K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
ISSS 2020 „Nové perspektivy“

Přijetí systému sociálního bydlení je zase o krok blíž

Datum: 13. 10. 2015, zdroj: MPSV ČR, MMR ČR, rubrika: Sociální problematika

Vláda přijala Koncepci sociálního bydlení, kterou předložila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Jde o vůbec první materiál, který se v České republice komplexně věnuje vybudování systému dostupných sociálních bytů, vymezuje role obcí a státu a vysvětluje vazbu na sociální služby. Na základě přijaté Koncepce bude vypracován návrh zákona, který by měl být účinný od roku 2017.

„Svedli jsme ve vládě nelehký boj o návrh Koncepce sociálního bydlení, dnes se dokonce Ministerstvo pro místní rozvoj vzdalo své části zodpovědnosti při řešení této agendy, ale i s velkým přispěním pana premiéra Sobotky je přijata a můžeme pokračovat v práci na zákonu,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. „Česká republika snad bude mít konečně po více než dvaceti letech systém pomoci lidem ohroženým sociálním vyloučením,“ dodala ministryně.

Cílem systému sociálního bydlení bude ochrana domácností s nejnižšími příjmy a lidí ohrožených sociálním vyloučením kvůli ztrátě bydlení. Lidem, kteří jsou v současnosti bez domova, pomohou dostupné sociální byty získat vhodné a finančně dostupné ubytování. Systém má též přesunout většinu lidí z ubytoven do standardních bytů. Cílovou skupinou systému sociálního bydlení by měli být lidé v bytové nouzi, hlavně rodiny s dětmi, samoživitelky a samoživitelé s dětmi, senioři, lidé, kteří vyšli z dětských domovů, osoby žijící trvale na ubytovnách nebo lidé bez domova.

Koncepce počítá se třemi stupni bydlení, takzvaným krizovým bydlením určeným pro akutní případy, sociálním bydlením jako mezistupněm a dostupným bydlením, které se již nejvíce podobá tomu klasickému, běžnému bytu, jak jej známe. Systém má být prostupný z obou stran, což znamená, že lidé, kteří se z bytové nouze díky němu dostanou, ho budou moci opustit. Koncepce počítá také s pomocí a zapojením sociálních pracovníků.

Vytvořit bytový fond bude úkolem obcí a měst. Povinná procentní výše sociálních bytů z celkového bytového fondu obce nebyla v Koncepci určena, bude se o ní dále jednat. Nejmenší obce budou dle návrhu této povinnosti zbaveny. Obce, které nedisponují dostatečnou kapacitou bytů všech třech stupňů, budou moci na dobudování čerpat peníze z Fondu rozvoje bydlení, evropských fondů nebo si budou moci byty nasmlouvat od soukromníků, dle jasných cenových map a pravidel. V rámci fondu IROP jsou například již v současné době připraveny prostředky pro vznik pěti tisíc dostupných sociálních bytů. Koncepce obsahuje taková opatření, aby obce byly schopné zajistit dlouhodobé a udržitelné financování systému. V současné době pokrývá existující obecní a soukromý bytový fond asi 60 procent navržené potřeby systému sociálního bydlení. Zbytek budou moci obce dobudovat během následujících dvaceti let.

Koncepce a návrhy směřující ke schválení zákona o sociálním bydlení reagují na situaci v ČR, kdy lidé s nižšími příjmy vydávají na bydlení více prostředků, než ti s vyššími příjmy. Zavedení systému sociálního bydlení si klade za cíl také omezení výplaty dávek v hmotné nouzi (konkrétně doplatku na bydlení), peníze půjdou naopak zpět do systému udržitelného a kvalitnějšího bydlení.

Koncepce sociálního bydlení trpí zásadními nedostatky

Ministerstvo pro místní rozvoj se proti Koncepci sociálního bydlení předložené ministryní práce a sociálních věcí ohradilo a nepodpořilo její schválení, protože nebyly reflektovány připomínky Ministerstva pro místní rozvoj jako spolugestora.

„Skutečnost, že se MMR vymezilo proti Koncepci sociálního bydlení však neznamená, že by snad rezignovalo na svoji odpovědnost. Pravě naopak, ministerstvo je připraveno soustředit svou pozornost na kvalitní zpracování zákona o sociálním bydlení, ve kterém bude chtít hájit principy bytové politiky,“ uvedla náměstkyně pro řízení sekce regionálního rozvoje Klára Dostálová.

Přijatá Koncepce sociálního bydlení se nedostatečně zabývá vazbami na existující sociálně ekonomické prostředí včetně stávajících nástrojů sociální a bytové politiky. Neposkytuje jednoznačnou informaci o záměrech v oblasti sociálních dávek na bydlení, což je mimo jiné i oblast, se kterou nesouhlasí ani Svaz měst a obcí ČR.

Přínos materiálu lze bezpochyby vidět ve shromáždění rozsáhlého objemu faktografického a analytického. MPSV se však nepodařilo prokázat realizovatelnost a udržitelnost návrhu. Celkové pojetí materiálu je takové, za něž MMR, vzhledem ke své kompetenci v oblasti bydlení, nemůže nést spoluodpovědnost.

Ministerstvo pro místní rozvoj se podílelo na přípravě Koncepce sociálního bydlení účastí svých zástupců v pracovních skupinách, poskytnutím mnoha podkladů nebo průběžnými připomínkami při tvorbě návrhu. Bohužel vynaložené úsilí MMR se ve výsledném návrhu neodrazilo.

Petr Habáň, Veronika Vároši

TOPlist
TOPlist