K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Archiv článků (rubrika Aktuality)

Bylo nalezeno 12496 záznamů.
 1. Spolupráce Úřadu práce ČR a Svazu měst a obcí ČR podporuje zaměstnanost (SMO ČR), 27. 11. 2015
 2. Podpora cestovního ruchu prospěje široké veřejnosti (SMO ČR), 27. 11. 2015
 3. Liberec hostil konferenci o menšinách (Policie ČR), 27. 11. 2015
 4. Nový zákon o zadávání veřejných zakázek prošel prvním čtením (MMR ČR), 27. 11. 2015
 5. Nový informační systém evidence památek ČR a zpřístupnění digitalizované dokumentace ze sbírek NPÚ (MK ČR), 27. 11. 2015
 6. Účetní konsolidace státu – materiály ze semináře pro obce a dobrovolné svazky obcí Plzeňského kraje (MF ČR), 27. 11. 2015
 7. Kraj chce opět podpořit činnost romských domovníků (Zlínský kraj), 27. 11. 2015
 8. Veřejnost se může vyjádřit k plánu odpadového hospodářství v kraji do roku 2025 (Zlínský kraj), 27. 11. 2015
 9. Královéhradecký kraj je druhým nejlepším místem pro život v celé ČR (Královéhradecký kraj), 27. 11. 2015
 10. Plzeňský kraj je třetí nejlepší místo pro život v ČR (Plzeňský kraj), 27. 11. 2015
 11. Praha se stala Místem pro život 2015 (Praha), 27. 11. 2015
 12. Tři české kraje dnes podepsaly se Saskem dohodu o přeshraničních zásazích záchranářů (AKČR), 26. 11. 2015
 13. Žadatelé mají právo vědět, proč dotaci nedostali (Veřejný ochránce práv), 26. 11. 2015
 14. Aktualizace Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (OPŽP), 26. 11. 2015
 15. Otevírání dat veřejné správy (MV ČR), 26. 11. 2015
 16. Po železnici na Vysočině bude v příštím roce jezdit stejný počet vlaků jako letos (Kraj Vysočina), 26. 11. 2015
 17. Kraj otevíral další opravené silnice za pomoci evropských dotací (Středočeský kraj), 26. 11. 2015
 18. Kdo se chystá vybrat peníze za vodu lidem z peněženek? Ten, kdo je z jejich peněženek vybírá dlouhodobě. Vodohospodářské společnosti (MŽP ČR), 25. 11. 2015
 19. Klíčový zákon o zadávání veřejných zakázek jde do prvního čtení (MMR ČR), 25. 11. 2015
 20. V rámci Integrovaného regionálního operačního programu byla vyhlášena výzva na kulturní památky (MK ČR), 25. 11. 2015
 21. I v příštím roce kraj podpoří rozvoj venkova a vodohospodářské infrastruktury (Zlínský kraj), 25. 11. 2015
 22. Krajská rada schválila dotace na regionální rozvoj v příštím roce (Zlínský kraj), 25. 11. 2015
 23. Zásady MA21 a Zdraví 21 jsou příkladem dobré praxe (Kraj Vysočina), 25. 11. 2015
 24. V Jihlavě se uskuteční seminář pro realizátory MA21 (Kraj Vysočina), 25. 11. 2015
 25. Nejlepší kroniku mají v Karlových Varech (Karlovarský kraj), 25. 11. 2015
 26. Kraj má plán dopravní obslužnosti do roku 2028 (Karlovarský kraj), 25. 11. 2015
 27. Nejlepší kronikáře mají v Korytech, Žihli a Starém Plzenci (Plzeňský kraj), 25. 11. 2015
 28. Odpadky nemusí skončit na skládkách (Jihočeský kraj), 25. 11. 2015
 29. Další úspěšná akce ve Středočeském inovačním centru – nová strategie pomůže školám i podnikům v regionu (Středočeský kraj), 25. 11. 2015
 30. Kraj dá v příštím roce více peněz nejen do škol a školek (Středočeský kraj), 25. 11. 2015
 31. Zveřejňují úřady transparentně zakázky? Analýza objevila půl milionu chyb a nedohledatelných smluv (Bez korupce), 24. 11. 2015
 32. Evropské dotace poskytnuté na úsporu energie svůj účel splnily, dosažení závazných cílů v této oblasti se ale ČR nemusí podařit (NKÚ), 24. 11. 2015
 33. Zveřejnění standardních cenových indexů použitých pro tvorbu cen vodného a stočného (OPŽP), 24. 11. 2015
 34. Zpráva o životním prostředí ČR 2014: Po roce 2010 se zlepšování kvality životního prostředí zpomalilo (MŽP ČR), 24. 11. 2015
 35. Národní akční plán čisté mobility pomůže rozvoji elektromobilů a vozů na alternativní paliva (MPO ČR), 24. 11. 2015
 36. Historické památky se dočkají obnovy díky nové výzvě v IROP (MMR ČR), 24. 11. 2015
 37. Iniciativa JESSICA v Integrovaném operačním programu podpořila 6000 bytů (MMR ČR), 24. 11. 2015
 38. Záznam z konference Souvislosti regulace hazardních her v ČR (MF ČR), 24. 11. 2015
 39. Ministerstvo dopravy podporuje čistou energetiku v dopravě (MD ČR), 24. 11. 2015
 40. Státní fond dopravní infrastruktury schválil v tomto roce historicky nejvyšší částku na bezpečnost chodců a cyklistů na silnicích (MD ČR), 24. 11. 2015
 41. Plošné obnovy zkvalitnily dopravu na 36 kilometrech silnic (Zlínský kraj), 24. 11. 2015
 42. Asociace krajů ČR zahájí jednání s odborovým svazem dopravy (Jihomoravský kraj), 24. 11. 2015
 43. Liberecký kraj intenzivně podporuje obnovu tzv. brownfieldů (Liberecký kraj), 24. 11. 2015
 44. Kraj pomůže poskytovatelům sociálních služeb zápůjčkami (Karlovarský kraj), 24. 11. 2015
 45. Krajský standardizovaný projekt ZZS Jihočeského kraje (Jihočeský kraj), 24. 11. 2015
 46. Městské části mohou získat 45 dnů navíc na seznámení s návrhem územního plánu (Praha), 24. 11. 2015
 47. Ministerstvo otevře v příštím roce nové programy na obnovu kulturního dědictví venkova (MZe ČR), 23. 11. 2015
 48. Samosprávy by měly dostat vyšší podíl z daní, shoduje se prezident Miloš Zeman se SMO (SMO ČR), 23. 11. 2015
 49. Nová zelená úsporám: Za měsíc 813 žádostí za více než 181 milionů korun (MŽP ČR), 23. 11. 2015
 50. Rozhodnutí ERÚ existenčně ohrožuje zamědělce i malé obce (MPO ČR), 23. 11. 2015
 51. Asociace krajů ČR zahájí jednání s odborovým svazem dopravy (Jihomoravský kraj), 23. 11. 2015
 52. Kraj vymění stovky označníků na autobusových zastávkách (Karlovarský kraj), 23. 11. 2015
 53. Plzeňský kraj v USA! (Plzeňský kraj), 23. 11. 2015
 54. Seminář o možnostech čerpání finanční podpory v oblasti sportu (Jihočeský kraj), 23. 11. 2015
 55. Návrh koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje jde do zastupitelstva (Královéhradecký kraj), 19. 11. 2015
 56. Kraj pomůže vyrovnat hospodaření liberecké ZOO částkou 2,3 mil. Kč (Liberecký kraj), 19. 11. 2015
 57. Praha bezpečně online 2015 (Praha), 19. 11. 2015
 58. Evropský venkovský parlament schválili ambiciózní Manifest (SMO ČR), 19. 11. 2015
 59. ÚP ČR podpořil ve Středočeském kraji přes 250 firem a živnostníků (MPSV ČR), 19. 11. 2015
 60. Dobrovolným hasičům rozdělí kraj víc peněz (Plzeňský kraj), 19. 11. 2015
 61. Kontrolní činnost NKÚ musí upravit Ústava, apelují obce (SMS ČR), 16. 11. 2015
 62. Státní fond životního prostředí půjčí obcím půl miliardy na kofinancování vodohospodářských projektů (SMO ČR), 16. 11. 2015
 63. Veřejné pojednání návrhu koncepcí: Programy zlepšování kvality ovzduší Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek a Zóna Moravskoslezsko a SEA (MŽP ČR), 16. 11. 2015
 64. Ministerstvo kultury má již jmenované všechny náměstky podle zákona o státní službě (MK ČR), 16. 11. 2015
 65. Podzimní práce v přírodních památkách a rezervacích v Kraji Vysočina vrcholí (Kraj Vysočina), 16. 11. 2015
 66. Pardubický kraj zvítězil se svým EPC projektem (Pardubický kraj), 16. 11. 2015
 67. Kraj ocenil příkladnou spolupráci škol a zaměstnavatelů (Královéhradecký kraj), 16. 11. 2015
 68. Krajská nemocnice bude spolupracovat s 3. lékařskou fakultou UK (Karlovarský kraj), 16. 11. 2015
 69. Hejtman jednal o budoucnosti letiště Benešov (Středočeský kraj), 16. 11. 2015
 70. Druhé číslo Zpravodaje projektu Adaptace sídel na změnu klimatu (Adaptace sídel), 11. 11. 2015
 71. Řídicí orgán IOP vydává upozornění pro příjemce (Fondy Evropské unie), 11. 11. 2015
 72. Poplatky za pozemky pro veřejně prospěšné stavby je třeba zrušit (SMO ČR), 11. 11. 2015
 73. Dobrá zpráva z AOPK ČR: První projekty v OPŽP 2014–2020 přijaty (MŽP ČR), 11. 11. 2015
 74. Pestrý program Noci divadel 2015 doprovází i řada speciálních akcí (MK ČR), 11. 11. 2015
 75. Česko je letos turisticky atraktivnější (ČSÚ), 11. 11. 2015
 76. Seminář nabídl zkušenosti s digitalizací dokumentů paměťových institucí (Zlínský kraj), 11. 11. 2015
 77. Kraj Vysočina patří stále mezi oblasti s nejlepší kvalitou ovzduší v ČR (Kraj Vysočina), 11. 11. 2015
 78. Turisté zůstávají v Pardubickém kraji stále častěji přes noc (Pardubický kraj), 11. 11. 2015
 79. Trhliny v krajské silnici jsou zřejmě dílem přírody (Královéhradecký kraj), 11. 11. 2015
 80. Hračky putují do výslechových místností krajské policie Hračky putují do výslechových místností krajské policie (Ústecký kraj), 11. 11. 2015
 81. Nové pracoviště Středočeské vědecké knihovny zpřístupní kroniky a další dokumenty (Středočeský kraj), 11. 11. 2015
 82. Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Brdy (EnviWeb), 9. 11. 2015
 83. KONFERENCE Národní sítě Zdravých měst – Praha, 1.12. (NSZM), 9. 11. 2015
 84. Odstraňovat bariéry v budovách radnic bude možné díky národním dotacím (SMO ČR), 9. 11. 2015
 85. Konference „Otevřená data veřejné správy ČR“ (MV ČR), 9. 11. 2015
 86. Horníci mohou do důchodu dříve, schválila vláda (MPSV ČR), 9. 11. 2015
 87. Elektronické aukce znamenají milionové úpory pro krajskou pokladnu (Liberecký kraj), 9. 11. 2015
 88. Nejlepší knihovníci jsou z Kostomlat (Ústecký kraj), 9. 11. 2015
 89. Kraj zvýší bezpečnost žáků i pedagogů na středních školách (Karlovarský kraj), 9. 11. 2015
 90. Zprávy Ministerstva financí 5/2015 (MF ČR), 9. 11. 2015
 91. V průběhu listopadu je putovní výstava Integrovaného operačního programu v Brně a Ostravě (Fondy Evropské unie), 5. 11. 2015
 92. Na podporu cestovního ruchu je připraveno 70 milionů korun (SMO ČR), 5. 11. 2015
 93. Klíč k památkám míří do notebooků, tabletů, chytrých telefonů a škol (MK ČR), 5. 11. 2015
 94. Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová na Vysočině (Kraj Vysočina), 5. 11. 2015
 95. Svazek obcí Pardubická labská pomůže cyklostezce (Pardubický kraj), 5. 11. 2015
 96. Určitě si poradíte (Jihočeský kraj), 5. 11. 2015
 97. Praha představila zimní opatření pro osoby bez přístřeší (Praha), 5. 11. 2015
 98. Národní konference VENKOV 2015 již 12.–13. 11. 2015 (SPOV), 2. 11. 2015
 99. MŠMT spustilo testování gramotností dospělých – PIAAC online (MŠMT ČR), 2. 11. 2015
 100. Veřejné zakázky jsou tématem číslo jedna (MMR ČR), 2. 11. 2015
 101. Ministerstvo financí očekává pro letošní rok největší růst od roku 2007 (MF ČR), 2. 11. 2015
 102. Kraj Vysočina získal ocenění za podporu bezpečnosti na silnicích (Kraj Vysočina), 2. 11. 2015
 103. Peníze pro obce na ICT (SMO ČR), 2. 11. 2015
 104. Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří začleňování sociálně vyloučených (MMR ČR), 2. 11. 2015
 105. Třetí ročník Noci divadel proběhne 21. listopadu 2015 (MK ČR), 2. 11. 2015
 106. Postavení českého trhu práce v rámci EU – 2. čtvrtletí 2015 (ČSÚ), 2. 11. 2015
 107. Klienty domovů by mohly v budoucnu lokalizovat speciální hodinky (Kraj Vysočina), 2. 11. 2015
 108. Seminář pro žadatele k 10. výzvě „Kybernetická bezpečnost“ (Fondy Evropské unie), 29. 10. 2015
 109. Úsporné budovy budou nutností. I kvůli změnám klimatu (EnviWeb), 29. 10. 2015
 110. Rezervujte si 17. prosinec a zlepšete hospodaření s energiemi (SMO ČR), 29. 10. 2015
 111. Krajská stipendia v novém školním roce s vyšší motivací ke studiu (Kraj Vysočina), 29. 10. 2015
 112. Boj s invazními rostlinami nekončí Boj s invazními rostlinami nekončí (Karlovarský kraj), 29. 10. 2015
 113. Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2015 (Plzeňský kraj), 29. 10. 2015
 114. Soutěž: Adaptační opatření roku (SFŽP ČR), 26. 10. 2015
 115. Exkurze Tváře Libereckého kraje 2015 (MZe ČR), 26. 10. 2015
 116. Letecká zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje slaví 25 let (Olomoucký kraj), 26. 10. 2015
 117. Obyvatelé Podolí u Brna odmítli v referendu kasino (Jihomoravský kraj), 26. 10. 2015
 118. Kraj opět nabídne milión na pořádání oslav v obcích (Kraj Vysočina), 26. 10. 2015
 119. Kraj propaguje bezpečnost na internetu pomocí soutěže (Královéhradecký kraj), 26. 10. 2015
 120. Zasedání Zastupitelstva LK se opět uskuteční v přímém přenosu (Liberecký kraj), 26. 10. 2015
 121. Starostové budou dostávat informace z Integrovaného záchranného systému (SMO ČR), 23. 10. 2015
 122. Nová výzva z IROP pomůže zabezpečit informační systémy (SMO ČR), 23. 10. 2015
 123. Premiér Sobotka předal cenu Technologické agentury ČR (Vláda ČR), 23. 10. 2015
 124. OP Rybářství vyhlásil první výzvy za 280 milionů korun (MZe ČR), 23. 10. 2015
 125. MPO vítá impuls premiéra Bohuslava Sobotky ke zrychlení digitalizace státní správy (MPO ČR), 23. 10. 2015
 126. Ochrana trhu i spotrebitelu v cestovnim ruchu je zachovana (MMR ČR), 23. 10. 2015
 127. MF vyhlásilo třetí výzvu k podávání projektů pro rozvoj regionálních základních škol (MF ČR), 23. 10. 2015
 128. V Pardubicích se setkali knihovníci z celé republiky V Pardubicích se setkali knihovníci z celé republiky V Pardubicích se setkali knihovníci z celé republiky (Pardubický kraj), 23. 10. 2015
 129. Lipenská přehrada se příští rok v létě promění v olympijský park (Jihočeský kraj), 23. 10. 2015
 130. Praha rozvíjí OpenData a Smart Cities (Praha), 23. 10. 2015
 131. Zlepšit kvalitu života nejen na venkově má spolupráce Státního pozemkového úřadu se SMO ČR (SMO ČR), 22. 10. 2015
 132. Nová zelená úsporám: Startuje kontinuální výzva, poběží do roku 2021 (MŽP ČR), 22. 10. 2015
 133. Čtvrtletní zpráva MV o extremismu (MV ČR), 22. 10. 2015
 134. MPSV završuje projekt Podpora procesů v sociálních službách (MPSV ČR), 22. 10. 2015
 135. Ministr dopravy Dan Ťok podepsal Lucemburskou deklaraci o podpoře cyklistické dopravy v Evropě (MD ČR), 22. 10. 2015
 136. Knihy z Vysočiny pomáhají na Ukrajině s výukou češtiny (Kraj Vysočina), 22. 10. 2015
 137. Pardubický kraj už z evropských fondů vyčerpal miliardy korun (Pardubický kraj), 22. 10. 2015
 138. Díky projektům našli nezaměstnaní práci (Ústecký kraj), 22. 10. 2015
 139. Hejtman blahopřál v Hroznětíně k titulu Knihovna roku 2015 (Karlovarský kraj), 22. 10. 2015
 140. Hejtman pokřtil výpravnou publikaci Velkolepá sídla středních Čech Hejtman pokřtil výpravnou publikaci Velkolepá sídla středních Čech Hejtman pokřtil výpravnou publikaci Velkolepá sídla středních Čech (Středočeský kraj), 22. 10. 2015
 141. Zaměstnancům ve veřejném sektoru stoupnou platy (Vláda ČR), 19. 10. 2015
 142. 5,5 milionu pro držitele krajské či celostátní ceny Zelená stuha, MŽP jim přispěje na projekty zlepšující životní prostředí (SMO ČR), 19. 10. 2015
 143. Vypořádání připomínek k hodnoticím kritériím k projektům vodohospodářské infrastruktury (SFŽP ČR), 19. 10. 2015
 144. MŠMT umožní krajům vyčlenit více peněz na asistenty pedagoga (MŠMT ČR), 19. 10. 2015
 145. Nový zákon o zadávání veřejných zakázek: Starosta může vyloučit z tendru problémovou firmu (MMR ČR), 19. 10. 2015
 146. Na MK ČR proběhla 4. celostátní pracovní porada pracovníků krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy, kteří vykonávají památkovou péči (MK ČR), 19. 10. 2015
 147. Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014–2020 – s účinností od 1. listopadu 2015 (MF ČR), 19. 10. 2015
 148. Změny v registru vozidel od nového roku provedete na jakémkoliv úřadě (MD ČR), 19. 10. 2015
 149. Kraj uspořádal setkání s poskytovateli sociálních služeb (Zlínský kraj), 19. 10. 2015
 150. Odborníci diskutovali o železniční dopravě (Olomoucký kraj), 19. 10. 2015
Bylo nalezeno 12496 záznamů.
TOPlist
TOPlist