K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
URBIS Smart City Fair 2020

UN-Habitat, Navrhni projekt a Novela zákona o pohřebnictví

(Informace MMR 4/2017 I.)

Datum: 2. 10. 2017, zdroj: OF 4/2017, rubrika: Ostatní

Ministryně Šlechtová v New Yorku

Vystoupení ministryně Šlechtové v OSN
Vystoupení ministryně Šlechtové v OSN

V září se konalo dvoudenní zvláštní zasedání části Valného shromáždění OSN, které se zaměřuje na zprávu o fungování Programu OSN pro lidská sídla (UN-Habitat) a na implementaci „Nové agendy pro města“ – dokumentu, schváleného na summitu OSN „Habitat III“ v říjnu 2016.

Jednání řídí předseda Valného shromáždění Peter Thomson. Během prvního dne vystoupí v bloku ministrů jménem České republiky i ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Program UN-Habitat hraje důležitou roli v naplnění „Nové agendy pro města“. Podle ministryně Šlechtové je potřeba spolupráce již existujících programů, příkladem je součinnost se všemi pěti regionálními ekonomickými komisemi OSN. ČR patří do regionu 56 zemí sdružených v Evropské hospodářské komisi OSN. V listopadu tohoto roku se sejdou v Ženevě ministři odpovědní za agendu bydlení a rozvoj měst, aby přijali společnou deklaraci.

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo pro účastníky ze států tohoto regionu mezinárodní konferenci European Urban Forum, která se bude konat 13. října v Praze. Bude zaměřena právě na plnění „Nové agendy pro města“ v evropských podmínkách. Cílem má být pomoc naplňovat roli UN-Habitat obzvláště vzhledem k cílům udržitelného rozvoje měst, včetně snahy o inkluzi v městském rozvoji, omezování neregulovaného rozvoje měst i důraz na životní prostředí.

Navrhni projekt

Opět po roce vypisuje MMR pro středoškolské studenty soutěž „Navrhni projekt“. Cílem soutěže je podnítit zájem studentů o řešení problematických oblastí života ve svém okolí s možností využít prostředky z evropských fondů.

Až pětičlenné týmy mohou přihlásit projekt do 31. ledna 2018 a vyhrát pro celý svůj tým notebooky, kamery či jiné atraktivní ceny. Cena nemine ani učitele, který se se svými studenty do soutěže zapojí.

Soutěž oproti minulému roku doznala změn v pravidlech – studenti již nemusí soutěžit pouze ve dvou až pětičlenných týmech, ale i jako jednotlivci pouze pod vedením svého pedagoga. Další novinkou je prodloužení celé soutěže – studenti díky tomu získají více času na přípravu svých projektů a pedagogové tak mohou lépe začlenit soutěž do výuky.

MMR vydalo k soutěži příručku, která studenty provede celým procesem přípravy žádosti o dotaci, od prvotního návrhu přes stanovení rozpočtu až po analýzu rizik. Ta je spolu s dalšími informacemi k dispozici na stránkách soutěže www.navrhniprojekt.cz. Soutěž probíhá od 1. září 2017 do 19. dubna 2018, přičemž projekt je nutné odevzdat do konce ledna 2018.

Novela zákona o pohřebnictví

Dnem 1. září nabyla účinnosti novela zákona o pohřebnictví i její prováděcí právní předpisy, které vypracovalo MMR. Novela přinesla více práv pro vypravitele pohřbu a nájemce hrobových míst a také větší postihy za nekalé praktiky.

Novela tak odstraňuje nedostatky zákona, který byl přijat před patnácti let. Poprvé v historii právní úpravy pohřebnictví zákon vymezuje přestupky právnickým a podnikajícím fyzickým osobám a mění správní trestání. Fyzická osoba může za jeden přestupek dostat pokutu až 10 tisíc Kč, právnická 500 tisíc Kč. V některých případech bude moci dojít i k odebrání koncese pohřební službě či provozovateli krematoria.

Díky novele pohřebního zákona budou zavedeny státem autorizované zkoušky profesních kvalifikací nutných k získání koncese pro podnikatele v pohřebnictví, jež budou probíhat podle hodnotícího standardu. Dojde také k omezení výstav balzamovaného těla po týdnu od úmrtí bez souhlasu zemřelého, k zákazu pohřbení mimo pohřebiště či krematorium nebo hromadného pohřbení do jam zejména v krizových situacích. Novela reaguje i na případy, kdy rodičky chtějí pohřbít své nedonošené děti a žádají patologie o vydání těla k pohřbení. Nyní bude umožněno každému rodiči, který si to bude přát, aby mu bylo zdravotnické zařízení povinno předat lidské pozůstatky v jakémkoli stádiu vývoje k obřadnímu rozloučení. Striktně je omezena činnost pohřebních služeb v areálech poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb a šíření reklamy na pohřební služby na pozemcích těchto poskytovatelů, včetně oplocení.

Přijatá právní úprava má i pozitivní sociální dopady, neboť stanoví minimální standard pohřbívání, který bude zajištěn obcí pro každého, bez ohledu na výši jeho pozůstalosti a bez ohledu na to, zda má či nemá osoby blízké.

Seriál Informace MMR 4/2017

  1. UN-Habitat, Navrhni projekt a Novela zákona o pohřebnictví, 2. 10. 2017 (právě čtete)
  2. Obnova sportovní infrastruktury, IROP a Podpora pro muzea, 3. 10. 2017
  3. Politika soudržnosti, Podpora cestovního ruchu a Integrované nástroje, 9. 10. 2017
TOPlist
TOPlist