Archiv článků (rubrika Aktuality)

Bylo nalezeno 10104 záznamů.
 1. Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu podporuje větší zapojení měst a obcí do přípravy legislativních opatření v sociální oblasti (SMO ČR), 30. 7. 2014
 2. Úřad umožnil devastaci kulturní památky (Veřejný ochránce práv), 30. 7. 2014
 3. Sociálně únosná cena pro vodné a stočné pro projekty OPŽP 2007–2013 (OPŽP), 30. 7. 2014
 4. Hlavní změny vyplývající z Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 pro projekty zakládající veřejnou podporu v oblasti Regionální investiční podpory (OPŽP), 30. 7. 2014
 5. Datových schránek je již 600 000 (MV ČR), 30. 7. 2014
 6. Česko-polský program finančně vstoupil do své závěrečné čtvrtiny (MMR ČR), 30. 7. 2014
 7. Program Panel 2013+ představuje řadu novinek (SMO ČR), 29. 7. 2014
 8. V oblasti práce a sociálních věcí vláda plní své priority (Vláda ČR), 29. 7. 2014
 9. Urgence doložení faktur u již zrealizovaných projektů (OPŽP), 29. 7. 2014
 10. Metodika na úseku matrik (MV ČR), 29. 7. 2014
 11. Reakce MMR na zprávu NKÚ (MMR ČR), 29. 7. 2014
 12. Ministryně Jourová o výhledu legislativních prací v roce 2015 (MMR ČR), 29. 7. 2014
 13. Ministryně Jourová o práci na zákonech (MMR ČR), 29. 7. 2014
 14. Sdělení Ministerstva financí k tzv. „Kvízomatům“ (MF ČR), 29. 7. 2014
 15. Do cestovního ruchu šlo v posledních šesti letech 49 miliard korun, jeho výkonnost přitom po celou dobu stagnovala nebo klesala (NKÚ), 28. 7. 2014
 16. Hodnocení krajů: nelze dohledat smlouvy k zakázkám za 4,5 mld. Kč (Bez korupce), 28. 7. 2014
 17. 6. verze OPŽP pro budoucí programové období 2014–2020 (EnviWeb), 28. 7. 2014
 18. Vysoká hra o obsah popelnic (EnviWeb), 28. 7. 2014
 19. Neváhejte v rámci OPŽP využívat zálohové faktury, je to snadné! (OPŽP), 28. 7. 2014
 20. Na vesnici je důležité tradiční hodnoty nejen uchovávat, ale i rozvíjet (MZe ČR), 28. 7. 2014
 21. Stanovisko SMS ČR k novele zákona o odpadech (SMS ČR), 25. 7. 2014
 22. Informace o jednání o uvažované novele zákona o střetu zájmů (ÚOOÚ), 25. 7. 2014
 23. Od prvního srpna 2014 mohou zájemci v Moravskoslezském kraji opět požádat o kotlíkové dotace (AKČR), 24. 7. 2014
 24. Dohodu o partnerství schválila vláda, putuje do Bruselu (SMO ČR), 24. 7. 2014
 25. Občané EU žijící v ČR mají právo účastnit se politického života (Veřejný ochránce práv), 24. 7. 2014
 26. Vláda vyhodnotila 36 opatření pro účinnější ochranu před povodněmi (MŽP ČR), 24. 7. 2014
 27. Na černé listině je 215 projektů (EnviWeb), 23. 7. 2014
 28. Národní parky se otevřou šetrnému turismu, pozice obcí posílí (MŽP ČR), 23. 7. 2014
 29. Dohodu o partnerství schválila vláda, putuje do Bruselu (MMR ČR), 23. 7. 2014
 30. Česko-bavorská spolupráce funguje na jedničku (MMR ČR), 23. 7. 2014
 31. Od 1. července 2014 platí nové předpisy v oblasti veřejné podpory (EnviWeb), 22. 7. 2014
 32. Severní Morava bude mít v kotlích přes čtvrt miliardy: Výzva na 60 milionů startuje 1. srpna (MŽP ČR), 22. 7. 2014
 33. Navýšení dotace na projekt v programu Nová zelená úsporám (EnviWeb), 18. 7. 2014
 34. Od 1. července 2014 platí nové předpisy v oblasti veřejné podpory (OPŽP), 18. 7. 2014
 35. MŽP opakuje „ne“ těžbě zlata (MŽP ČR), 18. 7. 2014
 36. K návrhu nového zákona o ochraně památkového fondu se vyjádřily Sdružení hist. sídel Čech, Moravy a Slezska a ČKAIT (MK ČR), 18. 7. 2014
 37. Vyšla nová kvalitní odpadářská publikace (EnviWeb), 17. 7. 2014
 38. Programové období 2014–2020: Které posuny a změny přináší? (EnviWeb), 17. 7. 2014
 39. Vláda schvaluje OP a další dokumenty pro CLLD (SPOV), 17. 7. 2014
 40. Evropská komise schválila dosud největší projekt OPŽP (SFŽP ČR), 17. 7. 2014
 41. Komentář k článku v HN: „Ministerstvo zná obce, které přijdou o miliardy dotací“ (MŽP ČR), 17. 7. 2014
 42. Ministerstvo vnitra vydává šestou zprávu o stavu obchodování s lidmi (MV ČR), 17. 7. 2014
 43. Ministerstvo dopravy vypsalo otevřenou soutěž na dodavatele registračních značek (MD ČR), 17. 7. 2014
 44. K připomínkování – novela vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení (EnviWeb), 16. 7. 2014
 45. Nebuďte starostu, když máte obecní policii (Veřejný ochránce práv), 16. 7. 2014
 46. Rekonstrukce nebezpečné křižovatky u Lipníka byla zahájena (MD ČR), 16. 7. 2014
 47. Pozor, aby se do projednávaného zákona o odpadech nedostala chyba (SMO ČR), 15. 7. 2014
 48. Statistiky o veřejných zakázkách z profilů zadavatele jsou volně přístupné (SMO ČR), 15. 7. 2014
 49. Veřejné opatrovnictví by měly vykonávat obce všech typů (SMO ČR), 15. 7. 2014
 50. Na aktualizaci Politiky územního rozvoje ČR se můžou aktivně podílet i obce (SMO ČR), 15. 7. 2014
 51. Operační programy pro čerpání peněz z EU jsou komplet schváleny (MMR ČR), 15. 7. 2014
 52. Návrh Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR (MMR ČR), 15. 7. 2014
 53. Ministerstvo zpřístupnilo statistiky z profilů zadavatele (MMR ČR), 15. 7. 2014
 54. Informace Národní koordinační jednotky pro potencionální žadatele Fondu Partnerství (MF ČR), 15. 7. 2014
 55. Zpravodaj venkova – měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR 7/2014 (SPOV), 15. 7. 2014
 56. ČR se dohodla s Bruselem na novém čerpání z fondů EU (EurActiv.cz), 14. 7. 2014
 57. Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství ČR 2013 (EnviWeb), 14. 7. 2014
 58. Podzemní voda podraží, má to ochránit její klesající zásoby (EnviWeb), 14. 7. 2014
 59. O dotacích na sociální služby by mělo rozhodovat krajské zastupitelstvo, na rozdíl od rady kraje totiž jedná veřejně (SMO ČR), 14. 7. 2014
 60. Výroční zpráva o činnosti finančního arbitra v roce 2013 (SMO ČR), 14. 7. 2014
 61. ČR jedná s Bruselem o fondech, problémy může dělat služební zákon a školky (EurActiv.cz), 11. 7. 2014
 62. I zaplocená cesta může být účelovou komunikací (Veřejný ochránce práv), 11. 7. 2014
 63. Navýšení dotace na projekt v programu Nová zelená úsporám (Vláda ČR), 11. 7. 2014
 64. Ministr Brabec na cestě k obnově česko-bavorské spolupráce na Šumavě (MŽP ČR), 11. 7. 2014
 65. Tazatelé se vydají do terénu, aby načrtli mapu sociálně vyloučených lokalit v ČR (MPSV ČR), 11. 7. 2014
 66. Vláda schválila sedm z devíti programů pro čerpání peněz z EU (MMR ČR), 11. 7. 2014
 67. Obec, kde lidé drží pospolu, získá 100 tisíc korun (SMS ČR), 10. 7. 2014
 68. Bulletin ÚOOÚ 1/2014 (ÚOOÚ), 10. 7. 2014
 69. Vláda dokončila přípravu na čerpání peněz z evropských fondů pro roky 2014–2020 (Vláda ČR), 10. 7. 2014
 70. Cesta k čistšímu ovzduší v Praze: Ministerstvo životního prostředí připravilo podmínky pro 1. nízkoemisní zónu v ČR (MŽP ČR), 10. 7. 2014
 71. Vláda schválila Program rozvoje venkova na období 2014–2020 (MZe ČR), 10. 7. 2014
 72. Vláda schválila návrh novely zákona o podnikání v cestovním ruchu (MMR ČR), 10. 7. 2014
 73. Dohoda o partnerství mezi ČR a EU je skoro dojednána (MMR ČR), 10. 7. 2014
 74. Městský soud v Praze nařídil Dopravnímu podniku vydat faktury (Bez korupce), 9. 7. 2014
 75. Restituce veřejného prostranství a účel zákona o půdě (Ústavní soud), 9. 7. 2014
 76. Priorita: OPŽP v národních parcích (OPŽP), 9. 7. 2014
 77. Evropská komise schválila velký projekt OPŽP v oblasti odstraňování starých ekologických zátěží (MŽP ČR), 9. 7. 2014
 78. MŠMT je pro rovný přístup ve školství (MŠMT ČR), 9. 7. 2014
 79. Česko může od EU získat téměř 60 miliard korun na podporu zaměstnanosti a boj proti chudobě (MPSV ČR), 9. 7. 2014
 80. Ministerstvo připravilo dvě veřejná projednání návrhu aktualizované Politiky územního rozvoje ČR (MMR ČR), 9. 7. 2014
 81. Ministerstvo odeslalo do mezirezortu návrh novely zákona o veřejných zakázkách (MMR ČR), 9. 7. 2014
 82. Města v ČR si užijí méně výfuků z autobusů. Díky fondům EU (EurActiv.cz), 8. 7. 2014
 83. Informace o dalších předpisech přijatých v rámci modernizace pravidel veřejné podpory (ÚOHS), 8. 7. 2014
 84. Projekt „Domovník“ – první krok k bezpečné lokalitě (MV ČR), 8. 7. 2014
 85. Datovým schránkám je pět let, jak je správně používat ale dodnes není jasné (Lupa), 7. 7. 2014
 86. MŽP vyhlásilo dvě nové výzvy na čerpání prostředků z evropských fondů (EnviWeb), 7. 7. 2014
 87. Provozní náklady úřadů? Třeba u školení i dvanáctinásobné rozdíly (NKÚ), 7. 7. 2014
 88. Ministr životního prostředí píše předsedovi Svazu o stavu legislatovy k odpadovému hospodářství (SMO ČR), 4. 7. 2014
 89. Centrální registr smluv by měl zvýšit transparentnost ve smluvních vztazích (Vláda ČR), 4. 7. 2014
 90. Agentura pro sociální začleňování začíná spolupráci s Ostravou, ministr Dienstbier chce pomoci dalším městům (Vláda ČR), 4. 7. 2014
 91. Ministerstvo schválilo program na likvidaci škod po povodních (SFŽP ČR), 4. 7. 2014
 92. O dotaci z programu Nová zelená úsporám je zájem (SFŽP ČR), 4. 7. 2014
 93. MŽP vyhlásilo dvě nové výzvy na čerpání prostředků z evropských fondů (MŽP ČR), 4. 7. 2014
 94. Optimalizace vojenského újezdu: není čas otálet (MO ČR), 4. 7. 2014
 95. Nejvyšší nárůst zahájených zakázek zaznamenalo ministerstvo u stavebních prací (MMR ČR), 4. 7. 2014
 96. Ministerstvo přijalo 215 projektů na podporu rozvoje ICT v obcích a rozdělí 400 milionů (MMR ČR), 4. 7. 2014
 97. Ministerstvo přijalo 19 projektů na obnovu kulturních památek a rozdělí přes 600 milionů (MMR ČR), 4. 7. 2014
 98. MD chystá nový systém vydávání registračních značek, vláda proto navrhla roční odklad značek na přání (MD ČR), 4. 7. 2014
 99. Postup matrik v případě domácích porodů musí být přiměřený (Veřejný ochránce práv), 3. 7. 2014
 100. Standardní cenové indexy použité při tvorbě cen vodného a stočného (OPŽP), 3. 7. 2014
 101. Nová vize Evropské komise ve směřování odpadového a obalového hospodářství (MŽP ČR), 3. 7. 2014
 102. Kulturní památka – zámek Vimperk – bude v péči nejvyšší kulturní instituce (MŽP ČR), 3. 7. 2014
 103. Konec odmítání dětí? Vláda spustila fond pro rozšiřování školek (MPSV ČR), 3. 7. 2014
 104. Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) – stav k 30. 6. 2014 (MF ČR), 3. 7. 2014
 105. Evropská komise schválila další velký projekt OPD „Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK“ (MD ČR), 3. 7. 2014
 106. Agentura pro sociální začleňování po třech letech uzavírá spolupráci s osmi městy (Vláda ČR), 2. 7. 2014
 107. Projekt Rok v obci pomůže starostům „vládnout“ (SMS ČR), 2. 7. 2014
 108. Finalisté soutěže Vesnice roku 2014 jsou kompletní (SMO ČR), 2. 7. 2014
 109. Obce můžou žádat o peníze na stavbu nových a rekonstrukci stávajících škol a školek (SMO ČR), 2. 7. 2014
 110. MŽP znovu odeslalo do mezirezortu novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (MŽP ČR), 2. 7. 2014
 111. Ministr Chovanec: V oblasti sociálního bydlení státu ujel vlak, vidíme už jen koncová světla (MV ČR), 2. 7. 2014
 112. Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u obce Radiměř (MV ČR), 2. 7. 2014
 113. Ministři zemí Rady Evropy odpovědní za územní plánování přijali tři závěry (MMR ČR), 2. 7. 2014
 114. Finalisté soutěže Vesnice roku 2014 jsou kompletní (MMR ČR), 2. 7. 2014
 115. Ministr školství vyhlásil fond na rozvoj kapacit MŠ a ZŠ (MŠMT ČR), 1. 7. 2014
 116. Evropské fondy podpořily v ČR řadu projektů, které by jinak nevznikly (EurActiv.cz), 1. 7. 2014
 117. Jak z pohledu zákona na architektonické a urbanistické soutěže (SMO ČR), 1. 7. 2014
 118. Ministr Chovanec: Reforma veřejné správy může proběhnout jen na základě dohody s obcemi (MV ČR), 1. 7. 2014
 119. Trutnov navštívila ministryně práce a sociálních věcí (MPSV ČR), 1. 7. 2014
 120. Územně analytické podklady – data za rok 2013 (ČSÚ), 1. 7. 2014
 121. Data pro Místní akční skupiny (ČSÚ), 1. 7. 2014
 122. V registru kancelářských budov státu CRAB jsou neúplné a chybné údaje, stále v něm navíc nejsou zaneseny tisíce objektů (NKÚ), 30. 6. 2014
 123. Ministr schválil žádosti z L., LVII. a LX. výzvy OPŽP (OPŽP), 30. 6. 2014
 124. Podpořené projekty 2. kola Programu prevence kriminality na rok 2014 (MV ČR), 30. 6. 2014
 125. Ministryně se setkala s primátory a náměstky (MMR ČR), 30. 6. 2014
 126. NKÚ potvrdil zjištění MF ohledně systému CRAB (MF ČR), 30. 6. 2014
 127. Stanovisko MD k omezení jízd kamionů (MD ČR), 30. 6. 2014
 128. Strategické řízení obcí i budoucnost sídlišť na Letní škole Zdravých měst (EnviWeb), 27. 6. 2014
 129. Metodika pro řešení neoprávněného nakládání s odpady (EnviWeb), 27. 6. 2014
 130. Venkov Pardubického kraje obdrží více prostředků (SMS ČR), 27. 6. 2014
 131. Už jen pár dnů zbývá na přihlášku do soutěže Nejlepší starosta (SMO ČR), 27. 6. 2014
 132. Záznam ze Zahajovací konference programu CZ10 v rámci Norských fondů (MF ČR), 27. 6. 2014
 133. Zahajovací konference Norských fondů v oblasti odhalování a vyšetřování korupce (MF ČR), 27. 6. 2014
 134. Finanční zpravodaj číslo 3/2014 (MF ČR), 27. 6. 2014
 135. Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2013 (MF ČR), 27. 6. 2014
 136. Ministerstvo dopravy vykonalo kontrolu zneužívání státem nařízených slev v osobní dopravě (MD ČR), 27. 6. 2014
 137. Obcím nebudou uloženy povinnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti (SMO ČR), 26. 6. 2014
 138. Restituování pozemků sloužících jako komunikace (Veřejný ochránce práv), 26. 6. 2014
 139. Středočeské obce spolu s ministerstvem dopravy chystají propojovací komunikaci (MD ČR), 26. 6. 2014
 140. Konference „Obce a veřejné opatrovnictví“ (SMO ČR), 25. 6. 2014
 141. Ochránkyně varuje před nelegálními sociálními službami (Veřejný ochránce práv), 25. 6. 2014
 142. Informace pro vlastníky a uživatele lesů (MZe ČR), 25. 6. 2014
 143. V Brně proběhla první porada zástupců vnitra a tajemníků obcí s rozšířenou působností (MV ČR), 25. 6. 2014
 144. Češi prosázeli 124 miliard korun (MF ČR), 25. 6. 2014
 145. Zahajovací konference EHP fondů v oblasti ochrany dětí a mládeže (MF ČR), 25. 6. 2014
 146. Novela zákona o pozemních komunikacích stanoví veřejnou prospěšnost dopravních staveb (MD ČR), 25. 6. 2014
 147. Josef Řihák rezignoval na funkci hejtmana Středočeského kraje (AKČR), 24. 6. 2014
 148. Ministr Brabec se dohodl s Evropskou komisí, novela zákona EIA dostala zelenou (MŽP ČR), 24. 6. 2014
 149. Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007–2013 (MF ČR), 24. 6. 2014
 150. Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o vnitrozemské plavbě (MD ČR), 24. 6. 2014
Bylo nalezeno 10104 záznamů.
TOPlist
TOPlist