K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
URBIS Smart City Fair 2020

48. Den malých obcí

Datum: 8. 12. 2017, zdroj: OF 5/2017, rubrika: Regiony

V Praze a v Prostějově se konaly již 48. Dny malých obcí. Více než dvacetiletá tradice těchto setkání se setkává stále s velkým zájmem starostů venkovských obcí z českých i moravských krajů. Bylo tomu tak i tentokrát, jak je patrné z fotografií obou nabitých sálů.

Vyhlášení soutěže Zlatý erb na DMO v Prostějově
Vyhlášení soutěže Zlatý erb na DMO v Prostějově – zleva Tomáš Renčín, předseda organizujícího spolku Český zavináč, Jitka Hajžmanová, koordinátorka soutěže, David Koppitz, pověřený řízením sekce regionálního rozvoje MMR, které převzalo záštitu nad soutěží spolu se SMO ČR, zastoupený Dagmar Novosadovou, členkou předsednictva a se SMS ČR, které zastupoval místopředseda Radim Sršeň

Vedle zásadních vystoupení jednotlivých ministerstev došlo tentokrát na Dnech malých obcí také k vyhlášení 20. ročníku soutěže Zlatý erb, která porovnává a oceňuje nejlepší webové stránky obcí a měst, hodnotí Smart City a elektronické služby a zvláštní cenu za nejlepší turistickou prezentaci uděluje ministryně pro místní rozvoj. Soutěž vyvrcholí na konferenci ISSS v Hradci Králové 9. a 10 dubna 2018 vyhlášením nejlepších účastníků. Do soutěže je možné se přihlásit prostřednictvím webových stránek www.zlatyerb.cz

Hlavní náplň programu tvořily informační bloky jednotlivých ministerstev. Ministerstvo pro místní rozvoj prezentovalo jednak podpůrné národní programu zaměřené na regionální rozvoj, bytovou politiku, cestovní ruch, územní plánování a zdůraznilo aktuální přístupy v rámci přípravy Strategie regionálního rozvoje ČR. Dále byly podrobně představeny možnosti projektů obcí v Integrovaném regionálním operačním programu. Ministerstvo zemědělství dokumentovalo všechny možnosti podpory obcí v Programu rozvoje venkova, uvedlo příklady spolupráce s místními akčními skupinami a seznámilo s národními dotačními programy pro venkov (podpora údržby a obnovy kulturních a venkovských prvků i infrastruktury vodovodů a kanalizací).

48. Den malých obcí v Prostějově
48. Den malých obcí v Prostějově

Ministerstvo životního prostředí a SFŽP se zaměřilo na podporu projektů na zlepšování životního prostředí v rámci prioritních os příslušného operačního programu (čistota vod, hospodaření s odpady, energetické úspory) a uvedlo všechny probíhající i připravované výzvy v rámci národního programu Životní prostředí. Ministerstvo financí se zabývalo hospodařením obcí v roce 2017, které je hodnoceno pozitivně a nastínilo předpokládaný vývoj pro rok 2018 včetně možností případných úprav rozpočtového určení daní. Ministerstvo vnitra informovalo o aktuálních změnách legislativy a podrobně byly vysvětleny všechny změny v odměňování členů zastupitelstev obcí, které budou v účinnosti od 1. ledna 2018.

48. Den malých obcí v Praze
48. Den malých obcí v Praze

V rámci programu byly diskutovány připravované kroky obcí k zabezpečení funkce pověřence pro ochranu osobních údajů podle evropského nařízení GDPR. Starostové kritizovali nesmyslnost zákona o střetu zájmů v podmínkách malých obcí.

Poděkování patří generálnímu partnerovi podzimních Dnů malých obcí, kterým byla Česká spořitelna, a. s.

TOPlist
TOPlist