Archiv článků (rubrika Regiony)

Bylo nalezeno 1535 záznamů.

1. Projekt Odpady Olomouckého kraje úspěšně posiluje, připojilo se dalších osmnáct obcí

Olomoucký kraj dále úspěšně rozvíjí projekt Odpady Olomouckého kraje. Zastupitelstvo na pondělním jednání 18. září schválilo vstup dalších osmnácti obcí, akcie totiž nakoupil celý Svazek obcí Šternbersko, který pro své členy akcie pořídil ještě stále za dvacet korun na jednoho občana. Využil tak výhodných podmínek, od ledna se totiž akcie o deset korun zdraží. A platí předpoklad, že se cena bude v příštích letech nadále navyšovat tak, jak se bude projekt přibližovat k samotnému termínu spuštění. Ten je naplánovaný na rok 2026.
26. 9. 2023 Olomoucký kraj Regiony

2. Díky Euroregionu Glacensis vzkvétá česko-polská spolupráce

Hranice nemusí vždy jenom rozdělovat. Příkladem je regionální sdružení Euroregion Glacensis, které již 27 let podporuje rozvoj území na pomezí Česka a Polska. Díky přeshraniční spolupráci získávají zapojená města, obce, školy či knihovny peníze na zlepšení kvality života občanů a mohou mezi sebou sdílet zkušenosti a nápady. V Pardubickém kraji se takto podařilo v posledních letech dokončit téměř 80 projektů.
26. 9. 2023 Pardubický kraj Regiony

3. Olomoucký kraj vyjel na Smart tour, s městy a obcemi jedná o využití inovací

Olomoucký kraj se rozhodl uspořádat Smart tour, v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje III. V jednotlivých městech a obcích se setkává s jejími zástupci a představuje jim inovace a moderní technologie, které mohou využívat. V úterý 19. září se v Zábřehu uskutečnilo první jednání. Ujal se ho Petr Lysek, radní Olomouckého kraje pro SMART projekty, evropské projekty a inovace.
25. 9. 2023 Olomoucký kraj Regiony

4. Akční plán Strategie rozvoje Středočeského kraje byl schválen

Radní na svém zasedání schválili Akční plán Strategie rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (SRK) pro roky 2024–2025. Plán umožňuje úzkou koordinaci rozvojových záměrů s investičními prioritami kraje a rozpočtovými možnostmi a omezeními. Zpracován byl ve spolupráci většiny odborů kraje, Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK) a Středočeského inovačního centra (SIC). Jedná se o první prováděcí dokument za dobu implementace SRK.
22. 9. 2023 Středočeský kraj Regiony

5. Vláda se na výjezdním zasedání v Kadani zabývala problematikou Ústeckého a Karlovarského kraje

Už potřetí v letošním roce se vláda Petra Fialy odebrala do regionů na výjezdní zasedání. Ve středu 20. září 2023 jednala v Kadani a na programu měla témata související s Ústeckým a Karlovarským krajem, mimo jiné investice do dopravní infrastruktury, otázky bydlení a sociálního vyloučení či čerpání evropských fondů místními samosprávami. Členové vlády jednali také se zástupci obou krajů a okolních obcí. Jedním z důležitých témat bylo plánované zahájení těžby a zpracování lithia.
21. 9. 2023 Úřad vlády Regiony

6. Na rozvoj malých obcí Středočeského kraje míří více než 35 milionů korun

Zastupitelé schválili 60 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí do 2000 obyvatel. Na projekty bude ze Středočeského Fondu obnovy venkova využito více než 35 milionů korun. Největší dotace míří na výstavbu podzemních kontejnerových stání tříděného odpadu v Přezleticích (1 948 000 Kč) či na obnovu fasády tzv. Střelnice, historické budovy v Kouřimi (1 908 000 Kč).
20. 9. 2023 Středočeský kraj Regiony

7. Vesnicí roku 2023 je Ostrožská Lhota

V Luhačovicích byly tradičně vyhlášeny výsledky soutěže Vesnice roku 2023. Vítězem a nositelem titulu „Vesnice roku 2023“ je Ostrožská Lhota ze Zlínského kraje. Druhé místo obsadila obec Hrádek z Moravskoslezského kraje a na třetím místě se umístila Dolní Poustevna z Ústeckého kraje.
19. 9. 2023 Obec a finance Regiony

8. Regionální inovační strategie Středočeského kraje je nyní přehlednější, zájemci se mohou zapojit do realizace

Podpora hospodářského růstu a transformace směrem ke znalostní ekonomice. Takový je cíl Regionální inovační strategie Středočeského kraje, jejíž aktualizaci dnes schválilo krajské zastupitelstvo. Třetí generace strategie vznikla za účasti řady aktérů inovačního prostředí. Nadále se zaměřuje na podporu firem, zejména malých a středních, začínající podnikatele, výzkumné organizace a lidské zdroje pro inovace.
19. 9. 2023 Středočeský kraj Regiony

9. Vláda vyčlení miliardy pro Terezín a Josefov, MMR bude spravovat program rozvoje pevnostních měst

Vláda schválila plán obnovy a rozvoje pevnostních měst Terezín a Josefov. Na záchranu nejvíce chátrajících objektů půjde v příštích pěti letech až 1,73 miliardy korun z Havarijního fondu Ministerstva kultury a rozpočtů krajů a měst. Spoluúčast Terezína, Jaroměře, Ústeckého a Královéhradeckého kraje by měla dosahovat 20 %. Další až 1,2 miliardy bude v letech 2024–2033 směřovat na údržbu a obnovu také dalších staveb. Tento dotační program připraví s partnery v krajích Ministerstvo pro místní rozvoj.
14. 9. 2023 MMR ČR Regiony

10. Spolupráce obcí je nezbytná

Přinášíme rozhovor s neuvolněným starostou Těchobuze, malé obce na Vysočině, s Ing. Pavlem Hájkem, který je však zároveň radním Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životní prostředí. Je také dlouholetým místopředsedou Svazku obcí mikroregionu Stražiště, který sdružuje 23 obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Pacov. Chceme hovořit zejména o spolupráci obcí a připravovaných změnách na tomto úseku.
13. 9. 2023 Obec a finance Regiony

11. Zlínský kraj cílí na inovace a modernizaci území, jeho rozvojové aktivity bude řídit nová agentura

Přilákat do Zlínského kraje nové investory, pomoci vytvořit pracovní místa s nadprůměrnými mzdami, podílet se na rozvoji nových oborů v oblasti moderních technologií, zastřešovat strategické projekty kraje. To bude patřit k úkolům nové krajské rozvojové společnosti „Zlínská rozvojová agentura“, která by měla od 1. ledna 2024 vzniknout reorganizací stávající krajské společnosti Industry Servis ZK. Ta má v současné době na starosti Strategickou průmyslovou zónu Holešov. Vznik nové společnosti schválilo 11. září zastupitelstvo Zlínského kraje.
12. 9. 2023 Zlínský kraj Regiony

12. Kulturní památky Terezín a Josefov budou zachráněny

Stát dá v příštích deseti letech na záchranu Terezína a Josefova až 3 miliardy korun, rozhodla o tom Vládní komise koordinovaná Ministerstvem pro místní rozvoj a dohodla zároveň způsob financování záchrany nejvíce ohrožených objektů v obou památkových areálech.
11. 9. 2023 Obec a finance Regiony

13. Regionální stálá konference Libereckého kraje IV skončila, propagovala evropské fondy a vyměňovala informace mezi krajem a ministerstvy

Projekt Regionální stálá konference Libereckého kraje IV skončil. Plynule na něj navazuje pokračování – Regionální stálá konference Libereckého kraje V. Cílem ukončeného projektu bylo zajistit subjektům z území Libereckého kraje takové podmínky, aby mohly peníze z evropských a národních fondů využily co nejefektivněji, to znamená na projekt, které řeší konkrétní problémy a potřeby Libereckého kraje.
6. 9. 2023 Liberecký kraj Regiony

14. Liberecký kraj aktualizuje strategický dokument pro podporu výzkumu a inovací

Aktualizace krajské strategie inteligentní specializace (RIS3 strategie) vychází z výsledků výzkumu a vývoje z akademické i podnikové sféry za poslední tři roky. Své priority opírá o nejpokročilejší znalosti a technologické trendy z oblastí strojírenství, specializované optiky, sklářství, pokročilých materiálů nebo robotiky a elektroniky. Dokument formuluje opatření pro maximální využití těchto znalostí v praxi.
5. 9. 2023 Liberecký kraj Regiony

15. Změny obyvatelstva v krajích

Koncem roku 2022 měla Česká republika, podle údajů Českého statistického úřadu, 10,8 milionu obyvatel. Mezi rokem 2008 a 2022 se počet obyvatel země zvýšil o 3 %. Vývoj počtu obyvatel v uvedených patnácti letech byl v jednotlivých krajích značně odlišný. Premiantem, pokud jde o nárůst, je Středočeský kraj, ve kterém se počet obyvatel zvedl o 17 %, následuje Praha s růstem ve výši 10 %. Jen tyto dva kraje se na celkovém zvýšení počtu obyvatel podílely drtivým podílem ve výši 92 %.
4. 9. 2023 Obec a finance Regiony

16. Rada kraje schválila přípravu žádosti o dotaci na vznik Karlovarského inovačního centra

Karlovarský kraj prochází prostupnou transformací. Kromě odklonu od těžby uhlí a přechodu ke klimaticky šetrnějším zdrojům energie se proměna regionu týká také podpory rozvoje podnikání, vzdělávání, vědy, výzkumu a inovací. Zásadním je pak strategický projekt „Karlovarské inovační centrum“ (KIC) pro vzájemné sdílení know-how a znalostí. Krajští radní během svého zasedání schválili přípravu žádosti o dotaci na jeho realizaci prostřednictvím výzvy Operačního programu Spravedlivá transformace. Návrh ještě musí projít krajským zastupitelstvem.
28. 8. 2023 Karlovarský kraj Regiony

17. V Česku je turistů téměř stejně jako v roce 2019

Letní sezona je v plném proudu, ale analýza cestovního ruchu za 2. čtvrtletí 2023 ukázala, že v Česku se v letošním druhém čtvrtletí ubytovalo pouze o 5885 turistů méně než před koronavirovou pandemií. V tuzemských hotelech, pensionech a apartmánech se ubytovalo celkem 5 770 399 hostů, zatímco ve stejném období roku 2019 jich bylo v hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) 5 776 284. Srovnáme-li letošek s rokem 2022, turistů bylo o cca 15 % víc.
24. 8. 2023 Obec a finance Regiony

19. Ministr životního prostředí Petr Hladík řešil na návštěvě v Pardubickém kraji dotazy zástupců kraje i měst

Na návštěvu Pardubického kraje přijel v závěru minulého týdne ministr životního prostředí Petr Hladík. Na jednáních v Národním hřebčínu v Kladrubech nad Labem, se samosprávami na Pardubickém kraji, v Holicích, Pardubicích a také ve firmě na výrobu větrných elektráren v Chrudimi ho doprovázel náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.
23. 8. 2023 Pardubický kraj Regiony

20. Hlavní město vyhlásí dva dotační programy na bezpečnost a prevenci kriminality

Radní hl. m. Prahy rozhodli na pondělním jednání o vyhlášení dvou programů, které se týkají bezpečnosti a prevence kriminality nejen na školách. První program se týká preventivních, vzdělávacích a informativních akcí, které mají přispět ke snižování míry ohrožení kriminalitou. Do tohoto programu je alokováno více jak 17 milionů korun. Druhý se týká primární prevence ve školách a školských zařízeních, přičemž objem finančních prostředků vyčleněných na tento program je 21 milionů korun.
15. 8. 2023 Praha Regiony

21. Věda v praxi obcí – nový program chtějí využít čtyři žadatelé, rada je podpořila

Celkem bezmála 800 000 korun chce rozdělit Středočeský kraj čtyřem žadatelům o dotace z Programu Věda v praxi obcí. Kraj ho vyhlašuje ve spolupráci se Středočeským inovačním centrem. Poskytuje přímou finanční podporu středočeským obcím, jejich příspěvkovým organizacím a dobrovolným svazkům obcí na expertní služby realizované výzkumnými organizacemi Středočeského kraje. Žádosti čtyř obcí dnes projednali radní a doporučili je ke schválení zastupitelstvu.
14. 8. 2023 Středočeský kraj Regiony

23. Radní schválili dotace pro dobrovolné svazky obcí

Radní schválili poskytnutí neinvestičních dotací z Programu 2023 na rozvoj meziobecní spolupráce v oblasti strategického rozvoje dobrovolných svazků obcí. Peníze jdou na úhradu části mzdových nákladů v letošním roce. Dotace ještě musí schválit krajští zastupitelé.
11. 8. 2023 Středočeský kraj Regiony

24. Ministerstvo vnitra připravuje pro samosprávy sérii školení a prosí o vaše náměty v oblasti digitálních znalostí a kompetencí.

Ministerstvo vnitra připravuje realizaci projektu zaměřeného na posílení digitálních znalostí a kompetencí pro zaměstnance státní správy a úředníky územních samosprávných celků. V souvislosti s jeho přípravou se na Vás tímto obracíme s žádostí o vyplnění námětů na školení, která byste za Váš úřad či instituci uvítali. Dotazník můžete vyplnit do 31. srpna 2023.
11. 8. 2023 SMO ČR Regiony

25. Pražské vodárenské budovy budou i díky získané dotaci osazeny fotovoltaickými elektrárnami, přispějí k energetické nezávislosti a ochraně prostředí

Městská společnost Pražská vodohospodářská společnost a.s. (PVS) získala dotaci ve výši 15,2 milionu korun na podporu projektu, jehož cílem je vybudovat devět pilotních fotovoltaických elektráren na vodárenských objektech. O poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci programu financovaného z prostředků Modernizačního fondu nyní rozhodlo Ministerstvo životního prostředí ČR. Smyslem záměru je zvýšení energetické nezávislosti a soběstačnosti, snižování emisí CO2 a celkově šetřit životní prostředí.
10. 8. 2023 Praha Regiony

26. Investice za miliony vylepší zázemí krajských školských zařízení

Většina dětí si v létě na svou školu ani nevzpomene. To ovšem neplatí pro Ústecký kraj. V průběhu prázdnin totiž vrcholí investiční akce do školských zařízení v majetku kraje. Investice za desítky milionů korun zahrnuly výměny oken, dveří, opravy fasád, rekonstrukce elektroinstalací nebo zlepšení přilehlých venkovních prostor budov.
9. 8. 2023 Ústecký kraj Regiony

28. Blíží se termín podávání žádostí o dotace na podporu doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Na podporu budování stanovišť pro obytná auta, veřejných přístavišť, na vybudování nových kempů nebo také na realizaci záchytných parkovišť vyčlenil letos Středočeský kraj 10 milionů korun. Žádost o dotaci mohou podávat nejen obce, ale také jiné právnické nebo fyzické osoby (ty musí současně s žádostí o dotaci doložit prohlášení obce, na jejímž území má být projekt realizován, že výsledek projektu bude sloužit k rozvoji cestovního ruchu).
8. 8. 2023 Středočeský kraj Regiony

31. Ústecký kraj mezi prvními úspěšnými žadateli programu Interreg Česko – Sasko 2021–2027

Monitorovací výbor programu Interreg Česko – Sasko v Kostelci nad Ohří schválil 13 nových projektů přeshraniční spolupráce. Mezi třemi potvrzenými projekty z oblasti zachování a ochrany kulturního dědictví je i projekt Společná ochrana a dokumentace kulturního dědictví Krušnohoří, kterým Ústecký kraj naváže na úspěšnou spolupráci s Hochschule für Bildende Künste Dresden v minulých letech.
7. 8. 2023 Ústecký kraj Regiony

32. Na velikosti nezáleží. Suchá Lhota se stala Vesnicí roku Pardubického kraje

Ani sobotní deštivé odpoledne nezabránilo Suché Lhotě na Litomyšlsku užít si slavnostní okamžiky předávání titulu Vesnice roku Pardubického kraje 2023. Do 27. ročníku soutěže se v Pardubickém kraji přihlásilo celkem 13 obcí. Celorepublikově pak 175, z nichž Suchá Lhota je tou nejmenší, avšak jednoznačně ukazuje, že i malá obec může být velmi úspěšná a aktivní.
7. 8. 2023 Pardubický kraj Regiony

33. Kraj požádá o 1,5 miliardy na financování sociálních služeb v roce 2024

Kraj Vysočina požádal Ministerstvo práce a sociálních věcí o 1,547 miliardy korun na financování sociálních služeb v roce 2024. „Tato dotace by měla v kombinaci s krajskou podporou a vlastními prostředky poskytovatelů zajistit dostatek prostředků na provoz sociálních služeb v dalším roce. Požadavek vychází z reálného posouzení nákladů na zajištění sociálních služeb v roce 2022 se zohledněním aktuálního stavu,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Jan Tourek.
4. 8. 2023 Kraj Vysočina Regiony

35. Kraj řeší lepší pokrytí mobilním signálem v příhraničí

Na některých místech v česko-polském pohraničí nefunguje pokrytí poskytované českými mobilními operátory. Obyvatelé těchto míst se nemohou v případech nouze dovolat na základní telefonní linky poskytující pomoc jako 112, 150, 155 a 158. O posílení signálu operátorů se snaží starostové dotčených příhraničních obcí i Liberecký kraj.
3. 8. 2023 Liberecký kraj Regiony

36. Komunální projekt roku 2023 sbírá přihlášky už jen do 12. září

Přihlaste svůj projekt do soutěže Komunální projekt roku 2023, těšit se můžete na finanční prémii a společenský večer pro všechny účastníky. Soutěž pořádá Profi Press (redakce Moderní obec) pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) a jejím cílem je zviditelnit a ocenit inspirativní a občansky přínosné projekty a jejich realizátory. Patronem kategorie Komunální nebo komunitní energetika je Unie komunitní energetiky. Sběr přihlášek probíhá do 12. září 2023.
3. 8. 2023 UKEN Regiony

39. Obec Červená Voda se rozvíjí šetrně k přírodě

Jednou z obcí, která velmi promyšleně využívá ke svému rozvoji evropské, státní i krajské dotace, je Červená Voda na Králicku. Přesvědčil se o tom při své návštěvě i náměstek hejtmana pro investice a kulturu Roman Línek.
2. 8. 2023 Pardubický kraj Regiony

40. Hledá se knihovník, potažmo knihovnice Libereckého kraje roku 2023

Léto je v knihovnách ve znamení příměstských táborů, výstav či koncertů. Zároveň je to období, ve kterém již od roku 2012 spouští regionální výbor Svazu knihovníků a informačních pracovníků Libereckého kraje příjem nominací na Cenu Knihovník/Knihovnice Libereckého kraje. Anketa je vyhlašována jako bienále a to ve dvou kategoriích – Knihovník/Knihovnice roku a Celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji. Návrhy na nominace může podat kdokoliv z řad odborné i široké veřejnosti, tedy jakýkoliv uživatel či návštěvník knihovny.
1. 8. 2023 Liberecký kraj Regiony

43. Odsíření severních Čech mělo velký vliv na migraci

Kvalita životního prostředí zásadním způsobem ovlivňuje migraci. Vyplývá to z výzkumu odborníků Národního institutu SYRI, kteří analyzovali změny v chování lidí bydlících v severních Čechách v 90. letech. Zlepšení životního prostředí mj. v důsledku odsíření tam snížilo míru emigrace ze silně znečištěných obcí o 24 % v porovnání s méně znečištěnými obcemi v regionu. Zjištěné výsledky jsou unikátní a pomohou lépe pochopit migrační vlivy související s kvalitou životního prostředí.
1. 8. 2023 SYRI Regiony

45. Kraj ukončil období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

Olomoucký kraj v pátek 28. 7. od 12 hodin ukončil období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, a to v souladu s ustanovením čl. 3 Nařízení Olomouckého kraje č. 3/2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.
31. 7. 2023 Olomoucký kraj Regiony

46. Vesnice roku 2023 – vyhlašování je v plném proudu

Již ve čtyřech krajích proběhlo slavnostní vyhlášení lokálních vítězů soutěže Vesnice roku 2023, jejímž hrdým spoluvyhlašovatelem je rovněž Sdružení místních samospráv. Naše sdružení každoročně udílí Cenu naděje pro živý venkov. Které obce ji zatím letos získaly?
31. 7. 2023 SMS ČR Regiony

47. Příjem žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace začíná už v srpnu

Dne 1. srpna 2023 v 10:00 zahájí Ústecký kraj příjem žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti. Žádosti bude možné podávat až do 31. srpna 2024. Dotační program na výměnu kotlů pro nízkopříjmové domácnosti schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 26. června 2023. Dotační program byl vyhlášen a zveřejněn na úřední desce kraje dne 28. června 2023.
28. 7. 2023 Ústecký kraj Regiony

48. Dnešním dnem je zrušeno období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Karlovarského kraje

Hejtman Karlovarského kraje ukončil dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na základě doporučení Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, a to po vyhodnocení prognózy rizika vzniku požárů v přírodním prostředí, současných meteorologických podmínek na území regionu a předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.
28. 7. 2023 Karlovarský kraj Regiony

50. Mimořádný počin v kulturním dědictví

Pivovar v Lobči získal cenu za mimořádný počin v kulturním dědictví a tradicích Evropy 2023. Potvrdilo se, že Česko umí obnovovat památky. Architekti Jana a Pavel Prouzovi obnovili opuštěný a chátrající pivovar, prcaovali na něm a po zásluze získali ocenění Europa Nostra Awards 2023.
28. 7. 2023 Obec a finance Regiony
Bylo nalezeno 1535 záznamů.