 milionu korun.
25. 7. 2023 MMR ČR Dotace

30. Obce a města budují infrastrukturu pro cyklisty. Finančně jim pomáhá i kraj

Zhruba 10 let příprav, projektování a finálně i výstavby trvala realizace smíšené cyklostezky a chodníku pro pěší v rekreační oblasti Pelhřimova zvané Stráž. Za účasti hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka tento týden zástupci města Pelhřimov předali 1,3 km dlouhý úsek do užívání veřejnosti. A hned první oficiální den jejího provozu bylo na hrázi rybníka opravdu rušno. Novou a bezpečnou trasu si přijely vyzkoušet stovky lidí nejen z Pelhřimova. Cyklostezka přišla na 38 miliónů korun.
21. 7. 2023 Kraj Vysočina Dotace

31. Jsou dotace účelné?

V minulých dnech byla na programu několika senátních výborů a senátního pléna výroční zpráva Národního kontrolního úřadu (NKÚ) za rok 2022. Prezident NKÚ Miloslav Kala při její prezentaci nešetřil kritikou hospodaření státu a v úvodu poukázal na „zbytněný dotační systém“ státu.
21. 7. 2023 Obec a finance Dotace

32. MPSV vyhlásilo v rámci NPO výzvy zaměřené na modernizaci a rozvoj materiálně technické základny sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v rámci Národního plánu obnovy několik výzev, jejichž cílem je podpořit investiční projekty zaměřené na rozvoj a modernizaci materiálně technické základny sociálních služeb. Pro služby sociální péče bude podpořen nákup nemovitostí, výstavba, rekonstrukce a úpravy objektů či zázemí pro poskytování sociálních služeb, a to pobytových, ambulantních i terénních. Umožněn je také nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby.
19. 7. 2023 MPSV ČR Dotace

34. MMR podpoří až 35 projektů zaměřených na rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Naučné stezky, skateparky, ptačí pozorovatelna, interaktivní expozice v muzeích nebo hvězdárna. To je jen zlomek projektů, které Ministerstvo pro místní rozvoj navrhlo k podpoře v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, konkrétně v podprogramu určeného pro rozvoj infrastruktury. Celkem rozdělí přes 82 milionů korun.
14. 7. 2023 MMR ČR Dotace

35. Více než 30 milionů korun míří na podporu marketingových aktivit v cestovním ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří celkem 37 projektů zaměřených na marketingové aktivity v cestovním ruchu. Finanční prostředky z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech umožní například realizaci komunikačních kampaní na podporu cestování po celé České republice, tvorbu a aktualizaci strategických dokumentů a marketingových výzkumů nebo zavádění inovací, včetně digitalizace. Jedná se zejména o projekty organizací destinačního managementu.
13. 7. 2023 MMR ČR Dotace

36. Z bioplynky na pole – 1,6 miliardy pro zdatnější Cirkulární Česko a lepší kondici zemědělské půdy

MŽP má nový dotační titul, který propojí hned několik pro životní prostředí příznivých aktivit. Díky němu dojde ke zlepšení cirkulární ekonomiky, zkvalitnění zemědělské půdy a rozvoji kompostáren i bioplynek. Národní program Životní prostředí (NPŽP) z prostředků Národního plánu obnovy otevírá zcela novou dotační výzvu s názvem Podpora zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů a aplikace a zapravování kompostu vyprodukovaného ze zařízení na zpracování bioodpadů na zemědělskou půdu.
11. 7. 2023 SFŽP ČR Dotace

38. Na rozvoj neveřejné síťové infrastruktury poskytneme více než 2,9 miliardy korun z evropských fondů

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, spouští tři výzvy zaměřené na rozvoj neveřejné síťové infrastruktury. Ta je důležitá pro výkon a zajištění veřejné správy a veřejných služeb. Více než 2,9 miliardy korun přispěje k propojení subjektů veřejné správy a zlepšení jejich výkonu. Dotace pomohou budovat či modernizovat metropolitní, krajské, ale i státní sítě.
30. 6. 2023 MMR ČR Dotace

42. Na rozvoj malých obcí Středočeského kraje míří dalších téměř 15 milionů korun

Krajští zastupitelé na svém zasedání schválili dalších 32 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí do 2000 obyvatel. Na projekty bude ze Středočeského Fondu obnovy venkova využito téměř 15 milionů korun. Největší dotace putuje na stavební úpravy komunikace v Kounicích (1 546 000 Kč) či na vybudování dětského a fitness hřiště v Poříčí nad Sázavou (1 285 249 Kč).
27. 6. 2023 Středočeský kraj Dotace

43. Na cestě k udržitelnější dopravě. MŽP pokračuje v podpoře čistých vozidel

Obce, kraje, úřady, školy a další veřejnoprávní instituce mohou od června 2022 žádat o 600 milionů korun z Národního plánu obnovy na podporu nákupu elektromobilů, vozidel na vodík a neveřejných dobíjecích stanic. Rok od vyhlášení eviduje Státní fond životního prostředí žádosti v celkové hodnotě přes 454 milionů korun.
21. 6. 2023 MŽP ČR Dotace

44. Dotace na převod územních plánů do jednotného digitálního standardu

K 1. 1. 2023 nabyly účinosti prováděcí předpisy ke stavebnímu zákonu, které zavádějí požadavky na jednotný standard územně plánovací dokumentace (novelizace vyhlášek č. 500/2006 Sb. a č. 501/2006 Sb. vyhláškou č. 418/2022 Sb.). Jednotný standard územních plánů stanoví požadavky na jednotnou datovou strukturu a grafické vyjádření vybraných částí územních plánů.
21. 6. 2023 Kraj Vysočina Dotace

45. Evropské fondy: Schváleno již přes 7 tisíc projektů, proplaceno přes 9 miliard korun

V novém programovém období evropských fondů 2021–2027 bylo zatím schváleno 7056 projektů v hodnotě 55,6 miliard korun. Z nich bylo 9,2 miliard oprávněným příjemcům proplaceno. Česká republika již Evropskou komisi zažádala o platbu 134 milionů korun. Na svém jednání na Ministerstvu pro místní rozvoj o tom 19. června informovala Rada pro evropské fondy. Druhá část jednání se týkala nadcházejícího českého předsednictví zemí Visegrádské skupiny.
20. 6. 2023 MMR ČR Dotace

46. Nové dotace pro uhelné regiony

Informace o nových dotačních možnostech, které v červnu 2023 otevírá Operační program Spravedlivá transformace, určený pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj.
15. 6. 2023 SMO ČR Dotace

47. Další miliardy korun pomohou obcím s čištěním odpadních vod a vodárenskými systémy i ochranou proti povodním

Obcím a vodohospodářům z veřejného sektoru, kteří se chystají budovat či modernizovat zásobování pitnou vodou nebo čištění odpadních vod, pomohou hned čtyři nově vyhlášené dotační výzvy Operačního programu Životní prostředí. Na kanalizace, čistírny odpadních vod, vodovody a úpravny vody pošle Ministerstvo životního prostředí čtyři miliardy korun. Další čtvrt miliardou korun podpoří projekty monitorovacích a výstražných protipovodňových systémů.
15. 6. 2023 MŽP ČR Dotace

48. Liberecký kraj podpoří cyklodopravu více než 13 miliony

Financování tří programů na podporu cyklistiky v regionu schválili krajští radní. Individuální dotace žadatelé využijí na projektování, výstavbu a rekonstrukce cyklostezek. Kraj mezi ně rozdělí celkem 13 197 224,15 korun. Záměr musí ještě schválit zastupitelstvo.
14. 6. 2023 Liberecký kraj Dotace

49. Ústecký kraj je největším příjemcem podpory z IROP 2014–2020

V regionu se v rámci IROP úspěšně zrealizovalo 788 projektů s podporou za více než 10,4 miliardy korun, a to především z oblasti zdravotnictví, školství, silnic a sociální infrastruktury. Konference ústecké pobočky Centra pro regionální rozvoj (CRR) pořádaná v terezínském Wieserově domě poskytla žadatelům a příjemcům užitečné informace o novinkách, změnách a rizicích, která s sebou přinášejí dobíhající a nové programové období IROP.
13. 6. 2023 Ústecký kraj Dotace
Bylo nalezeno 360 záznamů.