K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
ISSS 2020 „Nové perspektivy“

Tajemníci městských úřadů získávali zkušenosti na Slovensku

Datum: 21. 12. 2016, zdroj: OF 5/2016, rubrika: Ostatní

Patnáct tajemníků městských a obecních úřadů v srpnu 2016 absolvovalo reciproční studijní pobyt a výměnu zkušeností na Slovensku.

Tajemníci městských úřadů získávali zkušenosti na Slovensku
Tajemníci městských úřadů získávali zkušenosti na Slovensku

Již po osmé se v srpnu uskutečnil na pozvání Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR studijní pobyt českých tajemníků. Cílem studijní cesty bylo poznat fungování územní veřejné správy na Slovensku a vzájemně si vyměnit zkušenosti. Měli jsme možnost poznat jak magistrát hlavního města, tak úřady měst menší velikosti (Modra, Svätý Jur, Senec, Šenkvice) a obce Častá.

Získané poznatky při studijní cestě byly přínosem pro obě strany z různých oblastí činnosti samosprávy a přenesené působnosti státní správy.

Na Slovensku je cca 2900 měst a obcí. Ve městech stojí v čele města primátor, v obcích a městských částech starosta. Primátor i starosta jsou na rozdíl od ČR voleni přímo, nezávisle na zastupitelstvu. Primátor (starosta) si sám může jmenovat radu města (obce), její členové nemusí být v zastupitelstvu. Rada města nemá žádné rozhodovací kompetence, je pouze poradním orgánem primátora.

V čele městského (obecního) úřadu stojí přednosta (analog. tajemník v ČR), kterého jmenuje primátor, aniž se ke jmenování vyjadřuje jiný orgán. Přednosta řídí úřad, avšak nemá postavení statutárního zástupce zaměstnavatele, tím je primátor. Specifickými zaměstnanci města jsou hlavní kontrolor a hlavní ekonom, ty volí zastupitelstvo, jsou orgánem samosprávy a v organizační struktuře je řídí primátor.

Pro řízení úřadu a města jsou nejzajímavějšími (a částečně nebo zcela přenositelnými) poznatky:

  • Kancelář prvního kontaktu městského úřadu, systematické zřízené místo na slovenských městských úřadech před několika lety jako hlavní klientské centrum, kde je „odbavena“ většina klientů – podatelna, matrika, evidence obyvatel, formuláře, výpisy z veřejných rejstříků, matrika, konzultace i podání pro většinu agend úřadu, aj. Cílem je poskytnout komplexní služby klientovi a rychle a efektivně reagovat na jeho požadavky. Občan vyřídí většinu svých požadavků právě zde.
  • Zjednodušený a rychlejší systém rozhodování samospráv, rychlejší systém žádání a čerpání prostředků z národních zdrojů i strukturálních fondů EU = rychlejší rozvoj měst, obcí i infrastruktury.

Závěrem je možno konstatovat, že

  • veřejná správa na Slovensku se odlišuje od veřejné správy v Česku (oddělený model státní správy a samosprávy), přesto však lze mnohé aspekty stále porovnávat a odlišnosti využívat jako příklady dobré praxe nebo naopak poznání slepých cest,
  • oboustranně se potvrdila potřeba vzájemné spolupráce zájmových a profesních subjektů, působících v oblasti veřejné správy, a to jak uvnitř obou zemí, tak by měly tyto subjekty spolupracovat mezi ČR a SR,
  • cesta přinesla zajímavé poznatky, které mohou být předány pro další činnost městských a obecních úřadů. Dobrou praxi je možno využít zejména při řízení úřadu i města, dílčí poznatky pak pro jednotlivé odbory.

Ing. Bohumila Budková, tajemnice MÚ Černošice; Ing. Renata Kounovská, MBA, tajemnice MÚ Duchcov

TOPlist
TOPlist