K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Sdružení tajemníků v plné práci

Datum: 11. 12. 2017, zdroj: OF 5/2017, rubrika: Ostatní

Ve dnech 5.–7. listopadu 2017 se v Litomyšli uskutečnila XXXIV. členská schůze a podzimní celostátní odborný seminář STMOÚ ČR. Svoji osobní záštitu semináři udělili hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a starosta Litomyšle Radomil Kašpar. Téměř 170 vedoucích městských a obecních úřadů a dalších více než 100 účastníků se setkalo v moderně upravených prostorách areálu litomyšlského zámku.

Nosnými tématy odborného programu se staly zejména legislativní novinky:

  • aktuální legislativa v gesci Ministerstva vnitra, se kterou seznámili vedoucí kanceláře náměstka ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy a vedoucí tří odborů této sekce
  • novela zákona o územním plánování a stavebním řádu, lektory byli náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Marcela Pavlová a Vladimír Voldřich
  • novela zákona o střetu zájmů v praxi (Jiří Kapras, MSp)
  • zákon o zadávání veřejných zakázek po roce praxe (Vlastimil Fidler, MMR)
  • problematika obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR)
Členská schůze a podzimní seminář STMOÚ ČR v Litomyšli
Členská schůze a podzimní seminář STMOÚ ČR v Litomyšli

Do programu seminářů se podařilo zapracovat i velmi oblíbené workshopy a diskusní semináře – problematika městských architektů, dále pak seznámení a nácvik pozitivního vedení týmů a posledním, nejobsazenějším byla živá panelová diskuse ke zkušenostem z přípravy měst a obcí na zavedení evropského nařízení GDPR.

Velké poděkování patří městu Litomyšl a jeho úřadu v čele s tajemníkem Bohuslavem Pulgretem za naprosto vzornou pohostinnost a vytvořené podmínky pro uskutečnění celé akce.

Nový místopředseda STMOÚ ČR

Na členské schůzi sdružení tajemníků v Litomyšli ohlásil dosavadní 2. místopředseda STMOÚ ČR Theodor Sojka, bývalý tajemník Magistrátu města Chomutov, svůj odchod na zasloužený odpočinek. Mezi přítomnými členy sdružení tedy proběhla volba jeho nástupce, kterým se po tajném hlasování stal Radim Rouče, tajemník Městského úřadu Český Krumlov. Pro úplnost dodejme, že předsedou sdružení nadále zůstává Jaromír Zajíček (MM Děčín), 1. místopředsedou Vladimír Vyplelík (MěÚ Hranice), výkonnou radu pak dotvářejí ještě Bohumila Budková (MěÚ Černošice) a Jan Holický (ÚMČ Praha 6). Theodoru Sojkovi za jeho dlouholetou práci pro sdružení velmi děkujeme a Radimu Roučemu gratulujeme ke zvolení a přejeme hodně elánu v nové funkci.

Zahraniční aktivity

V červnu letošního roku absolvovalo jedenáct tajemnic a tajemníků tradiční studijní pobyt v pobaltském Lotyšsku. Mezi STMOÚ ČR a lotyšskou asociací výkonných ředitelů měst (LPIA) existuje již téměř 20 let spolupráce ve formě vzájemného sdílení zkušeností, porovnávání legislativy a společného postupu v evropských strukturách. Čeští vedoucí úřadů navštívili města Jekabpils, Rezekne, Ludza, Preili a Daugavpils. Součástí programu byly návštěvy úřadů těchto municipalit, odborné diskuse s vedoucími úřadů, představiteli samosprávy, ale i návštěvy obcemi zřizovaných organizací, kulturních či přírodních památek. Lotyšská města a obce jsou pyšná na svou úspěšnost využívání dotací z EU. Pro nás jsou nejzajímavějšími a částečně přenositelnými poznatky využívání možností strukturálních fondů, kdy jsou výzvy uzpůsobeny potřebám jednotlivých měst a obcí. Jednoduchý a rychlejší systém žádání a čerpání prostředků = rychlejší rozvoj měst, obcí i infrastruktury.

Zástupci STMOÚ ČR se zúčastní i každoročního výročního sněmu LPIA, který se bude konat na počátku prosince v Bausce v jižní části Lotyšska.

Obdobnou a díky společné minulosti i jazykové příbuznosti i těsnější spolupráci udržuje STMOÚ ČR i s národní Asociací přednostů úřadů místní samosprávy na Slovensku (APÚMS SR). Ve dnech 9. až 13. srpna 2017 uspořádalo naše sdružení ve spolupráci s Jihomoravským krajem, Magistrátem města Brna a dalšími hostitelskými městy reciproční studijní pobyt pro slovenské přednosty v ČR. Po úvodním kulatém stole ke Smart City absolvovali účastníci krátkou prohlídku Brna, na krajském úřadě je přijali člen rady kraje Miroslav Kubásek a ředitel krajského úřadu Roman Heinz. Vedoucí úřadů dále navštívili městské či obecní úřady ve Slavkově u Brna, Blansku, Křtinách, Bílovicích nad Svitavou, Mikulově a Hustopečích. Témat odborných diskusí bylo široké spektrum – od diskuse o územní veřejné správě, financování měst a obcí či agend přenesené působnosti státní správy, přes plánování rozvoje měst, zkušenosti v oblasti GDPR, až po čerpání dotací, cestovní ruch, památkovou ochranu či podnikání v podmínkách měst a obcí. Čeští i slovenští vedoucí úřadů se shodli na nutnosti vzájemné výměny zkušeností a poznatků, kdy se obě strany mohou vzájemně velmi obohatit o to nejlepší, co se v obou zemích v územní samosprávě daří.

Slovenská APÚMS SR si v letošním roce připomíná výročí 25 let od svého založení, zástupci STMOÚ ČR nemohli samozřejmě chybět ani mezi gratulanty na výročním sněmu této asociace, který se uskutečnil 18.–20. října 2017 v Podbanském v západních Tatrách.

ICMA Europe startuje

Sdružení tajemníků je od roku 2013 členem-partnerem celosvětové asociace komunálních managerů the International City/County Management Association (ICMA). Již dvakrát hostilo v Praze setkání členů ICMA, například v loňském roce významný 3. Mezinárodní regionální summit. Zástupci STMOÚ ČR se pravidelně zúčastňují výročních kongresů – naposledy to bylo ve dnech 20.–25. října 2017 v texaském San Antoniu. Na této 103. výroční konferenci ICMA byla mj. slavnostně spuštěna činnost evropské dceřiné asociace ICMA Europe a jmenován její první předseda, Peter Ágh ze Slovenska. Tento akt tak završil několikaleté přípravy, na které se podílelo i české sdružení. Od ICMA Europe si slibujeme větší zapojení, aktivitu a vážnost asociace komunálních manažerů v evropském prostoru.

Ing. Ivo Bělonohý, jednatel STMOÚ ČR

TOPlist
TOPlist