Archiv článků (rubrika Aktuality)

Bylo nalezeno 9797 záznamů.
 1. Ministr školství dokázal, že kraje dostaly navýšené prostředky na platy v regionálním školství (MŠMT ČR), 16. 4. 2014
 2. Tři radnice jdou s kůží na trh, nechtějí přihlížet krádežím kovů (EnviWeb), 15. 4. 2014
 3. V Libereckém kraji myslí na sociálně slabé a centrální registr smluv (SMO ČR), 15. 4. 2014
 4. Informace k přijetí „změnového zákona ke kontrolnímu řádu“ (MV ČR), 15. 4. 2014
 5. Praha 6 nevymáhá škodu ze zaplacených pokut ÚOHS (Bez korupce), 14. 4. 2014
 6. Zásobování obyvatel vodou neohrozí díky zásobám ve vodních nádržích ani déletrvající sucho (MZe ČR), 14. 4. 2014
 7. Právní poradna Oživení 1/2014 (Bez korupce), 11. 4. 2014
 8. Královéhradecký kraj trápí dálnice D11 či zákon o veřejných zakázkách (SMO ČR), 11. 4. 2014
 9. Co Svazu skutečně vadí na Registru smluv (SMO ČR), 11. 4. 2014
 10. Jak hodlá ministerstvo financí postupovat proti hazardu? (MF ČR), 11. 4. 2014
 11. Ministerstvo dopravy vyzývá obce k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na obnovu místních komunikací postižených povodněmi v červnu 2013 (MD ČR), 11. 4. 2014
 12. Přehled vydaných cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) – stav k 31. 3. 2014 – doplňující upozornění (MF ČR), 10. 4. 2014
 13. Ministr Prachař se na Moravském dopravním fóru věnoval klíčovým stavbám regionu (MD ČR), 10. 4. 2014
 14. Památky bez bariér (Veřejný ochránce práv), 10. 4. 2014
 15. Vláda schválila rozšíření CHKO Kokořínsko o Dokesko (MŽP ČR), 10. 4. 2014
 16. Vláda schválila Dohodu o partnerství pro programové období 2014–2020 (MMR ČR), 10. 4. 2014
 17. ISSS 2014: eurokomisařka Neelie Kroesová v rodné zemi robotů (Lupa), 9. 4. 2014
 18. Františkovy Lázně nedostanou statisíce zpět, soud po letech potvrdil pokutu (Bez korupce), 9. 4. 2014
 19. Odpady a doprava – nesourodá témata, která spojují města a obce na Vysočině (SMO ČR), 9. 4. 2014
 20. Přípravy plánu péče i zonace Národního parku Šumava finišují (MŽP ČR), 9. 4. 2014
 21. Ministryně práce jednala v Moravskoslezském kraji o financování sociálních služeb a řešení nezaměstnanosti (MPSV ČR), 9. 4. 2014
 22. Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2013 (MK ČR), 9. 4. 2014
 23. Zpravodaj venkova – měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR 4/2014 (SPOV), 8. 4. 2014
 24. MPO a Svaz: Rozumný kompromis. Taková by měla být legislativa týkající se nejen ochrany spotřebitele, podomního prodeje, reklamy či výkupu kovů (SMO ČR), 8. 4. 2014
 25. NKÚ zkontroloval peněžní prostředky vynakládané na sociální služby: MPSV za uplynulých sedm let nevypracovalo národní plán rozvoje sociálních služeb (NKÚ), 8. 4. 2014
 26. Premiér navštívil Zlínský kraj, kde jednal zejména o rozvoji dopravní infrastruktury (Vláda ČR), 8. 4. 2014
 27. Cenu ministra vnitra za podporu otevřených dat získal Liberecký kraj (MV ČR), 8. 4. 2014
 28. Sociální bydlení nesmí znamenat jen „ubytování“ (MPSV ČR), 8. 4. 2014
 29. Ministerstvo vnitra na konferenci ISSS – on-line zpravodajství (MV ČR), 7. 4. 2014
 30. V Hradci Králové byla zahájena konference ISSS (MMR ČR), 7. 4. 2014
 31. Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje (MMR ČR), 4. 4. 2014
 32. Ministryně vyhlásila program na podporu rozvoje pracovních příležitostí Ústeckého a Moravskoslezského kraje (MMR ČR), 4. 4. 2014
 33. Jak na evropské dotace vám poradí experti na veletrhu Urbis Invest (SMO ČR), 4. 4. 2014
 34. Ministr Brabec navštívil Krkonoše (MŽP ČR), 4. 4. 2014
 35. Ministr Jurečka: Český venkov dostane v příštích letech navíc 340 milionů eur (MZe ČR), 4. 4. 2014
 36. Liberecký kraj chce bojovat s vysokou nezaměstnaností (MPSV ČR), 4. 4. 2014
 37. Jihu Čech chybí důstojné dopravní napojení (SMO ČR), 3. 4. 2014
 38. Přehled vydaných cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) – stav k 31. 3. 2014 (MF ČR), 3. 4. 2014
 39. Informační společnost v číslech 2014 (ČSÚ), 3. 4. 2014
 40. Odpady z povodní a IRZ (EnviWeb), 2. 4. 2014
 41. O financování měst a obcí jednalo předsednictvo Svazu s ministrem financí (SMO ČR), 2. 4. 2014
 42. Milan Chovanec se dohodl se Svazem měst a obcí na užší spolupráci při dokončení reformy veřejné správy (MV ČR), 2. 4. 2014
 43. Ministryně Jourová jmenovala Jiřího Vačkáře prezidentem soutěže Vesnice roku (MMR ČR), 2. 4. 2014
 44. Ministr kultury dnes navštíví Plzeň (MK ČR), 2. 4. 2014
 45. Startují další dotace v Nové zelené úsporám, hraje se i o evropské peníze (EurActiv.cz), 1. 4. 2014
 46. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik (EnviWeb), 1. 4. 2014
 47. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (EnviWeb), 1. 4. 2014
 48. Přispějte k dokončení církevních restitucí (SMO ČR), 1. 4. 2014
 49. Ve Zlínském kraji si přejí zlepšit dopravní obslužnost včetně parkování (SMO ČR), 1. 4. 2014
 50. Města a obce v Olomouckém kraji chtějí rozvíjet střední Moravu společně (SMO ČR), 1. 4. 2014
 51. Moravskoslezský kraj chce zlepšit životní prostředí a vyřešit sociální bydlení (SMO ČR), 1. 4. 2014
 52. V LVIII. výzvě mohou žadatelé čerpat dotaci v režimu Služby v obecném hospodářském zájmu (OPŽP), 1. 4. 2014
 53. Náměstkyně ministra životního prostředí Berenika Peštová se setkala se středočeským hejtmanem a starosty nad záměrem Letiště Vodochody (MŽP ČR), 1. 4. 2014
 54. Ministerstvo zdravotnictví poskytlo dotaci na opravu zdravotního střediska, které obec ze tří čtvrtin pronajímá jako byty (NKÚ), 31. 3. 2014
 55. Zástupci MMR jednali o modernizaci pravidel veřejné podpory (MMR ČR), 31. 3. 2014
 56. Jourová: Není myslitelné, že by ČR implementaci nových pravidel nestihla (MMR ČR), 31. 3. 2014
 57. Ministr dopravy Antonín Prachař jednal se zástupci vedení Moravskoslezského kraje (MD ČR), 31. 3. 2014
 58. Zprávy Ministerstva financí 1/2014 (MF ČR), 28. 3. 2014
 59. Jaká bude úroveň povinných informací v letošním Zlatém Erbu? (Otevřete.cz), 28. 3. 2014
 60. Jak funguje moderní zařízení k dalšímu nakládání s odpadem (EnviWeb), 27. 3. 2014
 61. Program na podporu sociálního začleňování menšin a Kampaň proti rasismu s alokací 30 mil. Kč byl zahájen (MF ČR), 27. 3. 2014
 62. Antonín Prachař na Žofínském fóru: Vypíšeme stavební zakázky za 54 miliard (MD ČR), 27. 3. 2014
 63. MMR k výsledkům kontroly NKÚ (MMR ČR), 26. 3. 2014
 64. Stavitelé: Ministryně Jourová musí vylepšit nastavení fondů pro zateplování bytovek (EurActiv.cz), 25. 3. 2014
 65. Vyhodnocení vlivů územních plánů na udržitelný rozvoj území (EnviWeb), 25. 3. 2014
 66. U Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR–PR víc chybují ti, kteří ho řídí, než samotní příjemci dotací (NKÚ), 25. 3. 2014
 67. Fázovací výzva umožní další akceleraci čerpání z Operačního programu Životní prostředí (MŽP ČR), 25. 3. 2014
 68. Chládek: S chuligány na stadionech mi došla trpělivost! (MŠMT ČR), 25. 3. 2014
 69. Jourová: Příjmy SFRB převýšily rozpočtovaný předpoklad, což svědčí o dobré platební morálce příjemců podpory (MMR ČR), 25. 3. 2014
 70. Životnímu prostředí se nejlépe věnují weby Krnova, Opavy a Přerova (EnviWeb), 24. 3. 2014
 71. Nejaktuálněji k budoucnosti místních akčních skupin (SMS ČR), 24. 3. 2014
 72. Program Zelená úsporám je v cílové rovince (SFŽP ČR), 24. 3. 2014
 73. Světový den vody: Na konferenci v Praze se probíraly povodně, abnormálně suchá zima i problémy s vodovody a kanalizacemi (MŽP ČR), 24. 3. 2014
 74. Ministr zemědělství: Prioritou je budování protipovodňových opatření, důležitá je i ochrana před suchem (MZe ČR), 24. 3. 2014
 75. Jak nový občanský zákoník dopadl na pečovatele a jejich klienty? (MPSV ČR), 24. 3. 2014
 76. Ministryně Jourová se účastnila protikorupčního semináře (MMR ČR), 24. 3. 2014
 77. Turistická sezóna 2014: růst počtu zahraniční turistů i vyšší příjmy pro ČR (MMR ČR), 24. 3. 2014
 78. Ministerstvo financí obdrželo finanční prostředky z Evropské komise na odstraňování povodňových škod prostřednictvím Fondu solidarity EU (MF ČR), 24. 3. 2014
 79. Pohyb obyvatelstva – rok 2013 (ČSÚ), 24. 3. 2014
 80. Být, či nebýt metropolitní oblastí? Cinkot peněz EU napoví (EnviWeb), 21. 3. 2014
 81. Která města poskytují kvalitní služby? Držitelé Národní ceny kvality a za CSR (EnviWeb), 21. 3. 2014
 82. Příručka ochrany proti vodní erozi 2014 (EnviWeb), 21. 3. 2014
 83. Evropská Komise rozhodla o podpoře „alternativní dopravy“ (OPŽP), 21. 3. 2014
 84. 30 milionů korun do Ústeckého kraje: Ministerstvo životního prostředí a kraj vyhlásí novou výzvu na tzv. kotlíkové dotace (MŽP ČR), 21. 3. 2014
 85. Počet obyvatel po deseti letech klesl (ČSÚ), 21. 3. 2014
 86. Do ČR míří kontrola, na mušce má eurodotace (EurActiv.cz), 20. 3. 2014
 87. Příručka ochrany proti vodní erozi 2014 (EnviWeb), 20. 3. 2014
 88. Kácení dřevin ve stromořadích (EnviWeb), 20. 3. 2014
 89. Odpadovou legislativu není vhodné odkládat (MŽP ČR), 20. 3. 2014
 90. Poslanci v prvním čtení podpořili zrušení vojenského újezdu Brdy (MO ČR), 20. 3. 2014
 91. Náměstek Braun o skutečném stavu čerpání evropských dotací (MMR ČR), 20. 3. 2014
 92. Řešení sociálního bydlení? Dát lidem práci a víc peněz (SMO ČR), 19. 3. 2014
 93. Rádce k výzvě 22 – 1. část (SMO ČR), 19. 3. 2014
 94. Aktualizace Závazných pokynů (OPŽP), 19. 3. 2014
 95. Petice za záchranu pošt míří k premiérovi (SMS ČR), 18. 3. 2014
 96. Obce Pardubického kraje projednávaly nový občanský zákoník (SMS ČR), 18. 3. 2014
 97. Ministerstvo životního prostředí upozorňuje, že období vegetačního klidu končí a s kácením dřevin je lépe počkat až do začátku dalšího (MŽP ČR), 18. 3. 2014
 98. Ocenění pro nejlepší projekty prevence kriminality za rok 2013 (MV ČR), 18. 3. 2014
 99. Ministr Chládek řešil v Karlovarském kraji problém nekvalifikovaných pedagogů (MŠMT ČR), 18. 3. 2014
 100. Ministryně Jourová: Správa fondů EU se bez lidí v krajích neobejde (MMR ČR), 18. 3. 2014
 101. Zelená kniha poslouží k diskuzi o veřejné dopravě (MD ČR), 18. 3. 2014
 102. Bonifikace projektů v hospodářsky problémových regionech (OPŽP), 14. 3. 2014
 103. Schůzky starostů a ředitelů pracovišť ÚP zlepší systém dávek (MPSV ČR), 14. 3. 2014
 104. Více než 400 mil. Kč na povodňové škody (MF ČR), 14. 3. 2014
 105. Ministr dopravy Prachař a ministr životního prostředí Brabec společně navštívili Ústecký kraj, řešili těžební limity i sesuv u Dobkoviček (MD ČR), 14. 3. 2014
 106. Digitální Česko 2.0 vláda nenaplňuje (Živě.cz), 13. 3. 2014
 107. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (EnviWeb), 13. 3. 2014
 108. Díky Sdružení místních samospráv ČR je vynětí menších obcí a měst z Registru smluv na dosah (SMS ČR), 13. 3. 2014
 109. Ministerstvo vnitra nabízí finanční podporu při zapojení do programů EU (MV ČR), 13. 3. 2014
 110. Zákon o veřejných zakázkách připravuje široké kolegium (MMR ČR), 13. 3. 2014
 111. Obcím se zjednoduší získávání údajů z registru obyvatel a z agendového informačního systému evidence obyvatel (MV ČR), 12. 3. 2014
 112. Stanoviska č. 11 – Odstraňování staveb (Veřejný ochránce práv), 12. 3. 2014
 113. Ostravské výstaviště hostilo seminář Českého systému kvality služeb (MMR ČR), 12. 3. 2014
 114. Rozhovor s Ondřejem Závodským, náměstkem ministra financí (MF ČR), 11. 3. 2014
 115. Tři nové výzvy OPŽP (OPŽP), 10. 3. 2014
 116. Ministerstvo zemědělství vyhlásilo soutěž Oranžová stuha 2014 (MZe ČR), 10. 3. 2014
 117. Obce o evropské peníze nepřijdou (MMR ČR), 10. 3. 2014
 118. Jedním z hlavních úkolů je minimalizovat ztráty (MMR ČR), 10. 3. 2014
 119. Vláda schválila výstavbu téměř 48 kilometrů silnic a dálnic, předpokládaná hodnota zakázek je 8,8 miliard korun (MD ČR), 10. 3. 2014
 120. Jourová představila plán, jak zachránit nevyčerpané miliardy z fondů EU (EurActiv.cz), 7. 3. 2014
 121. Asociace krajů ČR jednala v Sokolově o nových podmínkách čerpání evropských peněz (AKČR), 7. 3. 2014
 122. Nová metodologie mapování zelené infrastruktury (Cenia), 7. 3. 2014
 123. Ministr zemědělství: Zásobování vodou z přehradních nádrží není ohroženo ani při nepříznivém vývoji počasí (MZe ČR), 7. 3. 2014
 124. Ministerstvo vnitra nedovedlo zlepšit přístup k informacím a tak chce zrušit protikorupční úkoly (Otevřete.cz), 6. 3. 2014
 125. Zpravodaj venkova – měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR 3/2013 (SPOV), 6. 3. 2014
 126. Regionální grantové programy Škoda Auto na rok 2014 (SMO ČR), 6. 3. 2014
 127. Soutěž Vesnice roku 2014 odstartovala (SMO ČR), 6. 3. 2014
 128. Dětské skupiny by mohly ulevit přeplněným školkám už od září (MPSV ČR), 6. 3. 2014
 129. Nové dotační programy i nový zákon o veřejných zakázkách by měly respektovat praktické potřeby měst a obcí (SMO ČR), 5. 3. 2014
 130. Nahlížení do matričních knih a sbírky listin (MV ČR), 5. 3. 2014
 131. Byl vyhlášen dvacátý ročník soutěže Vesnice roku (MMR ČR), 5. 3. 2014
 132. Nové dotační programy i nový zákon o veřejných zakázkách by měly respektovat praktické potřeby měst a obcí (MMR ČR), 5. 3. 2014
 133. Pokyny, manuály, příručky a metodika pro Program finanční pomoci – Švýcarsko-české spolupráce (MF ČR), 5. 3. 2014
 134. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže varoval Městskou část Praha 10 před uzavřením smlouvy (Bez korupce), 4. 3. 2014
 135. Česká pošta musí být dostupná pro všechny občany (SMO ČR), 4. 3. 2014
 136. Premiér po návštěvě Moravskoslezského kraje: Nové investice pro regiony s vysokou nezaměstnaností jsou prioritou vlády (Vláda ČR), 4. 3. 2014
 137. Zveřejnění závazných modelů Provozní ztráty a obecných modelů pro prioritní osu 4 „Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží“ a prioritní osu 6 „Zlepšování stavu přírody a krajiny“ (OPŽP), 4. 3. 2014
 138. Ministr obrany Martin Stropnický navštívil Vojenský újezd Brdy (MO ČR), 4. 3. 2014
 139. Plán výzev OPŽP na rok 2014 schválen a zveřejněn (EnviWeb), 3. 3. 2014
 140. Fond Asekol opět rozdělí dva miliony na ochranu životního prostředí (EnviWeb), 3. 3. 2014
 141. Chorvatská Petrinja žádá o pomoc, postihly ji povodně (SMO ČR), 3. 3. 2014
 142. Tři nové výzvy OPŽP (OPŽP), 3. 3. 2014
 143. Státní fond životního prostředí ČR obnovil administraci projektů (OPŽP), 3. 3. 2014
 144. Souhrnná zpráva za rok 2012 o Integrovaném registru znečišťování (Cenia), 3. 3. 2014
 145. O financování a lepší organizaci sociálních služeb (MPSV ČR), 3. 3. 2014
 146. Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě v platném znění – aktualizována dle novely č. 464/2013 Sb. – dnem 1. 1. 2014 (MF ČR), 3. 3. 2014
 147. Opravy a údržby silnic nově bez administrativních komplikací (MD ČR), 3. 3. 2014
 148. Plán výzev na rok 2014 schválen a zveřejněn (OPŽP), 28. 2. 2014
 149. Transparentní a objektivní pravidla rozhodování o prodlužování Registračních listů (OPŽP), 28. 2. 2014
 150. O financování a lepší organizaci sociálních služeb (MPSV ČR), 28. 2. 2014
Bylo nalezeno 9797 záznamů.
TOPlist
TOPlist