K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
URBIS Smart City Fair 2020

Struktura uvolněných členů zastupitelstev

Datum: 20. 3. 2017, zdroj: OF 1/2017, rubrika: Ostatní

V loňském roce provedl Svaz měst a obcí ČR dotazníkové šetření především mezi starosty a místostarosty měst a obcí. Záměrem bylo zmapovat vytíženost uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstev prací pro obec a jejich další pracovní perspektivou po ukončení výkonu funkce.

Celkem odpovědělo 2512 respondentů a úplných odpovědí bylo přes 60 procent, jde tedy o vypovídající vzorek u většiny dotazů. Přestože jde jen o část skutečného počtu, lze z výstupů a podkladů respondentů vyvodit zajímavé poznatky o struktuře uvolněných členů zastupitelstev.

Pokud jde o věkovou strukturu respondentů, potvrdilo se víceméně normální rozdělení pravděpodobnosti. Ve věku do 30 let byla 2 % účastníků, od 31 do 40 let odpovídalo 15 %, v rozmezí 41 až 50 let to bylo 29 % – nejvíce uvolněných členů zastupitelstev mezi respondenty bylo ve věku 51 až 60 let (36 %) a „důchodový věk“ 61 až 70 let zastupovalo 17 % odpovídajících účastníků šetření. Nad 70 let se šetření zúčastnilo 17 (cca 1 %) respondentů.

Podle funkce se zúčastnila šetření naprostá většina uvolněných starostů (59 %), neuvolněných starostů bylo 27,5 %, uvolněných místostarostů 13 % a zbytek tvořili další neuvolnění členové zastupitelstva.

Graf 1. Počet respondentů dle vzdělání
Graf 1. Počet respondentů dle vzdělání
Pracovně právní dotazník pro členy zastupitelstva 2016

Počet respondentů dle vzdělání je patrný z uvedeného grafu a ukazuje, že drtivá většina starostů a starostek má středoškolské a vysokoškolské vzdělání.

Zajímavý pohled ukazuje i druhý graf, kde vidíme, jaké je složení starostů a místostarostů podle jejich povolání. Zde je spektrum rozložení poměrně rovnoměrné s tím, že výrazně převyšují technické obory.

Graf 2. Počet respondentů dle povolání
Graf 2. Počet respondentů dle povolání
Pracovně právní dotazník pro členy zastupitelstva 2016

Provedené šetření potvrdilo skutečnost, že uvolnění i neuvolnění starostové a místostarostové věnují práci pro obec více ze svého volného času než jiné kategorie veřejných funkcionářů nebo zaměstnanců obce. Nečerpání dovolené, přecházení nemocí, stres, práce do noci, o víkendech – vše má vliv na zdraví a následně může mít vliv i na chod obce.

Svaz měst a obcí bude proto v rámci projednávání legislativních návrhů prosazovat zlepšení pracovních podmínek členů zastupitelstev obcí, např. v současné době je podán pozměňovací návrh na povinné úrazové pojištění uvolněných členů zastupitelstva obce a návrh na fixaci maximální částky při náhradě škody na 4,5 násobek měsíční odměny jako u zaměstnanců obcí.

TOPlist
TOPlist