Archiv článků (rubrika Aktuality)

Bylo nalezeno 10553 záznamů.
 1. Důležité upozornění pro všechny příjemce podpory z OPŽP (OPŽP), 30. 10. 2014
 2. Strategie sociálního začleňování 2014–2020 (MPSV ČR), 30. 10. 2014
 3. Vážných následků dopravních nehod ubývá v ČR i v EU (ČSÚ), 30. 10. 2014
 4. Změna výzvy v oblasti sociálních služeb umožní i podporu seniorů (RR Moravskoslezsko), 29. 10. 2014
 5. Pozemkové úpravy a Soutěž Společné zařízení roku (SMO ČR), 29. 10. 2014
 6. Upozornění na dopady zaslání plateb na bankovní účty zrušených finančních úřadů po 1. 1. 2015 (SMO ČR), 29. 10. 2014
 7. Vláda projednala zákon o odpovědnosti veřejných úředníků za škodu a zprávu o plnění úmluvy OSN (Vláda ČR), 29. 10. 2014
 8. Vláda schválila dofinancování sociálních služeb a zavedení registru přestupků (Vláda ČR), 29. 10. 2014
 9. Program předcházení vzniku odpadů ČR schválila vláda (MŽP ČR), 29. 10. 2014
 10. Centrální evidence přestupků pomůže účinněji postihovat drobnou kriminalitu (MSp ČR), 29. 10. 2014
 11. Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2013 (EnviWeb), 27. 10. 2014
 12. Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (EnviWeb), 27. 10. 2014
 13. Úložiště jaderného odpadu – co se do reportáže ČT nevešlo (MŽP ČR), 27. 10. 2014
 14. Stanovisko MMR k proplácení nákladů na uložení popela zemřelého v rámci sociálních pohřbů (MMR ČR), 27. 10. 2014
 15. Vláda schválila úpravu sazeb mýtného (MD ČR), 27. 10. 2014
 16. Závazné termíny a instrukce pro podání žádosti o platbu OPŽP ve IV. čtvrtletí 2014 (SFŽP), 24. 10. 2014
 17. Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her – zákony a související právní předpisy (MF ČR), 24. 10. 2014
 18. Ministerstvo dopravy předložilo návrh novely zákona o dráhách (MD ČR), 24. 10. 2014
 19. Referendum o hazardu v Ústí nad Labem bylo vyhlášeno platně (Nejvyšší správní soud), 23. 10. 2014
 20. Úřady, kraje, obce, veřejné instituce a jiné tzv. povinné subjekty musí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytovat informace o platech a odměnách svých zaměstnanců a dalších osob placených z veřejných prostředků (Nejvyšší správní soud), 23. 10. 2014
 21. ČHMÚ vydává vše o „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2013“ (MŽP ČR), 23. 10. 2014
 22. Česko-německá komise pro životní prostředí na MŽP jednala o spolupráci na přeshraničních projektech i klimaticko-energetické politice (MŽP ČR), 23. 10. 2014
 23. Nová zelená úsporám prodloužena do konce roku (MŽP ČR), 23. 10. 2014
 24. MŽP dalo do meziresortního řízení tzv. Euronovelu zákona o odpadech (MŽP ČR), 23. 10. 2014
 25. Výzva k zaslání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního programu: „Bezpečnostní dobrovolník“ v roce 2015 (MV ČR), 23. 10. 2014
 26. Stromem roku 2014 je borovice z Blanenska (MŽP ČR), 22. 10. 2014
 27. Pro masivní kupčení s voličskými hlasy podává Oživení a Transparency International trestní oznámení na průběh voleb ve městech po celé republice (Bez korupce), 22. 10. 2014
 28. Jak se orientovat v nových pravidlech veřejné podpory? (SMO ČR), 22. 10. 2014
 29. Nejen o zavedení centrálního registru přestupků jednalo vedení Svazu s vládou (SMO ČR), 22. 10. 2014
 30. Spolupráce samospráv může obcím snížit náklady (SMO ČR), 22. 10. 2014
 31. Navrhovaná pomoc obcím zbavit se ubytoven povede k bezdomovectví (Veřejný ochránce práv), 22. 10. 2014
 32. Ex-post monitoring vodohospodářských projektů OPŽP z podoblasti podpory 1.1.1 a 1.2 (OPŽP), 22. 10. 2014
 33. Sociálně únosná cena pro vodné a stočné na rok 2015 dle podmínek OPŽP 2007–2013 (OPŽP), 22. 10. 2014
 34. Projekty „Asistent prevence kriminality“ a „Domovník – preventista“ zaměřené na řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit (MV ČR), 22. 10. 2014
 35. MŠMT připravilo metodický výklad k novele zákona o pedagogických pracovnících (MŠMT ČR), 22. 10. 2014
 36. Asociace cykloměst bude zásadním způsobem připomínkovat novelu silničního zákona 361/2000 Sb. (EnviWeb), 21. 10. 2014
 37. Aktuální změny v právní úpravě kácení dřevin rostoucích mimo les (EnviWeb), 21. 10. 2014
 38. Závěry Národní konference Venkov 2014 (SPOV), 21. 10. 2014
 39. Obce mohou žádat o dotace na vodovody a kanalizace (SMO ČR), 21. 10. 2014
 40. Upozornění pro poskytovatele sociálních služeb, kteří žádají o dotace na sociální služby pro rok 2015 (MPSV ČR), 21. 10. 2014
 41. Ministerstvo financí představilo zákon o prokazování původu majetku (MF ČR), 20. 10. 2014
 42. zIndex – hodnocení měst podle zakázek v letech 2011–2013 (Bez korupce), 17. 10. 2014
 43. Lidé dali nejkrásnějším radnicím a obecním úřadům téměř tři a půl tisíce hlasů (SMO ČR), 17. 10. 2014
 44. Zvýšit bezpečnost obyvatel by měl pomoci registr přestupků (SMO ČR), 17. 10. 2014
 45. Pro společné sasko-české projekty je připraveno 186 milionů euro (SMO ČR), 17. 10. 2014
 46. Státní občanství – blížící se konec některých lhůt (MV ČR), 17. 10. 2014
 47. Zaměstnanci veřejných služeb si od listopadu polepší (MPSV ČR), 17. 10. 2014
 48. Ministerstvo financí se zaměří na ochranu mladistvých před hazardními hrami (MF ČR), 17. 10. 2014
 49. Do Vídně bude čtyřpruh, potvrdilo Ministerstvo dopravy (MD ČR), 17. 10. 2014
 50. Metodická pomůcka Ministerstva zemědělství k získávání práv v územích určených k řízeným rozlivům povodní (EnviWeb), 16. 10. 2014
 51. MŽP vyhlásilo výzvu na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2015 (MŽP ČR), 16. 10. 2014
 52. Obec Zbytiny má nový most, mostovou konstrukci se souhlasem MD darovalo ŘSD (MD ČR), 16. 10. 2014
 53. Novela zákona o silničním provozu zvýší bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (MD ČR), 16. 10. 2014
 54. Souhrnná zpráva o správně-právních aktivitách odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí za rok 2013 (EnviWeb), 15. 10. 2014
 55. Jak se orientovat v nových pravidlech veřejné podpory? Nové informativní materiály zveřejněny na stránkách Úřadu (ÚOHS), 15. 10. 2014
 56. Přerov chce na asistenty prevence kriminality dotaci (MPSV ČR), 14. 10. 2014
 57. MPSV chce sociálním službám přidat 500 milionů (MPSV ČR), 14. 10. 2014
 58. Státní volební komise projednala výsledky voleb (MV ČR), 13. 10. 2014
 59. Cizinci u voleb fronty neudělají, do seznamů se zapsal jen zlomek (EurActiv.cz), 13. 10. 2014
 60. Ministerstvo zemědělství vypisuje výzvu na dotace pro pitnou vodu a čistírny vod odpadních včetně vodovodů a kanalizací (Asio), 13. 10. 2014
 61. Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí (ČSÚ), 13. 10. 2014
 62. Reakce MŽP na nepřesné informace v médiích týkající se cen za skládkování odpadu (MŽP ČR), 10. 10. 2014
 63. Změny ve financování sociálních služeb (MPSV ČR), 10. 10. 2014
 64. V roce 2015 půjdou na opravy silnic nižších tříd až tři miliardy korun, stát bude krajům přispívat i v dalších letech (MD ČR), 10. 10. 2014
 65. Množství tříděného odpadu stagnuje (ČSÚ), 10. 10. 2014
 66. Sledujeme zneužívání radničních novin a informačních kampaní pro politickou propagaci: Oživení spouští projekt Hlásnátrouba.cz (Bez korupce), 10. 10. 2014
 67. Povolování kácení dřevin ve vztahu k územnímu řízení (EnviWeb), 10. 10. 2014
 68. Sucho a nedostatek vodních zdrojů v ČR bude řešit meziresortní pracovní skupina (MZe ČR), 10. 10. 2014
 69. Ženevská charta OSN o udržitelném bydlení byla schválena, Česká republika se velmi aktivně podílela na vyjednávání textu charty (MMR ČR), 10. 10. 2014
 70. Nový zákon přináší průlom v regulaci hazardu na území České republiky (MF ČR), 10. 10. 2014
 71. Hledá se dřevěné hřiště roku (SMO ČR), 9. 10. 2014
 72. Veřejná ochránkyně práv vyhrála žalobu ve veřejném zájmu (Veřejný ochránce práv), 9. 10. 2014
 73. Vláda schválila koncepci dopravních staveb a další pomoc Jihomoravskému kraji (Vláda ČR), 9. 10. 2014
 74. Karla Šlechtová je novou ministryní pro místní rozvoj (MMR ČR), 9. 10. 2014
 75. Návrhy změn v ochraně přírody a krajiny se vlastníkům obecních lesů příliš nelíbí (EnviWeb), 8. 10. 2014
 76. Informatici Svazu představili poslancům Digitální strategii pro rozvoj měst a obcí 2014+ (SMO ČR), 8. 10. 2014
 77. Informujte SMO ČR, jaké výzvy nebo žaloby evidujete v souvislosti s církevními restitucemi (SMO ČR), 8. 10. 2014
 78. Ministr vnitra zavítal na Mladoboleslavsko, zajímal se o bezpečnostní situaci i poštu (MV ČR), 8. 10. 2014
 79. Ministerstvo pro místní rozvoj vyzve Hlavní město Prahu k nápravě ve věci nařízení č. 11/2014 Sb., kterým se stanoví obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (MMR ČR), 8. 10. 2014
 80. Zadluženost územních rozpočtů v roce 2013 (MF ČR), 8. 10. 2014
 81. Materiály ze semináře – Pomocný analytický přehled (MF ČR), 8. 10. 2014
 82. Měli by obyvatelé obcí zdarma odevzdávat kovový odpad? (EnviWeb), 7. 10. 2014
 83. Hospodaření s dešťovou vodou: Získávají nejen občané a obce (EnviWeb), 7. 10. 2014
 84. Nákup elektřiny a zemního plynu pro obce (SMS ČR), 7. 10. 2014
 85. Do konce tohoto týdne mohou lidé podepsat petici za veřejný pořádek a sociální stabilitu (SMO ČR), 7. 10. 2014
 86. Spolupráce měst a obcí s Českou poštou bude pokračovat. Je důležitá pro lidi (SMO ČR), 7. 10. 2014
 87. Modernizace veřejné podpory (ÚOHS), 7. 10. 2014
 88. I v Lovosicích bude referendum o hazardu společně s komunálními volbami (Nejvyšší správní soud), 7. 10. 2014
 89. Aktualizace Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (OPŽP), 7. 10. 2014
 90. Při startu nového období 2014+ pomáhá ministerstvu tým expertů (MMR ČR), 7. 10. 2014
 91. Informativní přehled povolených technických herních zařízení – stav k 30. 9. 2014 (MF ČR), 7. 10. 2014
 92. Ministr poslal do připomínkového řízení věcný záměr zákona o liniových stavbách (MD ČR), 7. 10. 2014
 93. Ministr podpořil obchvat Znojma, ministerstvo odmítlo spekulace (MD ČR), 6. 10. 2014
 94. Zpravodaj Zdravých měst, obcí a regionů IX/2014 (NSZM), 3. 10. 2014
 95. Referendum o hazardu ve Štětí bude společně s komunálními volbami (Nejvyšší správní soud), 3. 10. 2014
 96. Premiér uklidnil veřejnost: pošta se privatizovat nebude, pobočky udržíme (Vláda ČR), 3. 10. 2014
 97. Aktualizace finančních nástrojů pro vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury na verzi vII.0.10 a s tím souvisejících dokumentů (OPŽP), 3. 10. 2014
 98. Doporučení postupu předkládání žádostí o platbu pro projekty OPŽP menšího rozsahu (OPŽP), 3. 10. 2014
 99. Podpis ministra má už 5. část zásobníkových projektů s podporou 33,5 milionu (MŽP ČR), 3. 10. 2014
 100. MŽP jde při přípravě Programu předcházení vzniku odpadů příkladem: Před budovu dalo kontejner na textil (MŽP ČR), 3. 10. 2014
 101. Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) – stav k 30. 9. 2014 (MF ČR), 3. 10. 2014
 102. Metodický pokyn k postupu při skládání jistot dle § 4b zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v případě výherních hracích přístrojů (VHP) povolovaných obcemi (MF ČR), 3. 10. 2014
 103. Hejtman Jiří Zimola se obrátí se na předsedu vlády i ministra dopravy ohledně další výstavby dálnice D3 (AKČR), 2. 10. 2014
 104. Primátoři statutárních měst Ústeckého kraje apelují na vládu a Parlament, aby řešily sociální situaci (SMO ČR), 2. 10. 2014
 105. Správné předání úřadu je základem úspěchu (SMO ČR), 2. 10. 2014
 106. Při ohrožení veřejného zájmu musí stavební úřad „dohlédnout“ na vlastníka (Veřejný ochránce práv), 2. 10. 2014
 107. Aktualizace Směrnice MŽP č. 6/2014 – dodatek č. 1 (OPŽP), 2. 10. 2014
 108. Za opravy přehrad a koryt řek poničených při povodních vydalo Ministerstvo zemědělství v minulých letech téměř 6,6 miliardy korun (MZe ČR), 2. 10. 2014
 109. Ministerstvo přijalo 16 projektů na podporu cestovního ruchu a rozdělí 150 milionů (MMR ČR), 2. 10. 2014
 110. Vyhlášení výběrového dotačního řízení Odboru umění, literatury a knihoven pro rok 2015 (MK ČR), 2. 10. 2014
 111. Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až září 2014 (MF ČR), 2. 10. 2014
 112. Více než dvě stovky dopravních staveb v hodnotě 230 mld. Kč plánuje MD zahájit do konce roku 2016 (MD ČR), 2. 10. 2014
 113. Vláda schválila poskytnutí státních hmotných rezerv k řešení stavu nebezpečí v Jihomoravském kraji (Vláda ČR), 1. 10. 2014
 114. Konzultační dny pro žadatele o příspěvky na zvýšení bezpečnosti dopravy a výstavbu i údržbu cyklistických stezek (SMO ČR), 1. 10. 2014
 115. Resort vnitra je pro možnost zabavovat auta i řidičům, kteří řídí vypůjčené vozidlo (MV ČR), 1. 10. 2014
 116. Ministryně slíbila v Ústí změny sociálních zákonů (MPSV ČR), 1. 10. 2014
 117. Výsledky soutěže Otevřeno × Zavřeno 2014 (Otevřete.cz), 30. 9. 2014
 118. Závazné termíny pro podání žádosti o platbu OPŽP – podle termínu ukončení realizace projektu (OPŽP), 30. 9. 2014
 119. Poskytnutí seznamu/soupisu, které obce a města mají zřízenu městskou nebo obecní policii (MV ČR), 30. 9. 2014
 120. Nejvyšší správní soud nepřiznal odkladný účinek kasační stížnosti ve věci referenda v Ústí nad Labem (Nejvyšší správní soud), 29. 9. 2014
 121. Karpaty jsou pro ČR velkým tématem ochrany přírody – až do roku 2017 předsedáme Karpatské úmluvě (MŽP ČR), 29. 9. 2014
 122. Milan Chovanec navštívil Ústecký kraj, sešel se s policisty, hasiči i zaměstnanci pošty (MV ČR), 29. 9. 2014
 123. Ministerstvo nákupem energií přes komoditní burzu ušetřilo meziročně přes půl milionu korun (MMR ČR), 29. 9. 2014
 124. Milan Chovanec diskutoval s policisty i hasiči o zvýšení platů a chválil jejich práci (MV ČR), 26. 9. 2014
 125. Ministerstvo pomáhá zvyšovat kvalitu služeb cestovního ruchu (MMR ČR), 26. 9. 2014
 126. Vyhláška č. 199/2014 Sb. ze dne 19. září 2014, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku – oceňovací vyhláška (MF ČR), 26. 9. 2014
 127. Komunální volby pod drobnohledem nevládních organizací (Bez korupce), 25. 9. 2014
 128. Seznamte se s vítězi soutěže „Nejlepší starosta/primátor 2010–2014“ (SMO ČR), 25. 9. 2014
 129. Ministerská vyhláška omezí od příštího roku výkup kovů (MŽP ČR), 25. 9. 2014
 130. Náměstek Vladimír Dolejský předal cenu vítězné obci celostátní soutěže Zelená stuha ČR (MŽP ČR), 25. 9. 2014
 131. MPSV připravuje poskytovatele na změny ve financování sociálních služeb (MPSV ČR), 25. 9. 2014
 132. Finanční správa zpřísňuje podmínky pro aplikaci institutu „nespolehlivého plátce“ (Finanční správa), 25. 9. 2014
 133. Starostové vzkazují vládě: Nečekáme na vás, začínáme zveřejňovat smlouvy na internetu sami (Bez korupce), 24. 9. 2014
 134. Obce mohou žádat o dotace na posílení regionálních škol v okolí velkých měst (SMO ČR), 24. 9. 2014
 135. V připomínkovém řízení je nyní novela nařízení vlády o platových poměrech (SMO ČR), 24. 9. 2014
 136. Rozpočet pro rok 2015 schválen: Je prorůstový, zvyšuje platy státních zaměstnanců, podporuje ekonomiku i zaměstnanost (Vláda ČR), 24. 9. 2014
 137. Premiér a ministr vnitra vyjednali více peněz na platy pro policisty a hasiče (MV ČR), 24. 9. 2014
 138. Středočeský kraj se připojil k memorandu o propojení D8 a R7 (MD ČR), 24. 9. 2014
 139. Poslanecká sněmovna projedná senátní návrh novely zákona o odpadech, předlohu Senátu podporuje Svaz (SMO ČR), 23. 9. 2014
 140. Volit ve volbách do zastupitelstev obcí mohou i občané EU s přechodným pobytem (MV ČR), 23. 9. 2014
 141. Evropské peníze pomáhají českým památkám, integrovaný operační program přinesl na památky už 7 miliard korun (MK ČR), 23. 9. 2014
 142. Kdo (a co) bude spadat pod nový zákon o kybernetické bezpečnosti? (Lupa), 22. 9. 2014
 143. Politika druhotných surovin České republiky schválená vládou ČR (EnviWeb), 22. 9. 2014
 144. Stát musí zrenovovat téměř 500 svých budov (EnviWeb), 22. 9. 2014
 145. Kateřinice jsou Vesnicí roku 2014 (Česká televize), 22. 9. 2014
 146. Zpravodaj venkova 8–9/2014 (SPOV), 22. 9. 2014
 147. Osvětová kampaň „Zajímáte nás“ začíná na Vysočině (Veřejný ochránce práv), 22. 9. 2014
 148. Vláda pomáhá povodněmi postiženým oblastem (Vláda ČR), 22. 9. 2014
 149. Výzva zpracovatelům autovraků (MŽP ČR), 22. 9. 2014
 150. Vesnicí roku 2014 se v Luhačovicích stala obec Kateřinice ze Zlínského kraje (MZe ČR), 22. 9. 2014
Bylo nalezeno 10553 záznamů.
TOPlist
TOPlist