Archiv článků (rubrika Regiony)

Bylo nalezeno 1390 záznamů.

1. Zrušení územní ochrany kanálu Dunaj-Odra-Labe přinese obcím příležitosti, na pozemcích však nepůjde stavět hned

Vláda v únoru zrušila usnesení, která souvisela s územní ochranou pro celé průplavní spojení Dunaj-Odra-Labe. Díky tomu mohou radnice začít přípravy na využití pozemků začleněných do územní rezervy pro svůj další rozvoj. Nové projekty však na těchto pozemcích nepůjde zahájit okamžitě. Podle odhadů budou procesní změny předcházející nutným změnám územních plánů hotové nejdříve na konci letošního roku.
29. 3. 2023 Pardubický kraj Regiony

2. Podnikání se v Olomouci daří

Vítězem letošního ročníku výzkumu Město pro byznys se v Olomouckém kraji stalo statutární město Olomouc. Podnikání se výborně daří také v Prostějově a Mohelnici. Výzkum, jehož výsledky jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí, zpracovává analytická agentura Datank a hodnotí v něm všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice a městské části Hlavního města Prahy.
29. 3. 2023 Město pro byznys Regiony

3. Na rozvoj malých obcí míří více než 6 milionů korun, počítá se například s rekonstrukcí školy či s opravami veřejného osvětlení

Zastupitelé Středočeského kraje schválili 13 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí do 2000 obyvatel. Na projekty bude ze Středočeského Fondu obnovy venkova využito více než 6 milionů korun. Největší dotace by měla putovat na opravu základní školy v Trhovém Štěpánově (1 360 000 Kč) či na nový chodník v Kostelních Střimelicích (1 448 000 Kč).
28. 3. 2023 Středočeský kraj Regiony

4. Zlínský kraj hodlá půl milionem korun podpořit obnovu turistického značení

Obnovu celkem 910 km turistických tras a kontrolu a doznačení 1400 km cyklotras plánuje letos ve Zlínském kraji Klub českých turistů. Zlínský kraj tuto činnost dlouhodobě podporuje, letos pro ni má připraveno půl milionu korun. Turistické značení v České republice je považováno za nejkvalitnější v Evropě.
27. 3. 2023 Zlínský kraj Regiony

5. Praha získá pro letošní rok více než půl miliardy korun od státu na obnovu významných komunikací ve městě

Zastupitelstvo hl. m. Prahy na čtvrtečním jednání schválilo uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na rok 2023. Bude se jednat celkem o částku ve výši 530 870 000 Kč, kterou hlavní město využije na financování oprav a údržby komunikací, které provizorně nahrazují části dosud nevybudovaného Pražského okruhu. Například se bude jednat o pokračující obnovu Barrandovského mostu, rekonstrukci části ulice Průmyslová nebo o instalaci protihlukových opatření v ulici 5. května.
27. 3. 2023 Praha Regiony

6. Zlín nezapře své podnikatelské kvality

Srovnávací výzkum Město pro byznys, který hodnotí všech 205 měst a obcí s rozšířenou působností v České republice, vyhodnocuje analytická agentura Datank. Krajské výsledky jsou již tradičně vyhlašovány na setkáních Svazu měst a obcí ČR. Ve Zlínském kraji exceluje statutární město Zlín v podnikatelském prostředí i v přístupu veřejné správy. V obou těchto hlavních kategoriích výzkumu zabodovalo v rámci krajského srovnání. Na dalších stupních vítězů se umístily Uherské Hradiště a Rožnov pod Radhoštěm.
27. 3. 2023 Město pro byznys Regiony

7. Zástupci obcí: Na venkově musíme udržet dostupné služby, jinak lidé odejdou do měst

Na 150 starostů se účastnilo konference Život v obcích 2023+, kterou ve čtvrtek pořádalo Sdružení místních samospráv ČR v Pardubicích. Hlavním tématem konference, na níž vystoupili rovněž ministr vnitra a 1. místopředseda vlády Vít Rakušan, ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, bylo udržení dostupných služeb na venkově a zvyšování obslužnosti venkova pomocí moderních řešení.
24. 3. 2023 SMS ČR Regiony

9. Jihočeské obce se mohou těšit na 48 nových projektů

Nová sportoviště, školy a školky, domovy pro seniory, kulturní domy, hasičské zbrojnice, autobusové nádraží. Opravený kostel, prodejna či knihovny. Celkem 48 projektů jihočeských obcí dostane peníze z Krajského investičního fondu na realizaci projektů, které mají zkvalitnit život Jihočechů. Dvě stě třicet milionů korun kraj rozdělí tak, aby uspokojil projekty, které mají pro obec největší rozvojový potenciál, nejvíce uživatelů a největší multiplikační efekt.
24. 3. 2023 Jihočeský kraj Regiony

10. Ostrava zůstává městem pro byznys Moravskoslezského kraje

Vítězná Ostrava si udržuje kvalitní podnikatelské prostředí, a obhájila tak loňské první místo v kraji ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys. Na druhé místo se dostala Opava, bronz bere Frýdek-Místek. Výzkum, jehož výsledky jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí, zpracovává analytická agentura Datank a hodnotí v něm všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice.
23. 3. 2023 Město pro byznys Regiony

13. Starostky a starostové jednali na půdě kraje

Sídlo Královéhradeckého kraje bylo dějištěm krajského setkání Svazu měst a obcí ČR, které se po dvouleté pauze opět konalo prezenčně. Program setkání nabídl starostkám a starostům novinky ze světa samospráv a jeho hlavním tématem byla efektivita, úspory a pozitivní rozvoj obcí.
22. 3. 2023 Královéhradecký kraj Regiony

14. Setkání s představiteli obcí a měst zakončili krajští radní na Rokycansku

Diskuse k pořízení digitálních technických map, o postupující digitalizaci státní správy, vzniku nového Centrálního místa služeb či možném vzniku nového platebního portálu po vzoru Středočeského kraje, byly hlavními tématy setkání vedení Plzeňského kraje se starostkami a starosty ve Stodě na jižním Plzeňsku a Rakové na Rokycansku. Stejně jako v případě dvou předchozích setkání se dostalo i na dotace z oblasti regionálního rozvoje a životního prostředí, anebo na revitalizaci objektů kulturního dědictví v obcích.
20. 3. 2023 Plzeňský kraj Regiony

15. Brno je městem pro podnikání

Statutární město Brno je nejlepším městem v celém Jihomoravském kraji z hlediska podnikatelského potenciálu. Podnikání se daří velmi dobře také v Moravském Krumlově a Hodoníně. Srovnávací výzkum Město pro byznys hodnotí všech 205 měst a obcí s rozšířenou působností v ČR a 22 městských částí hlavního města Prahy. Regionální výsledky výzkumu jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí ČR.
20. 3. 2023 Město pro byznys Regiony

16. Fond malých projektů česko-rakouské spolupráce 2014–2020 bilancuje

Fond malých projektů (FMP) v rámci programu Evropské unie Interreg, který byl zaměřen na spolupráci komunit z Česka a Rakouska v různých oblastech, již může bilancovat. Byly podpořeny aktivity typu people-to-people spojené se setkáváním, kulturními slavnostmi, tradicemi, vzděláváním, exkurzemi, sportovními turnaji, ale také zaměřené na dopravu, ekologii nebo univerzitní spolupráci.
17. 3. 2023 Kraj Vysočina Regiony

17. Zástupci kraje se setkali se starosty ve Svatavě, v Lipové a Tuřanech

Stav komunikací, bezpečnost, investiční záměry, pokrytí signálem, život v obci či městě, to jsou jen některá z témat, která pravidelně projednávají hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek a radní pro rozvoj venkova Vít hromádko s vedením měst a obcí v regionu na svých pracovních výjezdech po kraji.
17. 3. 2023 Karlovarský kraj Regiony

18. V sídle Kraje Vysočina se uskutečnila odpadářská konference příkladů dobré praxe

Kongresový sál Krajského úřadu Kraje Vysočina dnes zaplnilo na 80 zástupců samospráv, úředníků odpadového hospodářství obcí a regionálních odpadářských společností. Zúčastnili se třetího ročníku konference zaměřené na příklady dobré praxe z oblastí předcházení vzniku odpadů a materiálové využití vytříděných odpadů.
16. 3. 2023 Kraj Vysočina Regiony

19. Moravskoslezský kraj pomáhá i v oblasti životního prostředí

Moravskoslezský kraj přispěje obcím celkem 32 milionů korun na vodohospodářské projekty. Krajské peníze pomohou najít optimální způsob odkanalizování obcí, čištění splaškových vod nebo hospodaření se srážkovými vodami. Kraj přispěje i na samotnou výstavbu vodovodních a kanalizačních sítí, čistíren a vodárenských objektů. Krajští zastupitelé dnes také schválili příspěvek ve výši 3,2 milionu korun 36 chovatelům ovcí a koz na ochranu stád před útoky vlka.
15. 3. 2023 Moravskoslezský kraj Regiony

20. Za podnikáním nejlépe do Jablonce nad Nisou

Podmínky pro podnikání jsou v rámci Libereckého kraje nejvýhodnější v Jablonci nad Nisou. Vyplývá to ze srovnávacích výzkumu Město pro byznys, který z hlediska dat připravuje analytická agentura Datank. Na druhé příčce se v regionu umístily Semily a Liberec. Srovnávací výzkum Město pro byznys hodnotí v rámci celé ČR každoročně všech 205 měst a obcí s rozšířenou působností a městské části Hlavního města Praha. Krajské výsledky jsou vyhlašovány v rámci regionálních setkání Svazu měst a obcí ČR.
15. 3. 2023 Město pro byznys Regiony

21. Staňte se Vesnicí roku 2023 Kraje Vysočina

V obci Třeštice, která loni získala titul Vesnice Kraje Vysočina roku 2022 a v celostátním kole skončila na druhém místě, byl 8. března 2023 uspořádán motivační seminář pro zástupce obcí, kteří mají zájem se do tradičního klání zapojit. Jeho cílem bylo předat účastníkům nejen základní informace o soutěži, ale i postřehy členů hodnotitelských komisí, sdílet zkušenosti vítězných obcí a především inspirovat nováčky, jak mohou prezentace svých obcí připravit.
13. 3. 2023 Kraj Vysočina Regiony

22. Pardubický kraj může pomoci obcím se zajištěním údržby břehů řek

Starostové obcí v regionu dlouhodobě řeší neutěšený stav některých břehů řek a vodních toků. I o tom jednal hejtman Martin Netolický na setkání se zástupci Povodí Labe a Skupinou ČEZ. Předmětem jednání bylo také nastavení majetkoprávních vztahů ve spojitosti s posílením kapacity elektrické energie na Králicku. Tento projekt pomůže zásadně urychlit tolik potřebný rozvoj energetické sítě nejen v oblasti Králicka, ale i v dalších částech Pardubického kraje.
13. 3. 2023 Pardubický kraj Regiony

24. Jednání se starosty se tentokrát konala v Tepličce, Mnichově a Horním Slavkově

Co trápí vedení měst a obcí? S jakými problémy se potýkají a jak jim může být nápomocen Karlovarský kraj? To jsou nejčastější otázky, které zaznívají v rámci společných setkání zástupců kraje se starosty měst a obcí. Tentokrát se vydal hejtman Petr Kulhánek, náměstek Karel Jakobec a radní Vít Hromádko do Tepličky, Mnichova a Horního Slavkova.
10. 3. 2023 Karlovarský kraj Regiony

25. Středočeský kraj rozdělí na podporu venkovských prodejen celkem 4 miliony

Rada Středočeského kraje projednala a doporučila zastupitelům schválit celkem 53 žádostí o dotaci v rámci programu Obchůdek 2021+, který je určen na podporu udržení provozu maloobchodu v menších obcích. I přes původní záměr podpořit zejména prodejny v hospodářsky a sociálně ohrožených územích, budou uspokojeny i další žádosti, které kraj v rámci dotačního programu obdržel. Téměř 1,8 milionu Kč je určeno na 24 žádostí prodejen z tzv. HSOÚ, dalších 2,2 milionu Kč poputuje na 29 žádostí nezařazených do HSOÚ.
10. 3. 2023 Středočeský kraj Regiony

27. Problémy rozvoje nejmenších sídel

Počátkem února se konal tradiční seminář Venkov, který pořádá výzkumné centrum RURAL na Přírodovědecké fakultě UK. Sešli jsme se s dr. Radimem Perlínem, který je duší celé akce. Hovořit budeme nejen o venkově, ale i o studijních programech, které je možné na geografii studovat.
8. 3. 2023 Obec a finance Regiony

29. Díky přeshraniční spolupráci mohou do regionu přitéct milióny korun

Program Interreg Česko-Polsko 2021–2027 nabízí jedinečnou příležitost k získání peněz na rozvoj obou sousedících regionů. Ačkoli hlavním řídícím orgánem zůstává Ministerstvo pro místní rozvoj, důležitou roli sehrává i Olomoucký kraj. Zájemcům například vysvětlí, jak o peníze zažádat.
6. 3. 2023 Olomoucký kraj Regiony

30. Podmínky soutěže Vesnice roku 2023

Do soutěže se mohou přihlásit obce vesnického charakteru (včetně statutu města a městyse), které mají maximálně 7500 obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. Do soutěže se hlásí obec vždy jako celek, včetně svých místních částí. Do soutěže bude zařazena obec, která v termínu nejpozději do 28. dubna 2023 doručí řádně vyplněnou přihlášku na Ministerstvo pro místní rozvoj.
6. 3. 2023 MMR ČR Regiony

31. Chlumec nad Cidlinou a povinnost úklidu soukromé zahrady

Nejvyšší soud zrušil rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, kterým bylo městu Chlumec nad Cidlinou nařízeno provádět úklid soukromé zahrady, kam padalo listí a další imise ze stromů ze sousedního městského pozemku.
3. 3. 2023 Nejvyšší soud Regiony

33. Na západě Čech je Městem pro byznys Plzeň

Plzeň se prosadila v letošním ročníku srovnávacího výzkumu Město pro byznys. Další stupně vítězů v rámci Plzeňského kraje obsadily Rokycany a Nýřany. Srovnávací výzkum Město pro byznys hodnotí v rámci celé České republiky každoročně 205 měst a obcí s rozšířenou působností a městské části Hlavního města Praha. Výzkum zpracovává analytická agentura Datank. Krajské výsledky jsou vyhlašovány v rámci regionálních setkání Svazu měst a obcí ČR.
3. 3. 2023 Město pro byznys Regiony

34. Chomutov je pro podnikání nejvíce přívětivý v Ústeckém kraji

Srovnávací výzkum Město pro byznys jasně ukázal, že Chomutov je v Ústeckém kraji pro podnikatelskou sféru místem zaslíbeným. Zasloužil se o to vstřícný přístup magistrátu k podnikatelům i výhodné podmínky pro podnikání. Na druhé příčce se v kraji umístil Most a na třetí Varnsdorf.
2. 3. 2023 Město pro byznys Regiony

35. Město pro byznys – Lysá nad Labem nejlepší ve Středočeském kraji

Obec s rozšířenou působností Lysá nad Labem exceluje při výzkumu jak v kategorii podnikatelské prostředí, tak i v hodnocení přístupu veřejné správy. V obou těchto hlavních kategoriích výzkumu se v rámci Středočeského kraje umístila na prvním místě. Na druhém a třetím místě se ve Středočeském kraji umístily Mladá Boleslav a Černošice. Srovnávací výzkum Město pro byznys, který hodnotí všech 205 měst a obcí s rozšířenou působností v České republice a 22 městských částí Hlavního města Praha, vyhodnocuje analytická agentura Datank. Regionální výsledky výzkumu jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí ČR.
1. 3. 2023 Město pro byznys Regiony

36. Ústecký kraj jako první na severozápadě Čech požádal o dotaci z Fondu pro spravedlivou transformaci

Ústecký kraj se stal v regionu severozápadních Čech prvním žadatelem o finanční prostředky z Fondu pro spravedlivou transformaci. Podáním projektu Transformační centrum Ústeckého kraje se tak zapojuje do procesu, který je zaměřen na řešení negativních dopadů odklonu od závislosti na fosilních palivech v regionu. Realizace projektu může umožnit rychlejší dekarbonizaci, zavádění obnovitelných zdrojů energie a revitalizaci území.
1. 3. 2023 Ústecký kraj Regiony

38. Ve Verměřovicích připravují rozšíření mateřské školky

Obec Verměřovice byla další zastávkou hejtmana Martina Netolického při cestě po regionu Lanškrounska a Letohradska. Se starostou Miroslavem Křivohlávkem a místostarostou Tomášem Moravcem řešil rozvojové plány obce, mezi kterými je příprava pozemků pro výstavbu rodinných domů. S tím bude muset být spojeno rozšíření občanské vybavenosti včetně rozšíření kapacity mateřské a základní školy.
27. 2. 2023 Pardubický kraj Regiony

41. Seminář o pohřebnictví zaznamenal vysokou účast z řad zástupců obcí a poskytovatelů pohřebních služeb

Na Krajském úřadě Karlovarského kraje se uskutečnil seminář o pohřebnictví. Semináře, zaměřeného na výklad zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a vyhlášky MMR č. 277/2017 Sb. o postupu obce při zajištění slušného pohřbení (tzv. „sociální pohřby“), se zúčastnilo přes 80 účastníků z řad starostů měst a obcí Karlovarského kraje, kompetentních pracovníků, kteří mají oblast pohřebnictví (provoz a správu pohřebišť a agendu tzv. sociálních pohřbů) ve své gesci, dále zástupci některých pohřebních služeb Karlovarského kraje, ale též ředitelka Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče REHOS Nejdek, náměstek primátorky Statutárního města Karlovy Vary pan Martin Dušek a radní pro regionální rozvoj a zemědělství Vít Hromádko.
21. 2. 2023 Karlovarský kraj Regiony

45. Starostové obcí v Libereckém kraji se vzdělávali v oblasti krizového řízení

Jednodenní odborný seminář s názvem Vzdělávání starostů a primátorů zaměřené na přípravu na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení uspořádal 14. února Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje. Je o akci, která se pořádá v pravidelných čtyřletých cyklech, vždy po komunálních volbách.
16. 2. 2023 Liberecký kraj Regiony

46. V soutěži Zlatý erb 2023 se spouští hlasování veřejnosti

Už nyní můžete hlasovat v krajském kole a podpořit svého favorita v soutěži Zlatý erb 2023. Konec hlasování pro krajská kola je stanoven na 15. března 2023 ve 12.00. Od 20. března do 3. května 2023 do 12.00 bude možné hlasovat v celostátním kole. Pořadí obcí v hlasování veřejnosti v krajských kolech i v kole celostátním bude stanoveno po přepočtu na počet obyvatel, tzn. v hlasování veřejnosti v Zlatém erbu 2023 zvítězí v každém kraji i v celostátním kole obec, která obdrží největší počet hlasů na jednoho obyvatele.
15. 2. 2023 Kraj Vysočina Regiony

47. Krajská rada se poprvé po komunálních volbách setkala se starosty měst a obcí Pardubického kraje

Radní Pardubického kraje se v pondělí odpoledne v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích setkali se starosty měst a obcí okresů Pardubice a Chrudim. V rámci setkání zazněly aktuální informace týkající se jednotlivých oblastí od dopravy přes školství, zdravotnictví až po rozvoj venkova. Velký důraz byl kladen také na problematiku digitální technické mapy či Integrovaného regionálního operačního programu a národních dotačních programů v gesci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které na setkání zastupoval náměstek ministra Radim Sršeň.
15. 2. 2023 Pardubický kraj Regiony

49. Na pomoc dosáhne více malých prodejen, Olomoucký kraj navýšil dotace

Olomoucký kraj navýšil dotace do programu Obchůdek, kam se přihlásilo téměř 170 zájemců. Potíž byla v tom, že sedm miliónů korun, které byly k dispozici původně, stačily na pokrytí požadavků jen třetiny žadatelů. Krajská rada proto rozhodla, že rozpočet Obchůdku stoupne na jedenáct miliónů korun. Podporu tak získají další malé prodejny, na něž by se jinak nedostalo.
13. 2. 2023 Olomoucký kraj Regiony

50. Zdravotní péče v regionech – zlepšení, ale také nedostatky

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) prověřil, jak Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) a Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR) nakládaly v letech 2014 až 2022 s penězi EU z „Integrovaného regionálního operačního programu“ (IROP) a státního rozpočtu, určenými na podporu infrastruktury regionální zdravotní péče.
13. 2. 2023 Obec a finance Regiony
Bylo nalezeno 1390 záznamů.