Archiv článků (rubrika Aktuality)

Bylo nalezeno 11857 záznamů.
 1. Uveřejnění harmonogramu výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015 (Fondy Evropské unie), 3. 7. 2015
 2. Kopírování něco stojí! Výzkum srovnal sazebníky úřadů (Otevřená společnost), 3. 7. 2015
 3. Česká a polská sdružení požadují splavnění Odry až za Ostravu (EnviWeb), 3. 7. 2015
 4. Rozpočtovým určením daní se bude zabývat expertní tým Ministerstva financí a Svazu měst a obcí (SMO ČR), 3. 7. 2015
 5. Financování projektů v roce 2015 a 2016, využití zálohových faktur (OPŽP), 3. 7. 2015
 6. Inovace v oblasti životního prostředí i klimatu podpoří program LIFE, MŽP žadatelům navíc přispěje financemi ve výši 15 % (MŽP ČR), 3. 7. 2015
 7. Vláda schválila výstavbu protipovodňových opatření v povodí Bečvy (MZe ČR), 3. 7. 2015
 8. Podpora výstavby vodovodů a kanalizací v obcích (MZe ČR), 3. 7. 2015
 9. Krajský úřad zahájil projednání aktualizace Zásad územního rozvoje (Moravskoslezský kraj), 3. 7. 2015
 10. Kraj hledá řešení pro nevyužité objekty svých škol (Jihomoravský kraj), 3. 7. 2015
 11. Hejtmani chtějí více peněz pro kraje (Pardubický kraj), 3. 7. 2015
 12. Komunálních voleb je letos v kraji více než jiné roky (Královéhradecký kraj), 3. 7. 2015
 13. Ministr financí jednal se zástupci obcí o rozpočtovém určení daní i vývoji daňových příjmů (MF ČR), 2. 7. 2015
 14. Přehled cenových map stavebních pozemků obcí – stav k 30. 6. 2015 (MF ČR), 2. 7. 2015
 15. Město Havlíčkův Brod díky získané dotaci zlepšilo funkčnost technologického centra (Fondy Evropské unie), 2. 7. 2015
 16. 135 přijatých nominací do soutěže Otevřeno × Zavřeno (Otevřená společnost), 2. 7. 2015
 17. Začíná soutěž Komunální politik roku 2015 (SMS ČR), 2. 7. 2015
 18. Umožňuje-li zákon o svobodném přístupu k informacím dva výklady, je třeba upřednostnit ten, který je ve prospěch poskytnutí informace (Ústavní soud), 2. 7. 2015
 19. Rozsáhlý zásah proti kvízomatům (MV ČR), 2. 7. 2015
 20. Nižší administrativní zátěž pro podnikatele díky digitalizaci a elektronizaci (MPO ČR), 2. 7. 2015
 21. Sečteno podtrženo – žádostí na podporu komunitního bydlení seniorů se sešla celá řada (MMR ČR), 2. 7. 2015
 22. Známe finalisty soutěže Vesnice roku 2015 (MMR ČR), 2. 7. 2015
 23. Vítězem soutěže Vesnice roku 2015 Libereckého kraje je obec Mříčná (Liberecký kraj), 2. 7. 2015
 24. Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2016 (Jihočeský kraj), 2. 7. 2015
 25. Začíná soutěž Komunální politik roku 2015 (SMS ČR), 1. 7. 2015
 26. Kudy vede cesta aneb má být školka povinná? (SMO ČR), 1. 7. 2015
 27. Demolice staveb v havarijním stavu se snad konečně rozběhnou (Veřejný ochránce práv), 1. 7. 2015
 28. Výluka soudního přezkumu u pozastavení výplaty dotace byla protiústavní (Ústavní soud), 1. 7. 2015
 29. Nová data pro Územně analytické podklady a Místní akční skupiny (ČSÚ), 1. 7. 2015
 30. Rada schválila investice do škol zřizovaných Zlínským krajem (Zlínský kraj), 1. 7. 2015
 31. Zlínský kraj i v letošním roce podpoří provoz dětských dopravních hřišť (Zlínský kraj), 1. 7. 2015
 32. Jižní Morava chce opět nejlépe čerpat evropské dotace (Jihomoravský kraj), 1. 7. 2015
 33. Šlechtová: Město může pořizovat územní plán i bez schválených Zásad územního rozvoje kraje (Jihomoravský kraj), 1. 7. 2015
 34. Pro posílení spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem bude k dispozici více než 97 milionů € (Kraj Vysočina), 1. 7. 2015
 35. Hradecko-pardubická aglomerace chce získat až šest miliard z evropských peněz (Pardubický kraj), 1. 7. 2015
 36. Kraj je připraven žádat finance na sanaci ve Vitce Brněnec a Boru u Skutče (Pardubický kraj), 1. 7. 2015
 37. Memorandum o spolupráci v území Hradecko-pardubické metropolitní oblasti podepsáno (Královéhradecký kraj), 1. 7. 2015
 38. Kraj hospodařil dobře, dostal certifikát (Ústecký kraj), 1. 7. 2015
 39. Národní rozvojový program mobility pro všechny – II. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras pro rok 2016 (Vláda ČR), 30. 6. 2015
 40. Vláda bude jednat s hejtmany o státním rozpočtu pro rok 2016 (Vláda ČR), 30. 6. 2015
 41. První výsledky vyhlášky MŽP o bezhotovostním výkupu kovů: Krádeží je letos o 55 % méně (MŽP ČR), 30. 6. 2015
 42. Ministr Mládek hovořil na kraji o limitech (Ústecký kraj), 30. 6. 2015
 43. Kraj zadá studii ke zlepšení dopravní situace na Říčansku (Středočeský kraj), 30. 6. 2015
 44. Efektivnější veřejná správa v ČR? Nesplněné cíle, špatná koordinace a nesrovnalosti za téměř 226 milionů korun (NKÚ), 29. 6. 2015
 45. Problémy s místními poplatky přetrvávají, spolu s odborníky jsme hledali řešení (Veřejný ochránce práv), 29. 6. 2015
 46. Seminář k čerpání údajů ze správních evidencí (MV ČR), 29. 6. 2015
 47. Moravskoslezský kraj má plán, kam směrovat sto miliard z Evropské unie (Moravskoslezský kraj), 29. 6. 2015
 48. Hejtman a starostové českých a polských měst podepsali deklaraci o R11 (Královéhradecký kraj), 29. 6. 2015
 49. Členové rady jednali se starosty na Tachovsku (Plzeňský kraj), 29. 6. 2015
 50. Obec Čachovice zprovoznila novou čističku odpadních vod (Středočeský kraj), 29. 6. 2015
 51. MŽP už proplácí první letošní žádosti v programu Nová zelená úsporám, na účty žadatelů dnes putuje prvních 550 tisíc (MŽP ČR), 26. 6. 2015
 52. Projektová příprava staveb (MD ČR), 26. 6. 2015
 53. Kraje letos představí na Pražském hradě své architektonické skvosty (Kraj Vysočina), 26. 6. 2015
 54. Ekonomové z Vysočiny na jednom místě (Kraj Vysočina), 26. 6. 2015
 55. Vznik nových cyklotras podpoří letos kraj částkou 10 milionů korun (Královéhradecký kraj), 26. 6. 2015
 56. Podbořansko bude mít konečně regulérního autobusového dopravce (Ústecký kraj), 26. 6. 2015
 57. Stanovisko obcí k doplatku na bydlení už nebude závazné (Karlovarský kraj), 26. 6. 2015
 58. Investorská víza pomohou lázeňství i dalším odvětvím (Karlovarský kraj), 26. 6. 2015
 59. Kompenzace obcím ležícím v ochranném hlukovém pásmu Letiště České Budějovice (Jihočeský kraj), 26. 6. 2015
 60. Plaketu za péči o válečné hroby získalo jedno město, čtyři obce i vojenskohistorická společnost (Jihočeský kraj), 26. 6. 2015
 61. Obyvatelé Hýskova se mohou scházet v novém spolkovém a informační centru (Středočeský kraj), 26. 6. 2015
 62. Brožury ke specifickým cílům IROP (Fondy Evropské unie), 25. 6. 2015
 63. Program česko-rakouské přeshraniční spolupráce již také patří mezi schválené (Fondy Evropské unie), 25. 6. 2015
 64. Zpravodaj venkova 4–6/2015 (SPOV), 25. 6. 2015
 65. Povodí Vltavy představilo studii ČVUT o možném zvýšení ochranné funkce Vltavské kaskády před povodněmi (MZe ČR), 25. 6. 2015
 66. O konferenci „Evropský Habitat“ bude mimořádný zájem (MMR ČR), 25. 6. 2015
 67. Program česko-rakouské přeshraniční spolupráce již také patří mezi schválené (MMR ČR), 25. 6. 2015
 68. Kraj pomůže sociálním službám (Kraj Vysočina), 25. 6. 2015
 69. Studie porovná náklady na železniční a silniční dopravu v kraji (Pardubický kraj), 25. 6. 2015
 70. Obnovená silnice v Heřmanicích má titul Česká dopravní stavba (Liberecký kraj), 25. 6. 2015
 71. První společné jednání Rady vlády pro informační společnost a Rady vlády pro veřejnou správu (MV ČR), 24. 6. 2015
 72. Doporučený postup č. 1/2012 k realizaci činností sociální práce na obecních úřadech typu II., typu III., újezdních a krajských úřadech (MPSV ČR), 24. 6. 2015
 73. Můžeme se těšit na nové projekty česko-polské přeshraniční spolupráce (MMR ČR), 24. 6. 2015
 74. O budoucím krajském rozpočtu mají zájem rozhodovat už stovky občanů (Kraj Vysočina), 24. 6. 2015
 75. Prezident republiky Miloš Zeman přijíždí na tři dny do kraje (Kraj Vysočina), 24. 6. 2015
 76. Kraj dokončil největší transformaci sociálního ústavu v republice (Pardubický kraj), 24. 6. 2015
 77. Hejtman Franc se sešel s bývalými starosty obcí v kraji (Královéhradecký kraj), 24. 6. 2015
 78. Zakázku na zajištění veřejné dopravy schválilo zastupitelstvo (Královéhradecký kraj), 24. 6. 2015
 79. Modernizace systému videokonferencí ušetří miliony (Liberecký kraj), 24. 6. 2015
 80. Máte u vás průmyslovou zónu? Dejte to vědět MPO (SMO ČR), 23. 6. 2015
 81. Přihlaste se do soutěže „Nejkrásnější náměstí či náves“ (SMO ČR), 23. 6. 2015
 82. Na kraji se koná zahajovací konference k programu přeshraniční spolupráce (Liberecký kraj), 23. 6. 2015
 83. Finanční zdroje a participativní rozpočty na Škole Zdravých měst v Jilemnici (NSZM), 22. 6. 2015
 84. Jarní konference ÚOHS na téma veřejné podpory (ÚOHS), 22. 6. 2015
 85. Česko-bavorská přeshraniční spolupráce je příběhem úspěchů, do roku 2020 poskytne přes 100 milionů euro (MMR ČR), 22. 6. 2015
 86. Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her – zveřejněn aktuální seznam obecně závazných vyhlášek obcí (MF ČR), 22. 6. 2015
 87. Kraj Vysočina vydal výroční zprávu (Kraj Vysočina), 22. 6. 2015
 88. O titul Vesnice roku usiluje 16 obcí z regionu (Karlovarský kraj), 22. 6. 2015
 89. Čerpání dotací z ROP je třeba zjednodušit, znělo u kulatého stolu (Plzeňský kraj), 22. 6. 2015
 90. Pražské zastupitelstvo schválilo síť sociálních služeb pro rok 2016 (Praha), 22. 6. 2015
 91. Praha dá téměř půl miliardy na zlepšení dopravní dostupnosti a životního prostředí (Praha), 22. 6. 2015
 92. Speciální krizové vozidlo pomůže nejen při povodních (Liberecký kraj), 19. 6. 2015
 93. Výsledky studie porovnání variant energetického využití odpadů a paliv z odpadů v ČR (EnviWeb), 19. 6. 2015
 94. Dotace a zase dotace?! (SMO ČR), 19. 6. 2015
 95. Pokuta a zápis na „black list“ za povod při prokazování kvalifikačních předpokladů (ÚOHS), 19. 6. 2015
 96. MŽP vyhlašuje první výzvy z nového OPŽP 2014–2020 (MŽP ČR), 19. 6. 2015
 97. Města a obce chtějí co nejlépe využít evropské dotace, požadují jasná pravidla a jednotný přístup (SMO ČR), 18. 6. 2015
 98. Úspěch ochránkyně v odškodňování za nečinnost úřadů (Veřejný ochránce práv), 18. 6. 2015
 99. Ministryně školství Kateřina Valachová převzala úřad (MŠMT ČR), 18. 6. 2015
 100. Šance na podporu výstavby komunitních domů pro seniory se blíží ke konci (MMR ČR), 18. 6. 2015
 101. Kraj spustil elektronický katalog poskytovatelů sociálních služeb (Olomoucký kraj), 18. 6. 2015
 102. Vesnicí roku Královéhradeckého kraje je Stračov (Královéhradecký kraj), 18. 6. 2015
 103. Díky spolupráci kraje, obce a soukromého investora budou mít Karlovice opravenou silnici (Liberecký kraj), 18. 6. 2015
 104. Vláda chce krajům navýšit příjmy z DPH, na obce zapomněla (SMS ČR), 17. 6. 2015
 105. Možnost financování APK prostřednictvím úřadu práce (MV ČR), 17. 6. 2015
 106. Karla Šlechtová: Program přeshraniční spolupráce se řadí dlouhodobě mezi tři nejúspěšnější v rámci celé EU (MMR ČR), 17. 6. 2015
 107. Programy pro přeshraniční spolupráci posilují dobré sousedské vztahy (MMR ČR), 17. 6. 2015
 108. Konference završila projekt Jihomoravského kraje o sociálně-právní ochraně dětí (Jihomoravský kraj), 17. 6. 2015
 109. Kraj chystá obří zakázku na zajištění veřejné dopravy (Královéhradecký kraj), 17. 6. 2015
 110. Závěrečný účet kraje skončil přebytkem 339 milionů (Královéhradecký kraj), 17. 6. 2015
 111. Zdravá města uspěla v soutěži Obec přátelská rodině (NSZM), 16. 6. 2015
 112. Vyjádření Ministerstva zemědělství ke kontrole NKÚ k využívání prostředků v Programu rozvoje venkova (MZe ČR), 16. 6. 2015
 113. Karla Šlechtová dnes informovala vládu o stavu veřejných zakázek (MMR ČR), 16. 6. 2015
 114. Moravskoslezský kraj ukončil rozsáhlý projekt umožňující „elektronické vládnutí“ (Moravskoslezský kraj), 16. 6. 2015
 115. Lomnice dostala od kraje 100 tisíc, za výhru v krajském kole soutěže Historické město roku 2014 (Liberecký kraj), 16. 6. 2015
 116. Jihočeskou Vesnicí roku 2015 se stal Jarošov nad Nežárkou (Jihočeský kraj), 16. 6. 2015
 117. Elektronické podepsání žádosti o dotaci v oblasti poskytování sociálních služeb na rok 2016 bude povinné (Jihočeský kraj), 16. 6. 2015
 118. Ministerstvo vnitra podpořilo krajskou prevenci kriminality dotací přes půl milionu korun (Středočeský kraj), 16. 6. 2015
 119. Praha získá z evropských fondů 11 miliard korun (Praha), 16. 6. 2015
 120. Zprávy Ministerstva financí 3/2015 (MF ČR), 15. 6. 2015
 121. Rozpočtové určení daní je stále důležitým tématem! (SMS ČR), 15. 6. 2015
 122. Předsedou Svazu měst a obcí ČR se stal František Lukl (SMO ČR), 15. 6. 2015
 123. EU schválila česko-saský program spolupráce (SMO ČR), 15. 6. 2015
 124. Podpora venkova z evropských dotací: peníze šly i na projekty, které rozvoj nepřinesly (NKÚ), 15. 6. 2015
 125. Česká pošta je připravena podílet se na zavádění elektronické evidence tržeb (MV ČR), 15. 6. 2015
 126. Celostátní konference v Plzni cílila na bezdomovce (MPSV ČR), 15. 6. 2015
 127. Monitorovací systém přijal přes dva tisíce žádostí během prvních dvou týdnů (MMR ČR), 15. 6. 2015
 128. Stanovisko Ministerstva financí k některým dotazům územních samosprávných celků k novele zákona č. 250/2000 Sb. (MF ČR), 15. 6. 2015
 129. Ministr Ťok: Vodní cesta z Prahy do Drážďan má velké turistické využití (MD ČR), 15. 6. 2015
 130. Známe výsledky nových voleb do zastupitelstev obcí (ČSÚ), 15. 6. 2015
 131. Konference v Luhačovicích se zabývala stravováním a provozem v sociálních službách (Zlínský kraj), 15. 6. 2015
 132. Rada projednala závěrečný účet hospodaření kraje za rok 2014 (Zlínský kraj), 15. 6. 2015
 133. Vesnicí roku Olomouckého kraje je obec Černotín (Olomoucký kraj), 15. 6. 2015
 134. Kraj spustil nový web o chráněných lokalitách evropského významu (Olomoucký kraj), 15. 6. 2015
 135. Národní program podpory cestovního ruchu MMR – Podprogram Cestování dostupné všem 2015 – 2. výzva (Kraj Vysočina), 15. 6. 2015
 136. Kraj proškolil zástupce obcí z nejdůležitějších právních předpisů (Královéhradecký kraj), 15. 6. 2015
 137. Poradí starostům, jak čerpat evropské peníze (Královéhradecký kraj), 15. 6. 2015
 138. Premiér navštívil s ministrem dopravy dálnici D8 a potvrdili její dokončení do konce roku 2016 (Ústecký kraj), 15. 6. 2015
 139. Bakov nad Jizerou se díky dotaci z ROP pyšní novými komunikacemi (Středočeský kraj), 15. 6. 2015
 140. Více hasičů i zlepšení informování v krizových situacích (AKČR), 12. 6. 2015
 141. Česká republika ukončila vyjednávání programů (SMO ČR), 12. 6. 2015
 142. Praha hostí celoevropskou konferenci o veřejných zakázkách pořádanou Evropskou komisí (MMR ČR), 12. 6. 2015
 143. Finanční výsledky obcí při hospodaření s odpady (EnviWeb), 11. 6. 2015
 144. Ministři Richard Brabec a Martin Stropnický jednali v Jincích se starosty obcí o budoucí CHKO Brdy (MŽP ČR), 11. 6. 2015
 145. Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo vybrané údaje o bydlení 2014 (MMR ČR), 11. 6. 2015
 146. MMR poskytuje obcím podporu při strategickém plánování a řízení (MMR ČR), 10. 6. 2015
 147. Premiér Sobotka: Nový dotační program zlepší podmínky pro dobrovolné hasiče (Vláda ČR), 9. 6. 2015
 148. Hejtmanství rozšíří dosavadní podporu rodin s dětmi (Olomoucký kraj), 9. 6. 2015
 149. Stavba Vysočiny: Cena hejtmana patří rekonstrukci Obecního úřadu Velká Losenice (Kraj Vysočina), 9. 6. 2015
 150. Krajský úřad Kraje Vysočina obhájil prvenství v soutěži Úřad roku Půl na Půl – respekt k rovným příležitostem (Kraj Vysočina), 9. 6. 2015
Bylo nalezeno 11857 záznamů.
TOPlist
TOPlist