Archiv článků (rubrika Dotace)

Bylo nalezeno 306 záznamů.

53. Jeden a půl miliardy na modernizaci škol v uhelných krajích nabízí program Spravedlivá transformace

Investice do lepšího připojení a využívání internetu nebo modernizace odborných učeben a pracovišť odborného výcviku nabízí první letošní balíček dotací z Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST) Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR. O příspěvek mohou žádat základní a střední školy z Karlovarského a Moravskoslezského kraje a pro střední školy z Ústeckého kraje, pro které je dohromady nachystáno téměř jedna a půl miliardy korun. Příjem žádostí startuje právě dnes.
15. 2. 2023 MŽP ČR Dotace

55. Seminář o dotacích přilákal desítky zástupců obcí napříč Libereckým krajem

Stráž nad Nisou, Habartice, Liberec, Harrachov, Doksy, Jablonec nad Nisou, Svijany, Kunratice, Stružnice, Ralsko, Svojek, Turnov nebo Cvikov. Celkem jedenasedmdesát hostů z těchto a dalších obcí se zúčastnilo semináře na téma Jak pomocí dotací rozvíjet obec, který uspořádal v Krajské vědecké knihovně v Liberci sekretariát Regionální stálé konference Libereckého kraje.
14. 2. 2023 Liberecký kraj Dotace

56. MMR připravilo rámec národních titulů na další dva roky

Rámcový harmonogram národních dotačních titulů MMR 2023–2025 obsahuje přehled plánovaných výzev v jednotlivých čtvrtletích. Informujeme v něm také o typu výzvy a očekávané finanční podpoře. Údaje budeme průběžně aktualizovat v závislosti na schváleném státním rozpočtu.
13. 2. 2023 MMR ČR Dotace

57. Na rozvoj malých obcí ve Středočeském kraji míří dalších 11 milionů korun

Rada Středočeského kraje projednala dalších 17 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí do 2000 obyvatel a doporučila je zastupitelstvu ke schválení. Na projekty bude ze Středočeského Fondu obnovy venkova využito více než 11 milionů korun. Největší dotace by měla putovat na opravu chodníků v obci Žiželice (1 803 000 Kč) či na nové parkoviště v Mochově (1 418 000 Kč).
10. 2. 2023 Středočeský kraj Dotace

58. Z Programu vodohospodářských akcí letos rozdělí Liberecký kraj 18 milionů korun

Krajští radní na svém jednání vyhlásili program vodohospodářských akcí v rámci Fondu ochrany vod Libereckého kraje. Letos je v něm připraveno 18 milionů korun. Žádosti je možné posílat od 3. do 21. dubna letošního roku. Peníze použijí vybrané obce například na vybudování kanalizace, prodloužení vodovodních řadů či na stavbu zcela nových vodovodů.
10. 2. 2023 Liberecký kraj Dotace

59. Dotační programy Libereckého přispějí k rozvoji cyklostezek 11 miliony korun

Projektovou přípravu výstavby cyklostezek, jejich budování i rekonstrukce podpoří v tomto roce Liberecký kraj jedenácti miliony korun ze svého dotačního fondu. Stane se tak prostřednictvím tří programů: 6.1 Podpora výstavby komunikací pro cyklisty, 6.2 Podpora rekonstrukce, údržby a oprav komunikací pro cyklisty a 6.3 Podpora projektové přípravy komunikací pro cyklisty.
9. 2. 2023 Liberecký kraj Dotace

62. O dotace na nákup vozidel s alternativním pohonem je velký zájem

Plánujete pořídit elektromobil nebo vůz na vodíkový pohon pro vaši obec, kraj, neziskovou organizaci či jiný veřejný subjekt? Potom neváhejte a zažádejte si o dotaci co nejdříve. Výzva má termín ukončení v polovině prosince 2023, budou-li však alokované prostředky vyčerpané dříve, příjem žádostí bude ukončen. Aktuálně je k dispozici už jen 180 milionů korun.
7. 2. 2023 SFŽP ČR Dotace

64. OPŽP vypsalo nové dotace pro samosprávy

  • 32. výzva – Veřejná zeleň a eliminace odvodňovacích zařízení v krajině
  • 34. výzva – Průzkum kontaminace životního prostředí
  • 36. výzva – Zachytávání srážkových a šedých vod a jejich další využití
  • 40. výzva – Veřejné budovy v pasivním standardu
6. 2. 2023 SMO ČR Dotace

65. MŽP nabízí 15 milionů korun městům a obcím, která chrání klima a investují do udržitelné energetiky

V Národním programu Životní prostředí (NPŽP) se otevírá nová výzva pro obce a města, která aktivně snižují emise skleníkových plynů nebo se připravují na postupující změnu klimatu. Samosprávy sdružené v Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima mohou od pondělí 23. ledna žádat o dotaci až dva miliony korun.
2. 2. 2023 MŽP ČR Dotace

66. Podpoříme vznik nových sportovišť nebo škol, dáme až 2,8 miliardy korun na revitalizaci brownfieldů

Státní fond podpory investic (SFPI), který spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj, vyhlásil čtyři výzvy na revitalizaci území se starou stavební zátěží. Peníze z Národního plánu obnovy podpoří projekty na obnovu velkých i menších brownfieldů. Jednou z podmínek je realizace do prosince 2025. Přípravu žádostí MMR konzultuje se zájemci, aby v případě udělení dotace mohli včas zahájit stavební práce. Příjem žádostí Fond spustí 20. února.
2. 2. 2023 MMR ČR Dotace

67. Dotace Ministerstva financí cílí na obce do 3000 obyvatel a jejich ZŠ a MŠ

Cílem dotace je odstranění havarijních stavů či nevyhovujícího technického stavu základních a mateřských škol v působnosti obcí či dobrovolných svazků. Termíny výzvy: 25. 1. 2023–3. 3. 2023 (jedná se o bodově hodnocenou žádost, je potřeba podat co nejdříve). Do žádosti lze zahrnout již rozpracované projekty.
31. 1. 2023 SMO ČR Dotace

68. Zastupitelé schválili dalších 30 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí za více než 17 milionů korun

Zastupitelstvo Středočeského kraje dnes schválilo dalších 30 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí do 2000 obyvatel. Na projekty bude ze Středočeského Fondu obnovy venkova využito zhruba 17 milionů korun. Největší dotace poputuje na opravu komunikací v Cítově, rekonstrukci vodovodu v Divišově anebo nového chodníku v Kačici.
31. 1. 2023 Středočeský kraj Dotace

69. Obce mohou od Středočeského kraje dostat peníze na péči o nově vysazené stromy

Celkem 2 miliony korun jsou v rozpočtu kraje na letošní rok vyčleněny na dary obcím na následnou péči o nově vysazené stromy. Fond od letošního roku přešel z odboru dotačních projektů na odbor životního prostředí pod upraveným názvem Výsadba stromů. Zastupitelstvo dnes takzvaná Pravidla pro poskytování darů obcím schválilo.
31. 1. 2023 Středočeský kraj Dotace

70. Nadace ČEZ vyhlašuje grant na výsadbu stromů, o podporu můžou žádat obce, školy, hasiči i skauti

Energetici pokračují v podpoře aktivit, které pomáhají ke zlepšení životního prostředí ve městech a obcích. Na začátku února otevře Nadace ČEZ tradiční grantový program Stromy, do kterého se mohou přihlásit nejen obce, ale i školy nebo neziskové organizace od hasičů přes skauty až po ochránce přírody. Na výsadbu alejí nebo zakládání nových sadů mohou získat grant až 150 tisíc korun.
27. 1. 2023 Nadace ČEZ Dotace

78. Olomoucký kraj znovu podpoří dětská dopravní hřiště

Cyklisté patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu – a děti na kolech obzvlášť. Proto Olomoucký kraj dlouhodobě podporuje výstavbu a modernizaci dětských dopravních hřišť, kde se malí cyklisté naučí pravidla bezpečné jízdy. Letos na ně dá čtyři milióny korun.
20. 1. 2023 Olomoucký kraj Dotace

79. Knihovny napříč regionem dostanou peníze na provoz

Náruživé čtenáře, knihomoly a vůbec všechny milovníky dobré četby potěší Olomoucký kraj. Mezi knihovny totiž rozdělí více než čtrnáct miliónů korun. Finance mohou využít na svůj provoz, pořádání akcí i rozšíření knihovního fondu.
19. 1. 2023 Olomoucký kraj Dotace

82. Nové programy podpory v Jihomoravském kraji

Jihomoravský kraj pokračuje v boji s dopady sucha, které jsou v rámci České republiky na jižní Moravě největší. Zadržení vody v krajině, péče o zeleň, zmírnění dopadů klimatických změn, stabilizace retenční schopnosti krajiny – to vše obsahuje dotační program „Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2023,“ který schválila rada kraje na své středeční schůzi 11. ledna.
16. 1. 2023 Obec a finance Dotace

83. Olomoucký kraj znovu pomůže s rozvojem venkova

Hejtmanství přispěje na obnovu venkova. Ze svého rozpočtu rozdělí žadatelům třicet sedm miliónů korun. Kraj tím podpoří zlepšení kvality života venkovských oblastí, zvýšení atraktivity a dostupnosti vesnic.
13. 1. 2023 Olomoucký kraj Dotace

85. Změna mapy regionální podpory pro Českou republiku

Evropská komise svým rozhodnutím ze dne 6. 1. 2023 schválila změnu mapy regionální podpory pro Českou republiku, a to pro období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2027. Změna souvisí s navýšením intenzity podpory o 10 p. b. v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Jedná se o území, která mají získat podporu z Fondu pro spravedlivou transformaci (FST).
12. 1. 2023 ÚOHS Dotace

86. Dotace na oblast prevence kriminality v roce 2023

Zlínský kraj informuje, že Ministerstvo vnitra zveřejnilo dne 8. 12. 2022 Vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2023, prostřednictvím něhož mohou být poskytnuty dotace pro kraje a obce (případně dobrovolné svazky obcí) na oblast prevence kriminality.
12. 1. 2023 Zlínský kraj Dotace

88. Dotační program Zdravá krajina 2023

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 3048/23 ze dne 9. 1. 2023 vyhlášení a pravidla dotačního programu Zdravá krajina 2023. Dotační program je rozdělen na 3 dotační tituly:
  1. Zvyšování druhové rozmanitosti, ochrana druhů, biotopů a stanovišť, arboristická ošetření významných stromů
  2. Výsadba dřevin
  3. Retence vody
11. 1. 2023 Plzeňský kraj Dotace

91. Plzeňský kraj vypisuje první dotační tituly v letošním roce

Od počátku ledna jsou Plzeňským krajem vypisovány a otevírány pro podávání žádostí dotační tituly pro rok 2023. Na ty je letos v krajském rozpočtu vyčleněno celkem až 772,3 mil. korun. Oproti loňskému roku z něj mohou příjemci získat o 105 mil. korun více než v loňském roce. Rozpočet pro dotace v roce 2022 počítal s částkou 667,3 mil. korun.
10. 1. 2023 Plzeňský kraj Dotace

92. Podpora pro rodiny z Ukrajiny

Dotační výzva Ministerstva práce a sociálních věcí k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci mimořádného dotačního titulu pro dočasné aktivity na podporu rodin z Ukrajiny s dětmi (zejména ve věku 0 až 6 let) pro rok 2023. Termín pro předložení žádostí o dotaci je 6. 2. 2023.
5. 1. 2023 MPSV ČR Dotace

94. Kraj opět vyhlašuje dotační programy v oblasti školství a mládeže

Volnočasové aktivity, talentované děti nebo prevenci rizikového chování opět podpoří Liberecký kraj ze svého dotačního fondu. Vyhlášení programů schválili krajští zastupitelé letos v prosinci. Podávat žádosti mohou zájemci od 20. ledna do 3. února 2023.
28. 12. 2022 Liberecký kraj Dotace

95. Podpora z evropských fondů

V Praze zasedala Rada pro fondy EU na pracovní úrovni. Vzhledem ke končícímu programovému období 2014–2020 byl projednán dosavadní vývoj čerpání finančních prostředků z fondů EU a s ním i spojená rizika s jejich dočerpáním. Doposud bylo v ČR příjemcům z fondů EU proplaceno 535,5 miliard korun, tj. 81,2 % všech prostředků v končícím období.
28. 12. 2022 OF 5/2022 Dotace

96. Investice do rozvoje regionů jsou srdcem evropského projektu

Ministr Ivan Bartoš v Bruselu v rámci českého předsednictví řídil zasedání Rady pro obecné záležitosti věnované politice soudržnosti. Debata evropských ministrů a komisařky Elisy Ferreiry se zaměřila na vliv politiky soudržnosti a investic z evropských fondů na hospodářský, sociální a územní rozvoj evropských regionů.
22. 12. 2022 OF 5/2022 Dotace

97. Pardubický kraj sjednotil dotační podporu prorodinných aktivit a navýšil financování

Konkrétním výsledkem Koncepce rodinné politiky Pardubického kraje z roku 2020 je nyní zřízení nového zastřešujícího dotačního programu s názvem Pardubický kraj pro rodinu. Pod ním jsou jak dotace pro oblast sociální, tak i školskou a volnočasovou. Jejich objem kraj navýšil v jednotlivých kapitolách až dvojnásobně proti minulým letům a celková výše činí 11,1 milionu korun.
21. 12. 2022 Pardubický kraj Dotace

99. Moravskoslezský kraj pomůže malým vesnickým prodejnám

Moravskoslezský kraj se opět zapojil do programu Obchůdek 2021+, který vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Pomůže tak udržet při životě maloobchodní prodejny na venkově. V září spustil dotační program Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2022. Dnes dotace schválili krajští zastupitelé.
16. 12. 2022 Moravskoslezský kraj Dotace

100. Jihočeský kraj rozdělí v roce 2023 na dotacích 291,5 milionu

291,5 milionu korun. Částka v této výši poputuje v roce 2023 na 23 dotačních programů z rozpočtu Jihočeského kraje. Rozhodli o tom ve čtvrtek 15. prosince krajští zastupitelé. Potvrdil to náměstek hejtmana pro krajské dotace Pavel Hroch s tím, že největší balík míří na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu a parasportu. Konkrétně 54 milionů.
16. 12. 2022 Jihočeský kraj Dotace
Bylo nalezeno 306 záznamů.