K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
ISSS 2020 „Nové perspektivy“

Nové výzvy z Operačního programu Zaměstnanost cílí na sociální začleňování

Datum: 30. 9. 2015, zdroj: MPSV ČR, rubrika: Sociální problematika

Na programy spojené se sociálním začleňováním vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí tři výzvy z nového Operačního programu Zaměstnanost. Prostředky budou určeny na pomoc chudým, hendikepovaným a jinak znevýhodněným lidem, u nichž hrozí společenská izolace. Celková alokace těchto výzev přesahuje jednu miliardu korun.

Výzva Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování si klade za cíl zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo již sociálně vyloučených osob ve společnosti a na trhu práce. Cílovou skupinou jsou lidé se zdravotním postižením, dále ti, kteří jsou dlouhodobě nebo opakovaně bez práce, ale i lidé, kteří bojují se závislostmi nebo jsou vystaveni domácímu násilí.

Výzva Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce je zaměřena na rozvoj sociálních služeb. Podpořeny mohou být také projekty, které vedou k většímu využívání sdílené péče (kombinace neformální péče poskytované lidmi, kteří pečují o osobu blízkou, s péčí, kterou zajišťují poskytovatelé sociálních služeb). „Typickým žadatelem v této výzvě mohou být například centra, která nabízejí seniorům pomoc v domácnosti, doprovod k lékaři nebo zajištění obědů,“ vysvětluje ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Třetí z výzev s názvem Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám podpoří projekty, které pomáhají lidem žijícím na území Ostravy, Krnova, Osoblažska, Oder, Kadaně, Roudnice nad Labem, Dubí, Chodova, Obrnic a Štětí. Jde například o aktivity napomáhající lidem ze sociálně vyloučených lokalit v oblasti sociálních služeb, bydlení, možnosti zaměstnání v rámci sociálního podniku a v oblasti komunitní sociální práce. Dále budou podporovány aktivizační a asistenční motivační programy, které napomáhají k sociálnímu začleňování nebo prevenci sociálního vyloučení.

Podrobnosti ke každé výzvě včetně vymezení oprávněných žadatelů či detailní specifikace podporovaných aktivit najdete na webových stránkách Evropského sociálního fondu.

Číslo výzvy Název výzvy Datum zahájení příjmu žádostí o podporu Datum ukončení příjmu žádostí o podporu Výše alokace (v mil. Kč)
03_15_022  Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování 29. 9. 2015 30. 11. 2015 300
03_15_023  Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce 1. 10. 2015 30. 11. 2015 250
03_15_026  Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám 29. 9. 2015 31. 7. 2016 610

Petr Habáň

TOPlist
TOPlist