K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Archiv článků (rubrika Školství)

1. Zkvalitníme vzdělávání na středních školách, máme na to připravené 3 miliardy

Vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben středních škol. To je hlavním cílem výzev Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), které rozdělí mezi žadatele více než 3 miliardy korun. 1. 12. 2022, Školství

2. O opakované výzvy na lepší vybavení základních škol je enormní zájem, je v nich připraveno 3,2 miliardy korun

Ministerstvo pro místní rozvoj kvůli dřívějším technickým problémům informačního systému opakovaně vyhlásilo výzvy na podporu základních škol v hodnotě 3,2 miliardy korun. K dnešnímu dni už evidujeme 715 žádostí v částce 10,2 miliard. Hladký průběh předkládání žádostí zajistila navýšená kapacita monitorovacího systému. Dotace mohou žadatelé využít například na vznik nových chemických a biologických laboratoří, odborných učeben zeměpisu nebo multimediálních jazykových učeben. 29. 11. 2022, Školství

3. MPSV podpoří dětské skupiny, vyhlásilo dvě mimořádné dotační výzvy

Ministerstvo práce a sociálních věcí dnes vyhlásilo dvě mimořádné dotační výzvy na dětské skupiny. Díky nim bude možné čerpat evropské prostředky na rychlé vytvoření nových kapacit dětských skupin a reagovat na narůstající poptávku po umístění dětí v předškolních zařízeních. Na dotační výzvy bylo vyčleněno 400 mil. Kč, za které by mohlo vzniknout až 2800 míst. Vybudovány musí být do října 2022. Výzvy jsou podpořeny z dosud běžícího Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). 2. 5. 2022, Školství

4. Bezpečný a efektivní návrat dětí do škol

Vedení Pedagogické komory, z. s., zpracovalo návrhy k návratu dětí do škol. Postupné otevírání škol musí být především bezpečné, a to jak pro učitele, tak i pro děti a jejich rodiny. Zároveň musí být efektivní, aby školy i rodiče vše organizačně zvládli. Pravidla by měla být co nejjednodušší a zároveň flexibilní, aby bylo možné je snadno uzpůsobit podmínkám konkrétní školy. 6. 4. 2021, Školství

5. Pijme kohoutkovou vodu ve školách

Až 107 milionů plastových nádob na jedno použití vyhodí každý školní rok čeští žáci a studenti. Spolek Skutečně zdravá škola vyzývá české základní a střední školy, aby se zapojily do projektu „Pijeme kohoutkovou ve školách“. Cílem projektu je motivovat žáky a studenty k pravidelnému pití kohoutkové vody ve škole, což jim umožní zlepšit svoje zdraví, zvýšit soustředěnost a výkonnost a snížit množství odpadního plastu. 24. 9. 2020, Školství

6. Novely ministra Plagy zhorší podmínky v mateřských školách

Ministerstvo školství zpracovalo novelu vyhlášky o předškolním vzdělávání, která bude mít negativní dopady na kvalitu vzdělávání v mateřských školách. Vedení Pedagogické komory, z. s., se změnami v legislativě nesouhlasí. Vláda problémy mateřských škol dlouhodobě přehlíží. Situace se nelepší, je naopak čím dál horší. 15. 6. 2020, Školství

7. Distanční vzdělávání na základních školách by mělo být uzákoněno co nejdříve

Vedení Pedagogické komory, z. s., podporuje čtvrteční usnesení Poslanecké sněmovny. Součástí usnesení je i výzva, aby vláda do konce tohoto školního roku zveřejnila plán komplexní podpory pro distanční výuku na školách a aby ministerstvo školství vytvořilo krizový manuál s přesným postupem a opatřeními, u nichž bude jednoznačně uvedeno, zda jsou právně závazná, nebo pouze doporučující. 9. 6. 2020, Školství

8. Reforma financování regionálního školství je krok bokem, ne vpřed

Často diskutovaná reforma financování regionálního školství z dílny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která má naběhnout od 1. ledna 2020, neodpovídá současným potřebám. 18. 12. 2018, Školství

9. Ve zdravé škole zdravý vzduch?

Tento týden nastoupily děti plny prázdninového elánu do škol. Jak dlouho jim ale vydrží? Společně se svými učiteli totiž tráví čas v učebnách s neúnosnou koncentrací škodlivého CO2, kvůli kterému jsou děti ve třídách přidušené, z důvodu enormního hluku namáhají uši i hlasivky a při pohledu na tabuli a do sešitů si kazí oči. Může za to nevyhovující vnitřní prostředí, které je strašákem řady českých škol. 6. 9. 2018, Školství

10. Omezit plýtvání

Až 48 000 tun jídla ročně, tedy přibližně 238 tun každý den vyhodí děti, žáci a studenti v českých školních jídelnách. Rodiče za vyhozené jídlo každý rok zaplatí až 2,5 miliardy korun. 6. 6. 2018, Školství

11. Školy chtějí zdravější vnitřní prostředí, jen čerstvý vzduch ve třídách ale nestačí

Česká rada pro šetrné budovy v minulém roce spustila projekt Zdravá škola. Ten má za cíl upozornit na nevyhovující vnitřní prostředí řady českých škol, ve kterém děti a učitelé tráví spoustu času, a přispět k plošnému zlepšení podmínek – nejen s ohledem na kvalitu vzduchu, ale také na osvětlení a akustiku. I díky dvěma pilotním projektům Rady v základních školách ve Slavkově u Brna a pražském Suchdole se zájem o tuto problematiku za poslední rok výrazně zvýšil. 3. 5. 2018, Školství

12. Financování regionálního školství

Reforma financování, která zajistí spravedlivější rozdělení peněz do základních a středních škol i mateřských školek, se nebude o rok odkládat. Od 1. ledna 2019 bude pro reformu uvolněno 11 miliard korun navíc pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 24. 4. 2018, Školství

13. Prevence kriminality – ještě jednou k řízení bezpečnosti ve školách

Vývoj sociálního a bezpečnostního klimatu posledních let ukazuje posun od pocitu bezpečí k vystřízlivění a realistickému pohledu na skutečnou situaci. Samostatnou kapitolou je bezpečnost škol a školských zařízení. 25. 8. 2017, Školství

14. Česká rada pro šetrné budovy vyzývá: Zlepšeme vnitřní prostředí škol pro výuku našich dětí!

Vysoká koncentrace oxidu uhličitého (CO2), nedostatečná cirkulace čerstvého vzduchu i nevyhovující světelné či akustické podmínky – to jsou závěry vyplývající z měření České rady pro šetrné budovy (CZGBC) v rámci nově spuštěného projektu zaměřeného na kvalitu vnitřního prostředí v českých školách. O tom, že je stav vnitřního prostředí ve většině vzdělávacích zařízení bohužel nevyhovující až tristní, se sice ví již delší dobu, soustavná aktivita s cílem řešit tento alarmující stav však doposud chyběla. Rada proto od letošního května provádí nejen měření, ale navrhuje zúčastněným školám i vhodná řešení, jak zlepšit vnitřní prostředí těchto budov a tím zkvalitnit samotnou výuku dětí. 21. 6. 2017, Školství

15. Šablony pro SŠ a VOŠ – zjednodušené projekty

Vedle stále otevřených výzev na šablony pro mateřské a základní školy byly Řídicím orgánem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) vyhlášeny dne 20. 12. 2016 také výzvy „Šablony pro SŠ a VOŠ I“. Jedná se opět o projekty zjednodušeného vykazování tzn., že škola nemusí specifikovat aktivity projektu, ale pouze vybírá již přednastavené šablony aktivit a dle vlastních potřeb si sestaví celý projekt. Je nutné si zvolit správný typ výzvy, neboť šablony jsou rozděleny dle území realizace projektu. Výzva č. 02_16_035 je určena středním a vyšším odborným školám na celém území ČR mimo hlavní město Praha a výzva č. 02_16_042 je určena pro střední a vyšší odborné školy pouze v hlavním městě Praha. 18. 5. 2017, Školství

16. Prevence kriminality, důležitá norma pro zřizovatele škol platí od 1. září 2016

S novým školním rokem platí nový účinný bezpečnostní standard k ochraně škol – česká technická norma ČSN 73 4400 Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení. 12. 12. 2016, Školství

17. Veřejná podpora míst ve školkách se vyplatí

Nedostatek míst v českých školkách dosáhl vrcholu již před pár lety. Počet malých dětí klesá a nejhorší časy v hledání školek jsou za námi. Problém však zdaleka není vyřešen! 14. 6. 2016, Školství

18. Z modulů se staví rychle a levně

Na dotazy k modulovým stavbám odpovídá Jan Petr, marketingový ředitel společnosti Touax, s. r. o. 5. 2. 2016, Školství

19. Peníze z Evropské unie obce často investují do dětí

Evropské dotace pro města a obce, to je také přehlídka mateřských a základních škol, dětských hřišť a sportovišť pro děti. V Moravskoslezském kraji se tyto projekty dají počítat na desítky. Jsou užitečné, ale i vděčné a hravé. 20. 8. 2014, Školství

20. Poznatky se zaváděním školské právnické osoby také z pohledu účetnictví

Založení a vznik školské právnické osoby (ŠPO) může obcím pomoci k řešení lokálních otázek v oblasti školství. Svazkové školy, tedy školské právnické osoby založené svazkem obcí, prokázaly své opodstatnění. Základem je dohoda obcí a jejich přesvědčení, že jde o prospěšný krok, který povede k zlepšení ekonomické a vzdělávací úrovně škol na jejich území včetně řešení materiálních i personálních otázek. 29. 5. 2014, Školství

21. Školy a školská zařízení zřizované dobrovolnými svazky obcí

Odpovědnost za zajištění podmínek pro vzdělávání a školské služby v oblasti regionálního školství jsou prostřednictvím právní úpravy v České republice rozděleny mezi stát (reprezentovaný zejména Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy), a kraje a obce jako územní samosprávné celky. 20. 5. 2014, Školství

22. Svazkové školy jsou řešením…

Pod názvem Školy zřizované svazky obcí připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy praktického průvodce určeného pro zřizovatele a ředitele škol, pro pedagogy i rodiče žáků. 25. 3. 2014, Školství

23. Třetí svazková škola brzy zahájí činnost

Předkládáme již třetí článek zabývající se tématem svazkové školy. Tentokrát bychom rádi stručně popsali, jak reálně vzniká první svazková škola ve středočeském kraji. Pokud vše dopadne jak má, bude se jednat o třetí svazkovou školu v ČR. 21. 1. 2014, Školství

24. Svazkové školy – ledy se hnuly

V jednom z minulých článků jsme vzdychali nad úskalími, která stojí v cestě zřízení svazkové školy. Naše úsilí směrem k Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy přineslo výsledky a ledy se hnuly. 27. 11. 2013, Školství

25. Pasivní domy – pro a proti

Podle evropské legislativy (směrnice 2010/31/EU, o energetické náročnosti budov, ze dne 19. května 2010) by se u nás počínaje rokem 2020 měly stavět pouze pasivní domy nebo budovy jim velmi podobné. Tato povinnost bude platit i pro veřejné budovy. 13. 6. 2013, Školství

26. Svazkové školy jsou optimální, ale…

Tento článek si rozhodně neklade za cíl být fundovanou analýzou, týkající se tolik diskutované reformy regionálního školství. Pouze se snaží sdělit pohled na ekonomickou problematiku venkovských škol z pozice jejího vedení, kterému se jako optimální jeví zřízení svazkové školy. Ale… 10. 6. 2013, Školství

27. Regionální projekty mateřských, základních i středních škol

Regionální školství, to jsou mateřské, základní a střední školy, které mohou být financovány z regionálních operačních programů v každém regionu České republiky. Přidanou hodnotou projektů z oblasti vzdělávání je zvýšení kvality výuky, důraz na praktickou přípravu studentů pro budoucí povolání nebo zvýšení komfortu prostředí, ve kterém se studenti pohybují. 6. 12. 2012, Školství

28. Dříteňské děti získaly novou modulovou mateřskou školu a Oranžové hřiště

Dětem v Dřítni na Českobudějovicku začala v pondělí 1. října sloužit nová mateřská škola postavená modulovou technologií. Jde o nejrychleji vybudovanou školku v jižních Čechách. Její součástí je i zbrusu nové, moderní a bezpečné Oranžové hřiště. 1. 10. 2012, Školství

29. Města a obce modernizují školy s podporou EU

Evropské peníze z regionálních operačních programů znamenají jedinečnou příležitost zlepšit podmínky pro vzdělávání a modernizovat výuku. Pochopili to také starostové obcí a měst, které zřizují místní mateřské, základní, případně střední školy. Stovky úspěšných žádostí o dotaci daly dětem možnost kvalitní předškolní péče a základ do budoucího života. 6. 6. 2012, Školství

30. Starostové z celé republiky se v Poříčanech učili, jak ušetřit při stavbě mateřské školky

Přes padesát zástupců českých měst a obcí se v půlce března sjelo do středočeských Poříčan, aby se dozvěděli, jak rychle a levně vyřešit nedostatek míst v mateřských školkách. V rámci semináře pořádaného v místní školce zde zazněly nejen praktické informace o nové technologii modulových staveb, ale i o nákladech na jejich provoz nebo třeba o tom, jaký vliv má nová školka na samotné děti. 28. 3. 2012, Školství

31. Mateřské školky odmítnou každé desáté dítě, obce musí hledat náhradní řešení

Ačkoliv bylo v Čechách vloni otevřeno o sedmnáct školek více než v roce předchozím, počet předškoláků, kteří je navštěvují, se za stejnou dobu zvýšil o téměř třináct tisíc. Většina školek proto hlásí stop stav, polovina z nich dokonce musela požádat o výjimku, aby mohla přijmout více žáků, než bylo původně povoleno. Při řešení krizové situace musí dnes obce spoléhat i na netradiční řešení. 28. 6. 2011, Školství

32. Poříčany na semináři učily, jak rychle a levně postavit mateřskou školku

Vedení obce Poříčany se v minulém roce rozhodlo řešit problém s nedostatkem míst v mateřské školce tehdy nepříliš obvyklou cestou modulové stavby. Během pouhých dvou měsíců se jim nakonec podařilo postavit nadstandardně vybavenou školku výrazně levněji než by stála klasická zděná stavba. O své zkušenosti se nyní Poříčanští rozhodli podělit s dalšími obcemi a městy. 11. 4. 2011, Školství

33. V Dolních Břežanech investovali 55 milionů do školství

Na jaře se v obci začala stavět barevná modulová přístavba, se dvěma třídami školky pro 50 dětí, a dvěma dalšími třídami pro potřeby základní školy. V průběhu letních prázdnin proběhla kompletní rekonstrukce interiéru stávající školní budovy. Břežanští letos utratí za školství více než 55 milionů Kč, z nichž 39 milionů přispěje Regionální operační program Střední Čechy. 1. 9. 2010, Školství

34. Jihlava otevřela novou školku pro 100 dětí

Stovka jihlavských dětí může 1. září přijít do úplně nové školky na Demlově ulici 34a. "Děti jsou rozděleny do čtyř tříd, které doplňují menší učebny, stravování bude probíhat v jídelně s výdejnou, do které se bude strava dovážet," uvedl základní údaje nové stavby primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal. Nechybí sociální zařízení a zázemí pro personál. Součástí stavby je zahrada s dětským hřištěm. 31. 8. 2010, Školství

35. Město Roztoky má mateřskou školku z modulárního systému

Mnoho měst a obcí nejen ve Středočeském kraji, ale i na mnoha dalších místech České republiky stále trápí nedostatek volných míst v mateřských školkách. Město Roztoky (severně od Prahy) se rozhodlo tento problém řešit nejrychlejší cestou – zvýšit kapacitu stávajících zařízení pro předškolní děti výstavbou mateřské školky z tzv. modulárního stavebnicového systému. Stavba začala v polovině prosince 2009 a do plného provozu byla uvedena 8. února 2010. 4. 5. 2010, Školství

36. Navýšení kapacit škol a školek může být i ekonomicky výhodné

Evropská unie si v roce 2002 stanovila, že do roku 2010 by měly mít členské státy k dispozici určitý typ školního zařízení pro 33 % dětí do tří let a pro 90 % dětí mezi třemi lety až po věk nástupu do základní školy. Už v současné době má ovšem Česká republika s kapacitou škol a školek výrazné problémy a velké množství dětí se nemůže díky silným populačním ročníkům dostat do vzdělávacích a výchovných zařízení (školy, školky, učebny). Okamžitá náprava situace v ČR tedy spočívá v podobě zvýšení kapacity zmíněných zařízení. 16. 3. 2009, Školství

37. Nový školský zákon a malé obce

Nový školský zákon (č. 561/2004 Sb.) přinesl mnoho novinek, které jsou někdy vítány, jindy problematizovány -- podle toho kdo, a z jaké pozice jejich dopad posuzuje. Pojďme se věnovat několika tématům, která by mohla být významná především pro školy v malých obcích. 4. 5. 2005, Školství