K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
URBIS Smart City Fair 2020

Menu sdružení tajemníků pro letošní rok

Datum: 13. 3. 2017, zdroj: OF 1/2017, rubrika: Ostatní

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR (STMOÚ ČR) připravilo pro své členy, ale i pro ostatní vedoucí úřadů územních samosprávných celků a další zaměstnance měst a obcí pestrou paletu odborných aktivit a akcí. Pro čtenáře vybíráme nejvýznamnější z nich.

Konference ISSS 2017
3. a 4. dubna 2017, Hradec Králové
U příležitosti jubilejního 20. ročníku odborné konference, jíž je Sdružení tajemníků odborným partnerem, je připraveno pravidelné setkání tajemníků městských a obecních úřadů s představiteli ústřední státní správy a dalších institucí nad aktuálními problémy veřejné správy nejen v oblasti elektronizace. Setkání se uskuteční v obvyklém čase v pondělí 3. dubna 2017 odpoledne. V rámci konference bude zasedat i předsednictvo a výkonná rada STMOÚ ČR.
XXXIII. členská schůze a jarní celostátní odborný seminář
21.– 23. května 2017, Valeč u Hrotovic
Celostátní konference vedoucích úřadů měst a obcí, s účastí zástupců ústředních správních orgánů, orgánů samospráv, institucí, svazů a asociací působících ve veřejné správě, zahraničních asociací i podnikatelského sektoru.
Odborná témata: aktuální informace Ministerstva vnitra, evidence přestupků v praxi, novela zákona o shromažďování, zákon o střetu zájmů, workshop aktuálních problémů „Tajemníci tajemníkům“ a další témata.
Studijní pobyt v Lotyšsku
druhý týden v červnu 2017
Tradiční reciproční studijní cesta českých vedoucích úřadů do zajímavé pobaltské země. Každé dva roky má možnost až 15 tajemníků městských a obecních úřadů strávit několik dní na městských i státních úřadech, poznávat veřejnou správu a diskutovat o řízení měst i aktuálních problémech a porovnávat je s veřejnou správou u nás.
Studijní pobyt vedoucích úřadů měst a obcí ze Slovenska
druhý týden v srpnu 2017
Rovněž tradiční reciproční studijní pobyt, tentokrát pro členy Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v Slovenskej republike. Slovenští kolegové tentokrát navštíví jihomoravský region, připraveny pro ně jsou návštěvy úřadů, městy a obcemi zřizovaných organizací, ale i seznámení s kulturními a historickými tradicemi jižní Moravy.
Konference Personalistika, Právo a vzdělávání ve veřejné správě
září 2017, Brno
Sdružení tajemníků je spolupořadatelem odborné konference, kterou již několik let organizuje Klub personalistů, o. p. s. Konference nabízí účastníkům odborné příspěvky více než padesáti předních představitelů veřejné i soukromé sféry a možnost diskutovat s nimi v nejrůznějších oblastech veřejné správy.
XXXIV. členská schůze a podzimní celostátní odborný seminář
5.–7. listopadu 2017, Litomyšl
Celostátní odborný seminář je určený pro vedoucí úřadů územně samosprávných celků, zúčastní se jej i významní hosté a zástupci partnerských organizací z podnikatelského sektoru. Dílčí semináře v rámci akce budou tematicky zaměřeny na novelu zákona o územním plánování a stavebním řádu, obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), zákon o úřednících územních samosprávných celků v případě jeho změny, zákon o sociálním bydlení a další témata.
Krajské vzdělávací akce
Krajská setkání tajemníků úřadů slouží jako velmi oblíbený prostor nejen pro uskutečnění odborných seminářů, ale zejména pro vzájemnou výměnu informací, zkušeností, dobé i „špatné“ praxe.
Pracovněprávní poradenství
Mimo uvedené konkrétní konference, semináře a jiné odborné akce, poskytuje sdružení vedoucím městských a obecních úřadů další služby. I v letošním roce bude pokračovat projekt bezplatného telefonického poradenství ve spolupráci se společností Aliaves & Co., a. s., s níž má sdružení uzavřenu smlouvu o spolupráci.
Pojištění právní ochrany vedoucích úřadů
Již druhým rokem běží projekt pojištění právní ochrany tajemníků městských a obecních úřadů, který připravilo sdružení se specializovanou makléřskou společností a globálně působící pojišťovnou. Speciální pojistný produkt umožňuje tajemníkům uzavřít dobrovolné individuální pojištění, které obsahuje výhodnější podmínky a rozšíření oblasti rizik, na která se lze pojistit a která jsou standardně uvedena ve výlukách pojištění.

Z rozsáhlého portfolia a plánu činnosti sdružení jsem vybral desítku nejvýznamnějších, mohl bych psát i o dalších, průběžných a stejně významných aktivitách, které nás letos čekají. Jménem Sdružení tajemníků chci také poděkovat všem, kteří nám uvnitř i vně sdružení pomohli v naší činnosti v uplynulém roce a popřát všem čtenářům dobrý a úspěšný rok 2017.

Ing. Ivo Bělonohý, jednatel STMOÚ ČR

TOPlist
TOPlist