Archiv článků (rubrika Aktuality)

Bylo nalezeno 10451 záznamů.
 1. Hejtman Jiří Zimola se obrátí se na předsedu vlády i ministra dopravy ohledně další výstavby dálnice D3 (AKČR), 2. 10. 2014
 2. Primátoři statutárních měst Ústeckého kraje apelují na vládu a Parlament, aby řešily sociální situaci (SMO ČR), 2. 10. 2014
 3. Správné předání úřadu je základem úspěchu (SMO ČR), 2. 10. 2014
 4. Při ohrožení veřejného zájmu musí stavební úřad „dohlédnout“ na vlastníka (Veřejný ochránce práv), 2. 10. 2014
 5. Aktualizace Směrnice MŽP č. 6/2014 – dodatek č. 1 (OPŽP), 2. 10. 2014
 6. Za opravy přehrad a koryt řek poničených při povodních vydalo Ministerstvo zemědělství v minulých letech téměř 6,6 miliardy korun (MZe ČR), 2. 10. 2014
 7. Ministerstvo přijalo 16 projektů na podporu cestovního ruchu a rozdělí 150 milionů (MMR ČR), 2. 10. 2014
 8. Vyhlášení výběrového dotačního řízení Odboru umění, literatury a knihoven pro rok 2015 (MK ČR), 2. 10. 2014
 9. Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až září 2014 (MF ČR), 2. 10. 2014
 10. Více než dvě stovky dopravních staveb v hodnotě 230 mld. Kč plánuje MD zahájit do konce roku 2016 (MD ČR), 2. 10. 2014
 11. Vláda schválila poskytnutí státních hmotných rezerv k řešení stavu nebezpečí v Jihomoravském kraji (Vláda ČR), 1. 10. 2014
 12. Konzultační dny pro žadatele o příspěvky na zvýšení bezpečnosti dopravy a výstavbu i údržbu cyklistických stezek (SMO ČR), 1. 10. 2014
 13. Resort vnitra je pro možnost zabavovat auta i řidičům, kteří řídí vypůjčené vozidlo (MV ČR), 1. 10. 2014
 14. Ministryně slíbila v Ústí změny sociálních zákonů (MPSV ČR), 1. 10. 2014
 15. Výsledky soutěže Otevřeno × Zavřeno 2014 (Otevřete.cz), 30. 9. 2014
 16. Závazné termíny pro podání žádosti o platbu OPŽP – podle termínu ukončení realizace projektu (OPŽP), 30. 9. 2014
 17. Poskytnutí seznamu/soupisu, které obce a města mají zřízenu městskou nebo obecní policii (MV ČR), 30. 9. 2014
 18. Nejvyšší správní soud nepřiznal odkladný účinek kasační stížnosti ve věci referenda v Ústí nad Labem (Nejvyšší správní soud), 29. 9. 2014
 19. Karpaty jsou pro ČR velkým tématem ochrany přírody – až do roku 2017 předsedáme Karpatské úmluvě (MŽP ČR), 29. 9. 2014
 20. Milan Chovanec navštívil Ústecký kraj, sešel se s policisty, hasiči i zaměstnanci pošty (MV ČR), 29. 9. 2014
 21. Ministerstvo nákupem energií přes komoditní burzu ušetřilo meziročně přes půl milionu korun (MMR ČR), 29. 9. 2014
 22. Milan Chovanec diskutoval s policisty i hasiči o zvýšení platů a chválil jejich práci (MV ČR), 26. 9. 2014
 23. Ministerstvo pomáhá zvyšovat kvalitu služeb cestovního ruchu (MMR ČR), 26. 9. 2014
 24. Vyhláška č. 199/2014 Sb. ze dne 19. září 2014, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku – oceňovací vyhláška (MF ČR), 26. 9. 2014
 25. Komunální volby pod drobnohledem nevládních organizací (Bez korupce), 25. 9. 2014
 26. Seznamte se s vítězi soutěže „Nejlepší starosta/primátor 2010–2014“ (SMO ČR), 25. 9. 2014
 27. Ministerská vyhláška omezí od příštího roku výkup kovů (MŽP ČR), 25. 9. 2014
 28. Náměstek Vladimír Dolejský předal cenu vítězné obci celostátní soutěže Zelená stuha ČR (MŽP ČR), 25. 9. 2014
 29. MPSV připravuje poskytovatele na změny ve financování sociálních služeb (MPSV ČR), 25. 9. 2014
 30. Finanční správa zpřísňuje podmínky pro aplikaci institutu „nespolehlivého plátce“ (Finanční správa), 25. 9. 2014
 31. Starostové vzkazují vládě: Nečekáme na vás, začínáme zveřejňovat smlouvy na internetu sami (Bez korupce), 24. 9. 2014
 32. Obce mohou žádat o dotace na posílení regionálních škol v okolí velkých měst (SMO ČR), 24. 9. 2014
 33. V připomínkovém řízení je nyní novela nařízení vlády o platových poměrech (SMO ČR), 24. 9. 2014
 34. Rozpočet pro rok 2015 schválen: Je prorůstový, zvyšuje platy státních zaměstnanců, podporuje ekonomiku i zaměstnanost (Vláda ČR), 24. 9. 2014
 35. Premiér a ministr vnitra vyjednali více peněz na platy pro policisty a hasiče (MV ČR), 24. 9. 2014
 36. Středočeský kraj se připojil k memorandu o propojení D8 a R7 (MD ČR), 24. 9. 2014
 37. Poslanecká sněmovna projedná senátní návrh novely zákona o odpadech, předlohu Senátu podporuje Svaz (SMO ČR), 23. 9. 2014
 38. Volit ve volbách do zastupitelstev obcí mohou i občané EU s přechodným pobytem (MV ČR), 23. 9. 2014
 39. Evropské peníze pomáhají českým památkám, integrovaný operační program přinesl na památky už 7 miliard korun (MK ČR), 23. 9. 2014
 40. Kdo (a co) bude spadat pod nový zákon o kybernetické bezpečnosti? (Lupa), 22. 9. 2014
 41. Politika druhotných surovin České republiky schválená vládou ČR (EnviWeb), 22. 9. 2014
 42. Stát musí zrenovovat téměř 500 svých budov (EnviWeb), 22. 9. 2014
 43. Kateřinice jsou Vesnicí roku 2014 (Česká televize), 22. 9. 2014
 44. Zpravodaj venkova 8–9/2014 (SPOV), 22. 9. 2014
 45. Osvětová kampaň „Zajímáte nás“ začíná na Vysočině (Veřejný ochránce práv), 22. 9. 2014
 46. Vláda pomáhá povodněmi postiženým oblastem (Vláda ČR), 22. 9. 2014
 47. Výzva zpracovatelům autovraků (MŽP ČR), 22. 9. 2014
 48. Vesnicí roku 2014 se v Luhačovicích stala obec Kateřinice ze Zlínského kraje (MZe ČR), 22. 9. 2014
 49. MŠMT se podílelo na vydání Almanachu k 50. výročí školního stravování v ČR (MŠMT ČR), 22. 9. 2014
 50. Vyjádření ministra dopravy k problematice omezení vjezdu kamionů do obcí (MD ČR), 19. 9. 2014
 51. Metod boje s původci černých skládek je stále více a velmi rychle se rozvíjejí (EnviWeb), 18. 9. 2014
 52. Vítěz Vesnice roku 2014 bude vyhlášen v sobotu 20. září (FS ČR), 18. 9. 2014
 53. V říjnu zahajuje veřejná ochránkyně práv sérii osvětových návštěv regionů (Veřejný ochránce práv), 18. 9. 2014
 54. Informace pro žadatele v programu MŽP „Likvidace škod po živelních pohromách“ (SFŽP ČR), 18. 9. 2014
 55. Novela zákona č. 114 míří po úpravě na základě podnětů z jednání s kraji, obcemi i odborníky do meziresortního připomínkového řízení (MŽP ČR), 18. 9. 2014
 56. Podpora rovných příležitostí v programovém období 2014–2020 (MMR ČR), 18. 9. 2014
 57. Bylo zahájeno hlasování veřejnosti v soutěži Otevřeno × Zavřeno 2014 (Otevřete.cz), 17. 9. 2014
 58. Během kampaně Evropský týden mobility se v ulicích prosazují šetrné způsoby dopravy (EnviWeb), 17. 9. 2014
 59. Metodický návod k odhalení nelegálních výkupen odpadů (EnviWeb), 17. 9. 2014
 60. Každý kraj má svého nejlepšího starostu. Dostal ocenění od Svazu měst a obcí (SMO ČR), 17. 9. 2014
 61. Ústavní soud zrušil část obecně závazné vyhlášky města Cheb č. 6/2012, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích (Ústavní soud), 17. 9. 2014
 62. Premiér Bohuslav Sobotka předal cenu nejlepšímu starostovi Jihomoravského kraje (Vláda ČR), 17. 9. 2014
 63. Termíny plateb pro příjemce s ukončenou realizací projektů (OPŽP), 17. 9. 2014
 64. Výzva k zaslání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního programu „Prevence korupčního jednání“ v roce 2015 (MV ČR), 17. 9. 2014
 65. MŠMT doporučuje učitelům podobu zápisů do základních škol (MŠMT ČR), 17. 9. 2014
 66. MD přispěje krajům na opravy silnic nižších tříd (MD ČR), 17. 9. 2014
 67. Nové operační programy čeká ještě dlouhá cesta (SMS ČR), 16. 9. 2014
 68. Ministr schválil žádosti z LIII., LVIII., LIX., LX., LXI. a LXII. výzvy OPŽP (OPŽP), 16. 9. 2014
 69. Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – stavba „Dopravní napojení Letiště Vodochody na silniční a dálniční síť“ (MV ČR), 16. 9. 2014
 70. Podpora rovných příležitostí v programovém období 2014–2020 (MMR ČR), 16. 9. 2014
 71. Ostravské Hradčany jsou nejoblíbenějším kulturním projektem (MMR ČR), 16. 9. 2014
 72. Informace k financování mateřských a základních škol zřizovaných obcemi v rámci RUD (MF ČR), 16. 9. 2014
 73. NKÚ zkontroloval závěrečný účet Ministerstva zemědělství za rok 2013 (NKÚ), 15. 9. 2014
 74. Premiér Sobotka navštívil Jihomoravský kraj (Vláda ČR), 15. 9. 2014
 75. Česká republika je blíž k nastavení lepší odpadové strategie (MŽP ČR), 15. 9. 2014
 76. Výzva k zaslání žádostí o poskytnutí státní dotace v rámci dotačního programu „Prevence sociálně patologických jevů“ pro rok 2015 (MV ČR), 15. 9. 2014
 77. Výběrové dotační řízení na rok 2015 z programu Kulturní aktivity na podporu projektů poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií (MK ČR), 15. 9. 2014
 78. Novela zákona o urychlení výstavby infrastruktury nabývá účinnosti, investoři staveb začnou obesílat vlastníky pozemků s novými nabídkami (MD ČR), 15. 9. 2014
 79. Středočeský kraj je nejmladším krajem ČR (ČSÚ), 15. 9. 2014
 80. Zprávy Ministerstva financí 2/2014 (MF ČR), 12. 9. 2014
 81. Program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy (SMO ČR), 12. 9. 2014
 82. Stanovisko ÚOOÚ č. 4/2014 – Transparentní účty a ochrana osobních údajů (ÚOOÚ), 12. 9. 2014
 83. Premiér a ministr vnitra jednali se zástupci bezpečnostních sborů. Zajímali se o problémy ve Středočeském kraji (MV ČR), 12. 9. 2014
 84. Vláda schválila prodej zrušené regionální dráhy na Novojičínsku, bude z ní cyklostezka (MD ČR), 12. 9. 2014
 85. Vláda prosadila ve sněmovně novelu služebního zákona (Vláda ČR), 11. 9. 2014
 86. Zpráva o kvalitě pitné vody za rok 2013 (EnviWeb), 11. 9. 2014
 87. Nová zelená úsporám zrychluje registraci žádostí. Stále není pozdě žádost podat (SFŽP ČR), 11. 9. 2014
 88. Ministerstvo vnitra na konferenci k ICT: Už žádné sliby, přecházíme od slov k činům (MV ČR), 11. 9. 2014
 89. Počet obyvatel po loňském úbytku opět roste (ČSÚ), 11. 9. 2014
 90. Nejen školy, ale také běžné bytové domy mají často nezdravé vnitřní prostředí. Málo se větrá (EnviWeb), 10. 9. 2014
 91. Neuspokojivé podmínky záchytné služby mohou vést až k protiprávnosti (Veřejný ochránce práv), 10. 9. 2014
 92. Ministr Brabec podepsal dotace pro další zásobníkové projekty za 651 milionů (MŽP ČR), 10. 9. 2014
 93. Středočeši vyčerpali dotaci na výměnu kotlů v rekordním čase (MŽP ČR), 10. 9. 2014
 94. Ministerstvo financí společně s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem práce a sociálních věcí předkládá vládě materiál „Analýza právní úpravy a návrh nové koncepce odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků“ (MF ČR), 10. 9. 2014
 95. Svaz by měl být víc zapojen do naplňování opatření v oblasti politiky přípravy na stárnutí (SMO ČR), 9. 9. 2014
 96. Euroobčané, máte právo účastnit se komunálních voleb (Veřejný ochránce práv), 9. 9. 2014
 97. Milan Chovanec ve Znojmě: musíme více investovat do vybavení bezpečnostních sborů (MV ČR), 9. 9. 2014
 98. Zapojte se do Registru sítí (SMO ČR), 8. 9. 2014
 99. 9. výzva – kotlíkové dotace pro Středočeský kraj (SFŽP ČR), 8. 9. 2014
 100. Dobrovolní hasiči budou mít možnost dosáhnout na peníze z Evropské unie (MV ČR), 8. 9. 2014
 101. Novela zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury bude účinná od 13. září (MD ČR), 8. 9. 2014
 102. Zpravodaj Zdravých měst, obcí a regionů VII–VIII/2014 (NSZM), 5. 9. 2014
 103. Milan Chovanec navštívil Hradecký a Pardubický kraj. Podpořil místní policisty a hasiče (MV ČR), 5. 9. 2014
 104. Výzva obcím č. 2 k podávání žádostí o poskytnutí dotace – podprogram 298213 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst (MF ČR), 5. 9. 2014
 105. Kdo je Nejlepší starosta/primátor 2010–2014, bude jasné 16. září (SMO ČR), 4. 9. 2014
 106. Ministerstvo životního prostředí připravuje program na podporu nízkoemisních zón (SFŽP ČR), 4. 9. 2014
 107. Informace k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty – nespolehlivý plátce (MF ČR), 4. 9. 2014
 108. Pokyn GFŘ D-17 – k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně (MF ČR), 4. 9. 2014
 109. Právní aspekty církevních restitucí (SMO ČR), 3. 9. 2014
 110. Projekt Ovoce a zelenina do škol vstupuje do nového školního roku s vyšší finanční podporou (MZe ČR), 3. 9. 2014
 111. Ministerstvo vnitra odesílá poslanecký návrh zákona o registru smluv na koaliční radu (MV ČR), 3. 9. 2014
 112. Kontrola přepravy odpadů přes hranice nezjistila žádné závažné porušení zákona (MŽP ČR), 2. 9. 2014
 113. Úřad práce začne častěji vyplácet některé dávky v poukázkách (MPSV ČR), 2. 9. 2014
 114. Akce ve Vyšším Brodě úspěšně završila dny přeshraniční spolupráce (MMR ČR), 2. 9. 2014
 115. Vyhláška č. 86/2014 Sb. ze dne 25. srpna 2014 o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů (MF ČR), 2. 9. 2014
 116. Ministerstvo vyhlašuje výzvu na obnovu majetku po letošních živelních pohromách (SMO ČR), 1. 9. 2014
 117. Stát na loteriích tratí přes půl miliardy ročně a státní dozor nad nimi selhává (NKÚ), 1. 9. 2014
 118. Podat žádost o platbu lze i před nabytím účinnosti smlouvy o spolufinancování (OPŽP), 1. 9. 2014
 119. Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 (MŠMT ČR), 1. 9. 2014
 120. MF připravilo podprogram na financování výstavby škol v nejkratším možném čase (MF ČR), 1. 9. 2014
 121. Omezit krádeže a nelegální výkup kovů má novela zákona o odpadech. Prosazuje ji Svaz měst a obcí a už ji schválil Senát (SMO ČR), 29. 8. 2014
 122. Možnost uplatnění nových blokových výjimek dle Nařízení Komise (EU) pro projekty OPŽP 2007–2013 zakládající veřejnou podporu a související změny pravidel (OPŽP), 29. 8. 2014
 123. Prodloužení termínu uzávěrky přijímání návrhů projektů ve veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích v programu KUS (MZe ČR), 29. 8. 2014
 124. Státní pozemkový úřad mění sazbu nájemného za pozemky (MZe ČR), 29. 8. 2014
 125. Ministerstvo vnitra a ombudsmanka hledají řešení pravidel volebního práva cizinců (MV ČR), 29. 8. 2014
 126. Ministerstvo vnitra zintenzivní spolupráci s Hospodářskou komorou ČR (MV ČR), 29. 8. 2014
 127. MPSV varuje před podvodnými poskytovateli sociálních služeb a vydává desatero pro seniory (MPSV ČR), 29. 8. 2014
 128. MMR upozorňuje na semináře, aby měli možní zájemci dostatek času na přípravu projektů (MMR ČR), 29. 8. 2014
 129. Ze zrušené regionální dráhy na Novojičínsku bude cyklostezka (MD ČR), 29. 8. 2014
 130. Nové předpisy v ochraně přírody a krajiny (EnviWeb), 29. 8. 2014
 131. Lhůta pro vyhlášení evropsky významných lokalit za zvláště chráněná území (EnviWeb), 29. 8. 2014
 132. Zástupci krajů ČR dnes s čínskými partnery podepsali „Memorandum o založení Asociace guvernérů Čínské lidové republiky a reprezentantů regionů zemí střední a východní Evropy“ (AKČR), 29. 8. 2014
 133. Škola nemůže zcela zakázat nošení křížku ani muslimského šátku nezahalujícího tvář a znemožnit tak přístup ke vzdělání (Veřejný ochránce práv), 29. 8. 2014
 134. Estonsko zavádí dočasnou ochranu svých hranic (MV ČR), 29. 8. 2014
 135. Noví asistenti prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách (MV ČR), 29. 8. 2014
 136. Ministryně Marksová představila novou vizi fungování ICT systémů na MPSV (MPSV ČR), 29. 8. 2014
 137. Ministryně obdržela čestné členství sdružení tajemníků (MMR ČR), 29. 8. 2014
 138. Evropská komise schválila více než miliardu na modernizaci hasičské techniky (MMR ČR), 29. 8. 2014
 139. Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity – červenec 2014 (ČSÚ), 29. 8. 2014
 140. Špatné zacházení se seniory v neregistrovaném zařízení (Veřejný ochránce práv), 28. 8. 2014
 141. Ministr Jurečka na Zemi živitelce: Největší mezinárodní agrosalon v České republice by měl zvýšit prestiž českého zemědělství (MZe ČR), 28. 8. 2014
 142. Soudy a věznice čeká komunikace přes videokonference, vybavení zaplatí Ministerstvo spravedlnosti z Norských fondů (MSp ČR), 28. 8. 2014
 143. Ministryně práce a sociálních věcí navštívila Velehrad (MPSV ČR), 28. 8. 2014
 144. Ministryně pozvala na úřad všechny prvňáčky zaměstnanců (MMR ČR), 28. 8. 2014
 145. Ministr Herman navštíví kulturní krajinu hřebčína v Kladrubech nad Labem (MK ČR), 28. 8. 2014
 146. 2013: Ekonomika a kvalita života (ČSÚ), 28. 8. 2014
 147. Drahé kovy se v Česku netěží už 20 let, neprobíhají ani průzkumy (EnviWeb), 28. 8. 2014
 148. Ústavní soud odmítl stížnost Ústředí muslimských obcí, která se týkala policejního zásahu v prostorách muslimských modliteben v Praze (Ústavní soud), 28. 8. 2014
 149. Vláda schválila přesun agendy státní služby na Ministerstvo vnitra (Vláda ČR), 28. 8. 2014
 150. Ministři podpořili změny ve školském zákoně (MŠMT ČR), 28. 8. 2014
Bylo nalezeno 10451 záznamů.
TOPlist
TOPlist