Archiv článků (rubrika Aktuality)

Bylo nalezeno 10513 záznamů.
 1. Ministerstvo financí představilo zákon o prokazování původu majetku (MF ČR), 20. 10. 2014
 2. zIndex – hodnocení měst podle zakázek v letech 2011–2013 (Bez korupce), 17. 10. 2014
 3. Lidé dali nejkrásnějším radnicím a obecním úřadům téměř tři a půl tisíce hlasů (SMO ČR), 17. 10. 2014
 4. Zvýšit bezpečnost obyvatel by měl pomoci registr přestupků (SMO ČR), 17. 10. 2014
 5. Pro společné sasko-české projekty je připraveno 186 milionů euro (SMO ČR), 17. 10. 2014
 6. Státní občanství – blížící se konec některých lhůt (MV ČR), 17. 10. 2014
 7. Zaměstnanci veřejných služeb si od listopadu polepší (MPSV ČR), 17. 10. 2014
 8. Ministerstvo financí se zaměří na ochranu mladistvých před hazardními hrami (MF ČR), 17. 10. 2014
 9. Do Vídně bude čtyřpruh, potvrdilo Ministerstvo dopravy (MD ČR), 17. 10. 2014
 10. Metodická pomůcka Ministerstva zemědělství k získávání práv v územích určených k řízeným rozlivům povodní (EnviWeb), 16. 10. 2014
 11. MŽP vyhlásilo výzvu na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2015 (MŽP ČR), 16. 10. 2014
 12. Obec Zbytiny má nový most, mostovou konstrukci se souhlasem MD darovalo ŘSD (MD ČR), 16. 10. 2014
 13. Novela zákona o silničním provozu zvýší bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (MD ČR), 16. 10. 2014
 14. Souhrnná zpráva o správně-právních aktivitách odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí za rok 2013 (EnviWeb), 15. 10. 2014
 15. Jak se orientovat v nových pravidlech veřejné podpory? Nové informativní materiály zveřejněny na stránkách Úřadu (ÚOHS), 15. 10. 2014
 16. Přerov chce na asistenty prevence kriminality dotaci (MPSV ČR), 14. 10. 2014
 17. MPSV chce sociálním službám přidat 500 milionů (MPSV ČR), 14. 10. 2014
 18. Státní volební komise projednala výsledky voleb (MV ČR), 13. 10. 2014
 19. Cizinci u voleb fronty neudělají, do seznamů se zapsal jen zlomek (EurActiv.cz), 13. 10. 2014
 20. Ministerstvo zemědělství vypisuje výzvu na dotace pro pitnou vodu a čistírny vod odpadních včetně vodovodů a kanalizací (Asio), 13. 10. 2014
 21. Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí (ČSÚ), 13. 10. 2014
 22. Reakce MŽP na nepřesné informace v médiích týkající se cen za skládkování odpadu (MŽP ČR), 10. 10. 2014
 23. Změny ve financování sociálních služeb (MPSV ČR), 10. 10. 2014
 24. V roce 2015 půjdou na opravy silnic nižších tříd až tři miliardy korun, stát bude krajům přispívat i v dalších letech (MD ČR), 10. 10. 2014
 25. Množství tříděného odpadu stagnuje (ČSÚ), 10. 10. 2014
 26. Sledujeme zneužívání radničních novin a informačních kampaní pro politickou propagaci: Oživení spouští projekt Hlásnátrouba.cz (Bez korupce), 10. 10. 2014
 27. Povolování kácení dřevin ve vztahu k územnímu řízení (EnviWeb), 10. 10. 2014
 28. Sucho a nedostatek vodních zdrojů v ČR bude řešit meziresortní pracovní skupina (MZe ČR), 10. 10. 2014
 29. Ženevská charta OSN o udržitelném bydlení byla schválena, Česká republika se velmi aktivně podílela na vyjednávání textu charty (MMR ČR), 10. 10. 2014
 30. Nový zákon přináší průlom v regulaci hazardu na území České republiky (MF ČR), 10. 10. 2014
 31. Hledá se dřevěné hřiště roku (SMO ČR), 9. 10. 2014
 32. Veřejná ochránkyně práv vyhrála žalobu ve veřejném zájmu (Veřejný ochránce práv), 9. 10. 2014
 33. Vláda schválila koncepci dopravních staveb a další pomoc Jihomoravskému kraji (Vláda ČR), 9. 10. 2014
 34. Karla Šlechtová je novou ministryní pro místní rozvoj (MMR ČR), 9. 10. 2014
 35. Návrhy změn v ochraně přírody a krajiny se vlastníkům obecních lesů příliš nelíbí (EnviWeb), 8. 10. 2014
 36. Informatici Svazu představili poslancům Digitální strategii pro rozvoj měst a obcí 2014+ (SMO ČR), 8. 10. 2014
 37. Informujte SMO ČR, jaké výzvy nebo žaloby evidujete v souvislosti s církevními restitucemi (SMO ČR), 8. 10. 2014
 38. Ministr vnitra zavítal na Mladoboleslavsko, zajímal se o bezpečnostní situaci i poštu (MV ČR), 8. 10. 2014
 39. Ministerstvo pro místní rozvoj vyzve Hlavní město Prahu k nápravě ve věci nařízení č. 11/2014 Sb., kterým se stanoví obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (MMR ČR), 8. 10. 2014
 40. Zadluženost územních rozpočtů v roce 2013 (MF ČR), 8. 10. 2014
 41. Materiály ze semináře – Pomocný analytický přehled (MF ČR), 8. 10. 2014
 42. Měli by obyvatelé obcí zdarma odevzdávat kovový odpad? (EnviWeb), 7. 10. 2014
 43. Hospodaření s dešťovou vodou: Získávají nejen občané a obce (EnviWeb), 7. 10. 2014
 44. Nákup elektřiny a zemního plynu pro obce (SMS ČR), 7. 10. 2014
 45. Do konce tohoto týdne mohou lidé podepsat petici za veřejný pořádek a sociální stabilitu (SMO ČR), 7. 10. 2014
 46. Spolupráce měst a obcí s Českou poštou bude pokračovat. Je důležitá pro lidi (SMO ČR), 7. 10. 2014
 47. Modernizace veřejné podpory (ÚOHS), 7. 10. 2014
 48. I v Lovosicích bude referendum o hazardu společně s komunálními volbami (Nejvyšší správní soud), 7. 10. 2014
 49. Aktualizace Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (OPŽP), 7. 10. 2014
 50. Při startu nového období 2014+ pomáhá ministerstvu tým expertů (MMR ČR), 7. 10. 2014
 51. Informativní přehled povolených technických herních zařízení – stav k 30. 9. 2014 (MF ČR), 7. 10. 2014
 52. Ministr poslal do připomínkového řízení věcný záměr zákona o liniových stavbách (MD ČR), 7. 10. 2014
 53. Ministr podpořil obchvat Znojma, ministerstvo odmítlo spekulace (MD ČR), 6. 10. 2014
 54. Zpravodaj Zdravých měst, obcí a regionů IX/2014 (NSZM), 3. 10. 2014
 55. Referendum o hazardu ve Štětí bude společně s komunálními volbami (Nejvyšší správní soud), 3. 10. 2014
 56. Premiér uklidnil veřejnost: pošta se privatizovat nebude, pobočky udržíme (Vláda ČR), 3. 10. 2014
 57. Aktualizace finančních nástrojů pro vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury na verzi vII.0.10 a s tím souvisejících dokumentů (OPŽP), 3. 10. 2014
 58. Doporučení postupu předkládání žádostí o platbu pro projekty OPŽP menšího rozsahu (OPŽP), 3. 10. 2014
 59. Podpis ministra má už 5. část zásobníkových projektů s podporou 33,5 milionu (MŽP ČR), 3. 10. 2014
 60. MŽP jde při přípravě Programu předcházení vzniku odpadů příkladem: Před budovu dalo kontejner na textil (MŽP ČR), 3. 10. 2014
 61. Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) – stav k 30. 9. 2014 (MF ČR), 3. 10. 2014
 62. Metodický pokyn k postupu při skládání jistot dle § 4b zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v případě výherních hracích přístrojů (VHP) povolovaných obcemi (MF ČR), 3. 10. 2014
 63. Hejtman Jiří Zimola se obrátí se na předsedu vlády i ministra dopravy ohledně další výstavby dálnice D3 (AKČR), 2. 10. 2014
 64. Primátoři statutárních měst Ústeckého kraje apelují na vládu a Parlament, aby řešily sociální situaci (SMO ČR), 2. 10. 2014
 65. Správné předání úřadu je základem úspěchu (SMO ČR), 2. 10. 2014
 66. Při ohrožení veřejného zájmu musí stavební úřad „dohlédnout“ na vlastníka (Veřejný ochránce práv), 2. 10. 2014
 67. Aktualizace Směrnice MŽP č. 6/2014 – dodatek č. 1 (OPŽP), 2. 10. 2014
 68. Za opravy přehrad a koryt řek poničených při povodních vydalo Ministerstvo zemědělství v minulých letech téměř 6,6 miliardy korun (MZe ČR), 2. 10. 2014
 69. Ministerstvo přijalo 16 projektů na podporu cestovního ruchu a rozdělí 150 milionů (MMR ČR), 2. 10. 2014
 70. Vyhlášení výběrového dotačního řízení Odboru umění, literatury a knihoven pro rok 2015 (MK ČR), 2. 10. 2014
 71. Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až září 2014 (MF ČR), 2. 10. 2014
 72. Více než dvě stovky dopravních staveb v hodnotě 230 mld. Kč plánuje MD zahájit do konce roku 2016 (MD ČR), 2. 10. 2014
 73. Vláda schválila poskytnutí státních hmotných rezerv k řešení stavu nebezpečí v Jihomoravském kraji (Vláda ČR), 1. 10. 2014
 74. Konzultační dny pro žadatele o příspěvky na zvýšení bezpečnosti dopravy a výstavbu i údržbu cyklistických stezek (SMO ČR), 1. 10. 2014
 75. Resort vnitra je pro možnost zabavovat auta i řidičům, kteří řídí vypůjčené vozidlo (MV ČR), 1. 10. 2014
 76. Ministryně slíbila v Ústí změny sociálních zákonů (MPSV ČR), 1. 10. 2014
 77. Výsledky soutěže Otevřeno × Zavřeno 2014 (Otevřete.cz), 30. 9. 2014
 78. Závazné termíny pro podání žádosti o platbu OPŽP – podle termínu ukončení realizace projektu (OPŽP), 30. 9. 2014
 79. Poskytnutí seznamu/soupisu, které obce a města mají zřízenu městskou nebo obecní policii (MV ČR), 30. 9. 2014
 80. Nejvyšší správní soud nepřiznal odkladný účinek kasační stížnosti ve věci referenda v Ústí nad Labem (Nejvyšší správní soud), 29. 9. 2014
 81. Karpaty jsou pro ČR velkým tématem ochrany přírody – až do roku 2017 předsedáme Karpatské úmluvě (MŽP ČR), 29. 9. 2014
 82. Milan Chovanec navštívil Ústecký kraj, sešel se s policisty, hasiči i zaměstnanci pošty (MV ČR), 29. 9. 2014
 83. Ministerstvo nákupem energií přes komoditní burzu ušetřilo meziročně přes půl milionu korun (MMR ČR), 29. 9. 2014
 84. Milan Chovanec diskutoval s policisty i hasiči o zvýšení platů a chválil jejich práci (MV ČR), 26. 9. 2014
 85. Ministerstvo pomáhá zvyšovat kvalitu služeb cestovního ruchu (MMR ČR), 26. 9. 2014
 86. Vyhláška č. 199/2014 Sb. ze dne 19. září 2014, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku – oceňovací vyhláška (MF ČR), 26. 9. 2014
 87. Komunální volby pod drobnohledem nevládních organizací (Bez korupce), 25. 9. 2014
 88. Seznamte se s vítězi soutěže „Nejlepší starosta/primátor 2010–2014“ (SMO ČR), 25. 9. 2014
 89. Ministerská vyhláška omezí od příštího roku výkup kovů (MŽP ČR), 25. 9. 2014
 90. Náměstek Vladimír Dolejský předal cenu vítězné obci celostátní soutěže Zelená stuha ČR (MŽP ČR), 25. 9. 2014
 91. MPSV připravuje poskytovatele na změny ve financování sociálních služeb (MPSV ČR), 25. 9. 2014
 92. Finanční správa zpřísňuje podmínky pro aplikaci institutu „nespolehlivého plátce“ (Finanční správa), 25. 9. 2014
 93. Starostové vzkazují vládě: Nečekáme na vás, začínáme zveřejňovat smlouvy na internetu sami (Bez korupce), 24. 9. 2014
 94. Obce mohou žádat o dotace na posílení regionálních škol v okolí velkých měst (SMO ČR), 24. 9. 2014
 95. V připomínkovém řízení je nyní novela nařízení vlády o platových poměrech (SMO ČR), 24. 9. 2014
 96. Rozpočet pro rok 2015 schválen: Je prorůstový, zvyšuje platy státních zaměstnanců, podporuje ekonomiku i zaměstnanost (Vláda ČR), 24. 9. 2014
 97. Premiér a ministr vnitra vyjednali více peněz na platy pro policisty a hasiče (MV ČR), 24. 9. 2014
 98. Středočeský kraj se připojil k memorandu o propojení D8 a R7 (MD ČR), 24. 9. 2014
 99. Poslanecká sněmovna projedná senátní návrh novely zákona o odpadech, předlohu Senátu podporuje Svaz (SMO ČR), 23. 9. 2014
 100. Volit ve volbách do zastupitelstev obcí mohou i občané EU s přechodným pobytem (MV ČR), 23. 9. 2014
 101. Evropské peníze pomáhají českým památkám, integrovaný operační program přinesl na památky už 7 miliard korun (MK ČR), 23. 9. 2014
 102. Kdo (a co) bude spadat pod nový zákon o kybernetické bezpečnosti? (Lupa), 22. 9. 2014
 103. Politika druhotných surovin České republiky schválená vládou ČR (EnviWeb), 22. 9. 2014
 104. Stát musí zrenovovat téměř 500 svých budov (EnviWeb), 22. 9. 2014
 105. Kateřinice jsou Vesnicí roku 2014 (Česká televize), 22. 9. 2014
 106. Zpravodaj venkova 8–9/2014 (SPOV), 22. 9. 2014
 107. Osvětová kampaň „Zajímáte nás“ začíná na Vysočině (Veřejný ochránce práv), 22. 9. 2014
 108. Vláda pomáhá povodněmi postiženým oblastem (Vláda ČR), 22. 9. 2014
 109. Výzva zpracovatelům autovraků (MŽP ČR), 22. 9. 2014
 110. Vesnicí roku 2014 se v Luhačovicích stala obec Kateřinice ze Zlínského kraje (MZe ČR), 22. 9. 2014
 111. MŠMT se podílelo na vydání Almanachu k 50. výročí školního stravování v ČR (MŠMT ČR), 22. 9. 2014
 112. Vyjádření ministra dopravy k problematice omezení vjezdu kamionů do obcí (MD ČR), 19. 9. 2014
 113. Metod boje s původci černých skládek je stále více a velmi rychle se rozvíjejí (EnviWeb), 18. 9. 2014
 114. Vítěz Vesnice roku 2014 bude vyhlášen v sobotu 20. září (FS ČR), 18. 9. 2014
 115. V říjnu zahajuje veřejná ochránkyně práv sérii osvětových návštěv regionů (Veřejný ochránce práv), 18. 9. 2014
 116. Informace pro žadatele v programu MŽP „Likvidace škod po živelních pohromách“ (SFŽP ČR), 18. 9. 2014
 117. Novela zákona č. 114 míří po úpravě na základě podnětů z jednání s kraji, obcemi i odborníky do meziresortního připomínkového řízení (MŽP ČR), 18. 9. 2014
 118. Podpora rovných příležitostí v programovém období 2014–2020 (MMR ČR), 18. 9. 2014
 119. Bylo zahájeno hlasování veřejnosti v soutěži Otevřeno × Zavřeno 2014 (Otevřete.cz), 17. 9. 2014
 120. Během kampaně Evropský týden mobility se v ulicích prosazují šetrné způsoby dopravy (EnviWeb), 17. 9. 2014
 121. Metodický návod k odhalení nelegálních výkupen odpadů (EnviWeb), 17. 9. 2014
 122. Každý kraj má svého nejlepšího starostu. Dostal ocenění od Svazu měst a obcí (SMO ČR), 17. 9. 2014
 123. Ústavní soud zrušil část obecně závazné vyhlášky města Cheb č. 6/2012, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích (Ústavní soud), 17. 9. 2014
 124. Premiér Bohuslav Sobotka předal cenu nejlepšímu starostovi Jihomoravského kraje (Vláda ČR), 17. 9. 2014
 125. Termíny plateb pro příjemce s ukončenou realizací projektů (OPŽP), 17. 9. 2014
 126. Výzva k zaslání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního programu „Prevence korupčního jednání“ v roce 2015 (MV ČR), 17. 9. 2014
 127. MŠMT doporučuje učitelům podobu zápisů do základních škol (MŠMT ČR), 17. 9. 2014
 128. MD přispěje krajům na opravy silnic nižších tříd (MD ČR), 17. 9. 2014
 129. Nové operační programy čeká ještě dlouhá cesta (SMS ČR), 16. 9. 2014
 130. Ministr schválil žádosti z LIII., LVIII., LIX., LX., LXI. a LXII. výzvy OPŽP (OPŽP), 16. 9. 2014
 131. Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – stavba „Dopravní napojení Letiště Vodochody na silniční a dálniční síť“ (MV ČR), 16. 9. 2014
 132. Podpora rovných příležitostí v programovém období 2014–2020 (MMR ČR), 16. 9. 2014
 133. Ostravské Hradčany jsou nejoblíbenějším kulturním projektem (MMR ČR), 16. 9. 2014
 134. Informace k financování mateřských a základních škol zřizovaných obcemi v rámci RUD (MF ČR), 16. 9. 2014
 135. NKÚ zkontroloval závěrečný účet Ministerstva zemědělství za rok 2013 (NKÚ), 15. 9. 2014
 136. Premiér Sobotka navštívil Jihomoravský kraj (Vláda ČR), 15. 9. 2014
 137. Česká republika je blíž k nastavení lepší odpadové strategie (MŽP ČR), 15. 9. 2014
 138. Výzva k zaslání žádostí o poskytnutí státní dotace v rámci dotačního programu „Prevence sociálně patologických jevů“ pro rok 2015 (MV ČR), 15. 9. 2014
 139. Výběrové dotační řízení na rok 2015 z programu Kulturní aktivity na podporu projektů poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií (MK ČR), 15. 9. 2014
 140. Novela zákona o urychlení výstavby infrastruktury nabývá účinnosti, investoři staveb začnou obesílat vlastníky pozemků s novými nabídkami (MD ČR), 15. 9. 2014
 141. Středočeský kraj je nejmladším krajem ČR (ČSÚ), 15. 9. 2014
 142. Zprávy Ministerstva financí 2/2014 (MF ČR), 12. 9. 2014
 143. Program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy (SMO ČR), 12. 9. 2014
 144. Stanovisko ÚOOÚ č. 4/2014 – Transparentní účty a ochrana osobních údajů (ÚOOÚ), 12. 9. 2014
 145. Premiér a ministr vnitra jednali se zástupci bezpečnostních sborů. Zajímali se o problémy ve Středočeském kraji (MV ČR), 12. 9. 2014
 146. Vláda schválila prodej zrušené regionální dráhy na Novojičínsku, bude z ní cyklostezka (MD ČR), 12. 9. 2014
 147. Vláda prosadila ve sněmovně novelu služebního zákona (Vláda ČR), 11. 9. 2014
 148. Zpráva o kvalitě pitné vody za rok 2013 (EnviWeb), 11. 9. 2014
 149. Nová zelená úsporám zrychluje registraci žádostí. Stále není pozdě žádost podat (SFŽP ČR), 11. 9. 2014
 150. Ministerstvo vnitra na konferenci k ICT: Už žádné sliby, přecházíme od slov k činům (MV ČR), 11. 9. 2014
Bylo nalezeno 10513 záznamů.
TOPlist
TOPlist