Archiv článků (rubrika Aktuality)

Bylo nalezeno 10336 záznamů.
 1. Ministerstvo vyhlašuje výzvu na obnovu majetku po letošních živelních pohromách (SMO ČR), 1. 9. 2014
 2. Stát na loteriích tratí přes půl miliardy ročně a státní dozor nad nimi selhává (NKÚ), 1. 9. 2014
 3. Podat žádost o platbu lze i před nabytím účinnosti smlouvy o spolufinancování (OPŽP), 1. 9. 2014
 4. Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 (MŠMT ČR), 1. 9. 2014
 5. MF připravilo podprogram na financování výstavby škol v nejkratším možném čase (MF ČR), 1. 9. 2014
 6. Omezit krádeže a nelegální výkup kovů má novela zákona o odpadech. Prosazuje ji Svaz měst a obcí a už ji schválil Senát (SMO ČR), 29. 8. 2014
 7. Možnost uplatnění nových blokových výjimek dle Nařízení Komise (EU) pro projekty OPŽP 2007–2013 zakládající veřejnou podporu a související změny pravidel (OPŽP), 29. 8. 2014
 8. Prodloužení termínu uzávěrky přijímání návrhů projektů ve veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích v programu KUS (MZe ČR), 29. 8. 2014
 9. Státní pozemkový úřad mění sazbu nájemného za pozemky (MZe ČR), 29. 8. 2014
 10. Ministerstvo vnitra a ombudsmanka hledají řešení pravidel volebního práva cizinců (MV ČR), 29. 8. 2014
 11. Ministerstvo vnitra zintenzivní spolupráci s Hospodářskou komorou ČR (MV ČR), 29. 8. 2014
 12. MPSV varuje před podvodnými poskytovateli sociálních služeb a vydává desatero pro seniory (MPSV ČR), 29. 8. 2014
 13. MMR upozorňuje na semináře, aby měli možní zájemci dostatek času na přípravu projektů (MMR ČR), 29. 8. 2014
 14. Ze zrušené regionální dráhy na Novojičínsku bude cyklostezka (MD ČR), 29. 8. 2014
 15. Nové předpisy v ochraně přírody a krajiny (EnviWeb), 29. 8. 2014
 16. Lhůta pro vyhlášení evropsky významných lokalit za zvláště chráněná území (EnviWeb), 29. 8. 2014
 17. Zástupci krajů ČR dnes s čínskými partnery podepsali „Memorandum o založení Asociace guvernérů Čínské lidové republiky a reprezentantů regionů zemí střední a východní Evropy“ (AKČR), 29. 8. 2014
 18. Škola nemůže zcela zakázat nošení křížku ani muslimského šátku nezahalujícího tvář a znemožnit tak přístup ke vzdělání (Veřejný ochránce práv), 29. 8. 2014
 19. Estonsko zavádí dočasnou ochranu svých hranic (MV ČR), 29. 8. 2014
 20. Noví asistenti prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách (MV ČR), 29. 8. 2014
 21. Ministryně Marksová představila novou vizi fungování ICT systémů na MPSV (MPSV ČR), 29. 8. 2014
 22. Ministryně obdržela čestné členství sdružení tajemníků (MMR ČR), 29. 8. 2014
 23. Evropská komise schválila více než miliardu na modernizaci hasičské techniky (MMR ČR), 29. 8. 2014
 24. Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity – červenec 2014 (ČSÚ), 29. 8. 2014
 25. Špatné zacházení se seniory v neregistrovaném zařízení (Veřejný ochránce práv), 28. 8. 2014
 26. Ministr Jurečka na Zemi živitelce: Největší mezinárodní agrosalon v České republice by měl zvýšit prestiž českého zemědělství (MZe ČR), 28. 8. 2014
 27. Soudy a věznice čeká komunikace přes videokonference, vybavení zaplatí Ministerstvo spravedlnosti z Norských fondů (MSp ČR), 28. 8. 2014
 28. Ministryně práce a sociálních věcí navštívila Velehrad (MPSV ČR), 28. 8. 2014
 29. Ministryně pozvala na úřad všechny prvňáčky zaměstnanců (MMR ČR), 28. 8. 2014
 30. Ministr Herman navštíví kulturní krajinu hřebčína v Kladrubech nad Labem (MK ČR), 28. 8. 2014
 31. 2013: Ekonomika a kvalita života (ČSÚ), 28. 8. 2014
 32. Drahé kovy se v Česku netěží už 20 let, neprobíhají ani průzkumy (EnviWeb), 28. 8. 2014
 33. Ústavní soud odmítl stížnost Ústředí muslimských obcí, která se týkala policejního zásahu v prostorách muslimských modliteben v Praze (Ústavní soud), 28. 8. 2014
 34. Vláda schválila přesun agendy státní služby na Ministerstvo vnitra (Vláda ČR), 28. 8. 2014
 35. Ministři podpořili změny ve školském zákoně (MŠMT ČR), 28. 8. 2014
 36. Vláda schválila návrh Ministerstva spravedlnosti rozšiřující trestní odpovědnost právnických osob (MSp ČR), 28. 8. 2014
 37. Z ústavu do svého. Zlínský kraj zruší dva ústavy pro mentálně postižené (MPSV ČR), 28. 8. 2014
 38. Vláda schválila darování munice Kurdům (MO ČR), 28. 8. 2014
 39. Statistika ústřední vlády – Pokladní plnění státního rozpočtu. (MF ČR), 28. 8. 2014
 40. Ministr dopravy jednal s čínským protějškem o leteckém spojení ČR a Číny (MD ČR), 28. 8. 2014
 41. Zemřel ředitel Státní plavební správy (MD ČR), 28. 8. 2014
 42. Seznam kandidátů pro nadcházející volby zveřejněn (ČSÚ), 28. 8. 2014
 43. Ministerstvo zemědělství otevřelo pro veřejnost nové komunikační kanály (MZe ČR), 27. 8. 2014
 44. Asistenti prevence kriminality jsou pro Karvinou velkým přínosem (MV ČR), 27. 8. 2014
 45. Chceme podpořit justici v dosahování strategických cílů a být dobrým příkladem čerpání dotací (MSp ČR), 27. 8. 2014
 46. Zájem o pěstounskou péči roste (MPSV ČR), 27. 8. 2014
 47. Ministerstvo vyhlašuje výzvu na obnovu majetku po letošních živelních pohromách (MMR ČR), 27. 8. 2014
 48. Evropská komise schválila českou Dohodu o partnerství, máme zelenou (MMR ČR), 27. 8. 2014
 49. Případ nošení muslimských šátků ve škole dosud není ukončen (Veřejný ochránce práv), 27. 8. 2014
 50. Ústavní soud odmítl stížnost České pirátské strany ohledně loňských podzimních voleb do Poslanecké sněmovny (Ústavní soud), 27. 8. 2014
 51. Premiér Sobotka: Schválením dohody o partnerství si udržujeme rychlé tempo v přípravě na čerpání nových fondů EU (Vláda ČR), 27. 8. 2014
 52. Ministr zemědělství: Dvacátý ročník soutěže Vesnice roku svědčí o vzniku tradice motivující obyvatele aktivně rozvíjet své obce (MZe ČR), 27. 8. 2014
 53. Státní volební komise rozhodla o formátu hlasovacího lístku pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy (MV ČR), 27. 8. 2014
 54. Jak se žije seniorům v srdci metropole? Jana Hanzlíková navštívila Středisko sociálních služeb na Praze 1 (MPSV ČR), 27. 8. 2014
 55. Ministryně Marksová navštívila Zlínský kraj (MPSV ČR), 27. 8. 2014
 56. Ministr kultury jednal s hornorakouským zemským hejtmanem (MK ČR), 27. 8. 2014
 57. Úřad povolil převzetí CPI Hotels skupinou GSG (ÚOHS), 26. 8. 2014
 58. Do tvorby nových dokumentů k administraci OPŽP 2014-2020 chceme zapojit i odbornou veřejnost (OPŽP), 26. 8. 2014
 59. Ministr Jurečka: Je důležité motivovat žáky ke studiu zemědělství a lesnictví a zajistit kvalitní odbornou výuku (MZe ČR), 26. 8. 2014
 60. Rozhovor s prvním náměstkem ministryně spravedlnosti o připravované novele občanského zákoníku (MSp ČR), 26. 8. 2014
 61. Pakt zaměstnanosti přinesl další peníze (MPSV ČR), 26. 8. 2014
 62. Úspěšná přeshraniční spolupráce mezi ČR a Rakouskem trvá již téměř dvacet let (MMR ČR), 26. 8. 2014
 63. Ministr kultury zahájil 132. sezónu Národního divadla (MK ČR), 26. 8. 2014
 64. Dvě největší sdružení odpadových firem odmítají aktuální novelu zákona o odpadech (EnviWeb), 26. 8. 2014
 65. Podzimní kolo grantového programu na podporu sousedské pospolitosti (SMO ČR), 26. 8. 2014
 66. Pracovní skupina předloží vládě souhrn dopadů sankcí a jejich řešení (Vláda ČR), 26. 8. 2014
 67. Výstava „Nesmíme zapomenout“ (MŠMT ČR), 26. 8. 2014
 68. Na pracovištích v ČR vloni vzrostl počet úmrtí (MPSV ČR), 26. 8. 2014
 69. Kdy lze čerpat ošetřovné na nemocné dítě? (MPSV ČR), 26. 8. 2014
 70. MMR zve na celostátní konferenci: Úspěchy a nové cíle (MMR ČR), 26. 8. 2014
 71. Informace k návrhu na zrušení osvobození od daně z elektřiny u ekologicky šetrné energie (MF ČR), 26. 8. 2014
 72. Druhá letošní konference o aktuálních otázkách veřejné podpory proběhně na ÚOHS 22. října (ÚOHS), 25. 8. 2014
 73. Zástupci MPSV jednali s občany Děčína o sociálně vyloučených lokalitách (MPSV ČR), 25. 8. 2014
 74. Armáda si na Cihelně opět připomněla mobilizaci z roku 1938 (MO ČR), 25. 8. 2014
 75. Poradní mise ICOMOS/WHC jednala o problematice otáčivého hlediště v Českém Krumlově (MK ČR), 25. 8. 2014
 76. Ministr kultury se zúčastnil Dubských slavností (MK ČR), 25. 8. 2014
 77. Na dopravní stavby v ČR má příští rok jít 95 miliard (MD ČR), 25. 8. 2014
 78. Inovace v protihlukových opatřeních je vhodná zejména do obytných zón (EnviWeb), 25. 8. 2014
 79. SFŽP ČR apeluje na žadatele o podporu (OPŽP), 25. 8. 2014
 80. Ministerstvo školství podpoří logopedickou prevenci 10 miliony (MŠMT ČR), 25. 8. 2014
 81. Občanský zákoník musí být lidem srozumitelný (MSp ČR), 25. 8. 2014
 82. Nemáš praxi? Nevadí. Úřad práce ji zaplatí (MPSV ČR), 25. 8. 2014
 83. Expertka z institutu městského plánování: Praha sází na chytrá řešení (EurActiv.cz), 22. 8. 2014
 84. Vláda a Parlament ČR musí zajistit veřejný pořádek a sociální stabilitu (SMO ČR), 22. 8. 2014
 85. Ministerstvo zdravotnictví chybovalo v zakázce na provozovatele vrtulníků záchranné služby (ÚOHS), 22. 8. 2014
 86. Podle NSS turnaje v pokeru naplňující loterijním zákonem stanovené podmínky spadají do režimu tohoto zákona (Nejvyšší správní soud), 22. 8. 2014
 87. Ministři Mládek a Zaorálek diskutovali s exportéry o nových příležitost pro export (MPO ČR), 22. 8. 2014
 88. Smlouva o předávání odsouzených Vietnamců bude podepsána na podzim (MV ČR), 22. 8. 2014
 89. Program 12. Tankového dne ve Vojenském technickém muzeu Lešany (MO ČR), 22. 8. 2014
 90. Ministr kultury se setká s zemským hejtmanem Horního Rakouska (MK ČR), 22. 8. 2014
 91. Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her – zákony a související právní předpisy (MF ČR), 22. 8. 2014
 92. Jak dále v odškodňování pracovních úrazů (EnviWeb), 22. 8. 2014
 93. Stanice pro handicapovaná zvířata v Klášterci na Šumavě vrátila do přírody už 40 zvířat (MŽP ČR), 22. 8. 2014
 94. Uctění památky romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu (MŠMT ČR), 22. 8. 2014
 95. Jsme s vámi – buďte s námi! (MO ČR), 22. 8. 2014
 96. Na Islandu ožívá další vulkán, experti varují před sopečným prachem (EurActiv.cz), 21. 8. 2014
 97. Také česká obchodní centra zelenají – navenek, technologiemi i nabídkou sortimentu (EnviWeb), 21. 8. 2014
 98. Návštěva zástupců německého parlamentu na NKÚ (NKÚ), 21. 8. 2014
 99. Ombudsmanka chce zvýšit ochranu pojištěnců (Veřejný ochránce práv), 21. 8. 2014
 100. Za problémy s Taurusy si České dráhy mohou samy (ÚOHS), 21. 8. 2014
 101. Vznikne centrální matrika sportovců, MŠMT podle ní bude vypočítávat dotace na sport (MŠMT ČR), 21. 8. 2014
 102. Ministerstvo spravedlnosti uveřejňuje pracovní verzi návrhu změn občanského zákoníku (MSp ČR), 21. 8. 2014
 103. Viditelnost a reflexní prvky cyklistů: pro jejich přežití na silnici klíčové (MD ČR), 21. 8. 2014
 104. Zveřejnění pracovní verze standardu SPPK A 01 002 Ochrana dřevin při stavební činnosti (EnviWeb), 20. 8. 2014
 105. Ústavní soud odmítl návrh skupiny senátorů na zrušení novely horního zákona (Ústavní soud), 20. 8. 2014
 106. Ministerstvo vnitra připravuje novelu shromažďovacího zákona (MV ČR), 20. 8. 2014
 107. Státní pobídky pěstounům zabraly (MPSV ČR), 20. 8. 2014
 108. Pietní akt k výročí srpnových událostí roku 1968 před budovou Českého rozhlasu (MK ČR), 20. 8. 2014
 109. Rozhovor s Ondřejem Závodským ohledně prodeje pozemků v majetku státu (MF ČR), 20. 8. 2014
 110. Ředitelství silnic a dálnic obnoví úsek pro kontrolu kvality staveb (MD ČR), 20. 8. 2014
 111. MŠMT podepsalo s Českým rozhlasem memorandum o spolupráci (MŠMT ČR), 20. 8. 2014
 112. Do CRABu jsme se zapojili už v pilotní části (MSp ČR), 20. 8. 2014
 113. Ministryně Válková poslala koaličním partnerům část návrhu novely občanského zákoníku (MSp ČR), 20. 8. 2014
 114. Ministr Mládek navštívil společnost AERO Vodochody (MPO ČR), 20. 8. 2014
 115. Kurzarbeit pomůže nejen firmám ohroženým ruským embargem (MPSV ČR), 20. 8. 2014
 116. Zeman bude v Číně jednat hlavně o ekonomice (SFŽP), 19. 8. 2014
 117. Aktuality z Ústavního soudu nově také na Facebooku a Twitteru (Ústavní soud), 19. 8. 2014
 118. Pracovní skupina jednala o sankcích, vládě navrhne zavedení tzv. kurzarbeit (Vláda ČR), 19. 8. 2014
 119. Ministerstvo spravedlnosti uvádí na pravou míru mylnou interpretaci novely vyhlášky (MSp ČR), 19. 8. 2014
 120. Ústeckému kraji se podařilo získat 20 milionů na nová pracovní místa (MPSV ČR), 19. 8. 2014
 121. Stát platí firmám mzdu za čtyři tisíce mladých zaměstnanců. Pro velký zájem jich přibude (MPSV ČR), 19. 8. 2014
 122. Ministryně Michaela Marksová bude se zástupci firem jednat o budoucnosti IT technologií na MPS (MPSV ČR), 19. 8. 2014
 123. Udělejte něco pro zdraví a podpořte dobrou věc! (MO ČR), 19. 8. 2014
 124. Česko-saská spolupráce přináší dobré výsledky (MMR ČR), 19. 8. 2014
 125. Ekonomika Francie děsí eurozónu (EurActiv.cz), 18. 8. 2014
 126. Smlouvy na svoz odpadu je nutné soutěžit (Bez korupce), 18. 8. 2014
 127. Aktuálně k registru smluv (SMS ČR), 18. 8. 2014
 128. Obce usilují o vyšší výnosy z třídění odpadu (SMS ČR), 18. 8. 2014
 129. Finále přípravy nového programového období 2014-2020 (SMO ČR), 18. 8. 2014
 130. Prezident republiky jmenoval soudce obecných soudů (MSp ČR), 18. 8. 2014
 131. Vláda rozhodne, zda se bude ČR ucházet o pořadatelství celosvětové konference (MMR ČR), 18. 8. 2014
 132. Využití pracích vod z filtrace bazénů v aquaparku v Poreči (EnviWeb), 18. 8. 2014
 133. Ani kapka nazmar (EnviWeb), 18. 8. 2014
 134. Jsou, jsou na potoce raci (EnviWeb), 18. 8. 2014
 135. Pokud chcete využít nepotřebnou vojenskou techniku, přečtěte si dopis z Ministerstva obrany (SMO ČR), 18. 8. 2014
 136. V účetní závěrce Ministerstva obrany za rok 2012 bylo nesprávně vykázáno 19,8 miliardy korun (NKÚ), 18. 8. 2014
 137. Jak získat Rozhodnutí o poskytnutí dotace a realizovat projekt (OPŽP), 18. 8. 2014
 138. Ministr Brabec na den strážcem šumavské přírody (MŽP ČR), 18. 8. 2014
 139. Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu (MF ČR), 18. 8. 2014
 140. Základní teze účetní konsolidace státu (MF ČR), 18. 8. 2014
 141. Pavilon interny v opavské nemocnici bude dotovaný z EU 15. 8. 2014
 142. Regionální rada Moravskoslezsko upravila podmínky veřejné podpory 15. 8. 2014
 143. Zaorálek míří do Bruselu. Téma Irák a Ukrajina (SFŽP), 15. 8. 2014
 144. Europoslanec Polčák: Evropské fondy přežijí, ale s menším významem (EurActiv.cz), 15. 8. 2014
 145. V Operačním programu Rybářství rozdělí Ministerstvo zemědělství dalších 40 milionů korun (MZe ČR), 15. 8. 2014
 146. Modernizace armádních budov bude výrazně levnější (MO ČR), 15. 8. 2014
 147. Zákaz vjezdu tzv. samobalančních dvoukolek „segway“ do areálu Klementina (MK ČR), 15. 8. 2014
 148. Výběr z aktuálních výstupů Českého statistického úřadu (ČSÚ), 15. 8. 2014
 149. Petr Havelka z ČAOH k návrhu POH ČR (EnviWeb), 15. 8. 2014
 150. Reakce Ministerstva vnitra na článek v deníku Insider – Babiš a Chovanec se dohodli na rozdělení státních IT systémů (MV ČR), 15. 8. 2014
Bylo nalezeno 10336 záznamů.
TOPlist
TOPlist