Archiv článků (rubrika Reforma veřejné správy)

Bylo nalezeno 161 záznamů.

2. Moderní, kvalitní a efektivní státní služba bez byrokracie, Vnitro připravilo novelu služebního zákona

Snížení byrokracie, flexibilnější přijímání nových zaměstnanců nebo úspora veřejných peněz, i to si Ministerstvo vnitra slibuje od rozsáhlé novely zákona o státní službě, kterou posílá do meziresortního připomínkového řízení. Novela zákona navazuje na změny platné od začátku tohoto roku a jejím cílem je zajistit kvalitní a efektivní státní službu. Vláda by novelu měla projednat nejpozději do konce roku.
14. 8. 2023 MV ČR Reforma veřejné správy

3. Rušením pracovišť finančních úřadů se státní správa vzdaluje veřejnosti, domnívá se hejtman Netolický

Stát plánuje od 1. července zrušit v celé republice 77 územních pracovišť finančních úřadů. V Pardubickém kraji se má jednat o Hlinsko, Holice, Litomyšl, Moravskou Třebovou a Přelouč. Podle hejtmana Martina Netolického se jedná o další vzdálení státní správy občanům, které přichází v době, kdy se připravuje rušení poboček České pošty. Podle hejtmana je problémem především pomalá digitalizace a zastaralé systémy, se kterými finanční úřady pracují.
25. 4. 2023 Pardubický kraj Reforma veřejné správy

5. Finanční správa zruší 77 územních pracovišť finančních úřadů

Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství na základě důkladné analýzy využívání územních pracovišť finančních úřadů a rozsahu jimi zajišťovaných činností zruší k 1. 7. tohoto roku 77 územních pracovišť. Tímto krokem vláda plní jeden z bodů svého programového prohlášení – postupně zefektivnit státní správu. Konzultační služby pro občany dotčených obcí budou v úředních dnech zajištěny prostřednictvím telefonických kontaktních linek provozovaných příslušnými finančními úřady.
12. 4. 2023 MF ČR Reforma veřejné správy

6. OECD představila Přehled o stavu veřejné správy v ČR, Ministerstvo vnitra na řadě opatření již pracuje

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zpracovala pro Českou republiku historicky první přehled o veřejné správě. Analýza obsahuje řadu doporučení pro zefektivnění fungování veřejné správy. Přehled je úzce provázán s Koncepcí rozvoje veřejné správy do roku 2030. To potvrzuje, že se česká veřejná správa ubírá správným směrem.
3. 4. 2023 MV ČR Reforma veřejné správy

7. Nervy s NERV(em) – část čtvrtá

V návaznosti na návrh Národní ekonomické rady vlády (NERV), který byl zaměřen na snížení výdajů a zvýšení příjmů veřejných rozpočtů v ČR, jsme se v několika článcích zabývali především návrhem na revizi samosprávy a nákladů místní správy (slučování malých obcí) a návrhem na zvýšení daně z nemovitých věcí. Jde o návrhy, které se bezprostředně dotýkají financování obecního zřízení.
1. 3. 2023 Obec a finance Reforma veřejné správy

8. Nervy s NERV(em) – část třetí

Návrhy Národní ekonomické rady státu (NERV) z listopadu loňského roku, zaměřené na snížení výdajů a zvýšení příjmů státního rozpočtu v ČR, oprávněně směřují ke konsolidaci veřejných rozpočtů. Vysoké schodky státního rozpočtu postupně ovlivnila pandemie, stupňující se inflace a růst cen energií jako důsledek nedomyšlené zelené dohody a zejména války na Ukrajině.
3. 2. 2023 Obec a finance Reforma veřejné správy

10. Svaz měst a obcí nesouhlasí se slučováním obcí

Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) již na svém zasedání v listopadu loňského roku odmítlo námět Národní ekonomické rady vlády (NERV) na slučování obcí, který byl součástí návrhů NERV předložených vládě k snížení výdajů a zvýšení příjmů veřejných rozpočtů v ČR.
25. 1. 2023 Obec a finance Reforma veřejné správy

11. Vzdělávání úředníků územní samosprávy

V těchto dnech Ministerstvo vnitra rozeslalo do mezirezortního připomínkového řízení návrh novely zákona o úřednících územních samosprávných celků. Postavení úředníků samosprávy, jejich práva, povinnosti a některá specifika jejich pracovněprávních vztahů upravuje zákon č. 312/2002 Sb. Jedná se o speciální zákon ve vztahu k obecné úpravě pracovněprávních vztahů podle zákoníku práce; subsidiárně se tedy na pracovněprávní vztahy úředníků územních samosprávných celků použije zákoník práce.
17. 1. 2023 Obec a finance Reforma veřejné správy

12. Nervy s NERV(em) – část druhá

Národní ekonomická rada státu (NERV) představila v listopadu loňského roku Návrh na snížení výdajů a zvýšení příjmů státního rozpočtu v ČR, ve kterém je řada podnětných opatření, kterými se vláda jistě bude zabývat a případně je zařadí do aktualizace svého programového prohlášení. Představitelů obcí, měst i krajů se bezprostředně dotýká návrh Revize samosprávy a nákladů místní vlády, který jsme v plném znění uvedli před týdnem v první části tohoto textu.
11. 1. 2023 Obec a finance Reforma veřejné správy

13. Nervy s NERV(em) – část první

Národní ekonomická rada státu (NERV) byla vládou zřízena již v roce 2010, mimo jiné v návaznosti na krizová léta 2008–2009, a její činnost byla v květnu loňského roku vládou Petra Fialy znovu obnovena. Vzhledem k vzniklé ekonomické situaci je to zcela pochopitelný a správný krok. Posláním NERV je navrhovat zásady a parametry reforem veřejných systémů, které mají hlavní vliv na zdravé veřejné finance, výkonnost české ekonomiky a transparentnost veřejného sektoru.
4. 1. 2023 Obec a finance Reforma veřejné správy

14. Přívětivý úřad 2022

Hodnocení proklientského přístupu městských úřadů provedlo Ministerstvo vnitra i v roce 2022. V září byl vyhodnocen letošní ročník soutěže Přívětivý úřad, kterého se zúčastnilo celkem 125 úřadů obcí s rozšířenou působností z celé ČR. Soutěž tak má i po letech velké množství příznivců.
7. 11. 2022 OF 4/2022 Reforma veřejné správy

15. Benchmarking obcí s rozšířenou působností – zkušenosti II.

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s., se již 20. rokem intenzivně věnuje nelehkému úkolu – výkonovému benchmarkingu obcí s rozšířenou působností (dále jen ORP). Jen první dva roky práce byly financovány v rámci projektu z externích zdrojů. Po skončení tohoto projektu „Benchmarking přenesené působnosti obcí III. typu“, na konci roku 2004, projevila zapojená města zájem dále v benchmarkingu pokračovat. Myslím, že to je nejen dobrý příklad udržitelnosti záměru projektu, ale stále rostoucí počet zapojených měst (ORP) také signalizuje, že tato práce trvale vykazuje přínosy.
3. 5. 2022 OF 1/2022 Reforma veřejné správy

16. Benchmarking obcí s rozšířenou působností – zkušenosti I.

Angličané říkají: What is in it for me? (Co je v tom pro mě?) Jaké jsou vlastně přínosy benchmarkingu? Češi se zeptají přímo: Co z toho budu mít? Obecně lze říct, že zapojeným subjektům poskytuje benchmarking relevantní data o efektivitě vlastní organizace a umožňuje jim měřit výkonnost a kvalitu v předem definovaných oblastech a agendách. Výsledky pak mohou porovnávat s adekvátními údaji jiných subjektů a získávat informace o vlastních rezervách, možných lepších řešeních a tím se inspirovat k provedení změn.
26. 4. 2022 OF 1/2022 Reforma veřejné správy

18. Moderní veřejná správa 2021

Ve dnech 9. a 10. listopadu 2021 se v prostorách hotelu NH Collection Olomouc Congress v Olomouci konal pátý ročník konference Moderní veřejná správa, kterou pořádá sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy pod záštitou náměstka ministra vnitra Petra Vokáče. Konference se letos zúčastnilo na 300 osob a 60 řečníků.
11. 1. 2022 OF 5/2021 Reforma veřejné správy

19. Větší orientace veřejné správy na klienta

Tvrzení, že veřejná správa je tu zejména pro své klienty, by asi málokdo zpochybňoval. Stejně jako se banky nebo pojišťovny snaží bojovat o své klienty různými marketingovými nástroji a zákaznickým komfortem, je nutné určité nástroje proklientské orientace posilovat i ve veřejné správě.
8. 11. 2021 OF 4/2021 Reforma veřejné správy

21. Projekt rozvoje veřejné správy v roce 2020 I.

Globálním cílem Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020 je zvýšit kvalitu, efektivitu a transparentnost veřejné správy, a to cílenou intervencí zaměřenou na vybraná slabá místa veřejné správy, při naplňování principů dekoncentrace, decentralizace a subsidiarity.
22. 3. 2021 OF 2/2021 Reforma veřejné správy

22. Dvacet let krajské samosprávy

Letošní volební rok je zároveň výročím dvacetileté působnosti krajské samosprávy v České republice. Při této příležitosti jsme požádali o rozhovor hejtmana Kraje Vysočina, Jiřího Běhounka, který je v současném období pověřen vedením Asociace krajů ČR.
5. 10. 2020 OF 4/2020 Reforma veřejné správy

23. Vláda by měla požadovat přepracování návrhu stavebního zákona

Návrh nového stavebního zákona, o kterém bude v pondělí jednat vláda, obsahuje vážné nedostatky a vláda by jej podle Zeleného kruhu měla vrátit k přepracování. Na zásadní rozpory a problémy upozorňuje jak stanovisko Legislativní rady vlády, tak přehled nevypořádaných připomínek, které jsou v podkladech pro vládu označeny jako zásadní rozpory. Návrh je navíc připravován v rozporu s pravidly, které si vláda pro přípravu zákonů stanovila.
21. 8. 2020 Zelený kruh Reforma veřejné správy

25. Stavební zákon zůstává prioritou – I. část

Epidemie koronaviru, která postupně přerostla ve světovou pandemii měla své hluboké dopady v celém světě a také v naší zemi. Vzniklá situace si vyžádala vyhlášení stavu nouze a přijatá opatření v zájmu zachování zdraví populace se promítla do života všech občanů, do fungování služeb i do ekonomiky státu.
7. 7. 2020 OF 2–3/2020 Reforma veřejné správy

26. Aliance organizací upozorňuje: Nový stavební zákon ignoruje klimatické změny

Nový stavební zákon ignoruje výzvy, kterým čelí společnost v době zásadních klimatických změn. Místo, aby novou výstavbu podmínil využitím dostupných inovativních postupů v oblasti úspor energie, hospodaření s dešťovou a šedou vodou a ochrany nezastavěných území, soustředí se výhradně na rychlost povolovacího procesu a odebírání práv účastníkům povolovacích řízení. Upozorňují na to organizace Arnika, Česká společnost pro právo životního prostředí a Zelený kruh.
1. 7. 2020 Zelený kruh Reforma veřejné správy

27. ČKA upozorňuje na negativní obrat v procesu rekodifikace stavebního práva

Česká komora architektů (ČKA) reaguje na aktuální vývoj procesu rekodifikace stavebního práva a upozorňuje na odklon od Vládou ČR schváleného věcného záměru nového Stavebního zákona přijatého 6. února 2019. Předložené znění návrhu zákona nepřináší potřebnou reformu systému stavebního práva ČR a představuje nevyužitou šanci napravit problémy ve výstavbě a plánování.
14. 5. 2020 ČKA Reforma veřejné správy

28. K revoluci ve stavebním právu: digitalizace je základ, peníze určené na stěhování úředníků jsou potřeba jinde

Zelený kruh vyzval v otevřeném dopise vládu k urychlené digitalizaci všech procesů v územním plánování a povolování staveb. Ministerstva by naopak měla přestat ztrácet čas přepisováním špatně připraveného návrhu stavebního zákona. V současné komplikované situaci nelze utrácet miliardy za přeskupování úředníků a paralyzovat rozhodování o stavbách radikální reorganizací. Rychlá digitalizace naopak zajistí, aby po úřadech obíhaly dokumenty a ne lidé.
3. 4. 2020 Zelený kruh Reforma veřejné správy

33. Revoluce ve stavebním právu ignoruje dobrou zahraniční praxi

Zelený kruh upozorňuje, že při přípravě nového stavebního zákona byla zcela opominuta detailní rešerše dobré praxe v zahraničí. Odborná debata o tom, nakolik je možné využít nástroje, které se osvědčily v zahraničí, se vůbec nevedla. Z dostupných rešerší a prezentací přitom vyplývá, že řada zahraničních postupů přináší prospěch státu, obcím a jejím občanům i vlastníkům pozemků a stavitelům.
19. 12. 2019 Zelený kruh Reforma veřejné správy

34. Klientsky orientovaná veřejná správa 2030 – Koncepce rozvoje

V současné době se v základních mantinelech rozvoj veřejné správy v České republice odehrává na základě dokumentu s názvem Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020, které se ovšem blíží do svého závěru. Z toho důvodu Ministerstvo vnitra letos zásadně pokročilo v přípravách nového strategického dokumentu rozvoje veřejné správy pro období do roku 2030 s názvem Klientsky orientovaná veřejná správa 2030.
14. 10. 2019 OF 4/2019 Reforma veřejné správy

36. Úředníci na jižní Moravě nestíhají vyřizovat závazná stanoviska ke stavebním povolením. Jinde tak závažné problémy nejsou

Novela stavebního zákona, platná od ledna 2018, zcela změnila zaběhlé pořádky ve stavebním průmyslu. Problém s ní mají nejen stavebnické a developerské firmy, ale také úřady měst a obcí s rozšířenou působností, na které spadla povinnost vydávat takzvaná závazná stanoviska. Dříve tyto dokumenty totiž vydával vedoucí stavebního úřadu, ale po novele je za vydávání zodpovědný územně plánovací orgán. Mnoho úřadů ale nebylo na tuto změnu připraveno, i po více než roce od zavedení jim chybí zaměstnanci a na závazná stanoviska se čeká dlouhé měsíce.
24. 6. 2019 neuveden Reforma veřejné správy

38. Multi-level governance z pohledu obcí

Multi-level governance neboli víceúrovňové vládnutí odkrývá hierarchický pohled na vládnutí na daném území. Tento pojem se začal hojněji používat především v souvislosti s Evropskou unií, ale má svůj význam i na národní úrovni.
25. 3. 2019 OF 1/2019 Reforma veřejné správy

40. Příprava koncepce rozvoje veřejné správy „Klientsky orientovaná veřejná správa 2030“

Na jaře roku 2018 začalo Ministerstvo vnitra připravovat nový koncepční materiál rozvoje veřejné správy pro období po roce 2020 s názvem „Klientsky orientovaná veřejná správa 2030“. Ambicí nové koncepce, která by měla plynule navázat na platný Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014–2020 a jeho implementační plány, je stanovit hlavní cíle rozvoje veřejné správy v České republice v horizontu deseti let, tj. od roku 2021 do roku 2030.
18. 10. 2018 OF 4/2018 Reforma veřejné správy

41. Aktuální informace Sdružení tajemníků

Výkonná rada a předsednictvo Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů několikrát projednávaly problematiku nestandardního metodického přístupu Ministerstva práce a sociálních věcí k odměňování zaměstnanců územních samosprávných celků, vykonávajících sociální agendy, resp. jejich zařazování do platových tříd.
15. 10. 2018 OF 4/2018 Reforma veřejné správy

42. Analýza matriční agendy

Ministerstvo vnitra si zpracovalo agendu výkonu matriční agendy v ČR, neboť se jedná o významnou činnost obcí, vykonávané v přenesené působnosti. Analýza za období 2014 až 2017 ukázala, že současná soustava celkem 1275 matrik ani způsob jejich financování již neodpovídá reálnému výkonu agendy v území.
3. 7. 2018 OF 3/2018 Reforma veřejné správy

44. Co je a co není komunitní plánování?

O komunitním plánováním již byly popsány stohy papírů. Byly to nejen různé články, studie, analýzy, ale také knihy. Má tedy smysl se k tomuto tématu ještě vracet? Nemíním opakovat to, co už bylo jinde desetkrát sděleno, ale podívám se na tuto stále ne zcela doceněnou součást strategického plánování obcí z trochu filosofického pohledu. A samozřejmě jak je u mých článků zvykem, nebude chybět ani několik praktických doporučení.
13. 6. 2017 OF 2/2017 Reforma veřejné správy

45. Žádné slučování! Jdeme cestou spolupráce obcí

Závěry nové studie Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) upozorňují na to, že sídelní struktura České republiky je velmi roztříštěná a obce jsou příliš malé na to, aby poskytovaly kvalitní veřejné služby. OECD proto vládním představitelům doporučuje začít významně podporovat slučování obcí, trend, který dle OECD nyní v Evropě začaly praktikovat i další státy.
22. 12. 2016 OF 5/2016 Reforma veřejné správy

46. Přívětivost úřadů samospráv

Ministerstvo vnitra má jasný zájem na podpoře kvalitních služeb poskytovaných institucemi veřejné správy v území. Tento zájem je v současné době deklarován prostřednictvím několika aktivit, které se resort snaží prosazovat.
31. 10. 2016 OF 4/2016 Reforma veřejné správy

47. Dostupnost volebních místností a jejich financování. Kde leží zlatý střed?

Každé volby s sebou nesou také značné organizační nároky. Jedním z méně viditelných, avšak zásadních, témat je počet volebních okrsků, respektive dostupnost volebních místností pro voliče. Otázka vyváženého poměru mezi dostupností místností a výší finančních nákladů nutných pro jejich provoz se otevírá především v obcích se vzdálenými a roztroušenými místními částmi.
19. 10. 2016 OF 4/2016 Reforma veřejné správy

49. Rada vlády pro veřejnou správu

Již druhým rokem funguje Rada vlády pro veřejnou správu (RVVS) jako meziresortní poradní a koordinační orgán vlády pro oblast rozvoje veřejné správy. Čím se v minulém roce zabývala a čemu se bude věnovat letos?
24. 8. 2016 OF 3/2016 Reforma veřejné správy

50. Strategické plánování ve veřejné správě – nikdo neposlouchá?

Václav Bělohradský (2004) v dokumentárním filmu, na který nepřímo odkazuji v názvu článku, říká, že jsou dvě základní formy diktatury: (i) slovo má takovou váhu, že se za něj jde do vězení (ii) slovo nemá vůbec žádnou váhu, takže jako by nebylo. Domnívám se, že dávat do souvislosti tuto myšlenku s problematikou strategického plánování je na místě.
21. 6. 2016 OF 2/2016 Reforma veřejné správy
Bylo nalezeno 161 záznamů.