K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
URBIS Smart City Fair 2020

První výsledky dotazníkového šetření v moravských MAS k rovným příležitostem a zapojení žen

Datum: 5. 5. 2016, zdroj: Civipolis, o. p. s., rubrika: Sociální problematika

Olomouc – Ženy se vnímají jako rovnocenné s muži v zastoupení v řídících orgánech MAS. Přes polovina z nich, se však shoduje, že venkov nabízí méně odpovídajících pracovních příležitostí, než město.

Výzkumníci z olomoucké obecně prospěšné organizace Civipolis (ve spolupráci s Katedrou politologie a evropských studií FF UP) uskutečnili v rámci projektu Rovné příležitosti a zapojení žen v problematice venkova dotazníkové šetření moravských místních akčních skupin (MAS). Cílem výzkumu bylo získat základní relevantní údaje pro zmapování postavení žen na moravském venkově. Výzkum probíhal na území čtyř MAS (MAS Moštěnka, MAS Horní Pomoraví, MAS Regionu Poodří a MAS Moravská cesta). Dotazování se zúčastnili zástupci (67 % žen a 33 % mužů) organizací zapojených do fungování těchto místních akčních skupin. Dotazníkového šetření probíhalo anonymně.

Z analýzy získaných dat vyplynulo, že respondenti pracují v jedné ze zkoumaných MAS v průměru 13,3 let, převážně na plný pracovní úvazek (60 %). Přibližně 57 % z nich vnímá postavení mužů a žen na venkově jako rovnocenné, pouze 20 % uvedlo, že muži dosahují lepší pozice než ženy. Z hlediska možnosti zisku práce, která odpovídá kvalifikaci a schopnostem, uvedlo přes 57 % dotazovaných, že ženy mají ve městě lepší možnost zisku odpovídající práce, nežli na venkově. Podobně se větší část (41 %) respondentů domnívá, že ženy by ve městě dostaly za stejnou práci vyššího platového ohodnocení, než na venkově. „Tato zjištění podporují závěry z předchozích výzkumů a odpovídají současnému trendu, kdy převažuje názor, že ženy mají nižší perspektivu zisku práce na venkově, než v blízkých městech. Ženy na venkově tedy patří mezi znevýhodněné skupiny při vstupu na pracovní trh v České republice.“ uvedl vedoucí výzkumného týmu Michal Kuděla.

Na druhou stranu, převážná část dotazovaných (48,7 %) vnímá MAS jako prostředí rovných příležitostí pro kariérní růst a rovnocenné zastoupení obou pohlaví v jejich řídících orgánech. Dle převážné části odpovědí (93 %) se situace zastoupení mužů a žen nijak výjimečně neliší v žádné ze zkoumaných moravských MAS.

V obecné rovině se přibližně 57,9 % respondentek domnívá, že nejčastěji dochází k diskriminaci žen v oblasti zaměstnání, nejméně pak v oblasti školství a vzdělání. Celkem 60 % dotazovaných považuje pohlaví za rozhodující faktor pro přijetí na pracovní pozici, 46 % za faktor udávající výši platu a 42 % za proměnnou, zda bude zaměstnanec povýšen.

Na výše uvedené závěry z realizovaného dotazníkového šetření navazují výzkumníci sérii kvalitativních polostrukturovaných rozhovorů se ženami, kterých se zkoumané jevy přímo týkají (sběr dat v současnosti probíhá). „Rozhovory jsou vedeny zejména se středoškolsky a vysokoškolsky vzdělanými ženami po mateřské dovolené, které nemají práci. Zajímá nás, které faktory ovlivňují jejich zapojení do místních organizací a zda v tomto procesu existují nějaké bariéry.“ nastínil Kuděla.

Závěry a zhodnocení celého výzkumu bude obsahem závěrečné zprávy. Na jejím základě vznikne také populárně-naučná příručka, která bude obsahovat hlavní návrhy řešení zjištěných problémů v oblasti rovného postavení žen a mužů na moravském venkově. Bude dostupná online na webových stránkách partnerských MAS, www.civipolis.cz, www.sblizenipolitikou.cz a www.unives.eu. Podrobnosti o výsledcích výzkumů se budou moci zastupitelé, starostové i představitelé neziskovek dozvědět na konferenci, která je plánovaná na září tohoto roku.

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

TOPlist
TOPlist