K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
URBIS Smart City Fair 2020

Forenzní identifikační značení – moderní prevence kriminality pro obce a města

Datum: 23. 3. 2017, zdroj: OF 1/2017, rubrika: Ostatní

Forenzní identifikační značení je jedním z nejmodernějších, a finančně nenáročných způsobů, jak ochránit majetek před krádeží. Obecně jej lze charakterizovat jako nanášení emulze, prášku, gelu nebo masti na chráněný předmět. Forenzní značení má zejména preventivní charakter. Hlavním cílem je odradit pachatele od spáchání krádeže, znemožnit prodej kradených předmětů a dát označenému předmětu jednoznačnou identitu.

Technologie zpočátku určená pro vojenské účely se po ukončení studené války otevřela civilnímu sektoru a využívá se v řadě odvětví a také ve veřejném sektoru – značení jízdních kol, vybavení kanceláří, městského mobiliáře (např. lavičky, dopravní značky, kanálové vpustě) apod.

Tabulka: Krádeže jízdních kol
Rok Zjištěno Objasněno
1995 21 101 3 556
2000 13 040 2 764
2005 5 956 926
2010 6 535 709
2011 7 395 1 028
2012 7 746 1 090
2013 9 682 1 487
2014 8 796 1 627
2015 7 229 1 679

S rozvojem nových technologií rostou nejen možnosti pachatelů k páchání trestné činnosti, ale také se objevují nové možnosti ochrany před trestnou činností, zejména majetkovou. Prioritou v této oblasti zůstává situační prevence, která využívá nové technologie, pomůcky, přístupy a nástroje v predikci majetkové trestné činnosti a v možnostech navrácení odcizených předmětů okradeným majitelům. V identifikaci těchto nových přístupů a jejich prosazování do realizovaných preventivních opatření může úspěšně pomoci spolupráce s partnery sdruženými v Poradním sboru ministra vnitra pro situační prevenci kriminality.

A jedním z nových produktů je právě možnost forenzního identifikačního značení předmětů včetně registrace v mezinárodním registru.

Forenzní identifikační značení

V České republice se setkáváme s několika výrobci a typy forenzního identifikačního značení. Můžeme zde vidět forenzní značení, které má formu tzv. nástrahového značení, kdy se jedná o použití nezasychajícího gelu nebo masti, které se v případě kontaktu pachatele s takto označeným předmětem přenesou na kůži nebo oděv pachatele, který tak může být jednoduše identifikován. Tento systém značení je zatím využíván zejména soukromými společnostmi k ochraně majetku v různých skladech.

Druhou variantou značení je využití emulzí s mikrotečkou, kdy chráněný předmět po zaschnutí značení získává svou novou identitu právě prostřednictvím mikrotečky se specifickým kódem. U tohoto značení, které je např. využíváno od roku 2013 hromadně ke značení předmětů v rámci projektu Ministerstva vnitra „Forenzní identifikační značení jízdních kol, kompenzačních pomůcek a mobiliáře měst a obcí“ (FIZ), se nyní pro pochopení celého systému na chvíli zastavme. FIZ se skládá z několika komponent.

Především je to UV rozjasňovač. Ten je velice důležitý, neboť roztok značení je po zaschnutí na předmětu (např. jízdním kole) průhledný a pouhým okem neviditelný. Proto je do roztoku přimícháván UV faktor a tím je značení ihned zjistitelné pod UV světlem, kterým jsou vybavovány obecní a městské policie a Policie ČR.

Dále značení obsahuje mikrotečky s unikátním identifikačním kódem. Velikost mikroteček je zpravidla kolem 1 mm, což znamená, že nejsou lidským okem běžně vidět. Identifikace forenzního značení – mikrotečky je pak možná pomocí příslušných mikroskopů, které jsou taktéž ve výbavě policií.

Třetí součástí značení je tzv. syntetická DNA, kdy je FIZ složeno ze čtyř chemických látek napodobujících lidskou DNA. Každé balení značení pak díky této DNA technologii obsahuje svůj specifický syntetický DNA kód, což je výhodné v případě, že by došlo pachatelem k odstranění všech mikroteček. V tomto případě lze značení jednoznačně identifikovat v laboratoři.

Ucelený systém

Forenzní identifikační značení v rámci projektu MV je ucelený systém forenzního značení a registrace označených předmětů do lokálních registrů a Mezinárodního registru REFIZ.

Označená jízdní kola, kompenzační pomůcky a inventář obcí a měst je systematicky značen, opatřen preventivní nálepkou „Značeno DNA“ a pak zaregistrován nejprve do lokálních registrů příslušných obecních či městských policií a poté jsou údaje o označeném předmětu a jeho fotografie přeneseny do Mezinárodního registru REFIZ. Takto ucelený systém pak umožňuje dohledávat odcizený majetek po celé ČR. Pozitivní ohlasy svědčí o úspěšnosti projektu.

Celý projekt funguje velice jednoduše. Občan se dostaví na místo registrace kola s občanským průkazem a s dokladem o nabytí kola. Kolo je označeno, nafoceno; strážníky je provedena registrace do místního registru obecní policie. Tyto údaje se poté přenášejí zabezpečenou cestou do společného registru REFIZ.

Tento systém je pro obce a jejich obecní policie, i pro Policii ČR, velmi výhodný, neboť o každé krádeži označeného jízdního kola se okamžitě dozvědí všechny složky, které s celostátním registrem pracují, a jeho prostřednictvím lze snadněji odcizené jízdní kolo nalézt na území celé ČR. Obdobně lze značení využívat např. na městský mobiliář.

Nápad trestné činnosti v oblasti krádeží jízdních kol zaznamenává ve městech, kde se FIZ realizuje, trvalejší pokles, který je vyšší než v celorepublikovém přehledu.

Ke konci roku 2016 je zaregistrováno přes 10 000 označených jízdních kol a v současnosti je aktivně zapojeno do projektu celkem 27 měst a jejich policie.

Závěrem je třeba říci, že FIZ je v rámci projektu MV pro občany obcí a měst zdarma. Je zafinancováno z dotačního titulu „Program prevence kriminality“ a provádějí ho výhradně strážníci obecních a městských policií. Preventivní projekt FIZ je též součástí vládou schválené „Strategie prevence kriminality na léta 2016 až 2020“, Akčního plánu prevence kriminality na léta 2016 až 2020 a vládní Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR na léta 2013–2020 z pohledu MV ČR.

JUDr. Tomáš Koníček, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, MV ČR

TOPlist
TOPlist