Archiv článků (rubrika Aktuality)

Bylo nalezeno 10072 záznamů.
 1. Navýšení dotace na projekt v programu Nová zelená úsporám (EnviWeb), 18. 7. 2014
 2. Od 1. července 2014 platí nové předpisy v oblasti veřejné podpory (OPŽP), 18. 7. 2014
 3. MŽP opakuje „ne“ těžbě zlata (MŽP ČR), 18. 7. 2014
 4. K návrhu nového zákona o ochraně památkového fondu se vyjádřily Sdružení hist. sídel Čech, Moravy a Slezska a ČKAIT (MK ČR), 18. 7. 2014
 5. Vyšla nová kvalitní odpadářská publikace (EnviWeb), 17. 7. 2014
 6. Programové období 2014–2020: Které posuny a změny přináší? (EnviWeb), 17. 7. 2014
 7. Vláda schvaluje OP a další dokumenty pro CLLD (SPOV), 17. 7. 2014
 8. Evropská komise schválila dosud největší projekt OPŽP (SFŽP ČR), 17. 7. 2014
 9. Komentář k článku v HN: „Ministerstvo zná obce, které přijdou o miliardy dotací“ (MŽP ČR), 17. 7. 2014
 10. Ministerstvo vnitra vydává šestou zprávu o stavu obchodování s lidmi (MV ČR), 17. 7. 2014
 11. Ministerstvo dopravy vypsalo otevřenou soutěž na dodavatele registračních značek (MD ČR), 17. 7. 2014
 12. K připomínkování – novela vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení (EnviWeb), 16. 7. 2014
 13. Nebuďte starostu, když máte obecní policii (Veřejný ochránce práv), 16. 7. 2014
 14. Rekonstrukce nebezpečné křižovatky u Lipníka byla zahájena (MD ČR), 16. 7. 2014
 15. Pozor, aby se do projednávaného zákona o odpadech nedostala chyba (SMO ČR), 15. 7. 2014
 16. Statistiky o veřejných zakázkách z profilů zadavatele jsou volně přístupné (SMO ČR), 15. 7. 2014
 17. Veřejné opatrovnictví by měly vykonávat obce všech typů (SMO ČR), 15. 7. 2014
 18. Na aktualizaci Politiky územního rozvoje ČR se můžou aktivně podílet i obce (SMO ČR), 15. 7. 2014
 19. Operační programy pro čerpání peněz z EU jsou komplet schváleny (MMR ČR), 15. 7. 2014
 20. Návrh Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR (MMR ČR), 15. 7. 2014
 21. Ministerstvo zpřístupnilo statistiky z profilů zadavatele (MMR ČR), 15. 7. 2014
 22. Informace Národní koordinační jednotky pro potencionální žadatele Fondu Partnerství (MF ČR), 15. 7. 2014
 23. Zpravodaj venkova – měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR 7/2014 (SPOV), 15. 7. 2014
 24. ČR se dohodla s Bruselem na novém čerpání z fondů EU (EurActiv.cz), 14. 7. 2014
 25. Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství ČR 2013 (EnviWeb), 14. 7. 2014
 26. Podzemní voda podraží, má to ochránit její klesající zásoby (EnviWeb), 14. 7. 2014
 27. O dotacích na sociální služby by mělo rozhodovat krajské zastupitelstvo, na rozdíl od rady kraje totiž jedná veřejně (SMO ČR), 14. 7. 2014
 28. Výroční zpráva o činnosti finančního arbitra v roce 2013 (SMO ČR), 14. 7. 2014
 29. ČR jedná s Bruselem o fondech, problémy může dělat služební zákon a školky (EurActiv.cz), 11. 7. 2014
 30. I zaplocená cesta může být účelovou komunikací (Veřejný ochránce práv), 11. 7. 2014
 31. Navýšení dotace na projekt v programu Nová zelená úsporám (Vláda ČR), 11. 7. 2014
 32. Ministr Brabec na cestě k obnově česko-bavorské spolupráce na Šumavě (MŽP ČR), 11. 7. 2014
 33. Tazatelé se vydají do terénu, aby načrtli mapu sociálně vyloučených lokalit v ČR (MPSV ČR), 11. 7. 2014
 34. Vláda schválila sedm z devíti programů pro čerpání peněz z EU (MMR ČR), 11. 7. 2014
 35. Obec, kde lidé drží pospolu, získá 100 tisíc korun (SMS ČR), 10. 7. 2014
 36. Bulletin ÚOOÚ 1/2014 (ÚOOÚ), 10. 7. 2014
 37. Vláda dokončila přípravu na čerpání peněz z evropských fondů pro roky 2014–2020 (Vláda ČR), 10. 7. 2014
 38. Cesta k čistšímu ovzduší v Praze: Ministerstvo životního prostředí připravilo podmínky pro 1. nízkoemisní zónu v ČR (MŽP ČR), 10. 7. 2014
 39. Vláda schválila Program rozvoje venkova na období 2014–2020 (MZe ČR), 10. 7. 2014
 40. Vláda schválila návrh novely zákona o podnikání v cestovním ruchu (MMR ČR), 10. 7. 2014
 41. Dohoda o partnerství mezi ČR a EU je skoro dojednána (MMR ČR), 10. 7. 2014
 42. Městský soud v Praze nařídil Dopravnímu podniku vydat faktury (Bez korupce), 9. 7. 2014
 43. Restituce veřejného prostranství a účel zákona o půdě (Ústavní soud), 9. 7. 2014
 44. Priorita: OPŽP v národních parcích (OPŽP), 9. 7. 2014
 45. Evropská komise schválila velký projekt OPŽP v oblasti odstraňování starých ekologických zátěží (MŽP ČR), 9. 7. 2014
 46. MŠMT je pro rovný přístup ve školství (MŠMT ČR), 9. 7. 2014
 47. Česko může od EU získat téměř 60 miliard korun na podporu zaměstnanosti a boj proti chudobě (MPSV ČR), 9. 7. 2014
 48. Ministerstvo připravilo dvě veřejná projednání návrhu aktualizované Politiky územního rozvoje ČR (MMR ČR), 9. 7. 2014
 49. Ministerstvo odeslalo do mezirezortu návrh novely zákona o veřejných zakázkách (MMR ČR), 9. 7. 2014
 50. Města v ČR si užijí méně výfuků z autobusů. Díky fondům EU (EurActiv.cz), 8. 7. 2014
 51. Informace o dalších předpisech přijatých v rámci modernizace pravidel veřejné podpory (ÚOHS), 8. 7. 2014
 52. Projekt „Domovník“ – první krok k bezpečné lokalitě (MV ČR), 8. 7. 2014
 53. Datovým schránkám je pět let, jak je správně používat ale dodnes není jasné (Lupa), 7. 7. 2014
 54. MŽP vyhlásilo dvě nové výzvy na čerpání prostředků z evropských fondů (EnviWeb), 7. 7. 2014
 55. Provozní náklady úřadů? Třeba u školení i dvanáctinásobné rozdíly (NKÚ), 7. 7. 2014
 56. Ministr životního prostředí píše předsedovi Svazu o stavu legislatovy k odpadovému hospodářství (SMO ČR), 4. 7. 2014
 57. Centrální registr smluv by měl zvýšit transparentnost ve smluvních vztazích (Vláda ČR), 4. 7. 2014
 58. Agentura pro sociální začleňování začíná spolupráci s Ostravou, ministr Dienstbier chce pomoci dalším městům (Vláda ČR), 4. 7. 2014
 59. Ministerstvo schválilo program na likvidaci škod po povodních (SFŽP ČR), 4. 7. 2014
 60. O dotaci z programu Nová zelená úsporám je zájem (SFŽP ČR), 4. 7. 2014
 61. MŽP vyhlásilo dvě nové výzvy na čerpání prostředků z evropských fondů (MŽP ČR), 4. 7. 2014
 62. Optimalizace vojenského újezdu: není čas otálet (MO ČR), 4. 7. 2014
 63. Nejvyšší nárůst zahájených zakázek zaznamenalo ministerstvo u stavebních prací (MMR ČR), 4. 7. 2014
 64. Ministerstvo přijalo 215 projektů na podporu rozvoje ICT v obcích a rozdělí 400 milionů (MMR ČR), 4. 7. 2014
 65. Ministerstvo přijalo 19 projektů na obnovu kulturních památek a rozdělí přes 600 milionů (MMR ČR), 4. 7. 2014
 66. MD chystá nový systém vydávání registračních značek, vláda proto navrhla roční odklad značek na přání (MD ČR), 4. 7. 2014
 67. Postup matrik v případě domácích porodů musí být přiměřený (Veřejný ochránce práv), 3. 7. 2014
 68. Standardní cenové indexy použité při tvorbě cen vodného a stočného (OPŽP), 3. 7. 2014
 69. Nová vize Evropské komise ve směřování odpadového a obalového hospodářství (MŽP ČR), 3. 7. 2014
 70. Kulturní památka – zámek Vimperk – bude v péči nejvyšší kulturní instituce (MŽP ČR), 3. 7. 2014
 71. Konec odmítání dětí? Vláda spustila fond pro rozšiřování školek (MPSV ČR), 3. 7. 2014
 72. Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) – stav k 30. 6. 2014 (MF ČR), 3. 7. 2014
 73. Evropská komise schválila další velký projekt OPD „Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK“ (MD ČR), 3. 7. 2014
 74. Agentura pro sociální začleňování po třech letech uzavírá spolupráci s osmi městy (Vláda ČR), 2. 7. 2014
 75. Projekt Rok v obci pomůže starostům „vládnout“ (SMS ČR), 2. 7. 2014
 76. Finalisté soutěže Vesnice roku 2014 jsou kompletní (SMO ČR), 2. 7. 2014
 77. Obce můžou žádat o peníze na stavbu nových a rekonstrukci stávajících škol a školek (SMO ČR), 2. 7. 2014
 78. MŽP znovu odeslalo do mezirezortu novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (MŽP ČR), 2. 7. 2014
 79. Ministr Chovanec: V oblasti sociálního bydlení státu ujel vlak, vidíme už jen koncová světla (MV ČR), 2. 7. 2014
 80. Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u obce Radiměř (MV ČR), 2. 7. 2014
 81. Ministři zemí Rady Evropy odpovědní za územní plánování přijali tři závěry (MMR ČR), 2. 7. 2014
 82. Finalisté soutěže Vesnice roku 2014 jsou kompletní (MMR ČR), 2. 7. 2014
 83. Ministr školství vyhlásil fond na rozvoj kapacit MŠ a ZŠ (MŠMT ČR), 1. 7. 2014
 84. Evropské fondy podpořily v ČR řadu projektů, které by jinak nevznikly (EurActiv.cz), 1. 7. 2014
 85. Jak z pohledu zákona na architektonické a urbanistické soutěže (SMO ČR), 1. 7. 2014
 86. Ministr Chovanec: Reforma veřejné správy může proběhnout jen na základě dohody s obcemi (MV ČR), 1. 7. 2014
 87. Trutnov navštívila ministryně práce a sociálních věcí (MPSV ČR), 1. 7. 2014
 88. Územně analytické podklady – data za rok 2013 (ČSÚ), 1. 7. 2014
 89. Data pro Místní akční skupiny (ČSÚ), 1. 7. 2014
 90. V registru kancelářských budov státu CRAB jsou neúplné a chybné údaje, stále v něm navíc nejsou zaneseny tisíce objektů (NKÚ), 30. 6. 2014
 91. Ministr schválil žádosti z L., LVII. a LX. výzvy OPŽP (OPŽP), 30. 6. 2014
 92. Podpořené projekty 2. kola Programu prevence kriminality na rok 2014 (MV ČR), 30. 6. 2014
 93. Ministryně se setkala s primátory a náměstky (MMR ČR), 30. 6. 2014
 94. NKÚ potvrdil zjištění MF ohledně systému CRAB (MF ČR), 30. 6. 2014
 95. Stanovisko MD k omezení jízd kamionů (MD ČR), 30. 6. 2014
 96. Strategické řízení obcí i budoucnost sídlišť na Letní škole Zdravých měst (EnviWeb), 27. 6. 2014
 97. Metodika pro řešení neoprávněného nakládání s odpady (EnviWeb), 27. 6. 2014
 98. Venkov Pardubického kraje obdrží více prostředků (SMS ČR), 27. 6. 2014
 99. Už jen pár dnů zbývá na přihlášku do soutěže Nejlepší starosta (SMO ČR), 27. 6. 2014
 100. Záznam ze Zahajovací konference programu CZ10 v rámci Norských fondů (MF ČR), 27. 6. 2014
 101. Zahajovací konference Norských fondů v oblasti odhalování a vyšetřování korupce (MF ČR), 27. 6. 2014
 102. Finanční zpravodaj číslo 3/2014 (MF ČR), 27. 6. 2014
 103. Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2013 (MF ČR), 27. 6. 2014
 104. Ministerstvo dopravy vykonalo kontrolu zneužívání státem nařízených slev v osobní dopravě (MD ČR), 27. 6. 2014
 105. Obcím nebudou uloženy povinnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti (SMO ČR), 26. 6. 2014
 106. Restituování pozemků sloužících jako komunikace (Veřejný ochránce práv), 26. 6. 2014
 107. Středočeské obce spolu s ministerstvem dopravy chystají propojovací komunikaci (MD ČR), 26. 6. 2014
 108. Konference „Obce a veřejné opatrovnictví“ (SMO ČR), 25. 6. 2014
 109. Ochránkyně varuje před nelegálními sociálními službami (Veřejný ochránce práv), 25. 6. 2014
 110. Informace pro vlastníky a uživatele lesů (MZe ČR), 25. 6. 2014
 111. V Brně proběhla první porada zástupců vnitra a tajemníků obcí s rozšířenou působností (MV ČR), 25. 6. 2014
 112. Češi prosázeli 124 miliard korun (MF ČR), 25. 6. 2014
 113. Zahajovací konference EHP fondů v oblasti ochrany dětí a mládeže (MF ČR), 25. 6. 2014
 114. Novela zákona o pozemních komunikacích stanoví veřejnou prospěšnost dopravních staveb (MD ČR), 25. 6. 2014
 115. Josef Řihák rezignoval na funkci hejtmana Středočeského kraje (AKČR), 24. 6. 2014
 116. Ministr Brabec se dohodl s Evropskou komisí, novela zákona EIA dostala zelenou (MŽP ČR), 24. 6. 2014
 117. Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007–2013 (MF ČR), 24. 6. 2014
 118. Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o vnitrozemské plavbě (MD ČR), 24. 6. 2014
 119. Veřejnost může nominovat úřady do 12. ročníku soutěže Otevřeno × Zavřeno (Otevřete.cz), 23. 6. 2014
 120. Předběžná tržní konzultace Ministerstva zemědělství při zadávání veřejných zakázek má úspěch (MZe ČR), 23. 6. 2014
 121. Nových veřejných soutěží je více, rizikem ale zůstává vysoký podíl zrušených zakázek (MMR ČR), 23. 6. 2014
 122. Novela zákona odblokuje výkupy pozemků pro dopravní infrastrukturu (MD ČR), 23. 6. 2014
 123. Nakládání s odpady potřebuje rozumná pravidla, nikoliv účelové změny (SMO ČR), 20. 6. 2014
 124. Který obecní úřad či radnice je od Jihomoravského po Královéhradecký kraj nejkrásnější? (SMO ČR), 20. 6. 2014
 125. Obec Hradištko doplácí na nečinnost státu – musí vydat majetek, který by podle zákona vydávat nemusela (Veřejný ochránce práv), 20. 6. 2014
 126. Ministerstvo kultury konzultuje přípravu nového zákona o ochraně památkového fondu se zástupcem veřejné ochránkyně práv (MK ČR), 20. 6. 2014
 127. Demonstrace za změnu negativného postoje MPO k zařazení podpory malých a středních živnostníků na venkově do CLLD (SPOV), 19. 6. 2014
 128. Nový zákon má zlepšit veřejné opatrovnictví (SMO ČR), 19. 6. 2014
 129. Ministerstvo vyhlásilo druhou výzvu na obnovu majetku po loňských povodních (SMO ČR), 19. 6. 2014
 130. Nový zákon zajistí jasný právní rámec v oblasti veřejného opatrovnictví (MSp ČR), 19. 6. 2014
 131. Ministerstvo vyhlásilo druhou výzvu na obnovu majetku po loňských povodních (MMR ČR), 19. 6. 2014
 132. Zpracování BRO v obcích (EnviWeb), 18. 6. 2014
 133. Poslanci nás ve Sněmovně zachraňují před záplavou tunami odpadu (MŽP ČR), 18. 6. 2014
 134. Městská část Praha 2 bude žalovat svého bývalého starostu Palusku o náhradu škody (Bez korupce), 17. 6. 2014
 135. Ministerstvo životního prostředí zrušilo souhlasné stanovisko EIA pro Letiště Vodochody (MŽP ČR), 17. 6. 2014
 136. Ministryně Jourová: Registr smluv podporuji (MMR ČR), 17. 6. 2014
 137. Program odpovědného nakládání s odpady v Jihlavě (EnviWeb), 13. 6. 2014
 138. Semináře o bydlení na míru Vaší obce – jaké otázky vás zajímají? (SMO ČR), 13. 6. 2014
 139. Aplikace, která usnadní zpracování programů rozvoje obcí (SMO ČR), 13. 6. 2014
 140. Pražský okruh už čtvrtý rok „na zkoušku“, protože kolaudace není možná (Veřejný ochránce práv), 13. 6. 2014
 141. Chcete zakázku? Stát se zeptá, koho zaměstnáte (MPSV ČR), 13. 6. 2014
 142. Novela Ústavy rozšiřující kompetence NKÚ zůstává „zaparkovaná“ v Senátu (SMO ČR), 12. 6. 2014
 143. MŽP se zasazuje o lepší životní prostředí v Uherském Brodě (MŽP ČR), 12. 6. 2014
 144. Pohyb obyvatelstva – 1. čtvrtletí 2014 (ČSÚ), 12. 6. 2014
 145. Otevřený dopis ministrům: Několikanásobné páchání přestupků je třeba kvalifikovat jako trestný čin (SMO ČR), 11. 6. 2014
 146. Občanská sdružení (spolky) za určitých podmínek mohou podat návrh na zrušení územního plánu (Ústavní soud), 11. 6. 2014
 147. Sociální bydlení se vyjasní v září (MPSV ČR), 11. 6. 2014
 148. Zástupci Asociace krajů jednali s vládou (AKČR), 10. 6. 2014
 149. Díky vyjednávání SMS ČR dojde k výraznému zohlednění situace malých obcí v registru smluv (SMS ČR), 10. 6. 2014
 150. Lidé mohou dát vědět, kdo ze starostů je nejlepší (SMO ČR), 10. 6. 2014
Bylo nalezeno 10072 záznamů.
TOPlist
TOPlist