Archiv článků (rubrika Aktuality)

Bylo nalezeno 10751 záznamů.
 1. Kde jsou vhodné podmínky, je třeba se sběrem bioodpadu začít (EnviWeb), 18. 12. 2014
 2. Prezentace z česko-rakouské konference „Mezisektorové partnerství v politice zaměstnanosti“ 18. 12. 2014
 3. Prezentace ze semináře na téma Sociální podnikání (NS MAS ČR), 18. 12. 2014
 4. Metodika pro standardizaci Místních akčních skupin v programovém období 2014–2020 (SPOV), 18. 12. 2014
 5. Odměny pro zastupitelstvo obce v kontextu s cizinci – stanovisko Ministerstva vnitra (SMO ČR), 18. 12. 2014
 6. Věstník Úřadu na ochranu osobních údajů 68/2014 (ÚOOÚ), 18. 12. 2014
 7. V případě podání žaloby o náhradu škody za nesprávný úřední postup obecní policie je odpovědným subjektem (žalovaným) jako její zřizovatel obec a nikoliv stát (Ústavní soud), 18. 12. 2014
 8. Výnosy z půdy by se měly více využívat v území, tedy pomáhat městům a obcím (SMO ČR), 17. 12. 2014
 9. Informace pro příjemce podpory z OPŽP – okamžité doložení úhrad faktur (OPŽP), 17. 12. 2014
 10. Kulatý stůl k projektu Asistent prevence kriminality II (MV ČR), 17. 12. 2014
 11. Doporučení pro rozhodovací proces samosprávy k výběru asistentů prevence kriminality v přípravě jejich vedení příslušníkem Policie ČR (MV ČR), 17. 12. 2014
 12. Vylepšené vyhledávání datových schránek (MV ČR), 17. 12. 2014
 13. Vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu) – účinnost od 1. ledna 2015 (MF ČR), 17. 12. 2014
 14. Malý lexikon obcí České republiky 2014 (ČSÚ), 16. 12. 2014
 15. Vyhláška o způsobu třídění bioodpadu a kovů začne platit od 1. ledna 2015 (MŽP ČR), 16. 12. 2014
 16. Děkujeme poslancům za odpovědný přístup sněmovny k zákonu o veřejných zakázkách (Bez korupce), 16. 12. 2014
 17. Obce musejí zajistit třídění bioodpadu. Velká města mají sběrná místa už teď (EnviWeb), 16. 12. 2014
 18. Příručka pro člena zastupitelstva obce je na cestě ke starostům (SMO ČR), 16. 12. 2014
 19. NKÚ se příští rok zaměří na ICT zakázky či čerpání evropských dotací, novou prioritou bude kontrola programového financování (NKÚ), 16. 12. 2014
 20. Státní rozpočet pro rok 2015: Vláda plní své závazky (Vláda ČR), 16. 12. 2014
 21. Vláda odložila projednání Plánu odpadového hospodářství na příští týden (MŽP ČR), 16. 12. 2014
 22. Zpravodaj venkova 12/2014 (SPOV), 15. 12. 2014
 23. Ministerstvo kultury nedodržovalo vlastní pravidla pro poskytování dotací na kulturní akce (NKÚ), 15. 12. 2014
 24. Změny v dávkách pomoci v hmotné nouzi a příspěvku na bydlení od 1. 1. 2015 (Veřejný ochránce práv), 15. 12. 2014
 25. Informace pro příjemce podpory z OPŽP (SFŽP ČR), 15. 12. 2014
 26. Poslaneckou sněmovnou prošla novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (MŽP ČR), 15. 12. 2014
 27. Sněmovna přijala novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (MŽP ČR), 15. 12. 2014
 28. Souhrnná zpráva o postupu řešení mimořádné události v muničním areálu Vrbětice (MV ČR), 15. 12. 2014
 29. Sněmovna schválila zrušení vojenského újezdu Brdy a zmenšení zbylých újezdů (MO ČR), 15. 12. 2014
 30. Poslanci schválili novelu zákona o veřejných zakázkách (MMR ČR), 15. 12. 2014
 31. Národní konvent: Zaměřeno na evropské fondy (MMR ČR), 15. 12. 2014
 32. Dalších 166 milionů pro posílení integrovaného záchranného systému (MMR ČR), 15. 12. 2014
 33. Výčet konsolidovaných jednotek státu (MF ČR), 15. 12. 2014
 34. Začalo připomínkové řízení k dotacím na rychlý internet (Živě.cz), 12. 12. 2014
 35. Ministerstvo vnitra: Zlepšení přístupu k informacím? (Bez korupce), 12. 12. 2014
 36. MHD zdarma se prosazuje i u nás. Kolik to stojí obce? (EnviWeb), 12. 12. 2014
 37. Evropské fondy prokazatelně zkvalitňují život lidí v České republice (MMR ČR), 12. 12. 2014
 38. Vyjádření ministryně k situaci kolem Pražských stavebních předpisů (MMR ČR), 12. 12. 2014
 39. Upřesnění postupu při zpracování podkladů k finančnímu vypořádání krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a hlavního města Prahy s kapitolami státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv za rok 2014 (MF ČR), 12. 12. 2014
 40. Otázky a odpovědi – Účetní výkaznictví státu (MF ČR), 12. 12. 2014
 41. Státní pokladna bude nově umět i účetnictví (MF ČR), 12. 12. 2014
 42. Pohyb obyvatelstva – 1.–3. čtvrtletí 2014 (ČSÚ), 12. 12. 2014
 43. Starostové nejsou úrazově pojištěni ze zákona. Platby odvádí zbytečně! (SMO ČR), 11. 12. 2014
 44. Ministerstvo financí představí městům a obcím nový zákon o kontrole ve veřejné správě (SMO ČR), 11. 12. 2014
 45. Dávky na bydlení v nezkolaudovaném bytě (Veřejný ochránce práv), 11. 12. 2014
 46. Právo na informace versus jejich ochrana (MV ČR), 11. 12. 2014
 47. Dozor nad orgány veřejné správy (ÚOHS), 11. 12. 2014
 48. Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2015 byl schválen (MMR ČR), 11. 12. 2014
 49. Čtvrtým držitelem ceny Bílé Lilie se stalo Oživení (Bez korupce), 10. 12. 2014
 50. MMR otevřelo výzvu na bezbariérové úpravy budov (SMO ČR), 10. 12. 2014
 51. Pozor na smlouvy mimo režim zákona o veřejných zakázkách! (SMO ČR), 10. 12. 2014
 52. Ostrava informuje občany o životním prostředí nejlépe v republice (SMO ČR), 10. 12. 2014
 53. Kraje a obce budou moci nově regulovat ceny za odstavení vozidel veřejné dopravy (SMO ČR), 10. 12. 2014
 54. Vláda podpořila rozšíření pravomocí ochránce (Veřejný ochránce práv), 10. 12. 2014
 55. Nová pravidla pro návrat krajanů do vlasti (MV ČR), 10. 12. 2014
 56. Nové volby do zastupitelstev několika obcí dne 14. března 2014 (MV ČR), 10. 12. 2014
 57. MŠMT vyhlásilo další kolo výzvy na rozšíření kapacit MŠ a ZŠ (MŠMT ČR), 10. 12. 2014
 58. MPSV informuje o prodloužení termínu pro příjem žádostí v soutěži „Obec přátelská rodině 2014“ (MPSV ČR), 10. 12. 2014
 59. Rovných 100 úvěrů z finančního nástroje JESSICA v Integrovaném operačním programu (MMR ČR), 10. 12. 2014
 60. MMR pomůže až třiceti tisíci korunami na jeden poškozený byt po sesuvu půdy v Jihomoravském kraji (MMR ČR), 10. 12. 2014
 61. Liberecký kraj od začátku letošního roku na veřejných zakázkách ušetřil přes 144 mil. Kč (Liberecký kraj), 9. 12. 2014
 62. Zprávy Ministerstva financí 3/2014 (MF ČR), 9. 12. 2014
 63. Chystaná Novela zákona o ochraně a využití nerostného bohatství (EnviWeb), 9. 12. 2014
 64. NKÚ zkontroloval, jak MPSV nakupovalo a rekonstruovalo budovy (NKÚ), 9. 12. 2014
 65. Ministryně spravedlnosti předložila vládě zprávu s návrhem opatření proti opakování tragédie ve Žďáru nad Sázavou (MSp ČR), 9. 12. 2014
 66. Dobrá zpráva pro Jihomoravský kraj: MMR vyhlásilo výzvu pro obnovu obecního a krajského majetku po živelních pohromách (MMR ČR), 9. 12. 2014
 67. Konsolidované účetní výkazy za ČR – zapojení obcí – prezentace (MF ČR), 9. 12. 2014
 68. Od ledna platí nové sazby mýtného, dotknou se také autobusů (MD ČR), 9. 12. 2014
 69. Nová surovinová politika: přísně tajné (EnviWeb), 8. 12. 2014
 70. Šest let komunitního kompostování v Kutné Hoře (EnviWeb), 8. 12. 2014
 71. Města a obce by měly mít v budoucnosti více pravomocí při regulaci hazardu (SMO ČR), 8. 12. 2014
 72. Ministři vnitra Česka a Rakouska podepsali smlouvu o policejní spolupráci (MV ČR), 8. 12. 2014
 73. Téměř 700 milionů pro zabezpečenější data měst a obcí (MMR ČR), 8. 12. 2014
 74. Evropská komise jednala v Praze o programu Technická pomoc (MMR ČR), 8. 12. 2014
 75. Jak se daří životnímu prostředí od listopadu 1989 a o čem píše Zpráva o životním prostředí za rok 2013 (EnviWeb), 5. 12. 2014
 76. Vláda chce najít model, aby obce nemusely doplácet na přenesenou působnost (SMO ČR), 5. 12. 2014
 77. Má vlast cestami proměn (SMS ČR), 4. 12. 2014
 78. Koná se Celostátní finanční konference SMO ČR (SMO ČR), 4. 12. 2014
 79. Vyhlášena další výzva – na dotace do cestovního ruchu má MMR připraveno 50 milionů Kč, nově mezi žadatele zařazeny i obce (MMR ČR), 4. 12. 2014
 80. 20 milionů pro právníky bez soutěže? Poslanci chtějí novelizovat zákon o veřejných zakázkách (Bez korupce), 3. 12. 2014
 81. Upozornění pro příjemce podpory, kteří podali ŽoP v režimu modifikované ex-ante platby do 30. 11. 2014 (OPŽP), 3. 12. 2014
 82. Ministerstvo zemědělství připravilo národní dotace pro zemědělce a venkov na příští rok (MZe ČR), 3. 12. 2014
 83. Novela zákona o veřejných zakázkách odstraní průtahy v zadávacím řízení (MMR ČR), 3. 12. 2014
 84. MMR otevřelo výzvu na bezbariérové úpravy veřejných budov (MMR ČR), 2. 12. 2014
 85. Psáry – Veřejný zájem na transparentnosti obce převážil nad zájmem na ochranu soukromí ředitelky (Bez korupce), 2. 12. 2014
 86. Vodovody a kanalizace České republiky 2013 – publikace Ministerstva zemědělství (EnviWeb), 2. 12. 2014
 87. Posuňme principy LEADER/CLLD/MAS za horizont roku 2020 (SMS ČR), 2. 12. 2014
 88. Tripartita projednala aktualizaci energetické koncepce (Vláda ČR), 2. 12. 2014
 89. Vzor obecní vyhlášky k třídění bioodpadu a kovů (MŽP ČR), 2. 12. 2014
 90. Nový Plán odpadového hospodářství ČR je vypořádán (MŽP ČR), 2. 12. 2014
 91. Na obnovu venkova má MMR připraveno 80 milionů (MMR ČR), 1. 12. 2014
 92. Vyhlášena výzva – 74 milionů na podporu bydlení (MMR ČR), 1. 12. 2014
 93. Celostátní finanční konference SMO je za dveřmi (SMO ČR), 1. 12. 2014
 94. Premiér Sobotka zahájil Fórum udržitelného rozvoje (Vláda ČR), 1. 12. 2014
 95. Informace pro příjemce se spolufinancováním ze SFŽP ČR – financování na konci r. 2014 (OPŽP), 1. 12. 2014
 96. MŽP poslalo do Legislativní rady vlády vyhlášku o třídění bioodpadu a kovů (MŽP ČR), 1. 12. 2014
 97. MMR zajímá názor veřejnosti na připravovanou Politiku architektury a stavební kultury České republiky (MMR ČR), 1. 12. 2014
 98. Výčet konsolidovaných jednotek státu (MF ČR), 1. 12. 2014
 99. MD schválilo výstavbu další části obchvatu Znojma v trase podporované městem (MD ČR), 1. 12. 2014
 100. Resort dopravy uspoří 32,3 milionů korun díky centralizovanému nákupu elektrické energie a zemního plynu (MD ČR), 1. 12. 2014
 101. Ministr Němeček: Chceme podporovat regionální nemocnice (AKČR), 28. 11. 2014
 102. Zpráva o jednání komise MF k financování samospráv (SMS ČR), 28. 11. 2014
 103. Ministerstvo vnitra připravilo pro státní úřady manuál k nakládaní s podezřelými zásilkami (MV ČR), 28. 11. 2014
 104. Ministerstvo dopravy informuje Svaz o údržbě zeleně podél komunikací (SMO ČR), 27. 11. 2014
 105. Ministerstvo prodloužilo termín pro podávání žádostí o dotace na posílení regionálních škol (SMO ČR), 27. 11. 2014
 106. Záměry poskytování veřejné podpory konzultujte s Úřadem již v přípravě! (ÚOHS), 27. 11. 2014
 107. Ministerstvo vyhlásilo 9. výzvu pro oblast enviromentálního vzdělávání (SFŽP ČR), 27. 11. 2014
 108. MŽP dá 20 milionů na vzdělávací projekty zaměřené na životní prostředí (MŽP ČR), 27. 11. 2014
 109. Konference Právo na informace versus jejich ochrana (MV ČR), 27. 11. 2014
 110. ČSÚ vydal Statistickou ročenku ČR 2014 (ČSÚ), 27. 11. 2014
 111. Kalkulačka RUD 2015 (SMO ČR), 26. 11. 2014
 112. ČAOH připravila přehlednou příručku pro živnostníky, jak nakládat s odpady (ČAOH), 25. 11. 2014
 113. Jak převzít radnici? (Bez korupce), 25. 11. 2014
 114. Klíčový rozsudek Nejvyššího správního soudu: informace o platech se opravdu poskytují! (Otevřete.cz), 25. 11. 2014
 115. Jsou dotace spásou, či spíše rizikem? (EnviWeb), 25. 11. 2014
 116. Čerpání prostředků „Programu švýcarsko-české spolupráce“ ovlivňuje příliš složitý systém administrace (NKÚ), 25. 11. 2014
 117. Letošní financování projektů z OPŽP končí 5. prosince 2014 (OPŽP), 25. 11. 2014
 118. Stát posiluje podporu hospodářského růstu a rozvoj informační společnosti (MV ČR), 25. 11. 2014
 119. Vláda udělala další krok k odpolitizování státní správy (MV ČR), 25. 11. 2014
 120. Levný úvěr už nejen pro oběti povodní (MMR ČR), 25. 11. 2014
 121. MMR pomůže s bydlením seniorů (MMR ČR), 25. 11. 2014
 122. Nový zákon podstatně zlepší kontrolu veřejných peněz, nyní budou odpovědní přímo ti, kdo rozhodují (MF ČR), 25. 11. 2014
 123. Doplnění k Výzvě obcím č. 2 – Prodloužení termínu k podávání žádostí o poskytnutí dotace – podprogram 298213 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst (MF ČR), 25. 11. 2014
 124. Vyšla nová Příručka pro člena zastupitelstva obce (SMO ČR), 24. 11. 2014
 125. Ministerstvo životního prostředí podpoří ozdravné pobyty dětí 40 miliony korun (SFŽP ČR), 24. 11. 2014
 126. Má už Vaše město či kraj svůj zdravotní plán? (NSZM), 21. 11. 2014
 127. Ministerstvo financí představí městům a obcím nový zákon o kontrole ve veřejné správě (SMO ČR), 21. 11. 2014
 128. Informace pro žadatele o platby v OPŽP z řad měst a obcí u projektů se spolufinancováním z Fondu (OPŽP), 21. 11. 2014
 129. Na financování projektu OPŽP stále není pozdě! (OPŽP), 21. 11. 2014
 130. Zpráva ze zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality (MV ČR), 21. 11. 2014
 131. Metodický pokyn pro výkon kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014–2020 (MF ČR), 21. 11. 2014
 132. ČR chce prodloužit lhůtu na dočerpání evropských dotací (EurActiv.cz), 20. 11. 2014
 133. Soud prohlásil za neplatné hlasování v Chomutově a Bílině (Bez korupce), 20. 11. 2014
 134. Města a obce mohou žádat o peníze z Norských fondů na prosazování rovných příležitostí a na snižování domácího násilí (SMO ČR), 20. 11. 2014
 135. Zájemci požádali o téměř 800 milionů z programu NZÚ (SFŽP ČR), 20. 11. 2014
 136. Aktualizace standardních cenových indexů, použitých při tvorbě cen vodného a stočného k 3. čtvrtletí 2014 (OPŽP), 20. 11. 2014
 137. Nový Plán odpadového hospodářství ČR je po veřejném projednání (MŽP ČR), 20. 11. 2014
 138. Účetnictví veřejného sektoru (MF ČR), 20. 11. 2014
 139. Proces rušení hazardu v Blansku je úspěšný (MěÚ Blansko), 19. 11. 2014
 140. Nové vyhlášky v ochraně přírody (EnviWeb), 19. 11. 2014
 141. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti uchová vzácné a ohrožené druhy dřevin v bance (EnviWeb), 19. 11. 2014
 142. Propagační semináře programů nadnárodní spolupráce Central Europe 2020 a Danube a programů meziregionální spolupráce Interreg Europe a ESPON 2020 byly plně obsazeny (MMR ČR), 19. 11. 2014
 143. Problémy datových schránek pokračují: informační web byl půl dne mimo provoz (Lupa), 18. 11. 2014
 144. Psáry – kasační stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů zamítnuta! (Bez korupce), 18. 11. 2014
 145. Vyhlášení nového ročníku soutěže „Obec přátelská rodině 2014“ (MPSV ČR), 18. 11. 2014
 146. Jak se daří životnímu prostředí od listopadu 1989 a Zpráva o životním prostředí za rok 2013 (MŽP ČR), 18. 11. 2014
 147. Projekt Bezpečnostní dobrovolník (MV ČR), 18. 11. 2014
 148. Historický okamžik v Šanghaji: Česko podepsalo memorandum o spolupráci v cestovním ruchu jako první ze zemí 16+1 (MMR ČR), 18. 11. 2014
 149. Úspěch politiky soudržnosti je především v přípravě kvalitních projektů (MMR ČR), 14. 11. 2014
 150. Kupčení v Brně-sever prokázáno. Volby jsou neplatné! (Bez korupce), 14. 11. 2014
Bylo nalezeno 10751 záznamů.
TOPlist
TOPlist