Obce by měly připravovat solární projekty

24. 6. 2022 OF 2–3/2022 Dotace

Státní fond životního prostředí (SFŽP) představil první dvě výzvy pro střešní instalace solárních elektráren pro obce. Z Modernizačního fondu obce získají celkem 7,5 miliard korun.

Konečné podmínky dvou výzev pro malé a větší obce se nyní připravují. Zveřejněny by měly být ve druhém kvartále roku 2022. Malým obcím fond zaplatí až tři čtvrtiny projektu

Podle současných plánů bude první výzva určená pro obce do 3000 obyvatel. Bude v ní možné čerpat finance pouze na FVE umístěné na veřejných budovách. Dotace pro tyto projekty bude činit až 75 %.

Druhá výzva cílí na větší obce s více než 3000 obyvateli. Lze přihlašovat projekty umístěné na veřejných budovách, na veřejných budovách využívaných pro komerční účely – například na bytové domy – a do 20 % výkonu i na zcela komerčních budovách. Předmětem podpory je i akumulace elektrické energie.

Během doby udržitelnosti projektu FVE musí být jeho majitelem obec. Dobrá zpráva je, že do budoucna je ve hře také vznik energetických společenství se zapojením těchto obecních solárních výroben. Podmínky výzev však zatím nejsou definitivně schválené a mohou se změnit.

První rok Modernizačního fondu ukázal, že je třeba, aby byly dotační programy pro žadatele co nejlépe předvídatelné, a aby podmínky neobsahovaly zbytečně omezující podmínky.

Frank Bold Expertní skupina Frank Bold
Frank Bold je expertní skupina sdružující mezinárodní tým více než sto odborníků s pobočkami v Praze, Brně Ostravě, Bruselu a Krakově. Právní expertízy propojuje s poradenstvím v oblasti zelených financí, energetiky, veřejného zájmu a službami v public relations.

„Je dobře, že obce budou moci již letos žádat o podporu fotovoltaiky z Modernizačního fondu. Tyto projekty se mohou stát základem decentralizované a komunitní energetiky, která obyvatelům ČR nabídne větší nezávislost na fosilních palivech a energetickou soběstačnost,“ uvedla Anna Michalčáková, analytička Frank Bold.

První informace zveřejněné SFŽP ale vzbuzují také otazníky. Velké obce by měly podle stávajícího plánu žádat pouze o podporu tzv. sdružených projektů, tedy projektů s více než jedním předávacím místem. Příprava složitějších projektů ale může být náročná a v prvním roce Modernizačního fondu se ukázala jako překážka pro účast řady subjektů ve výzvách RES+. Program RES+ je jedním z programů Modernizačního fondu, který je zaměřen na podporu nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie.

„Výzvy navíc počítají s tím, že obec musí sama spotřebovat minimálně 80 % elektřiny z nového zdroje. To je podle nás nepřiměřeně omezující, ostatně v NZÚ se od podmínky samospotřeby ve výši 70 % upustilo i u bytových domů. Pokud se počítá s tím, že v budoucnu vznikne kolem obecního projektu energetická komunita, nedává toto omezení smysl,“ doplnila Michalčáková.

Expertní skupina Frank Bold