K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
URBIS Smart City Fair 2020

Podpora obcím

(Informace MMR 3/2017 III.)

Datum: 29. 6. 2017, zdroj: OF 3/2017, rubrika: Regiony

Rozvoj cestovního ruchu

Delší zimní sezóna zaznamenala nárůst v návštěvnosti České republiky. Během prvních tří měsíců se podle nejnovějších údajů Českého statistického úřadu zvýšil počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních o 9,3 %.

„Ministerstvo pro místní rozvoj, pod které cestovní ruch spadá, intenzivně pracuje na rozvoji turismu v regionech. Těší mě proto, že se na výsledcích naše snažení projevilo. Ve všech krajích naší republiky se totiž zvýšila návštěvnost ubytovacích zařízení z pohledu počtu přenocování. Největší nárůst byl zaznamenán v Kraji Vysočina a v Libereckém kraji,“ říká ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl v prvním čtvrtletí letošního roku téměř 10 milionu nocí. Domácí klientela strávila v ubytovacích zařízeních o 11,3 % více nocí a zahraniční hosté zvýšili počet svých přenocování o 7,3 %. Nejvíce přenocování (6,8 milionu) bylo uskutečněno v hotelech (bez penzionů), o 8,3 % více než loni. Největší nárůst přenocování vykázaly penziony, kde se počet nocí meziročně zvýšil bezmála o třetinu (o 29,3 %).

Nejvíce zahraničních hostů přicestovalo z Německa. Druhá příčka patřila hostům z Ruské federace. Rusové začali po několika letech útlumu přijíždět ve větším počtu již na konci loňského roku. Za první čtvrtletí se jejich počet zvýšil o 45,3 %. Na vzestupu jsou pak i nadále příjezdy turistů z Koreje a Číny.

Návštěva Ústeckého kraje

Při návštěvě Ústeckého kraje vystoupila na tiskové konferenci ministryně Karla Šlechtová s hejtmanem Oldřichem Bubeníkem
Při návštěvě Ústeckého kraje vystoupila na tiskové konferenci ministryně Karla Šlechtová s hejtmanem Oldřichem Bubeníkem

Ministryně Karla Šlechtová navštívila Ústecký kraj a jednala o jeho dalším rozvoji. Mezi hlavní témata patřil nejen program Restart, ale i projekty kraje v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), přeshraniční spolupráce, podpora demolic vybydlených budov či místní akční skupiny.

„Chválím Ústecký kraj za předložené projekty. Musím také poděkovat za důležitý podnět k zavedení dotací na demolice zchátralých a vybydlených budov, který přišel také právě z Ústeckého kraje a je mezi starosty velmi žádán,“ řekla Karla Šlechtová. Zástupce regionu i starosty obcí a představitele konkrétních místních akčních skupin zajímal i stav novely stavebního zákona či restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, tedy programu Restart. V květnu MMR předloží akční plán, kde budou už konkrétní opatření programu Restart, která by měla napomoci celkové obnově Ústeckého kraje a zaměstnanosti v regionu.

Využití aplikace OBCEPRO

Do aplikace MMR s názvem OBCEPRO, která umožňuje zpracovat, řídit a vyhodnocovat program rozvoje obce, je zaregistrováno již přes tisíc obcí. Starostové na seminářích si nástroj pochvalují.

OBCEPRO

„Touto aplikací pomáháme starostkám a starostům s nelehkým procesem strategického plánování. Nespornou výhodou nástroje je jeho přehlednost a také snadný přístup k socioekonomickým ukazatelům,“ uvedla k aplikaci ministryně Šlechtová. Aplikace umístěná na portálu obcepro.cz umožňuje jednotný postup při tvorbě programu rozvoje obce a jeho hodnocení. Silnou stránkou aplikace je možnost využití dat ČSÚ u konkrétní obce včetně tvorby porovnávacích tabulek a grafů, které mohou poukázat na specifika obce v daném regionu. Pro uživatele bude jistě užitečná také možnost sledovat v čase věcné a finanční plnění plánovaných aktivit rozvoje a tyto výstupy promítnout do údajů o hospodaření obce. Jednotná struktura zpracovaných dokumentů umožní rovněž srovnání dat a záměrů rozvoje jednotlivých obcí. Obsahové průměty lze potom přenést například na půdu regionální stálé konference, která má za cíl mimo jiné slaďovat rozvojové záměry obcí v regionu. Do aplikace OBCEPRO se již přihlásilo 1095 obcí, které získaly přístupové údaje. Celkem je nyní v aplikaci založeno 833 dokumentů programu rozvoje obce v různém stavu rozpracovanosti. Hotových a veřejnosti přístupných je 158 rozvojových programů obcí. MMR podporuje vzájemnou spolupráci obcí. Aplikace byla proto rozšířena o nový modul umožňující zpracování rozvojových dokumentů i pro širší území (mikroregiony, sdružení obcí aj.).

Podpora bydlení

Za první tři měsíce letošního roku bylo vybranými devíti bankami poskytnuto celkem 27 226 úvěrů v celkovém objemu 61,3 mld. Kč (nárůst 20,5 %).

Pro MMR je nejdůležitějším údajem hlavně vývoj hypotečních úvěrů poskytnutých jednotlivým občanům. Celkově bylo za leden až březen 2017 poskytnuto občanům 26 752 hypotečních úvěrů, což je o 4633 více než za leden až březen 2016. Objem se tedy za čtyři čtvrtletí meziročně zvýšil o 11,5 mld. Kč (tj. o 27,4 %). Tyto záznamy obsahují údaje od devíti bank, nikoli za veškerý hypoteční trh v ČR. Statistiku je tedy nutné brát jako informativní.

Vesnice roku 2017

Celkem 212 obcí z celé České republiky se přihlásilo do třiadvacátého ročníku soutěže Vesnice roku. Ministerstvo pro místní rozvoj každoročně poskytuje oceněným obcím až 32 milionů korun na jejich další rozvoj.

„Tato tradiční soutěž každoročně ukazuje jedinečnost a bohatství našeho českého, moravského a slezského venkova. Přeji všem obyvatelům soutěžících obcí hodně štěstí a komisařům spoustu energie a inspirativních zážitků,“ řekla ministryně Karla Šlechtová. Nejpočetnější zastoupení má Pardubický kraj s 27 soutěžícími obcemi. V Moravskoslezském kraji naopak soutěží nejméně obcí, a to 8. Nejmenší soutěžící obcí jsou Kačlehy z Jihočeského kraje, které mají 86 obyvatel. Největším soutěžícím je město Lom z Ústeckého kraje, který má 3770 obyvatel. Měsíc květen a červen je ve znamení hodnocení krajských kol. Celostátní kolo proběhne na začátku měsíce září. Vítěz a nositel titulu „Vesnice roku 2017“ bude vyhlášen 16. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích. Cílem soutěže Vesnice roku je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost programů obnovy jednotlivých vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova, ale také vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci. Přihlášené obce jsou hodnoceny v následujících oblastech: společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry, informační technologie obce a koncepční dokumenty. Vítězem minulého ročníku a nositelem titulu „Vesnice roku 2016“ je valašská obec Kašava ze Zlínského kraje.

Den otevřených dveří

Ministerstvo pro místní rozvoj počátkem května uspořádalo Den otevřených dveří, který navštívilo celkem 919 lidí. Na hosty čekaly nejen komentované prohlídky historické budovy na Staroměstském náměstí, ale i bohatý doprovodný program.

Návštěvníky vítala osobně ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Akce se konala u příležitosti 20 let existence ministerstva. „Velmi mne potěšilo, kolik lidí si dnes udělalo čas a přišlo se podívat a dozvědět se více o činnosti Ministerstva pro místní rozvoj. Všichni návštěvníci, a to i ti zahraniční, si odnesli nejen dobrou náladu, ale i spoustu zážitků z bohatého doprovodného programu, který jsme společně přichystali,“ uvedla ministryně. Návštěvníci, kteří se zúčastnili Dne otevřených dveří, se dozvěděli, na co se Ministerstvo pro místní rozvoj zaměřuje a co je jeho posláním. Také si prohlédli pozoruhodné prostory hlavní budovy, která se nachází v historickém centru Prahy. Prohlídková trasa zahrnovala foyer budovy, velkou zasedací místnost, kancelář a salonek ministryně a také Akademii veřejného investování. Právě zde, v nově zrekonstruovaných prostorách na návštěvníky čekal bohatý program připravený ve spolupráci s obcemi zapojenými do soutěže Vesnice roku. Mimo jiné zde byly ochutnávky českých a moravských krajových specialit či vystoupení tanečních a pěveckých skupin.

Návštěva Ústeckého kraje

Ministryně Karla Šlechtová navštívila Ústecký kraj a jednala o jeho dalším rozvoji. Mezi hlavní témata patřil nejen program Restart, ale i projekty kraje v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), přeshraniční spolupráce, podpora demolic vybydlených budov či místní akční skupiny.

„Chválím Ústecký kraj za předložené projekty. Musím také poděkovat za důležitý podnět k zavedení dotací na demolice zchátralých a vybydlených budov, který přišel také právě z Ústeckého kraje a je mezi starosty velmi žádán,“ řekla Karla Šlechtová. Zástupce regionu i starosty obcí a představitele konkrétních místních akčních skupin zajímal i stav novely stavebního zákona či restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, tedy programu Restart. V květnu MMR předloží akční plán, kde budou už konkrétní opatření programu Restart, která by měla napomoci celkové obnově Ústeckého kraje a zaměstnanosti v regionu.

Seriál Informace MMR 3/2017

  1. Návštěva Číny otvírá nové možnosti, 27. 6. 2017
  2. Využití evropských fondů, 28. 6. 2017
  3. Podpora obcím, 29. 6. 2017 (právě čtete)
TOPlist
TOPlist