Archiv článků (rubrika Dotace)

Bylo nalezeno 387 záznamů.

51. Dotační podpora pro 5G aplikace

V závěru roku 2023 je připravována výzva pro územní samosprávné celky na demonstrativní projekty využití technologie 5G. Podpořeno by mohlo být 30 až 40 projektů.
3. 8. 2023 Kraj Vysočina Dotace

52. Předčasné ukončení příjmu žádostí ve výzvě I. Úspory energie a výzvě I. Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny OP TAK

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (dále „OP TAK“) musí reagovat na významné změny v podmínkách veřejné podpory stanovené aktualizovaným zněním GBER (nařízení (EU) č. 651/2014) vzešlé v platnost 30. 6. 2023. Podmínky aktualizovaného GBER jsou natolik rozdílné od původních, že na ně není možné reagovat jinak než předčasně ukončit příjem žádostí ve výzvě I. pro aktivitu Úspory energie a výzvě I. pro aktivitu Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny OP TAK. Příjem žádostí bude ukončen 31. 8. 2023 ve 12:00.
31. 7. 2023 MPO ČR Dotace

53. MŽP vyhlásilo průběžnou výzvu pro integrované projekty z unijního programu LIFE. K dispozici je 120 milionů korun

Ministerstvo životního prostředí dnes vyhlásilo průběžnou výzvu k předkládání žádostí o podporu z národních zdrojů alokovaných pro program LIFE v období 2023-2024. Výzva je určena na spolufinancování strategických projektů na ochranu přírody a strategických integrovaných projektů předkládaných do řádných výzev programu LIFE v kategoriích „životní prostředí“ a „opatření v oblasti klimatu“. MŽP se dlouhodobě snaží české žadatele podporovat skrz informační, konzultační a finanční pomoc, aby se mohli snadněji zapojit do přípravy a realizace opatření s pozitivním vlivem na životní prostředí.
28. 7. 2023 MŽP ČR Dotace

54. MMR poskytne na pomoc územím zasaženým tornádem přes 438 milionů korun

Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří další skupinu projektů zaměřených na obnovu majetku obcí a Jihomoravského kraje, který v červnu 2021 zničilo nebo poškodilo tornádo. Schválilo dotace na 27 projektů ve výši téměř 300 milionů korun. Celkem na podporu obnovy území postiženého tornádem poskytne ministerstvo přes 438 milionů Kč. Prostředky umožní opravit například poničené mosty, veřejné osvětlení, nemocnice nebo školy.
28. 7. 2023 MMR ČR Dotace

55. Tématem nové výzvy IROP je poprvé cestovní ruch

Integrovaný regionální operační program administrovaný Centrem vyhlásil 90. výzvu ITI, která podpoří cestovní ruch v regionech Česka více než 469 miliony korun. Své žádosti o podporu můžete podávat od 15. srpna 2023
26. 7. 2023 CRR ČR Dotace

56. MMR: Podpoříme projekty zaměřené na bezbariérové úpravy a eurozámky

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhodnotilo žádosti o dotace v rámci dvou výzev z programu Bezbariérové obce od roku 2017. Zaměřují se na zajištění bezbariérovosti v domech s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů. Pomohou také s distribucí euroklíčů a osazením eurozámky. Na projekty půjde více než 7,5 milionu korun.
25. 7. 2023 MMR ČR Dotace

57. Obce a města budují infrastrukturu pro cyklisty. Finančně jim pomáhá i kraj

Zhruba 10 let příprav, projektování a finálně i výstavby trvala realizace smíšené cyklostezky a chodníku pro pěší v rekreační oblasti Pelhřimova zvané Stráž. Za účasti hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka tento týden zástupci města Pelhřimov předali 1,3 km dlouhý úsek do užívání veřejnosti. A hned první oficiální den jejího provozu bylo na hrázi rybníka opravdu rušno. Novou a bezpečnou trasu si přijely vyzkoušet stovky lidí nejen z Pelhřimova. Cyklostezka přišla na 38 miliónů korun.
21. 7. 2023 Kraj Vysočina Dotace

58. Jsou dotace účelné?

V minulých dnech byla na programu několika senátních výborů a senátního pléna výroční zpráva Národního kontrolního úřadu (NKÚ) za rok 2022. Prezident NKÚ Miloslav Kala při její prezentaci nešetřil kritikou hospodaření státu a v úvodu poukázal na „zbytněný dotační systém“ státu.
21. 7. 2023 Obec a finance Dotace

59. MPSV vyhlásilo v rámci NPO výzvy zaměřené na modernizaci a rozvoj materiálně technické základny sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v rámci Národního plánu obnovy několik výzev, jejichž cílem je podpořit investiční projekty zaměřené na rozvoj a modernizaci materiálně technické základny sociálních služeb. Pro služby sociální péče bude podpořen nákup nemovitostí, výstavba, rekonstrukce a úpravy objektů či zázemí pro poskytování sociálních služeb, a to pobytových, ambulantních i terénních. Umožněn je také nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby.
19. 7. 2023 MPSV ČR Dotace

61. MMR podpoří až 35 projektů zaměřených na rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Naučné stezky, skateparky, ptačí pozorovatelna, interaktivní expozice v muzeích nebo hvězdárna. To je jen zlomek projektů, které Ministerstvo pro místní rozvoj navrhlo k podpoře v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, konkrétně v podprogramu určeného pro rozvoj infrastruktury. Celkem rozdělí přes 82 milionů korun.
14. 7. 2023 MMR ČR Dotace

62. Více než 30 milionů korun míří na podporu marketingových aktivit v cestovním ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří celkem 37 projektů zaměřených na marketingové aktivity v cestovním ruchu. Finanční prostředky z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech umožní například realizaci komunikačních kampaní na podporu cestování po celé České republice, tvorbu a aktualizaci strategických dokumentů a marketingových výzkumů nebo zavádění inovací, včetně digitalizace. Jedná se zejména o projekty organizací destinačního managementu.
13. 7. 2023 MMR ČR Dotace

63. Z bioplynky na pole – 1,6 miliardy pro zdatnější Cirkulární Česko a lepší kondici zemědělské půdy

MŽP má nový dotační titul, který propojí hned několik pro životní prostředí příznivých aktivit. Díky němu dojde ke zlepšení cirkulární ekonomiky, zkvalitnění zemědělské půdy a rozvoji kompostáren i bioplynek. Národní program Životní prostředí (NPŽP) z prostředků Národního plánu obnovy otevírá zcela novou dotační výzvu s názvem Podpora zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů a aplikace a zapravování kompostu vyprodukovaného ze zařízení na zpracování bioodpadů na zemědělskou půdu.
11. 7. 2023 SFŽP ČR Dotace

65. Na rozvoj neveřejné síťové infrastruktury poskytneme více než 2,9 miliardy korun z evropských fondů

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, spouští tři výzvy zaměřené na rozvoj neveřejné síťové infrastruktury. Ta je důležitá pro výkon a zajištění veřejné správy a veřejných služeb. Více než 2,9 miliardy korun přispěje k propojení subjektů veřejné správy a zlepšení jejich výkonu. Dotace pomohou budovat či modernizovat metropolitní, krajské, ale i státní sítě.
30. 6. 2023 MMR ČR Dotace

69. Na rozvoj malých obcí Středočeského kraje míří dalších téměř 15 milionů korun

Krajští zastupitelé na svém zasedání schválili dalších 32 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí do 2000 obyvatel. Na projekty bude ze Středočeského Fondu obnovy venkova využito téměř 15 milionů korun. Největší dotace putuje na stavební úpravy komunikace v Kounicích (1 546 000 Kč) či na vybudování dětského a fitness hřiště v Poříčí nad Sázavou (1 285 249 Kč).
27. 6. 2023 Středočeský kraj Dotace

70. Na cestě k udržitelnější dopravě. MŽP pokračuje v podpoře čistých vozidel

Obce, kraje, úřady, školy a další veřejnoprávní instituce mohou od června 2022 žádat o 600 milionů korun z Národního plánu obnovy na podporu nákupu elektromobilů, vozidel na vodík a neveřejných dobíjecích stanic. Rok od vyhlášení eviduje Státní fond životního prostředí žádosti v celkové hodnotě přes 454 milionů korun.
21. 6. 2023 MŽP ČR Dotace

71. Dotace na převod územních plánů do jednotného digitálního standardu

K 1. 1. 2023 nabyly účinosti prováděcí předpisy ke stavebnímu zákonu, které zavádějí požadavky na jednotný standard územně plánovací dokumentace (novelizace vyhlášek č. 500/2006 Sb. a č. 501/2006 Sb. vyhláškou č. 418/2022 Sb.). Jednotný standard územních plánů stanoví požadavky na jednotnou datovou strukturu a grafické vyjádření vybraných částí územních plánů.
21. 6. 2023 Kraj Vysočina Dotace

72. Evropské fondy: Schváleno již přes 7 tisíc projektů, proplaceno přes 9 miliard korun

V novém programovém období evropských fondů 2021–2027 bylo zatím schváleno 7056 projektů v hodnotě 55,6 miliard korun. Z nich bylo 9,2 miliard oprávněným příjemcům proplaceno. Česká republika již Evropskou komisi zažádala o platbu 134 milionů korun. Na svém jednání na Ministerstvu pro místní rozvoj o tom 19. června informovala Rada pro evropské fondy. Druhá část jednání se týkala nadcházejícího českého předsednictví zemí Visegrádské skupiny.
20. 6. 2023 MMR ČR Dotace

73. Nové dotace pro uhelné regiony

Informace o nových dotačních možnostech, které v červnu 2023 otevírá Operační program Spravedlivá transformace, určený pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj.
15. 6. 2023 SMO ČR Dotace

74. Další miliardy korun pomohou obcím s čištěním odpadních vod a vodárenskými systémy i ochranou proti povodním

Obcím a vodohospodářům z veřejného sektoru, kteří se chystají budovat či modernizovat zásobování pitnou vodou nebo čištění odpadních vod, pomohou hned čtyři nově vyhlášené dotační výzvy Operačního programu Životní prostředí. Na kanalizace, čistírny odpadních vod, vodovody a úpravny vody pošle Ministerstvo životního prostředí čtyři miliardy korun. Další čtvrt miliardou korun podpoří projekty monitorovacích a výstražných protipovodňových systémů.
15. 6. 2023 MŽP ČR Dotace

75. Liberecký kraj podpoří cyklodopravu více než 13 miliony

Financování tří programů na podporu cyklistiky v regionu schválili krajští radní. Individuální dotace žadatelé využijí na projektování, výstavbu a rekonstrukce cyklostezek. Kraj mezi ně rozdělí celkem 13 197 224,15 korun. Záměr musí ještě schválit zastupitelstvo.
14. 6. 2023 Liberecký kraj Dotace

76. Ústecký kraj je největším příjemcem podpory z IROP 2014–2020

V regionu se v rámci IROP úspěšně zrealizovalo 788 projektů s podporou za více než 10,4 miliardy korun, a to především z oblasti zdravotnictví, školství, silnic a sociální infrastruktury. Konference ústecké pobočky Centra pro regionální rozvoj (CRR) pořádaná v terezínském Wieserově domě poskytla žadatelům a příjemcům užitečné informace o novinkách, změnách a rizicích, která s sebou přinášejí dobíhající a nové programové období IROP.
13. 6. 2023 Ústecký kraj Dotace

79. Nenechme ji odtéct, národní plán obnovy podpoří zadržování vody v krajině

Státní fond životního prostředí ČR otevřel dvě nové dotační výzvy, které pomohou české krajině se lépe adaptovat na negativní projevy změny klimatu. Dotace pomohou vzniku či revitalizaci malých vodních nádrží, tůní, mokřadů nebo meandrujícím korytům řek. Obě výzvy nabízejí téměř stoprocentní dotaci, první je určena zejména pro správce vodních toků, druhá je určena pro obce a kraje.
8. 6. 2023 MŽP ČR Dotace

81. Pardubický kraj chce pomoci radnicím s úspornými opatřeními na sportovištích

Pokud zastupitelé na červnovém zasedání návrh schválí, města budou moci finance použít v souladu s žádostí na výměnu osvětlení či zateplení sportovišť. Maximální výše dotace může dosáhnout 500 tisíc korun a nejvýše 50 % uznatelných nákladů, v případě hospodářsky ohrožených regionů Moravskotřebovska, Českotřebovska, Králicka a Svitavska se příspěvek může vyšplhat až na 600 tisíc korun a 60 % uznatelných nákladů.
7. 6. 2023 Pardubický kraj Dotace

85. MMR vyčlenilo na památky v ČR přes 1,5 miliardy korun

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, spouští v novém programovém období dvě výzvy, které se zaměřují na revitalizaci národních kulturních památek a památek UNESCO. Více než 1,5 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) půjde na zajištění ochrany kulturního dědictví a otevření dosud nepřístupných částí památek. Podpora zvýší atraktivitu turistických cílů v České republice.
30. 5. 2023 MMR ČR Dotace

86. Středočeský kraj i letos přispěje obcím na péči o nově vysazené stromy

Celkem 324 tisíc korun chce poskytnout Středočeský kraj pěti obcím, které požádaly o peníze na následnou péči o nově vysazené stromy. Celkový objem finančních prostředků vyčleněných na tento účel v rozpočtu kraje na rok 2023 je 2 miliony korun. Rozdělení dnes schválilo krajské zastupitelstvo.
30. 5. 2023 Středočeský kraj Dotace

87. Nová zelená úsporám nabídne výhodnější podmínky pro bytové domy, na dotace lépe dosáhnou nízkopříjmové domácnosti

Po prázdninové odstávce se oblíbený program Nová zelená úsporám (NZÚ) opět rozeběhne, aby i následující roky pomáhal domácnostem s energetickými úsporami jejich domů. Navíc nově od září spustí rozšířenou nabídku dotací pro oblast bytových domů zohledňující nároky na energetické vlastnosti budov i finanční možnosti majitelů bytových jednotek. Vedle bonusů pro nízkopříjmové domácnosti program nabídne i vyšší dotace a možnost jejich čerpání zálohově.
26. 5. 2023 MŽP ČR Dotace

88. Obce mají poslední možnost žádat až o 2 miliony na přípravu Akčních plánů pro udržitelnou energii a klima

Do pondělí 5. června 2023 mohou obce a města sdružená v Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima žádat o dotaci až 2 miliony korun. Výzva z Národního programu Životní prostředí pomáhá všem radnicím, které chtějí snížit lokální emise skleníkových plynů nebo připravují adaptační opatření. Příspěvek mohou využít na tvorbu Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP), organizaci Místních dnů pro klima a energii nebo na pracovní místo spojené s přípravou a plněním plánu SECAP. Obce mají poslední šanci si v tomto roce o podporu požádat.
25. 5. 2023 MŽP ČR Dotace

92. Na rozvoj malých obcí míří téměř 7 milionů korun, počítá se například s opravou komunikací nebo rekonstrukcí mostů

Rada Středočeského kraje projednala dalších 19 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí do 2000 obyvatel a doporučila je zastupitelstvu ke schválení. Na projekty bude ze Středočeského Fondu obnovy venkova využito téměř 7 milionů korun. Největší dotace by měla putovat na opravu silnice v obci Struhy u Mladé Boleslavi (794 000 Kč) či na stavební úpravy hasičské zbrojnice v Zahrádce u Benešova (755 000 Kč).
12. 5. 2023 Středočeský kraj Dotace

94. Pro hasiče a ostatní složky IZS jsme připravili více než 7 miliard korun z evropských fondů

Hasiči každoročně slaví svůj mezinárodní den 4. května. Letos mohou slavit s vědomím, že i v novém programovém období Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), které potrvá do roku 2027, jsme pro ně a další složky integrovaného záchranného systému (IZS) připravili více než 7 miliard korun na lepší techniku a vybavení.
4. 5. 2023 MMR ČR Dotace

95. Do konce května mohou zájemci žádat o dotace na projekty v oblasti zadržování vody v krajině

Díky podpoře Libereckého kraje za poslední čtyři roky vznikly v regionu více než dvě stovky opatření v oblasti adaptace na změnu klimatu. Nejčastějším typem projektů jsou tůně, malé vodní nádrže, revitalizace drobných vodních toků, přerušení odvodňovacích meliorací, výsadba remízků či vytváření zasakovacích průlehů. Kraj podporuje i takzvaná zeleno-modrá opatření v obcích tak, aby dešťová voda neutíkala rychle kanalizací, ale vsákla se do půdy a zajistila tak dostatek vláhy pro městskou zeleň a tím příjemné klima i v letních měsících.
4. 5. 2023 Liberecký kraj Dotace

97. Opravte si rybníček a pomozte se zadržováním vody v krajině

Na dílčí opravy malých vodních nádrží je vyčleněno více než 30 milionů korun. Jejich majitelé či nájemci tak mohou získat finance například na opravy hrází, odtěžení sedimentu či výsadby keřů a stromů na březích. Výzva byla pro žadatele právě otevřena.
27. 4. 2023 MŽP ČR Dotace

98. Na rozvoj malých obcí Středočeského kraje míří dalších téměř 6 milionů korun

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo dalších 14 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí do 2000 obyvatel. Na projekty bude ze Středočeského Fondu obnovy venkova využito téměř 6 milionů korun. Největší dotace by měla putovat na opravu komunikace u Loděnického potoka v obci Chrustenice (994 032 Kč) a další na nový chodník k autobusové zastávce v Hradištku (704 000 Kč).
26. 4. 2023 Středočeský kraj Dotace
Bylo nalezeno 387 záznamů.