K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Předseda ÚOHS potvrdil rozhodnutí o protisoutěžních loterijních vyhláškách města Bíliny, snížil však sankci

Datum: 23. 11. 2017, zdroj: ÚOHS, rubrika: Ostatní

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil svým pravomocným rozhodnutím prvoinstanční výrok o tom, že se město Bílina vydáním obecně závazných vyhlášek regulujících provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her (dále jen „loterie“) dopustilo porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže (dále jen „ZOHS“).

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Předseda ÚOHS však přistoupil ke snížení uložené pokuty z původních 275 000 Kč na konečných 245 000 Kč.

Úřad v prvostupňovém rozhodnutí z prosince 2016 konstatoval, že město Bílina porušilo § 19a ZOHS, kterým se orgánům veřejné správy zakazuje, aby svým jednáním při výkonu veřejné moci bez ospravedlnitelných důvodů zvýhodňovali určité soutěžitele. Město Bílina přitom od 10. 7. 2013 až do vydání rozhodnutí Úřadu v roce 2016 ve svých obecně závazných vyhláškách o regulaci provozování loterií povolovalo na svém území provozování loterií pouze na 4 konkrétních adresních místech. Výběr těchto adresních míst přitom nebyl proveden na základě objektivních a nediskriminačních kritérií, čímž město Bílina narušilo bez ospravedlnitelných důvodů hospodářskou soutěž na předmětném trhu. Postupem města tak došlo ke zvýhodnění soutěžitelů, kteří mohli na povolených adresních místech nadále provozovat loterie a provozovny k účelu provozování loterií.

Předseda Úřadu zamítl řadu námitek účastníka řízení, které se týkaly například údajného narušení autonomie samosprávy obce či toho, že k porušení § 19a ZOHS vůbec nedošlo. Předseda Úřadu však zohlednil, že se jednalo o první sankční řízení Úřadu ve věci porušení § 19a ZOHS a pokutu z tohoto důvodu snížil na konečných 245 000 Kč.

TOPlist
TOPlist