Archiv článků (rubrika Aktuality)

Bylo nalezeno 10413 záznamů.
 1. Kdo (a co) bude spadat pod nový zákon o kybernetické bezpečnosti? (Lupa), 22. 9. 2014
 2. Politika druhotných surovin České republiky schválená vládou ČR (EnviWeb), 22. 9. 2014
 3. Stát musí zrenovovat téměř 500 svých budov (EnviWeb), 22. 9. 2014
 4. Kateřinice jsou Vesnicí roku 2014 (Česká televize), 22. 9. 2014
 5. Zpravodaj venkova 8–9/2014 (SPOV), 22. 9. 2014
 6. Osvětová kampaň „Zajímáte nás“ začíná na Vysočině (Veřejný ochránce práv), 22. 9. 2014
 7. Hodonín oslovoval opakovaně stejné stavební firmy, za diskriminaci zaplatí pokutu (ÚOHS), 22. 9. 2014
 8. Vláda pomáhá povodněmi postiženým oblastem (Vláda ČR), 22. 9. 2014
 9. Výzva zpracovatelům autovraků (MŽP ČR), 22. 9. 2014
 10. Vesnicí roku 2014 se v Luhačovicích stala obec Kateřinice ze Zlínského kraje (MZe ČR), 22. 9. 2014
 11. MŠMT se podílelo na vydání Almanachu k 50. výročí školního stravování v ČR (MŠMT ČR), 22. 9. 2014
 12. Vyjádření ministra dopravy k problematice omezení vjezdu kamionů do obcí (MD ČR), 19. 9. 2014
 13. Metod boje s původci černých skládek je stále více a velmi rychle se rozvíjejí (EnviWeb), 18. 9. 2014
 14. Vítěz Vesnice roku 2014 bude vyhlášen v sobotu 20. září (FS ČR), 18. 9. 2014
 15. V říjnu zahajuje veřejná ochránkyně práv sérii osvětových návštěv regionů (Veřejný ochránce práv), 18. 9. 2014
 16. Informace pro žadatele v programu MŽP „Likvidace škod po živelních pohromách“ (SFŽP ČR), 18. 9. 2014
 17. Novela zákona č. 114 míří po úpravě na základě podnětů z jednání s kraji, obcemi i odborníky do meziresortního připomínkového řízení (MŽP ČR), 18. 9. 2014
 18. Podpora rovných příležitostí v programovém období 2014–2020 (MMR ČR), 18. 9. 2014
 19. Bylo zahájeno hlasování veřejnosti v soutěži Otevřeno × Zavřeno 2014 (Otevřete.cz), 17. 9. 2014
 20. Během kampaně Evropský týden mobility se v ulicích prosazují šetrné způsoby dopravy (EnviWeb), 17. 9. 2014
 21. Metodický návod k odhalení nelegálních výkupen odpadů (EnviWeb), 17. 9. 2014
 22. Každý kraj má svého nejlepšího starostu. Dostal ocenění od Svazu měst a obcí (SMO ČR), 17. 9. 2014
 23. Ústavní soud zrušil část obecně závazné vyhlášky města Cheb č. 6/2012, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích (Ústavní soud), 17. 9. 2014
 24. Premiér Bohuslav Sobotka předal cenu nejlepšímu starostovi Jihomoravského kraje (Vláda ČR), 17. 9. 2014
 25. Termíny plateb pro příjemce s ukončenou realizací projektů (OPŽP), 17. 9. 2014
 26. Výzva k zaslání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního programu „Prevence korupčního jednání“ v roce 2015 (MV ČR), 17. 9. 2014
 27. MŠMT doporučuje učitelům podobu zápisů do základních škol (MŠMT ČR), 17. 9. 2014
 28. MD přispěje krajům na opravy silnic nižších tříd (MD ČR), 17. 9. 2014
 29. Nové operační programy čeká ještě dlouhá cesta (SMS ČR), 16. 9. 2014
 30. Ministr schválil žádosti z LIII., LVIII., LIX., LX., LXI. a LXII. výzvy OPŽP (OPŽP), 16. 9. 2014
 31. Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – stavba „Dopravní napojení Letiště Vodochody na silniční a dálniční síť“ (MV ČR), 16. 9. 2014
 32. Podpora rovných příležitostí v programovém období 2014–2020 (MMR ČR), 16. 9. 2014
 33. Ostravské Hradčany jsou nejoblíbenějším kulturním projektem (MMR ČR), 16. 9. 2014
 34. Informace k financování mateřských a základních škol zřizovaných obcemi v rámci RUD (MF ČR), 16. 9. 2014
 35. NKÚ zkontroloval závěrečný účet Ministerstva zemědělství za rok 2013 (NKÚ), 15. 9. 2014
 36. Premiér Sobotka navštívil Jihomoravský kraj (Vláda ČR), 15. 9. 2014
 37. Česká republika je blíž k nastavení lepší odpadové strategie (MŽP ČR), 15. 9. 2014
 38. Výzva k zaslání žádostí o poskytnutí státní dotace v rámci dotačního programu „Prevence sociálně patologických jevů“ pro rok 2015 (MV ČR), 15. 9. 2014
 39. Výběrové dotační řízení na rok 2015 z programu Kulturní aktivity na podporu projektů poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií (MK ČR), 15. 9. 2014
 40. Novela zákona o urychlení výstavby infrastruktury nabývá účinnosti, investoři staveb začnou obesílat vlastníky pozemků s novými nabídkami (MD ČR), 15. 9. 2014
 41. Středočeský kraj je nejmladším krajem ČR (ČSÚ), 15. 9. 2014
 42. Zprávy Ministerstva financí 2/2014 (MF ČR), 12. 9. 2014
 43. Program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy (SMO ČR), 12. 9. 2014
 44. Stanovisko ÚOOÚ č. 4/2014 – Transparentní účty a ochrana osobních údajů (ÚOOÚ), 12. 9. 2014
 45. Premiér a ministr vnitra jednali se zástupci bezpečnostních sborů. Zajímali se o problémy ve Středočeském kraji (MV ČR), 12. 9. 2014
 46. Vláda schválila prodej zrušené regionální dráhy na Novojičínsku, bude z ní cyklostezka (MD ČR), 12. 9. 2014
 47. Vláda prosadila ve sněmovně novelu služebního zákona (Vláda ČR), 11. 9. 2014
 48. Zpráva o kvalitě pitné vody za rok 2013 (EnviWeb), 11. 9. 2014
 49. Nová zelená úsporám zrychluje registraci žádostí. Stále není pozdě žádost podat (SFŽP ČR), 11. 9. 2014
 50. Ministerstvo vnitra na konferenci k ICT: Už žádné sliby, přecházíme od slov k činům (MV ČR), 11. 9. 2014
 51. Počet obyvatel po loňském úbytku opět roste (ČSÚ), 11. 9. 2014
 52. Nejen školy, ale také běžné bytové domy mají často nezdravé vnitřní prostředí. Málo se větrá (EnviWeb), 10. 9. 2014
 53. Neuspokojivé podmínky záchytné služby mohou vést až k protiprávnosti (Veřejný ochránce práv), 10. 9. 2014
 54. Ministr Brabec podepsal dotace pro další zásobníkové projekty za 651 milionů (MŽP ČR), 10. 9. 2014
 55. Středočeši vyčerpali dotaci na výměnu kotlů v rekordním čase (MŽP ČR), 10. 9. 2014
 56. Ministerstvo financí společně s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem práce a sociálních věcí předkládá vládě materiál „Analýza právní úpravy a návrh nové koncepce odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků“ (MF ČR), 10. 9. 2014
 57. Svaz by měl být víc zapojen do naplňování opatření v oblasti politiky přípravy na stárnutí (SMO ČR), 9. 9. 2014
 58. Euroobčané, máte právo účastnit se komunálních voleb (Veřejný ochránce práv), 9. 9. 2014
 59. Milan Chovanec ve Znojmě: musíme více investovat do vybavení bezpečnostních sborů (MV ČR), 9. 9. 2014
 60. Zapojte se do Registru sítí (SMO ČR), 8. 9. 2014
 61. 9. výzva – kotlíkové dotace pro Středočeský kraj (SFŽP ČR), 8. 9. 2014
 62. Dobrovolní hasiči budou mít možnost dosáhnout na peníze z Evropské unie (MV ČR), 8. 9. 2014
 63. Novela zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury bude účinná od 13. září (MD ČR), 8. 9. 2014
 64. Zpravodaj Zdravých měst, obcí a regionů VII–VIII/2014 (NSZM), 5. 9. 2014
 65. Milan Chovanec navštívil Hradecký a Pardubický kraj. Podpořil místní policisty a hasiče (MV ČR), 5. 9. 2014
 66. Výzva obcím č. 2 k podávání žádostí o poskytnutí dotace – podprogram 298213 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst (MF ČR), 5. 9. 2014
 67. Kdo je Nejlepší starosta/primátor 2010–2014, bude jasné 16. září (SMO ČR), 4. 9. 2014
 68. Ministerstvo životního prostředí připravuje program na podporu nízkoemisních zón (SFŽP ČR), 4. 9. 2014
 69. Informace k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty – nespolehlivý plátce (MF ČR), 4. 9. 2014
 70. Pokyn GFŘ D-17 – k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně (MF ČR), 4. 9. 2014
 71. Právní aspekty církevních restitucí (SMO ČR), 3. 9. 2014
 72. Projekt Ovoce a zelenina do škol vstupuje do nového školního roku s vyšší finanční podporou (MZe ČR), 3. 9. 2014
 73. Ministerstvo vnitra odesílá poslanecký návrh zákona o registru smluv na koaliční radu (MV ČR), 3. 9. 2014
 74. Kontrola přepravy odpadů přes hranice nezjistila žádné závažné porušení zákona (MŽP ČR), 2. 9. 2014
 75. Úřad práce začne častěji vyplácet některé dávky v poukázkách (MPSV ČR), 2. 9. 2014
 76. Akce ve Vyšším Brodě úspěšně završila dny přeshraniční spolupráce (MMR ČR), 2. 9. 2014
 77. Vyhláška č. 86/2014 Sb. ze dne 25. srpna 2014 o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů (MF ČR), 2. 9. 2014
 78. Ministerstvo vyhlašuje výzvu na obnovu majetku po letošních živelních pohromách (SMO ČR), 1. 9. 2014
 79. Stát na loteriích tratí přes půl miliardy ročně a státní dozor nad nimi selhává (NKÚ), 1. 9. 2014
 80. Podat žádost o platbu lze i před nabytím účinnosti smlouvy o spolufinancování (OPŽP), 1. 9. 2014
 81. Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 (MŠMT ČR), 1. 9. 2014
 82. MF připravilo podprogram na financování výstavby škol v nejkratším možném čase (MF ČR), 1. 9. 2014
 83. Omezit krádeže a nelegální výkup kovů má novela zákona o odpadech. Prosazuje ji Svaz měst a obcí a už ji schválil Senát (SMO ČR), 29. 8. 2014
 84. Možnost uplatnění nových blokových výjimek dle Nařízení Komise (EU) pro projekty OPŽP 2007–2013 zakládající veřejnou podporu a související změny pravidel (OPŽP), 29. 8. 2014
 85. Prodloužení termínu uzávěrky přijímání návrhů projektů ve veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích v programu KUS (MZe ČR), 29. 8. 2014
 86. Státní pozemkový úřad mění sazbu nájemného za pozemky (MZe ČR), 29. 8. 2014
 87. Ministerstvo vnitra a ombudsmanka hledají řešení pravidel volebního práva cizinců (MV ČR), 29. 8. 2014
 88. Ministerstvo vnitra zintenzivní spolupráci s Hospodářskou komorou ČR (MV ČR), 29. 8. 2014
 89. MPSV varuje před podvodnými poskytovateli sociálních služeb a vydává desatero pro seniory (MPSV ČR), 29. 8. 2014
 90. MMR upozorňuje na semináře, aby měli možní zájemci dostatek času na přípravu projektů (MMR ČR), 29. 8. 2014
 91. Ze zrušené regionální dráhy na Novojičínsku bude cyklostezka (MD ČR), 29. 8. 2014
 92. Nové předpisy v ochraně přírody a krajiny (EnviWeb), 29. 8. 2014
 93. Lhůta pro vyhlášení evropsky významných lokalit za zvláště chráněná území (EnviWeb), 29. 8. 2014
 94. Zástupci krajů ČR dnes s čínskými partnery podepsali „Memorandum o založení Asociace guvernérů Čínské lidové republiky a reprezentantů regionů zemí střední a východní Evropy“ (AKČR), 29. 8. 2014
 95. Škola nemůže zcela zakázat nošení křížku ani muslimského šátku nezahalujícího tvář a znemožnit tak přístup ke vzdělání (Veřejný ochránce práv), 29. 8. 2014
 96. Estonsko zavádí dočasnou ochranu svých hranic (MV ČR), 29. 8. 2014
 97. Noví asistenti prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách (MV ČR), 29. 8. 2014
 98. Ministryně Marksová představila novou vizi fungování ICT systémů na MPSV (MPSV ČR), 29. 8. 2014
 99. Ministryně obdržela čestné členství sdružení tajemníků (MMR ČR), 29. 8. 2014
 100. Evropská komise schválila více než miliardu na modernizaci hasičské techniky (MMR ČR), 29. 8. 2014
 101. Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity – červenec 2014 (ČSÚ), 29. 8. 2014
 102. Špatné zacházení se seniory v neregistrovaném zařízení (Veřejný ochránce práv), 28. 8. 2014
 103. Ministr Jurečka na Zemi živitelce: Největší mezinárodní agrosalon v České republice by měl zvýšit prestiž českého zemědělství (MZe ČR), 28. 8. 2014
 104. Soudy a věznice čeká komunikace přes videokonference, vybavení zaplatí Ministerstvo spravedlnosti z Norských fondů (MSp ČR), 28. 8. 2014
 105. Ministryně práce a sociálních věcí navštívila Velehrad (MPSV ČR), 28. 8. 2014
 106. Ministryně pozvala na úřad všechny prvňáčky zaměstnanců (MMR ČR), 28. 8. 2014
 107. Ministr Herman navštíví kulturní krajinu hřebčína v Kladrubech nad Labem (MK ČR), 28. 8. 2014
 108. 2013: Ekonomika a kvalita života (ČSÚ), 28. 8. 2014
 109. Drahé kovy se v Česku netěží už 20 let, neprobíhají ani průzkumy (EnviWeb), 28. 8. 2014
 110. Ústavní soud odmítl stížnost Ústředí muslimských obcí, která se týkala policejního zásahu v prostorách muslimských modliteben v Praze (Ústavní soud), 28. 8. 2014
 111. Vláda schválila přesun agendy státní služby na Ministerstvo vnitra (Vláda ČR), 28. 8. 2014
 112. Ministři podpořili změny ve školském zákoně (MŠMT ČR), 28. 8. 2014
 113. Vláda schválila návrh Ministerstva spravedlnosti rozšiřující trestní odpovědnost právnických osob (MSp ČR), 28. 8. 2014
 114. Z ústavu do svého. Zlínský kraj zruší dva ústavy pro mentálně postižené (MPSV ČR), 28. 8. 2014
 115. Vláda schválila darování munice Kurdům (MO ČR), 28. 8. 2014
 116. Statistika ústřední vlády – Pokladní plnění státního rozpočtu. (MF ČR), 28. 8. 2014
 117. Ministr dopravy jednal s čínským protějškem o leteckém spojení ČR a Číny (MD ČR), 28. 8. 2014
 118. Zemřel ředitel Státní plavební správy (MD ČR), 28. 8. 2014
 119. Seznam kandidátů pro nadcházející volby zveřejněn (ČSÚ), 28. 8. 2014
 120. Ministerstvo zemědělství otevřelo pro veřejnost nové komunikační kanály (MZe ČR), 27. 8. 2014
 121. Asistenti prevence kriminality jsou pro Karvinou velkým přínosem (MV ČR), 27. 8. 2014
 122. Chceme podpořit justici v dosahování strategických cílů a být dobrým příkladem čerpání dotací (MSp ČR), 27. 8. 2014
 123. Zájem o pěstounskou péči roste (MPSV ČR), 27. 8. 2014
 124. Ministerstvo vyhlašuje výzvu na obnovu majetku po letošních živelních pohromách (MMR ČR), 27. 8. 2014
 125. Evropská komise schválila českou Dohodu o partnerství, máme zelenou (MMR ČR), 27. 8. 2014
 126. Případ nošení muslimských šátků ve škole dosud není ukončen (Veřejný ochránce práv), 27. 8. 2014
 127. Ústavní soud odmítl stížnost České pirátské strany ohledně loňských podzimních voleb do Poslanecké sněmovny (Ústavní soud), 27. 8. 2014
 128. Premiér Sobotka: Schválením dohody o partnerství si udržujeme rychlé tempo v přípravě na čerpání nových fondů EU (Vláda ČR), 27. 8. 2014
 129. Ministr zemědělství: Dvacátý ročník soutěže Vesnice roku svědčí o vzniku tradice motivující obyvatele aktivně rozvíjet své obce (MZe ČR), 27. 8. 2014
 130. Státní volební komise rozhodla o formátu hlasovacího lístku pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy (MV ČR), 27. 8. 2014
 131. Jak se žije seniorům v srdci metropole? Jana Hanzlíková navštívila Středisko sociálních služeb na Praze 1 (MPSV ČR), 27. 8. 2014
 132. Ministryně Marksová navštívila Zlínský kraj (MPSV ČR), 27. 8. 2014
 133. Ministr kultury jednal s hornorakouským zemským hejtmanem (MK ČR), 27. 8. 2014
 134. Úřad povolil převzetí CPI Hotels skupinou GSG (ÚOHS), 26. 8. 2014
 135. Do tvorby nových dokumentů k administraci OPŽP 2014-2020 chceme zapojit i odbornou veřejnost (OPŽP), 26. 8. 2014
 136. Ministr Jurečka: Je důležité motivovat žáky ke studiu zemědělství a lesnictví a zajistit kvalitní odbornou výuku (MZe ČR), 26. 8. 2014
 137. Rozhovor s prvním náměstkem ministryně spravedlnosti o připravované novele občanského zákoníku (MSp ČR), 26. 8. 2014
 138. Pakt zaměstnanosti přinesl další peníze (MPSV ČR), 26. 8. 2014
 139. Úspěšná přeshraniční spolupráce mezi ČR a Rakouskem trvá již téměř dvacet let (MMR ČR), 26. 8. 2014
 140. Ministr kultury zahájil 132. sezónu Národního divadla (MK ČR), 26. 8. 2014
 141. Dvě největší sdružení odpadových firem odmítají aktuální novelu zákona o odpadech (EnviWeb), 26. 8. 2014
 142. Podzimní kolo grantového programu na podporu sousedské pospolitosti (SMO ČR), 26. 8. 2014
 143. Pracovní skupina předloží vládě souhrn dopadů sankcí a jejich řešení (Vláda ČR), 26. 8. 2014
 144. Výstava „Nesmíme zapomenout“ (MŠMT ČR), 26. 8. 2014
 145. Na pracovištích v ČR vloni vzrostl počet úmrtí (MPSV ČR), 26. 8. 2014
 146. Kdy lze čerpat ošetřovné na nemocné dítě? (MPSV ČR), 26. 8. 2014
 147. MMR zve na celostátní konferenci: Úspěchy a nové cíle (MMR ČR), 26. 8. 2014
 148. Informace k návrhu na zrušení osvobození od daně z elektřiny u ekologicky šetrné energie (MF ČR), 26. 8. 2014
 149. Druhá letošní konference o aktuálních otázkách veřejné podpory proběhně na ÚOHS 22. října (ÚOHS), 25. 8. 2014
 150. Zástupci MPSV jednali s občany Děčína o sociálně vyloučených lokalitách (MPSV ČR), 25. 8. 2014
Bylo nalezeno 10413 záznamů.
TOPlist
TOPlist