K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
ISSS 2020 „Nové perspektivy“

Koncepce sociálního bydlení – první ohlasy

Datum: 5. 6. 2015, zdroj: OF 2/2015, rubrika: Sociální problematika

První ohlasy na zveřejněnou koncepci sociálního bydlení.

RNDr. Tomislav Šimeček, předseda Občanského sdružení majitelů domů
RNDr. Tomislav ŠimečekPředložená Koncepce sociálního bydlení neřeší to hlavní – příčinu současného stavu. V České republice je přibližně 5 % slušných občanů, kteří pracují, ale jejich příjmy nestačí k pokrytí nákladů na bydlení. Tato skupina dokáže své problémy řešit a s využitím sociální podpory (příspěvek na sociální bydlení) si zajistí pokrytí potřebných nákladů na bydlení na běžném trhu nájemního bydlení, kde je převis nabídky nad koupěschopnou poptávkou. Pak je tady marginální skupina lidí (cca 1 %), kteří nepracují, často ani nehledají zaměstnání, případně ztratili z nejrůznějších důvodů motivaci řešit své problémy. Tyto občany je třeba motivovat ke změně chování, zajistit jim přístup na trh práce a zajistit ubytování, za předpokladu, že se budou podílet na krytí nákladů vlastním výdělkem a že budou aktivní. Navrhovaná koncepce však počítá s tím, že přidělení sociálního bytu nebude podmíněno změnou chování ubytovaného. Možnost bydlení pro tuto skupinu obyvatel bude tedy přitahovat více těchto (většinou již nepracujících ) lidí.
Mgr. Štěpán Ripka, Ph.D., předseda Platformy pro sociální bydlení
Mgr. Štěpán Ripka, Ph.D.Platforma pro sociální bydlení hodnotila plnění předvolebních slibů a nová Koncepce sociálního bydlení je podle Platformy velký krok správným směrem. Koaliční strany slíbily, že nastartují nový systém sociálního bydlení, který bude pomáhat těm opravdu potřebným – lidem v bytové nouzi a těm, pro které je důstojné bydlení příliš drahé. Strany svorně slíbily připravit zákon o sociálním bydlení, posílit roli samospráv v zajišťování bydlení a dostat do systému potřebné finance. V roce 2013 jsme pracovali s návrhem, který budoval zdánlivě záchrannou síť ubytoven. Místo toho však osnoval pavučiny – kdo by do nich spadl, nedostal by se již ven. Proto bylo třeba předchozí návrh odmítnout. Nová koncepce oproti tomu slibuje, že systém bude fungovat jako trampolína. Pokud se dostanete do nepříznivé situace, systém vás vystřelí zpět do normálního života a podpoří v další cestě. Naše Platforma sdružuje 24 zájmových neziskových organizací a naši odborníci novou Koncepci podporují.
Dagmar Novosadová, DiS., starostka obce Kunín, členka předsednictva SMO ČR
Dagmar Novosadová, DiS.Koncepce vznikala za spoluúčasti pracovní skupiny pro problematiku sociálního začleňování Svazu měst a obcí a přináší řadu analytických podkladů. Stát si začíná uvědomovat důležitost prevence a sociální práce v kontextu s bydlením. Přesto se domnívám, že by se materiál měl přepracovat a termíny pro předložení konečného znění zákona odložit, protože je zde řada nedořešených otázek. Návrh neodpovídá reálným možnostem obcí, které nemají potřebné zdroje a náklady spojené s navrhovaným řešením by pro ně byly neúnosné. Postoj a přístup státu je třeba změnit. Není možné, aby obcím byly ukládány povinnosti bez potřebného materiálního a personálního zajištění nebo aby úřady práce sankcionovaly obce za jejich činnost v oblasti samostatné působnosti. Navíc hrozí nebezpečí, že sociálně negativní jevy se přesunou do domů se sociálními byty. Máme s tím zkušenosti. Byli jsme nuceni zrušit nájemní smlouvy, nájemci dlouhodobě neplatili a odmítali dokonce nabízené zaměstnání.
TOPlist
TOPlist