Pomůžeme obcím s demolicí zchátralých budov částkou 120 milionů korun

16. 2. 2023 MMR ČR Dotace

Podpora demolic zchátralých budov v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality. Na to se zaměřuje nově vyhlášená výzva Ministerstva pro místní rozvoj, která pomůže obcím i krajům částkou 120 milionů korun.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

„Zchátralé budovy mají negativní dopad na životy lidí. Hyzdí okolí, ohrožují životy a mohou přispět ke vzniku sociálně vyloučených lokalit. Proto nová výzva přispívá na jejich demolici, díky které mohou obce i kraje využít dané území ke svému dalšímu rozvoji,“ říká místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Cílem výzvy je podpořit demolice budov dříve využívaných k bydlení, ubytování či rekreaci v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality a připravit tak dané území, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít a zamezit tím vzniku oblastí se sociální segregací. Výzva se člení na dva dotační tituly. První se zaměřuje na lokality na území Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje, druhá pak na zbytek území České republiky.

Ve výzvě je k dispozici 120 milionů korun. Dotace bude poskytnuta až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů. Maximální výše dotace se stanoví na základě velikosti žadatele. Obec do 3000 obyvatel může obdržet až 70 % způsobilých nákladů, obec od 3001 do 10 000 obyvatel 60 %, obce nad 10 001 obyvatel 50 %, stejně tak kraje.

Žadatelé mohou v rámci výzvy podávat více žádostí. Součet požadovaných dotací může být maximálně 10 milionů, dolní limit dotace při podání žádosti činí 300 tisíc korun. Žádosti, které je možné založit a vyplnit v internetové aplikaci DIS ZAD, mohou obce a kraje posílat do 21. března 2023 do 12.00. Na MMR se žádosti o dotace podávají prostřednictvím datové schránky.