K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
ISSS 2020 „Nové perspektivy“

Veřejné opatrovnictví vyžaduje peníze

Datum: 2. 5. 2016, zdroj: OF 2/2016, rubrika: Sociální problematika

Na 45. Dnu malých obcí hovořila náměstkyně ministra vnitra pro veřejnou správu a legislativu Jana Vildumetzová o řadě problémů, které resort řeší ve vztahu k obcím a městům. Mimo jiné je to otázka veřejného opatrovnictví.

Jana Vildumetzová, náměstkyně ministra vnitra pro veřejnou správu a legislativu

Veřejné opatrovnictví je velký problém zvláště pro obce, které vykonávají činnost veřejného opatrovníka. V České republice je přibližně 36 tisíc nesvéprávných osob a pro 11 140 opatrovaných je právě obec veřejným opatrovníkem.

Zásadním krokem při řešení tohoto problému musí být zvýšení finančních prostředků pro výkon funkce veřejného opatrovníka pro případ, že opatrovníkem je obec. To je prioritní požadavek, který musí být provázán legislativní úpravou. Gestorem zákona o veřejném opatrovnictví je ministerstvo spravedlnosti a problémy řeší ve spolupráci s resorty vnitra a práce a sociálních věcí. Pracovní skupina došla k závěru, že legislativní změny budou provedeny cestou novelizace zákona o obcích a novelizací občanského zákona.

Pro získání věcných podkladů provedlo ministerstvo vnitra dotazníkové šetření, jehož výsledky jsou patrné z uvedených grafů. Funkci veřejného opatrovníka vykonává 1283 obcí, které byly osloveny a 964 z nich se zapojilo do uvedeného šetření.

Z údajů je patrné, že 60 % obcí vykonává činnost opatrovníka pro jednoho nebo dva opatrované, ale je 38 obcí, které mají na starost více než 50 opatrovaných. Z dalšího grafu vyplývá, že u obcí prvního typu, vykonávajících činnost opatrovníka jich 78 % vykázalo počet opatrovanců menší než tři. Ale jsou i dvě procenta těchto obcí, které vykonávají činnost pro více než 50 opatrovaných.

Nejdůležitější data jsou patrná z posledního grafu, který uvádí představu jednotlivých obcí o potřebných nákladech na jednoho opatrovaného. Řada obcí nevyžaduje žádné prostředky, ale je i 14 obcí, které uvádí potřebu až 800 tisíc korun na činnost veřejného opatrovníka. Sumarizací požadavků se dospělo k částce 500 mil. Kč až 1 mld. Kč, která bude potřebná pro krytí nákladů obcí. Z této částky se bude vycházet při jednání s ministerstvem financí.

Počet obcí vykonávajících činnost opatrovníka (dle počtu obyvatel)
Počet obcí vykonávajících činnost opatrovníka (dle počtu obyvatel)
Obce dle osoby vykonávající činnost opatrovníka
Obce dle osoby vykonávající činnost opatrovníka
Počet opatrovanců v jednotlivých typech obcí
Počet opatrovanců v jednotlivých typech obcí
Odhad celkových nákladů na činnost veřejného opatrovníka 2015
Odhad celkových nákladů na činnost veřejného opatrovníka 2015
TOPlist
TOPlist