K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
URBIS Smart City Fair 2020

Knihovna roku 2017 a Městská knihovna roku 2017

Datum: 6. 10. 2017, zdroj: SKIP, rubrika: Ostatní

Dne 5. října 2017 předal ministr kultury Daniel Herman ceny Ministerstva kultury ČR „Knihovna roku 2017“.

Knihovna roku 2017 v kategorii „základní knihovna“

Knihovna městyse Křtiny z Jihomoravského kraje

Kontakty: Marie Pařilová, tel. 516 439 109, e-mail knihovna@krtiny.cz

Knihovna poskytuje své služby v rekonstruovaných prostorách. Interiér je funkční, esteticky velmi dobře řešený a nabízí atraktivní a příjemné prostředí všem skupinám obyvatel obce. Po rekonstrukci rychle stoupá počet uživatelů knihovny. Knihovní fond doplňovaný z prostředků obce i výměnnými soubory je základem dobrých služeb, které jsou vykonávány na profesionální úrovni kvalifikovanou knihovnicí. Knihovna zároveň poskytuje odborné knihovnické služby několika menším místním knihovnám. Zcela mimořádná je spolupráce s četnými spolky v obci (mateřské centrum, skauti, klub seniorů, …), která přivádí do knihovny nové uživatele. Vynikající je spolupráce s vedením obce a knihovnami v regionu a kraji.

Zvláštní ocenění a diplom v kategorii „základní knihovna“

Městská knihovna Zruč nad Sázavou ze Středočeského kraje

Kontakty: Mgr. Jiřina Bělinová a Milena Lhotková, tel. 327 531 410, e-mail: knihovna@mesto-zruc.cz

Knihovna je umístěna v rekonstruovaném spolkovém domě. Její interiér je mimořádně prostorný, funkční a esteticky kvalitně řešený, s výborným orientačním systémem v knihovně i fondu. Poskytuje vynikající knihovnické a informační služby všem skupinám obyvatel, výjimečné jsou zejména služby poskytované studentům středních škol (tzv. Záchranné maturitní lano), ale též žákům základní školy, praktické školy i dětem z dětského domova. Obdivuhodná a ojedinělá je systematická spolupráce a propojení knihovny se všemi partnery v obci (spolky, organizace, školy, …) včetně jejího vedení, s cílem vzdělávání obyvatel a budování města jako místa pro dobrý život.

Obecní knihovna Velká Hleďsebe z Karlovarského kraje

Kontakty: Petr Kreuz, tel. 354 602 528, e-mail: Knihovna.VelkaHledsebe@seznam.cz

Knihovna je umístěna v rekonstruovaných prostorách obecního úřadu. Disponuje prostorným a velmi pěkným, moderně vybaveným interiérem, který doplňuje posezení pro uživatele v pergole před knihovnou. Knihovna se stala postupně skutečným komunitním centrem, živým srdcem obce, kde se setkávají všechny generace a skupiny obyvatel. Mimořádná je intenzita a kvalita práce knihovny se seniory a také s dobrovolníky v čele se starostkou obce. Obdivuhodná je šíře a rozmanitost pořádaných aktivit i spolupráce s řadou partnerů v obci.

Hlavní cena v kategorii „informační počin“

Krajská vědecká knihovna v Liberci

Kontakty: ředitelka Mgr. Blanka Konvalinková, tel. 602 499 982, e-mail konvalinkova@kvkli.cz

Cena byla udělena za dlouholetou úspěšnou realizaci projektu Děti čtou nevidomým dětem podporujícího čtenářství u dětí základních škol a jejich výchovu k solidaritě. Projekt se věnuje vydávání zvukových knih na CD nosičích, určených pro slabozraké, nevidomé a jinak tělesně handicapované děti, především paraplegiky, pro děti, pro které je čtení nedostupné. Prostřednictvím zvukových knih se seznamují se současnou literaturou pro děti v podání jejich vrstevníků. Zvukové knihy nahrávají děti ze základních a středních škol spolu s profesionálními herci. Dalším efektem projektu je i podpora čtenářství u dětí základních škol a výchova k solidaritě s handicapovanými. Zvukové knihy nahrané na CD nosičích (250 ks) jsou bezplatně poskytnuty všem speciálním školám pro nevidomé a zrakově postižené děti po celé České republice, Knihovně a tiskárně K. E. Macana a všem zvukovým knihovnám v ČR, Sdružení organizace nevidomých a slabozrakých v Liberci, dalším organizacím pro slabozraké a nevidomé spoluobčany a organizacím, které se věnují handicapovaným dětem a o nahrávku projeví zájem – např. nemocničním oddělením, občanským sdružením, speciálním školám. Doposud bylo nahráno 16 titulů zvukových knih.

Zvláštní ocenění a diplom

Městská knihovna Sedlčany

Kontakty: ředitelka Blanka Tauberová, tel. 725 810 330, e-mail tauberova@knihovna-se.cz

Cena udělena za výjimečnou formu spolupráce knihovny a školy rozvíjející čtenářskou gramotnost a akcentující význam knihoven ve vzdělávacím procesu. Projekt Čtenářské kluby ve školních družinách, vedený knihovnicemi, byl realizován v rámci Šablon pro MŠ a ZŠ (výzva: Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – MŠMT). Cílem projektu je rozvoj čtenářských strategií a čtení s porozuměním, pochopení významu týmové práce, podpora kreativního myšlení v souvislosti s knižními příběhy i v souvislosti s vlastní tvorbou.

Městská knihovna roku 2017

Městskou knihovnou roku 2018 se stala Městská knihovna Slavičín. Vyhrála tak soutěž o nejlepší městskou knihovnu roku, kterou již po osmé vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). Záštitu nad akcí převzal Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR). Soutěž má za cíl ocenit nejlepší české knihovny, které provozují či zřizují města a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb. Do soutěže se přihlásilo 44 městských knihoven.

Vítěz soutěže získává od SKIP částku 20 000 Kč, Svaz měst a obcí ČR věnuje vítězné knihovně knihobudku. Předávání cen se účastní místopředseda Svazu měst a obcí ČR Ing. Vlastimil Picek. O akci říká: „Svaz měst a obcí soutěž Městská knihovna roku a knihovny jako takové dlouhodobě podporuje. Bývají totiž kulturním a společenským centrem života daného místa. Lidé se v nich scházejí nejen kvůli knížkám, ale i kvůli jedinečným akcím a atmosféře, která inspiruje a motivuje nejen ke čtení. Často i k lepším vztahům, pozitivnějšímu náhledu na život a společnost jako takovou.“

Soutěž cenami podpořily firmy ALBI Česká republika a.s., CEIBA, Nakladatelský dům GRADA, MINDOK s.r.o., Naše rodina, nakladatelství JaS.

Soutěž měla dvě kola. V prvním se knihovny hodnotily metodou benchmarkingu. Celkem bylo porovnáváno 21 výkonových indikátorů, například počet nových přírůstků knihovního fondu, plocha knihovny pro veřejnost, počet registrovaných uživatelů, počet stanic připojených k internetu. Hodnotilo se šest velikostních kategorií měst podle počtu obyvatel. V nich první místa získaly:

Kategorie Město Kraj
Města do 3000 obyvatel Jevišovice Jihomoravský kraj
Města 3001 až 5000 obyvatel Pohořelice Jihomoravský kraj
Města 5001 až 10 000 obyvatel Slavičín Zlínský kraj
Města 10 001 až 20 000 obyvatel Louny Ústecký kraj
Města 20 001 až 40 000 obyvatel Uherské Hradiště Zlínský kraj
Města nad 40 000 obyvatel Jihlava Kraj Vysočina

Tyto knihovny ve druhém kole navštívila a hodnotila odborná komise. Na místě posuzovala především společenské a komunitní působení knihovny pro obyvatele města a úroveň prostředí knihovny, dále exteriér, interiér, technické vybavení, sociální zázemí apod.

Městská knihovna Slavičín

Kontakt: vedoucí Mgr. Gabriela Klabačková, tel. 577 341 481, e-mail: knihovna@mesto-slavicin.cz

Knihovna působí ve vile, která byla v roce 2011 rekonstruována pro potřeby knihovny z Regionálního operačního programu. Prostředí knihovny zaujme nezaměnitelnou atmosférou, která vychází z propojení moderního prostředí s historickými interiérovými prvky. Knihovna nabízí příjemné posezení pro studium i oddech pro děti i dospělé. Od prvních dnů fungování v nových prostorách je knihovna navíc základnou pro více než 11 místních spolků, např. Klub důchodců, Diaklub, divadelní spolek SemTamFór, sdružení handicapovaných dětí, místní organizace ČSOP, Sdružení slavičínských výtvarníků, Mateřské centrum, Myslivecké sdružení Jamné, Spolek včelařů a další. Knihovna vytváří pro spolky zázemí a při pořádání různých akcí s nimi úzce spolupracuje a zpestřuje jak jejich náplň, tak i činnost knihovny.

Pravidelně se zde pořádají besedy a zábavné akce pro žáky a studenty místních škol, kurzy práce s internetem, zvykoslovné besedy, literární kavárny, výtvarné dílny, výstavy uměleckých děl, autorská čtení známých osobností české literární scény. Jedná se o komunitní knihovnu v tom nejlepším slova smyslu.

Statistické ukazatele za rok 2016
  • Počet obyvatel: 6535
  • Knihovní fond: 40 362 knihovních jednotek
  • Výpůjčky: 78 485
  • Čtenáři: 1691
  • Návštěvníci: 37 126

Pravidla a celkové výsledky soutěže

TOPlist
TOPlist