Archiv článků (rubrika Školství)

2. Nedostatek učitelů?

Dlouhodobý problém s výší platů pedagogických pracovníků se zdál být vyřešen, platy učitelů se v posledních letech výrazně zvýšily, podle zpráv z obcí pobírá ředitel školy většinou vyšší plat, než je odměna starosty. Přesto některé problémy s nedostatkem učitelů přetrvávají.
2. 3. 2023 Obec a finance Školství

3. Nová výrazná podpora pro dětské skupiny

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje v březnu vyhlášení dotační výzvy na podporu budování zařízení péče o malé děti, tzv. dětských skupin. Je to velká příležitost pro všechny obce, které se potýkají s nedostatkem míst v mateřských školkách (MŠ), především pro nejmenší děti do 3 let věku.
1. 3. 2023 Obec a finance Školství

4. Pandemie pomohla digitalizaci ve školách

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) prověřoval, jak Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Národní pedagogický institut ČR (NPI) vynakládaly v letech 2019 až 2021 peněžní prostředky státu a Evropské unie na podporu digitálního vzdělávání. Podpora digitálního vzdělávání stála 8,2 mld. Kč a v praxi má dosud jen omezené dopady. Rozvoji digitalizace na školách tak výrazně pomohla až pandemie covidu-19.
16. 2. 2023 Obec a finance Školství

5. Znojemské školy diskutují s odborníky o své bezpečnosti

Jak bezpečné jsou naše školy? Lze zavést nějaká nová opatření, která by zvýšila bezpečnost dětí? To jsou otázky, které již několik měsíců rezonují na znojemských základních školách. Odpovědi na ně přináší projekt Naše bezpečná škola, který ve Znojmě běží od srpna loňského roku.
15. 2. 2023 Město Znojmo Školství

6. Počty dětí a žáků ve školách zřizovaných obcemi ke dni 30. 9. 2022

Ministerstvo financí publikuje Tabulku – Počty dětí a žáků ve školách zřizovaných obcemi – stav ke dni 30. 9. 2022. Ministerstvo se obrací na obce s prosbou o kontrolu uvedených počtů dětí a žáků na jejich skutečný stav k 30. 9. 2022. Uvedené počty dětí a žáků budou použity k propočtu podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů ve vyhlášce k zákonu č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. září 2023.
1. 2. 2023 MF ČR Školství

7. Na ukrajinské asistenty dostanou školy 218 milionů

Prostřednictvím krajských úřadů bude v souvislosti s financováním pozic ukrajinských asistentů pedagoga ve veřejných školách na období leden–srpen 2023 rozděleno cca 218 milionů korun. Bude tak podpořeno celkem 552 škol ze všech krajů, přičemž největší objem prostředků směřuje do Prahy a Středočeského kraje.
26. 1. 2023 MŠMT ČR Školství

8. Vybíráme dobře ředitele základních škol?

Český vzdělávací systém trpí tím, že se konkurzům na ředitelské pozice v základním školství stále nevěnuje dostatečná odborná pozornost. Národní institut SYRI, který se zabývá výzkumem systémových rizik a jejich socioekonomickými dopady, v oblasti pedagogických věd např. zkoumá problematikou řízení vzdělávacích institucí a analýzou vzdělávacích výsledků.
26. 1. 2023 Obec a finance Školství

9. MŠMT navýší dotaci na podporu školních obědů

Také v roce 2023 bude pokračovat podpora školního stravování pro žáky základních škol z rodin v nepříznivé finanční situaci. Z důvodů zvýšení cen potravin a energií byla původní alokace 60 milionů korun posílena na plných 100 milionů korun.
4. 1. 2023 MŠMT ČR Školství

12. O opakované výzvy na lepší vybavení základních škol je enormní zájem, je v nich připraveno 3,2 miliardy korun

Ministerstvo pro místní rozvoj kvůli dřívějším technickým problémům informačního systému opakovaně vyhlásilo výzvy na podporu základních škol v hodnotě 3,2 miliardy korun. K dnešnímu dni už evidujeme 715 žádostí v částce 10,2 miliard. Hladký průběh předkládání žádostí zajistila navýšená kapacita monitorovacího systému. Dotace mohou žadatelé využít například na vznik nových chemických a biologických laboratoří, odborných učeben zeměpisu nebo multimediálních jazykových učeben.
29. 11. 2022 MMR ČR Školství

13. MPSV podpoří dětské skupiny, vyhlásilo dvě mimořádné dotační výzvy

Ministerstvo práce a sociálních věcí dnes vyhlásilo dvě mimořádné dotační výzvy na dětské skupiny. Díky nim bude možné čerpat evropské prostředky na rychlé vytvoření nových kapacit dětských skupin a reagovat na narůstající poptávku po umístění dětí v předškolních zařízeních. Na dotační výzvy bylo vyčleněno 400 mil. Kč, za které by mohlo vzniknout až 2800 míst. Vybudovány musí být do října 2022. Výzvy jsou podpořeny z dosud běžícího Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).
2. 5. 2022 MPSV ČR Školství

14. Bezpečný a efektivní návrat dětí do škol

Vedení Pedagogické komory, z. s., zpracovalo návrhy k návratu dětí do škol. Postupné otevírání škol musí být především bezpečné, a to jak pro učitele, tak i pro děti a jejich rodiny. Zároveň musí být efektivní, aby školy i rodiče vše organizačně zvládli. Pravidla by měla být co nejjednodušší a zároveň flexibilní, aby bylo možné je snadno uzpůsobit podmínkám konkrétní školy.
6. 4. 2021 Pedagogická komora Školství

15. Pijme kohoutkovou vodu ve školách

Až 107 milionů plastových nádob na jedno použití vyhodí každý školní rok čeští žáci a studenti. Spolek Skutečně zdravá škola vyzývá české základní a střední školy, aby se zapojily do projektu „Pijeme kohoutkovou ve školách“. Cílem projektu je motivovat žáky a studenty k pravidelnému pití kohoutkové vody ve škole, což jim umožní zlepšit svoje zdraví, zvýšit soustředěnost a výkonnost a snížit množství odpadního plastu.
24. 9. 2020 OF 2–3/2020 Školství

16. Novely ministra Plagy zhorší podmínky v mateřských školách

Ministerstvo školství zpracovalo novelu vyhlášky o předškolním vzdělávání, která bude mít negativní dopady na kvalitu vzdělávání v mateřských školách. Vedení Pedagogické komory, z. s., se změnami v legislativě nesouhlasí. Vláda problémy mateřských škol dlouhodobě přehlíží. Situace se nelepší, je naopak čím dál horší.
15. 6. 2020 Pedagogická komora Školství

17. Distanční vzdělávání na základních školách by mělo být uzákoněno co nejdříve

Vedení Pedagogické komory, z. s., podporuje čtvrteční usnesení Poslanecké sněmovny. Součástí usnesení je i výzva, aby vláda do konce tohoto školního roku zveřejnila plán komplexní podpory pro distanční výuku na školách a aby ministerstvo školství vytvořilo krizový manuál s přesným postupem a opatřeními, u nichž bude jednoznačně uvedeno, zda jsou právně závazná, nebo pouze doporučující.
9. 6. 2020 Pedagogická komora Školství

19. Ve zdravé škole zdravý vzduch?

Tento týden nastoupily děti plny prázdninového elánu do škol. Jak dlouho jim ale vydrží? Společně se svými učiteli totiž tráví čas v učebnách s neúnosnou koncentrací škodlivého CO2, kvůli kterému jsou děti ve třídách přidušené, z důvodu enormního hluku namáhají uši i hlasivky a při pohledu na tabuli a do sešitů si kazí oči. Může za to nevyhovující vnitřní prostředí, které je strašákem řady českých škol.
6. 9. 2018 Česká rada pro šetrné budovy Školství

20. Omezit plýtvání

Až 48 000 tun jídla ročně, tedy přibližně 238 tun každý den vyhodí děti, žáci a studenti v českých školních jídelnách. Rodiče za vyhozené jídlo každý rok zaplatí až 2,5 miliardy korun.
6. 6. 2018 OF 2/2018 Školství

21. Školy chtějí zdravější vnitřní prostředí, jen čerstvý vzduch ve třídách ale nestačí

Česká rada pro šetrné budovy v minulém roce spustila projekt Zdravá škola. Ten má za cíl upozornit na nevyhovující vnitřní prostředí řady českých škol, ve kterém děti a učitelé tráví spoustu času, a přispět k plošnému zlepšení podmínek – nejen s ohledem na kvalitu vzduchu, ale také na osvětlení a akustiku. I díky dvěma pilotním projektům Rady v základních školách ve Slavkově u Brna a pražském Suchdole se zájem o tuto problematiku za poslední rok výrazně zvýšil.
3. 5. 2018 Česká rada pro šetrné budovy Školství

22. Financování regionálního školství

Reforma financování, která zajistí spravedlivější rozdělení peněz do základních a středních škol i mateřských školek, se nebude o rok odkládat. Od 1. ledna 2019 bude pro reformu uvolněno 11 miliard korun navíc pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
24. 4. 2018 OF 2/2018 Školství

24. Česká rada pro šetrné budovy vyzývá: Zlepšeme vnitřní prostředí škol pro výuku našich dětí!

Vysoká koncentrace oxidu uhličitého (CO2), nedostatečná cirkulace čerstvého vzduchu i nevyhovující světelné či akustické podmínky – to jsou závěry vyplývající z měření České rady pro šetrné budovy (CZGBC) v rámci nově spuštěného projektu zaměřeného na kvalitu vnitřního prostředí v českých školách. O tom, že je stav vnitřního prostředí ve většině vzdělávacích zařízení bohužel nevyhovující až tristní, se sice ví již delší dobu, soustavná aktivita s cílem řešit tento alarmující stav však doposud chyběla. Rada proto od letošního května provádí nejen měření, ale navrhuje zúčastněným školám i vhodná řešení, jak zlepšit vnitřní prostředí těchto budov a tím zkvalitnit samotnou výuku dětí.
21. 6. 2017 Česká rada pro šetrné budovy Školství

25. Šablony pro SŠ a VOŠ – zjednodušené projekty

Vedle stále otevřených výzev na šablony pro mateřské a základní školy byly Řídicím orgánem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) vyhlášeny dne 20. 12. 2016 také výzvy „Šablony pro SŠ a VOŠ I“. Jedná se opět o projekty zjednodušeného vykazování tzn., že škola nemusí specifikovat aktivity projektu, ale pouze vybírá již přednastavené šablony aktivit a dle vlastních potřeb si sestaví celý projekt. Je nutné si zvolit správný typ výzvy, neboť šablony jsou rozděleny dle území realizace projektu. Výzva č. 02_16_035 je určena středním a vyšším odborným školám na celém území ČR mimo hlavní město Praha a výzva č. 02_16_042 je určena pro střední a vyšší odborné školy pouze v hlavním městě Praha.
18. 5. 2017 OF 2/2017 Školství

29. Peníze z Evropské unie obce často investují do dětí

Evropské dotace pro města a obce, to je také přehlídka mateřských a základních škol, dětských hřišť a sportovišť pro děti. V Moravskoslezském kraji se tyto projekty dají počítat na desítky. Jsou užitečné, ale i vděčné a hravé.
20. 8. 2014 OF 3/2014 Školství

30. Poznatky se zaváděním školské právnické osoby také z pohledu účetnictví

Založení a vznik školské právnické osoby (ŠPO) může obcím pomoci k řešení lokálních otázek v oblasti školství. Svazkové školy, tedy školské právnické osoby založené svazkem obcí, prokázaly své opodstatnění. Základem je dohoda obcí a jejich přesvědčení, že jde o prospěšný krok, který povede k zlepšení ekonomické a vzdělávací úrovně škol na jejich území včetně řešení materiálních i personálních otázek.
29. 5. 2014 OF 2/2014 Školství

31. Školy a školská zařízení zřizované dobrovolnými svazky obcí

Odpovědnost za zajištění podmínek pro vzdělávání a školské služby v oblasti regionálního školství jsou prostřednictvím právní úpravy v České republice rozděleny mezi stát (reprezentovaný zejména Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy), a kraje a obce jako územní samosprávné celky.
20. 5. 2014 OF 2/2014 Školství

33. Třetí svazková škola brzy zahájí činnost

Předkládáme již třetí článek zabývající se tématem svazkové školy. Tentokrát bychom rádi stručně popsali, jak reálně vzniká první svazková škola ve středočeském kraji. Pokud vše dopadne jak má, bude se jednat o třetí svazkovou školu v ČR.
21. 1. 2014 OF 5/2013 Školství

34. Svazkové školy – ledy se hnuly

V jednom z minulých článků jsme vzdychali nad úskalími, která stojí v cestě zřízení svazkové školy. Naše úsilí směrem k Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy přineslo výsledky a ledy se hnuly.
27. 11. 2013 OF 4/2013 Školství

35. Pasivní domy – pro a proti

Podle evropské legislativy (směrnice 2010/31/EU, o energetické náročnosti budov, ze dne 19. května 2010) by se u nás počínaje rokem 2020 měly stavět pouze pasivní domy nebo budovy jim velmi podobné. Tato povinnost bude platit i pro veřejné budovy.
13. 6. 2013 OF 2/2013 Školství

36. Svazkové školy jsou optimální, ale…

Tento článek si rozhodně neklade za cíl být fundovanou analýzou, týkající se tolik diskutované reformy regionálního školství. Pouze se snaží sdělit pohled na ekonomickou problematiku venkovských škol z pozice jejího vedení, kterému se jako optimální jeví zřízení svazkové školy. Ale…
10. 6. 2013 OF 2/2013 Školství

37. Regionální projekty mateřských, základních i středních škol

Regionální školství, to jsou mateřské, základní a střední školy, které mohou být financovány z regionálních operačních programů v každém regionu České republiky. Přidanou hodnotou projektů z oblasti vzdělávání je zvýšení kvality výuky, důraz na praktickou přípravu studentů pro budoucí povolání nebo zvýšení komfortu prostředí, ve kterém se studenti pohybují.
6. 12. 2012 OF 4/2012 Školství

39. Města a obce modernizují školy s podporou EU

Evropské peníze z regionálních operačních programů znamenají jedinečnou příležitost zlepšit podmínky pro vzdělávání a modernizovat výuku. Pochopili to také starostové obcí a měst, které zřizují místní mateřské, základní, případně střední školy. Stovky úspěšných žádostí o dotaci daly dětem možnost kvalitní předškolní péče a základ do budoucího života.
6. 6. 2012 OF 2/2012 Školství

40. Starostové z celé republiky se v Poříčanech učili, jak ušetřit při stavbě mateřské školky

Přes padesát zástupců českých měst a obcí se v půlce března sjelo do středočeských Poříčan, aby se dozvěděli, jak rychle a levně vyřešit nedostatek míst v mateřských školkách. V rámci semináře pořádaného v místní školce zde zazněly nejen praktické informace o nové technologii modulových staveb, ale i o nákladech na jejich provoz nebo třeba o tom, jaký vliv má nová školka na samotné děti.
28. 3. 2012 MediaAge Školství

41. Mateřské školky odmítnou každé desáté dítě, obce musí hledat náhradní řešení

Ačkoliv bylo v Čechách vloni otevřeno o sedmnáct školek více než v roce předchozím, počet předškoláků, kteří je navštěvují, se za stejnou dobu zvýšil o téměř třináct tisíc. Většina školek proto hlásí stop stav, polovina z nich dokonce musela požádat o výjimku, aby mohla přijmout více žáků, než bylo původně povoleno. Při řešení krizové situace musí dnes obce spoléhat i na netradiční řešení.
28. 6. 2011 MediaAge Školství

42. Poříčany na semináři učily, jak rychle a levně postavit mateřskou školku

Vedení obce Poříčany se v minulém roce rozhodlo řešit problém s nedostatkem míst v mateřské školce tehdy nepříliš obvyklou cestou modulové stavby. Během pouhých dvou měsíců se jim nakonec podařilo postavit nadstandardně vybavenou školku výrazně levněji než by stála klasická zděná stavba. O své zkušenosti se nyní Poříčanští rozhodli podělit s dalšími obcemi a městy.
11. 4. 2011 MediaAge Školství

43. V Dolních Břežanech investovali 55 milionů do školství

Na jaře se v obci začala stavět barevná modulová přístavba, se dvěma třídami školky pro 50 dětí, a dvěma dalšími třídami pro potřeby základní školy. V průběhu letních prázdnin proběhla kompletní rekonstrukce interiéru stávající školní budovy. Břežanští letos utratí za školství více než 55 milionů Kč, z nichž 39 milionů přispěje Regionální operační program Střední Čechy.
1. 9. 2010 Obec Dolní Břežany Školství

44. Jihlava otevřela novou školku pro 100 dětí

Stovka jihlavských dětí může 1. září přijít do úplně nové školky na Demlově ulici 34a. "Děti jsou rozděleny do čtyř tříd, které doplňují menší učebny, stravování bude probíhat v jídelně s výdejnou, do které se bude strava dovážet," uvedl základní údaje nové stavby primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal. Nechybí sociální zařízení a zázemí pro personál. Součástí stavby je zahrada s dětským hřištěm.
31. 8. 2010 Magistrát města Jihlavy Školství

45. Město Roztoky má mateřskou školku z modulárního systému

Mnoho měst a obcí nejen ve Středočeském kraji, ale i na mnoha dalších místech České republiky stále trápí nedostatek volných míst v mateřských školkách. Město Roztoky (severně od Prahy) se rozhodlo tento problém řešit nejrychlejší cestou – zvýšit kapacitu stávajících zařízení pro předškolní děti výstavbou mateřské školky z tzv. modulárního stavebnicového systému. Stavba začala v polovině prosince 2009 a do plného provozu byla uvedena 8. února 2010.
4. 5. 2010 Algeco Školství

46. Navýšení kapacit škol a školek může být i ekonomicky výhodné

Evropská unie si v roce 2002 stanovila, že do roku 2010 by měly mít členské státy k dispozici určitý typ školního zařízení pro 33 % dětí do tří let a pro 90 % dětí mezi třemi lety až po věk nástupu do základní školy. Už v současné době má ovšem Česká republika s kapacitou škol a školek výrazné problémy a velké množství dětí se nemůže díky silným populačním ročníkům dostat do vzdělávacích a výchovných zařízení (školy, školky, učebny). Okamžitá náprava situace v ČR tedy spočívá v podobě zvýšení kapacity zmíněných zařízení.
16. 3. 2009 Algeco, s. r. o. Školství

47. Nový školský zákon a malé obce

Nový školský zákon (č. 561/2004 Sb.) přinesl mnoho novinek, které jsou někdy vítány, jindy problematizovány -- podle toho kdo, a z jaké pozice jejich dopad posuzuje. Pojďme se věnovat několika tématům, která by mohla být významná především pro školy v malých obcích.
4. 5. 2005 OF 2/2005 Školství