Archiv článků (rubrika Školství)

Bylo nalezeno 71 záznamů.

2. Svazek obcí LOŠBATES vyhlásil veřejnou soutěž na stavbu školy

Dobrovolný svazek obcí LOŠBATES na Říčansku, který připravuje výstavbu základní školy pro 540 žáků, nyní po získání stavebního povolení vyhlásil otevřené výběrové řízení na zhotovitele stavby. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 805 milionů Kč bez DPH. Stavební firmy mohou své nabídky předkládat do 16. října 2023. Současně vyhlásil LOŠBATES ještě zjednodušené podlimitní řízení na technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP. Zde bude příjem nabídek ukončen 4. října 2023.
25. 9. 2023 LOŠBATES Školství

3. Kapacita našich škol je dostačující, vyplývá z průzkumu Jihočeského kraje

Rychlý sběr dat provedl během prvního školního týdne Jihočeský kraj na svých školách. Cílem bylo zjistit, zda jsou stávající kapacity krajem zřizovaných školských zařízení dostačující a nebude je potřeba navýšit. Potvrdilo se, že poptávka po studiu na jihočeských školách plně odpovídá nabídce a jejich kapacity tak není v tuto chvíli potřeba operativně navyšovat.
21. 9. 2023 Jihočeský kraj Školství

4. Světlo na konci tunelu po 6 letech: Nová svazková základní škola LOŠBATES získala pravomocné stavební povolení

Dobrovolnému svazku obcí LOŠBATES na Říčansku se podařilo získat stavební povolení pro novou svazkovou základní školu v Louňovicích určenou 540 žákům. Ta by měla vyřešit palčivý problém, kdy místní děti musejí za školní docházkou dojíždět až do vzdálené Stříbrné Skalice. Čtyři členské obce svazku přitom připravují projekt nové školy již šest let.
7. 9. 2023 LOŠBATES Školství

5. Nová brožura MŠMT seznámí zřizovatele ZŠ a MŠ s legislativními novinkami

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uveřejnilo brožuru s názvem „Soubor pedagogicko-organizačních informací“, ve které se obce a DSO, coby zřizovatelé základních a mateřských škol, mohou seznámit mj. s hlavními legislativními změnami, harmonogramem školního roku vč. termínů jarních prázdnin nebo třeba rozpisem dotačních výzev pro školní rok 2023/2024.
5. 9. 2023 SMO ČR Školství

6. Nedostatek míst v mateřských školách vede ke ztrátám ve státním rozpočtu

České matky mají v období mateřství jeden z největších propadů v míře zaměstnanosti. Přitom vyšší zaměstnanost především matek předškolních dětí by pomohla narovnat deficity penzijního systému nebo snížit vysoké genderové rozdíly na trhu práce. Nedostatek volných míst v mateřských školách vede také ke ztrátám ve státním rozpočtu, ročně jde o více než miliardu korun. Vyplývá to ze studie vědců Národního institutu SYRI publikované v prestižní multidisciplinárním časopise PLOS ONE.
1. 9. 2023 SYRI Školství

7. Končí prázdniny i řada školských investic

Po dobu prázdnin v řadě škol žáky vystřídali dělníci. Kraj Vysočina letos investuje do modernizace, oprav i staveb ve školství více než půl miliardy – celkem 550 milionů korun. Další peníze v řádech desítek miliónů korun z evropských dotací pomáhají na krajských školských objektech s realizací energetických úspor. Oproti roku 2022 bude Vysočina realizovat akce s navýšením rozpočtu o cca 18 %.
31. 8. 2023 Kraj Vysočina Školství

8. Další nekvalifikovaní učitelé získají potřebné vzdělaní díky kraji

Karlovarský kraj se dlouhodobě potýká s nedostatkem kvalifikovaných pedagogů. Jednou z cest, jak přispět ke zlepšení situace v regionálním školství, je podpora doplnění jejich potřebného vzdělání. Rada Karlovarského kraje na svém posledním zasedání schválila individuální dotaci Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, která bude využita na zabezpečení výuky nekvalifikovaných učitelů 1. stupně základní školy.
18. 8. 2023 Karlovarský kraj Školství

9. Novela zákona místa ve školkách nezajistí

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce novelou zákona stanovit obcím nové povinnosti při zřizování mateřských škol a nově také dětských skupin. Návrh ale obsahuje řadu chyb, kvůli kterým se mine účinkem. Obce přitom mají hotové projekty na nové školky, chybí jim ale peníze. Navržená novela zákona nová místa ve školkách nezajistí, varuje Svaz měst a obcí ČR.
1. 8. 2023 Obec a finance Školství

10. Investice do středních škol nekončí. Chystá se další kolo energetických úspor za 190 milionů

Pardubický kraj chce pokračovat v projektech na úsporu energií i peněz. Radní schválili návrh na pokračování úspěšných projektů Energy Performance Contracting (EPC). Ty samospráva používá už dvacet let na investice do výměny kotlů, osvětlení, nového vybavení a dalších opatření, které přinášejí finanční úspory při správě budov v krajském majetku. Projekty EPC mají tu výhodu, že počáteční náklady platí smluvní partner a zákazník, v tomto případě Pardubický kraj, je splácí až z reálně uspořených peněz. V projednaných plánech se počítá zejména s investicemi do středních škol.
18. 7. 2023 Pardubický kraj Školství

11. Předškolní péče o děti – čekají obce nové povinnosti?

Naše závazky, spojené se vstupem do Evropské unie se týkají také povinností, které souvisí s předškolní péčí o děti. S cílem posílit účast žen na trhu práce bylo v rámci lisabonské strategie doporučeno poskytovat předškolní vzdělávání a péči pro alespoň 33 % dětí, které jsou mladší 3 let, a alespoň pro 90 % dětí ve věku od 3 let do zahájení povinné školní docházky.
3. 7. 2023 Obec a finance Školství

12. Postavit novou školu dnes stojí miliardu a čeká se až 9 let, obce tonou v nejistotě ohledně financování i standardů

Pokud se dnes obce rozhodnou pro stavbu nové školy, musí se připravit až na devítileté i delší martyrium spojené se sháněním všech potřebných povolení a razítek včetně dlouhých procedur stavebních úřadů. K tomu přistupuje velká nejistota spojená se zajištěním financování. Větší nová škola dnes vyjde na miliardu korun, někdy i více. Takovou částku si žádná menší obec ani svazek obcí nemůže dovolit ani jim ji nepůjčí banky. Nezbývá než potřebné finance seskládat z několika nejistých státních dotací, u nichž se předem neví, kdy a zda vůbec budou vypsány a u některých z nich navíc nejsou stanoveny jasné standardy.
29. 6. 2023 LOŠBATES Školství

14. 4 miliardy korun na zlepšení kvality vzdělávání a snížení sociálního vyloučení ve vzdělávání

Význam kvalitního vzdělávání pro všechny je v dnešní turbulentní době nesporný, bez něj bychom nemohli budovat vzdělanou a otevřenou společnost. Operační program Jan Amos Komenský si proto mimo jiné klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání a zároveň snižování sociálního vyloučení ve vzdělávání v lokalitách, které jím nejvíce strádají. Určeny jsou na to z evropských prostředků 4 miliardy korun ve výzvách Akčního plánovaní v území.
21. 6. 2023 MŠMT ČR Školství

15. Královéhradecký kraj už letos umožní navýšení kapacit tříd na středních školách

Královéhradecký kraj letos umožní navýšení počtu přijímaných žáků do prvních ročníků maturitních oborů na 19 krajských středních školách. Maximálně tak školy můžou přijmout na základě radou schválené výjimky až 33 žáků do jedné třídy. Kraj k této možnosti přistoupil z důvodu vysokého převisu na některých oborech ve středním školství.
7. 6. 2023 Královéhradecký kraj Školství

16. Pěšky do školy

Organizace Pěšky městem vyhlašuje již posedmé výzvu Pěšky do školy. Výzva i letos žáky nabádá k pravidelnosti pěší docházky, oproti jiným akcím tedy nezdůrazňuje celkový počet kilometrů nachozených v daném týdnu, ale dlouhodobou změnu životního stylu.
1. 6. 2023 Obec a finance Školství

17. Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo nové dotační tituly na podporu zvýšení kapacit základních a mateřských škol

K řešení složité situace s nedostatečnou kapacitou základních a mateřských škol ve středních Čechách přispějí dva nové dotační tituly. Konkrétně jde o dvě nová tematická zadání v rámci Středočeského infrastrukturního fondu. Celkově jde o částku 90 milionů korun, kterou budou moci využít obce na rozvoj a obnovu základních a mateřských škol. Návrhy Programů dnes schválilo krajské zastupitelstvo.
30. 5. 2023 Středočeský kraj Školství

18. Nastavit adekvátně kapacitu škol pomůže ještě užší spolupráce Prahy a Středočeského kraje se státem

Předcházet nedostatku volných míst nejen na středních školách chtějí do budoucna Praha a Středočeský kraj ještě intenzivnějším sdílením dat a společným navrhováním kapacit školských zařízení. Obě samosprávy budou také společně postupovat v otázkách nastavení systému financování školských zařízení. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) chce podpořit výstavbu nových škol podporou kvalitnějšího územního plánování.
24. 5. 2023 Praha Školství

19. Hejtman Půta požádal o navýšení počtu míst na středních školách v kraji

Vzhledem k nástupu žáků populačně silných ročníků ze základních na střední školy v Libereckém kraji hejtman Martin Půta žádá navýšení počtu míst v třídách prvních ročníků středních škol v regionu. Tomuto kroku směrem k vedení vzdělávacích institucí předcházela jednání se zástupci školských zařízení i odborníků v dané oblasti.
19. 5. 2023 Liberecký kraj Školství

20. Kraj připravuje nové dotační tituly na podporu zvýšení kapacit základních a mateřských škol

K řešení složité situace s nedostatečnou kapacitou základních a mateřských škol ve středních Čechách by měly přispět dva nové dotační tituly. Konkrétně jde o dvě nová tematická zadání v rámci Středočeského infrastrukturního fondu. Celkově jde o částku 90 milionů korun, kterou by mohly využít obce na rozvoj a obnovu základních a mateřských škol. Návrhy Programů dnes schválila rada kraje, definitivní slovo bude mít zastupitelstvo.
16. 5. 2023 Středočeský kraj Školství

21. Do středočeského školství míří téměř 163 milionů korun

Krajské školy a školská zařízení dostanou další peníze na vytvoření podmínek na zavádění inovací do výuky. Tentokrát jde o částku 80,8 milionu korun z rozpočtu kraje. Další peníze, o kterých dnes rada jednala, pocházejí z dotace od MŠMT. Jde o téměř 82 milionů korun pro krajské nebo obecní středočeské školy na pořízení digitálních učebních pomůcek. Cílem je podpořit rozvoj žáků v oblasti informatiky a jejich digitální kompetence.
9. 5. 2023 Středočeský kraj Školství

22. Rekordních 105 milionů jde na klimatické vzdělávání

V Česku vznikne celá řada vzdělávacích programů pro školy i veřejnost. Organizacím jako jsou envicentra posílá MŽP finanční stimul ve výši 105 milionů korun. Dotace je určena na dlouhodobé vzdělávací a osvětové projekty, zaměřené na změnu klimatu. Výzva je vyhlášená z Národního programu Životní prostředí (NPŽP) a financovaná z Národního plánu obnovy. Novináře o nové výzvě informoval ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) na výjezdu v Pardubickém kraji.
2. 5. 2023 MŽP ČR Školství

24. Počty ukrajinských dětí ve školách se oproti září téměř nezměnily

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uskutečnilo v průběhu tohoto měsíce další šetření ke stavu ukrajinských dětí a žáků v českém vzdělávacím systému. Školy podle nových informací vykázaly k 31. březnu 2023 celkem 51 281 dětí a žáků – uprchlíků z Ukrajiny. Při srovnání s jejich počty k 30. září 2022 tedy došlo k nárůstu o 996 dětí a žáků z Ukrajiny. Zaměstnanců z řad Ukrajinců s vízem dočasné ochrany je ve školách aktuálně 2090, z toho zhruba polovina vykonává práci učitelek a učitelů či ostatních pedagogických pracovníků.
26. 4. 2023 MŠMT ČR Školství

26. Nedostatek učitelů?

Dlouhodobý problém s výší platů pedagogických pracovníků se zdál být vyřešen, platy učitelů se v posledních letech výrazně zvýšily, podle zpráv z obcí pobírá ředitel školy většinou vyšší plat, než je odměna starosty. Přesto některé problémy s nedostatkem učitelů přetrvávají.
2. 3. 2023 Obec a finance Školství

27. Nová výrazná podpora pro dětské skupiny

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje v březnu vyhlášení dotační výzvy na podporu budování zařízení péče o malé děti, tzv. dětských skupin. Je to velká příležitost pro všechny obce, které se potýkají s nedostatkem míst v mateřských školkách (MŠ), především pro nejmenší děti do 3 let věku.
1. 3. 2023 Obec a finance Školství

28. Pandemie pomohla digitalizaci ve školách

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) prověřoval, jak Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Národní pedagogický institut ČR (NPI) vynakládaly v letech 2019 až 2021 peněžní prostředky státu a Evropské unie na podporu digitálního vzdělávání. Podpora digitálního vzdělávání stála 8,2 mld. Kč a v praxi má dosud jen omezené dopady. Rozvoji digitalizace na školách tak výrazně pomohla až pandemie covidu-19.
16. 2. 2023 Obec a finance Školství

29. Znojemské školy diskutují s odborníky o své bezpečnosti

Jak bezpečné jsou naše školy? Lze zavést nějaká nová opatření, která by zvýšila bezpečnost dětí? To jsou otázky, které již několik měsíců rezonují na znojemských základních školách. Odpovědi na ně přináší projekt Naše bezpečná škola, který ve Znojmě běží od srpna loňského roku.
15. 2. 2023 Město Znojmo Školství

30. Počty dětí a žáků ve školách zřizovaných obcemi ke dni 30. 9. 2022

Ministerstvo financí publikuje Tabulku – Počty dětí a žáků ve školách zřizovaných obcemi – stav ke dni 30. 9. 2022. Ministerstvo se obrací na obce s prosbou o kontrolu uvedených počtů dětí a žáků na jejich skutečný stav k 30. 9. 2022. Uvedené počty dětí a žáků budou použity k propočtu podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů ve vyhlášce k zákonu č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. září 2023.
1. 2. 2023 MF ČR Školství

31. Na ukrajinské asistenty dostanou školy 218 milionů

Prostřednictvím krajských úřadů bude v souvislosti s financováním pozic ukrajinských asistentů pedagoga ve veřejných školách na období leden–srpen 2023 rozděleno cca 218 milionů korun. Bude tak podpořeno celkem 552 škol ze všech krajů, přičemž největší objem prostředků směřuje do Prahy a Středočeského kraje.
26. 1. 2023 MŠMT ČR Školství

32. Vybíráme dobře ředitele základních škol?

Český vzdělávací systém trpí tím, že se konkurzům na ředitelské pozice v základním školství stále nevěnuje dostatečná odborná pozornost. Národní institut SYRI, který se zabývá výzkumem systémových rizik a jejich socioekonomickými dopady, v oblasti pedagogických věd např. zkoumá problematikou řízení vzdělávacích institucí a analýzou vzdělávacích výsledků.
26. 1. 2023 Obec a finance Školství

33. MŠMT navýší dotaci na podporu školních obědů

Také v roce 2023 bude pokračovat podpora školního stravování pro žáky základních škol z rodin v nepříznivé finanční situaci. Z důvodů zvýšení cen potravin a energií byla původní alokace 60 milionů korun posílena na plných 100 milionů korun.
4. 1. 2023 MŠMT ČR Školství

36. O opakované výzvy na lepší vybavení základních škol je enormní zájem, je v nich připraveno 3,2 miliardy korun

Ministerstvo pro místní rozvoj kvůli dřívějším technickým problémům informačního systému opakovaně vyhlásilo výzvy na podporu základních škol v hodnotě 3,2 miliardy korun. K dnešnímu dni už evidujeme 715 žádostí v částce 10,2 miliard. Hladký průběh předkládání žádostí zajistila navýšená kapacita monitorovacího systému. Dotace mohou žadatelé využít například na vznik nových chemických a biologických laboratoří, odborných učeben zeměpisu nebo multimediálních jazykových učeben.
29. 11. 2022 MMR ČR Školství

37. MPSV podpoří dětské skupiny, vyhlásilo dvě mimořádné dotační výzvy

Ministerstvo práce a sociálních věcí dnes vyhlásilo dvě mimořádné dotační výzvy na dětské skupiny. Díky nim bude možné čerpat evropské prostředky na rychlé vytvoření nových kapacit dětských skupin a reagovat na narůstající poptávku po umístění dětí v předškolních zařízeních. Na dotační výzvy bylo vyčleněno 400 mil. Kč, za které by mohlo vzniknout až 2800 míst. Vybudovány musí být do října 2022. Výzvy jsou podpořeny z dosud běžícího Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).
2. 5. 2022 MPSV ČR Školství

38. Bezpečný a efektivní návrat dětí do škol

Vedení Pedagogické komory, z. s., zpracovalo návrhy k návratu dětí do škol. Postupné otevírání škol musí být především bezpečné, a to jak pro učitele, tak i pro děti a jejich rodiny. Zároveň musí být efektivní, aby školy i rodiče vše organizačně zvládli. Pravidla by měla být co nejjednodušší a zároveň flexibilní, aby bylo možné je snadno uzpůsobit podmínkám konkrétní školy.
6. 4. 2021 Pedagogická komora Školství

39. Pijme kohoutkovou vodu ve školách

Až 107 milionů plastových nádob na jedno použití vyhodí každý školní rok čeští žáci a studenti. Spolek Skutečně zdravá škola vyzývá české základní a střední školy, aby se zapojily do projektu „Pijeme kohoutkovou ve školách“. Cílem projektu je motivovat žáky a studenty k pravidelnému pití kohoutkové vody ve škole, což jim umožní zlepšit svoje zdraví, zvýšit soustředěnost a výkonnost a snížit množství odpadního plastu.
24. 9. 2020 OF 2–3/2020 Školství

40. Novely ministra Plagy zhorší podmínky v mateřských školách

Ministerstvo školství zpracovalo novelu vyhlášky o předškolním vzdělávání, která bude mít negativní dopady na kvalitu vzdělávání v mateřských školách. Vedení Pedagogické komory, z. s., se změnami v legislativě nesouhlasí. Vláda problémy mateřských škol dlouhodobě přehlíží. Situace se nelepší, je naopak čím dál horší.
15. 6. 2020 Pedagogická komora Školství

41. Distanční vzdělávání na základních školách by mělo být uzákoněno co nejdříve

Vedení Pedagogické komory, z. s., podporuje čtvrteční usnesení Poslanecké sněmovny. Součástí usnesení je i výzva, aby vláda do konce tohoto školního roku zveřejnila plán komplexní podpory pro distanční výuku na školách a aby ministerstvo školství vytvořilo krizový manuál s přesným postupem a opatřeními, u nichž bude jednoznačně uvedeno, zda jsou právně závazná, nebo pouze doporučující.
9. 6. 2020 Pedagogická komora Školství

43. Ve zdravé škole zdravý vzduch?

Tento týden nastoupily děti plny prázdninového elánu do škol. Jak dlouho jim ale vydrží? Společně se svými učiteli totiž tráví čas v učebnách s neúnosnou koncentrací škodlivého CO2, kvůli kterému jsou děti ve třídách přidušené, z důvodu enormního hluku namáhají uši i hlasivky a při pohledu na tabuli a do sešitů si kazí oči. Může za to nevyhovující vnitřní prostředí, které je strašákem řady českých škol.
6. 9. 2018 Česká rada pro šetrné budovy Školství

44. Omezit plýtvání

Až 48 000 tun jídla ročně, tedy přibližně 238 tun každý den vyhodí děti, žáci a studenti v českých školních jídelnách. Rodiče za vyhozené jídlo každý rok zaplatí až 2,5 miliardy korun.
6. 6. 2018 OF 2/2018 Školství

45. Školy chtějí zdravější vnitřní prostředí, jen čerstvý vzduch ve třídách ale nestačí

Česká rada pro šetrné budovy v minulém roce spustila projekt Zdravá škola. Ten má za cíl upozornit na nevyhovující vnitřní prostředí řady českých škol, ve kterém děti a učitelé tráví spoustu času, a přispět k plošnému zlepšení podmínek – nejen s ohledem na kvalitu vzduchu, ale také na osvětlení a akustiku. I díky dvěma pilotním projektům Rady v základních školách ve Slavkově u Brna a pražském Suchdole se zájem o tuto problematiku za poslední rok výrazně zvýšil.
3. 5. 2018 Česká rada pro šetrné budovy Školství

46. Financování regionálního školství

Reforma financování, která zajistí spravedlivější rozdělení peněz do základních a středních škol i mateřských školek, se nebude o rok odkládat. Od 1. ledna 2019 bude pro reformu uvolněno 11 miliard korun navíc pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
24. 4. 2018 OF 2/2018 Školství

48. Česká rada pro šetrné budovy vyzývá: Zlepšeme vnitřní prostředí škol pro výuku našich dětí!

Vysoká koncentrace oxidu uhličitého (CO2), nedostatečná cirkulace čerstvého vzduchu i nevyhovující světelné či akustické podmínky – to jsou závěry vyplývající z měření České rady pro šetrné budovy (CZGBC) v rámci nově spuštěného projektu zaměřeného na kvalitu vnitřního prostředí v českých školách. O tom, že je stav vnitřního prostředí ve většině vzdělávacích zařízení bohužel nevyhovující až tristní, se sice ví již delší dobu, soustavná aktivita s cílem řešit tento alarmující stav však doposud chyběla. Rada proto od letošního května provádí nejen měření, ale navrhuje zúčastněným školám i vhodná řešení, jak zlepšit vnitřní prostředí těchto budov a tím zkvalitnit samotnou výuku dětí.
21. 6. 2017 Česká rada pro šetrné budovy Školství

49. Šablony pro SŠ a VOŠ – zjednodušené projekty

Vedle stále otevřených výzev na šablony pro mateřské a základní školy byly Řídicím orgánem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) vyhlášeny dne 20. 12. 2016 také výzvy „Šablony pro SŠ a VOŠ I“. Jedná se opět o projekty zjednodušeného vykazování tzn., že škola nemusí specifikovat aktivity projektu, ale pouze vybírá již přednastavené šablony aktivit a dle vlastních potřeb si sestaví celý projekt. Je nutné si zvolit správný typ výzvy, neboť šablony jsou rozděleny dle území realizace projektu. Výzva č. 02_16_035 je určena středním a vyšším odborným školám na celém území ČR mimo hlavní město Praha a výzva č. 02_16_042 je určena pro střední a vyšší odborné školy pouze v hlavním městě Praha.
18. 5. 2017 OF 2/2017 Školství
Bylo nalezeno 71 záznamů.