Archiv článků (rubrika Aktuality)

Bylo nalezeno 10626 záznamů.
 1. Má už Vaše město či kraj svůj zdravotní plán? (NSZM), 21. 11. 2014
 2. Ministerstvo financí představí městům a obcím nový zákon o kontrole ve veřejné správě (SMO ČR), 21. 11. 2014
 3. Informace pro žadatele o platby v OPŽP z řad měst a obcí u projektů se spolufinancováním z Fondu (OPŽP), 21. 11. 2014
 4. Na financování projektu OPŽP stále není pozdě! (OPŽP), 21. 11. 2014
 5. Zpráva ze zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality (MV ČR), 21. 11. 2014
 6. Metodický pokyn pro výkon kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014–2020 (MF ČR), 21. 11. 2014
 7. ČR chce prodloužit lhůtu na dočerpání evropských dotací (EurActiv.cz), 20. 11. 2014
 8. Soud prohlásil za neplatné hlasování v Chomutově a Bílině (Bez korupce), 20. 11. 2014
 9. Města a obce mohou žádat o peníze z Norských fondů na prosazování rovných příležitostí a na snižování domácího násilí (SMO ČR), 20. 11. 2014
 10. Zájemci požádali o téměř 800 milionů z programu NZÚ (SFŽP), 20. 11. 2014
 11. Aktualizace standardních cenových indexů, použitých při tvorbě cen vodného a stočného k 3. čtvrtletí 2014 (OPŽP), 20. 11. 2014
 12. Nový Plán odpadového hospodářství ČR je po veřejném projednání (MŽP ČR), 20. 11. 2014
 13. Účetnictví veřejného sektoru (MF ČR), 20. 11. 2014
 14. Proces rušení hazardu v Blansku je úspěšný (MěÚ Blansko), 19. 11. 2014
 15. Nové vyhlášky v ochraně přírody (EnviWeb), 19. 11. 2014
 16. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti uchová vzácné a ohrožené druhy dřevin v bance (EnviWeb), 19. 11. 2014
 17. Propagační semináře programů nadnárodní spolupráce Central Europe 2020 a Danube a programů meziregionální spolupráce Interreg Europe a ESPON 2020 byly plně obsazeny (MMR ČR), 19. 11. 2014
 18. Problémy datových schránek pokračují: informační web byl půl dne mimo provoz (Lupa), 18. 11. 2014
 19. Psáry – kasační stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů zamítnuta! (Bez korupce), 18. 11. 2014
 20. Vyhlášení nového ročníku soutěže „Obec přátelská rodině 2014“ (MPSV ČR), 18. 11. 2014
 21. Jak se daří životnímu prostředí od listopadu 1989 a Zpráva o životním prostředí za rok 2013 (MŽP ČR), 18. 11. 2014
 22. Projekt Bezpečnostní dobrovolník (MV ČR), 18. 11. 2014
 23. Historický okamžik v Šanghaji: Česko podepsalo memorandum o spolupráci v cestovním ruchu jako první ze zemí 16+1 (MMR ČR), 18. 11. 2014
 24. Úspěch politiky soudržnosti je především v přípravě kvalitních projektů (MMR ČR), 14. 11. 2014
 25. Kupčení v Brně-sever prokázáno. Volby jsou neplatné! (Bez korupce), 14. 11. 2014
 26. Nejen veřejné platy se mají valorizovat. Také příspěvky městům a obcím (SMO ČR), 14. 11. 2014
 27. Vláda schválila kritéria pro vyhlašování výzev v programovém období 2014–2020 před schválením programů ze strany Evropské komise (MMR ČR), 14. 11. 2014
 28. Dostaly spolky novou zbraň v územním plánování? (SMO ČR), 13. 11. 2014
 29. Starostové z celé republiky se sejdou na Celostátní finanční konferenci (SMO ČR), 13. 11. 2014
 30. Kdy se má odhlásit neuvolněný starosta ze zdravotního pojištění? (SMO ČR), 13. 11. 2014
 31. Agenda druhého dne Svatomartinské konference 2014 (ÚOHS), 13. 11. 2014
 32. Dobrá zpráva pro občany: Česká pošta se privatizovat nebude (MV ČR), 13. 11. 2014
 33. Vláda schválila Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020 (MŠMT ČR), 13. 11. 2014
 34. Evropské dotace podpoří Svatou Horu v Příbrami (MMR ČR), 13. 11. 2014
 35. Strategický rámec rozvoje veřejné správy – a jak dál? (SMO ČR), 12. 11. 2014
 36. Na Svatomartinské konferenci se už po osmé diskutuje o soutěžním právu (ÚOHS), 12. 11. 2014
 37. Rozhodování o dotacích na sociální služby bude díky Svazu veřejné (SMO ČR), 11. 11. 2014
 38. Češi a Němci budou více spolupracovat při řešení příhraniční kriminality (SMO ČR), 11. 11. 2014
 39. Pokud ČÚZK nebude mít zajištěny peníze na provoz registru RUIAN, hrozí riziko, že bude muset vracet dotace z EU na jeho vybudování (NKÚ), 11. 11. 2014
 40. Pravomoci obcí v oblasti regulace hazardu posílí (MF ČR), 11. 11. 2014
 41. Nejlepší starostové pojedou do Štrasburku (SMO ČR), 10. 11. 2014
 42. Návrh prezidenta republiky na zrušení tzv. služebního zákona (Ústavní soud), 10. 11. 2014
 43. Které ovocné dřeviny se mohou kácet? (MŽP ČR), 10. 11. 2014
 44. Ministerstvo financí a Finanční správa vysvětlují důvody pro zavedení kontrolního hlášení (MF ČR), 10. 11. 2014
 45. Stáhněte si publikaci „Jak otevírat data“ (SMO ČR), 7. 11. 2014
 46. Ministerstvo financí informuje Svaz o daních nejen v kontextu s dary (SMO ČR), 7. 11. 2014
 47. Jaká obec je nejvíc přátelská rodině? Řekne další ročník soutěže (SMO ČR), 7. 11. 2014
 48. Příručka pro člena zastupitelstva obce je těsně před vydáním (SMO ČR), 7. 11. 2014
 49. Evidence přestupků přes ochranné brýle soukromí (ÚOOÚ), 7. 11. 2014
 50. Správa Národního parku Podyjí ocenila Dobrý skutek pro Podyjí 2014 (MŽP ČR), 7. 11. 2014
 51. Moravskoslezský kraj uspořádal odborný seminář k problematice veřejných shromáždění (Moravskoslezský kraj), 7. 11. 2014
 52. Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost Nových Heřminov na Bruntálsku (Nejvyšší správní soud), 6. 11. 2014
 53. Dětské skupiny budou, nahradí chybějící školky i jesle a rodiče si je odečtou z daní (MPSV ČR), 6. 11. 2014
 54. Aktuální a připravované investiční dotace základním školám (SMS ČR), 5. 11. 2014
 55. Zveřejnění závazných nástrojů FA/FEA pro oblast vodohospodářství (OPŽP), 5. 11. 2014
 56. LXIII. výzva – zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní (OPŽP), 5. 11. 2014
 57. e-learningové školení Procesní modelování agend pro zástupce státních orgánů, měst a obcí (MV ČR), 5. 11. 2014
 58. Informativní přehled povolených technických herních zařízení – stav k 31. 10. 2014 (MF ČR), 5. 11. 2014
 59. Proč je pro samosprávy důležitý městský architekt (SMO ČR), 4. 11. 2014
 60. Financování projektů z OPŽP končí 5. prosince (OPŽP), 4. 11. 2014
 61. Zcela nový návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností jde do mezirezortu (MŽP ČR), 4. 11. 2014
 62. Ministerstvo práce jedná o příspěvku na školní obědy pro chudé děti a o školních autobusech pro děti z venkova a vyloučených lokalit (MPSV ČR), 4. 11. 2014
 63. Vyhlášení nového ročníku soutěže „Obec přátelská rodině 2014“ (MPSV ČR), 4. 11. 2014
 64. Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až říjen 2014 (MF ČR), 4. 11. 2014
 65. Zpravodaj venkova – měsíčník SPOV a NS MAS 10–11/2014 (SPOV), 3. 11. 2014
 66. Projekty modernizace vodních cest se prodražují, podíl vodní dopravy na nákladní přepravě zůstává zanedbatelný (NKÚ), 3. 11. 2014
 67. MŽP posílá do připomínkového řízení novou vyhlášku k třídění bioodpadu a kovů (MŽP ČR), 3. 11. 2014
 68. Od 1. listopadu se mění podmínky pro kácení stromů (MŽP ČR), 3. 11. 2014
 69. MPSV vydalo Statistickou ročenku z oblasti práce a sociálních věcí 2013 (MPSV ČR), 3. 11. 2014
 70. Mimorozvahová PPP (MF ČR), 3. 11. 2014
 71. Městská část Praha 2 žaluje bývalého starostu Palusku o náhradu škody (Bez korupce), 31. 10. 2014
 72. Program Architektura pro komunální politiku (SMO ČR), 31. 10. 2014
 73. Více než polovina komunálního odpadu končí na skládkách (ČSÚ), 31. 10. 2014
 74. Důležité upozornění pro všechny příjemce podpory z OPŽP (OPŽP), 30. 10. 2014
 75. Strategie sociálního začleňování 2014–2020 (MPSV ČR), 30. 10. 2014
 76. Vážných následků dopravních nehod ubývá v ČR i v EU (ČSÚ), 30. 10. 2014
 77. Změna výzvy v oblasti sociálních služeb umožní i podporu seniorů (RR Moravskoslezsko), 29. 10. 2014
 78. Pozemkové úpravy a Soutěž Společné zařízení roku (SMO ČR), 29. 10. 2014
 79. Upozornění na dopady zaslání plateb na bankovní účty zrušených finančních úřadů po 1. 1. 2015 (SMO ČR), 29. 10. 2014
 80. Vláda projednala zákon o odpovědnosti veřejných úředníků za škodu a zprávu o plnění úmluvy OSN (Vláda ČR), 29. 10. 2014
 81. Vláda schválila dofinancování sociálních služeb a zavedení registru přestupků (Vláda ČR), 29. 10. 2014
 82. Program předcházení vzniku odpadů ČR schválila vláda (MŽP ČR), 29. 10. 2014
 83. Centrální evidence přestupků pomůže účinněji postihovat drobnou kriminalitu (MSp ČR), 29. 10. 2014
 84. Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2013 (EnviWeb), 27. 10. 2014
 85. Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (EnviWeb), 27. 10. 2014
 86. Úložiště jaderného odpadu – co se do reportáže ČT nevešlo (MŽP ČR), 27. 10. 2014
 87. Stanovisko MMR k proplácení nákladů na uložení popela zemřelého v rámci sociálních pohřbů (MMR ČR), 27. 10. 2014
 88. Vláda schválila úpravu sazeb mýtného (MD ČR), 27. 10. 2014
 89. Závazné termíny a instrukce pro podání žádosti o platbu OPŽP ve IV. čtvrtletí 2014 (SFŽP), 24. 10. 2014
 90. Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her – zákony a související právní předpisy (MF ČR), 24. 10. 2014
 91. Ministerstvo dopravy předložilo návrh novely zákona o dráhách (MD ČR), 24. 10. 2014
 92. Referendum o hazardu v Ústí nad Labem bylo vyhlášeno platně (Nejvyšší správní soud), 23. 10. 2014
 93. Úřady, kraje, obce, veřejné instituce a jiné tzv. povinné subjekty musí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytovat informace o platech a odměnách svých zaměstnanců a dalších osob placených z veřejných prostředků (Nejvyšší správní soud), 23. 10. 2014
 94. ČHMÚ vydává vše o „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2013“ (MŽP ČR), 23. 10. 2014
 95. Česko-německá komise pro životní prostředí na MŽP jednala o spolupráci na přeshraničních projektech i klimaticko-energetické politice (MŽP ČR), 23. 10. 2014
 96. Nová zelená úsporám prodloužena do konce roku (MŽP ČR), 23. 10. 2014
 97. MŽP dalo do meziresortního řízení tzv. Euronovelu zákona o odpadech (MŽP ČR), 23. 10. 2014
 98. Výzva k zaslání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního programu: „Bezpečnostní dobrovolník“ v roce 2015 (MV ČR), 23. 10. 2014
 99. Stromem roku 2014 je borovice z Blanenska (MŽP ČR), 22. 10. 2014
 100. Pro masivní kupčení s voličskými hlasy podává Oživení a Transparency International trestní oznámení na průběh voleb ve městech po celé republice (Bez korupce), 22. 10. 2014
 101. Jak se orientovat v nových pravidlech veřejné podpory? (SMO ČR), 22. 10. 2014
 102. Nejen o zavedení centrálního registru přestupků jednalo vedení Svazu s vládou (SMO ČR), 22. 10. 2014
 103. Spolupráce samospráv může obcím snížit náklady (SMO ČR), 22. 10. 2014
 104. Navrhovaná pomoc obcím zbavit se ubytoven povede k bezdomovectví (Veřejný ochránce práv), 22. 10. 2014
 105. Ex-post monitoring vodohospodářských projektů OPŽP z podoblasti podpory 1.1.1 a 1.2 (OPŽP), 22. 10. 2014
 106. Sociálně únosná cena pro vodné a stočné na rok 2015 dle podmínek OPŽP 2007–2013 (OPŽP), 22. 10. 2014
 107. Projekty „Asistent prevence kriminality“ a „Domovník – preventista“ zaměřené na řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit (MV ČR), 22. 10. 2014
 108. MŠMT připravilo metodický výklad k novele zákona o pedagogických pracovnících (MŠMT ČR), 22. 10. 2014
 109. Asociace cykloměst bude zásadním způsobem připomínkovat novelu silničního zákona 361/2000 Sb. (EnviWeb), 21. 10. 2014
 110. Aktuální změny v právní úpravě kácení dřevin rostoucích mimo les (EnviWeb), 21. 10. 2014
 111. Závěry Národní konference Venkov 2014 (SPOV), 21. 10. 2014
 112. Obce mohou žádat o dotace na vodovody a kanalizace (SMO ČR), 21. 10. 2014
 113. Upozornění pro poskytovatele sociálních služeb, kteří žádají o dotace na sociální služby pro rok 2015 (MPSV ČR), 21. 10. 2014
 114. Ministerstvo financí představilo zákon o prokazování původu majetku (MF ČR), 20. 10. 2014
 115. zIndex – hodnocení měst podle zakázek v letech 2011–2013 (Bez korupce), 17. 10. 2014
 116. Lidé dali nejkrásnějším radnicím a obecním úřadům téměř tři a půl tisíce hlasů (SMO ČR), 17. 10. 2014
 117. Zvýšit bezpečnost obyvatel by měl pomoci registr přestupků (SMO ČR), 17. 10. 2014
 118. Pro společné sasko-české projekty je připraveno 186 milionů euro (SMO ČR), 17. 10. 2014
 119. Státní občanství – blížící se konec některých lhůt (MV ČR), 17. 10. 2014
 120. Zaměstnanci veřejných služeb si od listopadu polepší (MPSV ČR), 17. 10. 2014
 121. Ministerstvo financí se zaměří na ochranu mladistvých před hazardními hrami (MF ČR), 17. 10. 2014
 122. Do Vídně bude čtyřpruh, potvrdilo Ministerstvo dopravy (MD ČR), 17. 10. 2014
 123. Metodická pomůcka Ministerstva zemědělství k získávání práv v územích určených k řízeným rozlivům povodní (EnviWeb), 16. 10. 2014
 124. MŽP vyhlásilo výzvu na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2015 (MŽP ČR), 16. 10. 2014
 125. Obec Zbytiny má nový most, mostovou konstrukci se souhlasem MD darovalo ŘSD (MD ČR), 16. 10. 2014
 126. Novela zákona o silničním provozu zvýší bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (MD ČR), 16. 10. 2014
 127. Souhrnná zpráva o správně-právních aktivitách odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí za rok 2013 (EnviWeb), 15. 10. 2014
 128. Jak se orientovat v nových pravidlech veřejné podpory? Nové informativní materiály zveřejněny na stránkách Úřadu (ÚOHS), 15. 10. 2014
 129. Přerov chce na asistenty prevence kriminality dotaci (MPSV ČR), 14. 10. 2014
 130. MPSV chce sociálním službám přidat 500 milionů (MPSV ČR), 14. 10. 2014
 131. Státní volební komise projednala výsledky voleb (MV ČR), 13. 10. 2014
 132. Cizinci u voleb fronty neudělají, do seznamů se zapsal jen zlomek (EurActiv.cz), 13. 10. 2014
 133. Ministerstvo zemědělství vypisuje výzvu na dotace pro pitnou vodu a čistírny vod odpadních včetně vodovodů a kanalizací (Asio), 13. 10. 2014
 134. Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí (ČSÚ), 13. 10. 2014
 135. Reakce MŽP na nepřesné informace v médiích týkající se cen za skládkování odpadu (MŽP ČR), 10. 10. 2014
 136. Změny ve financování sociálních služeb (MPSV ČR), 10. 10. 2014
 137. V roce 2015 půjdou na opravy silnic nižších tříd až tři miliardy korun, stát bude krajům přispívat i v dalších letech (MD ČR), 10. 10. 2014
 138. Množství tříděného odpadu stagnuje (ČSÚ), 10. 10. 2014
 139. Sledujeme zneužívání radničních novin a informačních kampaní pro politickou propagaci: Oživení spouští projekt Hlásnátrouba.cz (Bez korupce), 10. 10. 2014
 140. Povolování kácení dřevin ve vztahu k územnímu řízení (EnviWeb), 10. 10. 2014
 141. Sucho a nedostatek vodních zdrojů v ČR bude řešit meziresortní pracovní skupina (MZe ČR), 10. 10. 2014
 142. Ženevská charta OSN o udržitelném bydlení byla schválena, Česká republika se velmi aktivně podílela na vyjednávání textu charty (MMR ČR), 10. 10. 2014
 143. Nový zákon přináší průlom v regulaci hazardu na území České republiky (MF ČR), 10. 10. 2014
 144. Hledá se dřevěné hřiště roku (SMO ČR), 9. 10. 2014
 145. Veřejná ochránkyně práv vyhrála žalobu ve veřejném zájmu (Veřejný ochránce práv), 9. 10. 2014
 146. Vláda schválila koncepci dopravních staveb a další pomoc Jihomoravskému kraji (Vláda ČR), 9. 10. 2014
 147. Karla Šlechtová je novou ministryní pro místní rozvoj (MMR ČR), 9. 10. 2014
 148. Návrhy změn v ochraně přírody a krajiny se vlastníkům obecních lesů příliš nelíbí (EnviWeb), 8. 10. 2014
 149. Informatici Svazu představili poslancům Digitální strategii pro rozvoj měst a obcí 2014+ (SMO ČR), 8. 10. 2014
 150. Informujte SMO ČR, jaké výzvy nebo žaloby evidujete v souvislosti s církevními restitucemi (SMO ČR), 8. 10. 2014
Bylo nalezeno 10626 záznamů.
TOPlist
TOPlist