K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
ISSS 2020 „Nové perspektivy“

Přívětivý úřad – výsledky průzkumu mezi obcemi

Datum: 4. 7. 2017, zdroj: OF 3/2017, rubrika: Regiony

V souvislosti se soutěží Přívětivý úřad proběhl druhý ročník průzkumu mezi obcemi s rozšířenou působností (obce III. typu). Formou on-line elektronického dotazníku, který sestával z 56 otázek (kritérií), bylo v březnu obesláno 205 obcí a 22 městských částí hlavního města Prahy.

Přívětivý úřad

Elektronický dotazník vyplnilo celkem 165 obcí a městských částí Prahy, celkem tedy 73 % obcí s rozšířenou působností.

Kritéria hodnocení byla oproti loňskému ročníku částečně upravena a zpřesněna. Jak bylo uvedeno, celkem obce odpovídaly na 56 otázek, které mapovaly stanovená kritéria a ty se v podstatě rozdělily do pěti kategorií.

1. Dostupnost úřadu

Sem byla zahrnuta například následující kritéria: počet úředních hodin u jednotlivých agend, zavedení prodloužené úřední doby, možnost on-line objednání, on-line sledování vytížení přepážek, informování o stavu vyřízení požadavků, provozování pojízdného úřadu, stav zázemí úřadu (WC, občerstvení, dětský koutek, přebalovací pult, bezbariérovost, internet) aj.

I přes postup elektronizace a digitalizace veřejné správy je stále zásadním kritériem v dostupnosti úřadu a řešení úředních záležitostí úřední doba úřadu, během které je úřad a jeho zaměstnanci dostupný občanům také bez nutnosti

objednání. Z průzkumu vyplynulo, že nejvíce úřadů, celkem 39 (24 %), má např. pro agendu občanských průkazů otevřeno v rozmezí 30 až 34,9 hodin týdně – viz graf 1.

Graf 1. Dostupnost – počet úředních hodin týdně (agenda občanských průkazů)
Graf 1. Dostupnost – počet úředních hodin týdně (agenda občanských průkazů)

2. Transparentnost úřadu

Do této kategorie jsou zařazena kritéria jako: zveřejňování materiálů ze zastupitelstva města na webových stránkách města (podklady pro zasedání, zápisy, usnesení), aplikace rozklikávacího rozpočtu, zveřejnění oficiální strategie rozvoje města, zveřejnění územního plánu, existence on-line archivů rozpočtů a materiálů ze zasedání města na webových stránkách města atd.

V rámci transparentnosti a otevřenosti úřadu jsou základním bodem materiály a dokumenty, které je možné snadno dohledat na webových stránkách města. Jedná se především o materiály ze zasedání zastupitelstva; ať už se jedná o zveřejnění usnesení (97 %), zápisů (52 %), podkladů ze zasedání (45 %) nebo zápisů z jednání výborů (38 %) – viz graf 2.

Graf 2. Transparentnost – dostupnost archivu materiálů ze zasedání zastupitelstva na webových stránkách
Graf 2. Transparentnost – dostupnost archivu materiálů ze zasedání zastupitelstva na webových stránkách

3. Komunikace úřadu

Zahrnuje kritéria jako například: aktivní komunikaci na webových stránkách města a na sociálních sítích (Facebook, Twitter, Instagram, Google+), vydávání zpravodaje, ročenek, výročních zpráv, existenci aplikací (aplikace úřadu, hlášení závad apod.), systém životních situací, kontakty na úředníky, elektronický odběr novinek z úřadu a radnice a další.

Kompletní seznamy kontaktů na zaměstnance úřadu (e-mail, telefonní číslo, jméno a příjmení úředníka, jeho pozici apod.) zveřejňují již všechny úřady. Ve 48 % úřadů jsou navíc zveřejněna také čísla kanceláří a v 17 % je připojen i indikátor přítomnosti na pracovišti – viz graf 3.

Graf 3. Komunikace – rozsah kontaktů na úředníky
Graf 3. Komunikace – rozsah kontaktů na úředníky

4. Zmapování využívání nástrojů řízení a metod kvality

Zmapování využívání nástrojů řízení (benchmarking, Balanced Scorecard, procesní řízení atd.) a metod kvality (CAF, MA 21, EFQM, ISO normy) ve veřejné správě s dopadem na přívětivý obraz úřadu před občanem. Využití metod kvality je zatím velmi omezené (nejčastější metodou je Agenda 21, kterou využívá 27 % obcí.

5. Další kritéria

Ohodnocení nadstandardních a unikátních služeb nabízených různými úřady nebo ohodnocení vzhledu a funkčnosti webových stránek zúčastněných měst.

TOPlist
TOPlist