Digitalizace usnadňuje cestování

25. 5. 2023 Obec a finance Veřejná správa online

Maximálně usnadnit a zlepšit kvalitu cestování díky digitalizaci. To jeden z cílů, kterým se zabývá nejen Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism. Co a proč dělá, zaznělo na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS) v Hradci Králové. Moderní informační a komunikační technologie hrají klíčovou roli u portálů jako je Kudy z nudy či Visit Czechia, projektů e-Turista či GDS, ale také v souvislosti s prezentací Česka na fotografiích či ve videu.

Digitalizace cestovního ruchu prospěje všem, nejde přitom pouze o jednosměrné shromažďování digitálních dat. S pomocí moderních informačních a komunikačních technologií může každý například zveřejňovat informace o akcích a nabídkách pro turisty na portálu Kudy z nudy (KzN). Funguje to i obráceně, informace z Kudy z nudy lze při splnění stanovených podmínek přebírat prostřednictvím veřejného aplikačního programového rozhraní (API) na další weby.

„Smart City a eTurismus“ byl blok přednášek na konferenci ISSS věnovaný cestovnímu ruchu
„Smart City a eTurismus“ byl blok přednášek na konferenci ISSS věnovaný cestovnímu ruchu

Moderní služby

„Protože se data poskytovaná přes API Kudy z nudy dají třídit podle vybraných parametrů včetně GPS, jde o skvělý nástroj třeba pro města a obce. Z KzN si mohou přebírat a zobrazovat na svém webu pouze obsah, který se jich týká, například akce a aktivity, které se konají u nich nebo v jejich okolí,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Jan Herget a dodává: „V současné době data z portálu Kudy z nudy přebírá s pomocí API cca 30 subjektů, například dopravní portál OneTicket, T-Mobile a další. Aby se počet uživatelů API zvýšil, stránky byly dostupné i ve chvíli, kdy na ně přistupuje velké množství uživatelů, rychle se načítaly a celá infrastruktura byla stabilnější, portál Kudy z nudy nedávno přešel do prostředí Microsoft Azure. Vše se odehrálo v rámci centrálního nákupu prostřednictvím Ministerstva vnitra. Tento způsob zadávání má za cíl uspořit finance ze státního rozpočtu a mít přitom k dispozici nové a vzájemně kompatibilní technologie napříč státem.“

S platformou Azure souvisí další moderní služby, které CzechTourism plánuje do budoucna. Tak, aby informace o cestovním ruchu ještě víc zpřístupnil a zatraktivnil. Mimo jiné jde o převod textu na řeč s možností namluvení známými hlasy, kognitivní vyhledávání s prvky umělé inteligence, AI chatbota aj.

„V CzechTourismu klademe důraz na rozvoj obou klíčových portálů, tedy dříve zmiňovaného Kudy z nudy a také pro zahraniční turisty určeného portálu Visit Czechia. Zaslouží si to nejen kvůli rekordnímu využívání širokou veřejností. Během letní turistické sezóny na Kudy z nudy zaznamenáváme často víc než 100 tisíc návštěv za den, roční návštěvnost se pohybuje v řádech desítek miliónů,“ říká vedoucí oddělení obsahu a rozvoje webových portálů České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Petr Moc a dodává: „Abychom poskytli turistům maximální informační servis, snažíme se kromě námi editovaných dat přebírat kvalitní datové feedy od externích specializovaných subjektů. Uzavíráme datové aliance, což umožňuje na naše portály přebírat například informace o počasí, sněhové zpravodajství, záběry z webkamer a jiná pro turisty užitečná data. V jednání je spolupráce s poskytovatelem dat o běžkařských trasách, chceme zobrazovat vybraná data Klubu českých turistů, Asociace hotelů a restaurací aj. Velkým tématem je bezbariérovost, zde komunikujeme s Kontem Bariéry, různými asociacemi aj.“

Pomoc obcím a městům

CzechTourism také položil klíčový základ zásadního projektu e-Turista, který má snížit administrativní zátěž podnikatelům, přinést data o turistech a usnadnit výběr místních poplatků. Financován bude z Národního plánu obnovy, přičemž funkční systém s napojením na ubytovatele by měl být hotový do konce roku 2025. Koordinaci a realizaci projektu zajišťuje Ministerstvo pro místní rozvoj, CzechTourism poskytuje součinnost při přípravě projektu.

„Projekt e-Turista se má stát efektivním nástrojem měst a obcí pro výběr místních poplatků. Díky němu by samosprávy měly mít přístup do on-line systému a přehled o ubytovaných hostech v anonymizované podobě v reálném čase. A to tak, že ubytovatelé budou hosty registrovat prostřednictvím jednoho centrálního místa, kdy digitální kniha návštěv a navazující programy zjednoduší výpočet a následně i odvod místních poplatků,“ říká vedoucí Institutu turismu agentury CzechTourism Petr Janeček a dodává: „Díky tomu i národní instituce budou mít k dispozici data o turistech v reálném čase a budou tak moct rychleji řešit problémy v destinacích, jako je například overturismus.“

„V současné době podnikatelé v cestovním ruchu nevidí, kolik se vybere a kam směřují příjmy z místních poplatků v obci, kde podnikají. Současně mnoho obcí místní poplatky kvůli administrativní zátěži vůbec nevybírá. Jedním z cílů projektu e-Turista je poskytnout obcím jednoduchý nástroj pro jejich výběr,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Jan Herget a dodává: „Přál bych si, aby projekt e-Turista pomohl městům zbohatnout z cestovního ruchu a také, aby obce část takto získaných financí věnovaly zpět na podporu místních podnikatelů.“

Ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Jan Herget vystoupil na konferenci ISSS s příspěvkem na téma Digitální transformace cestovního ruchu
Ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Jan Herget vystoupil na konferenci ISSS s příspěvkem na téma Digitální transformace cestovního ruchu

Efektivní cestovní ruch

Veřejnost rovněž může – při splnění licenčních podmínek – díky moderním informačním a komunikačním technologiím používat Digital Media Library CzechTourismu dostupnou na internetu. Obsahuje fotografie, videa aj. týkající se turismu v celém Česku. Přístup je možný po registraci, v mediatéce jsou v současné době k dispozici tisíce audiovizuálních záznamů, které lze jednoduše najít s pomocí klíčových slov.

„O místech, která stojí za návštěvu, nestačí jen psát, lidé je chtějí vidět, a to nejen na fotografiích. Proto jsme mimo jiné spustili novou Digital Media Library, tak abychom informace o cestovním ruchu a krásách Česka šířili nejen my v CzechTourismu, ale pomáhali s tím i ostatním. Ať už se jedná o destinační agentury, média, samosprávu nebo soukromé subjekty,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Jan Herget a uzavírá: „Digital Media Library je jedním z digitálních projektů, který jsme realizovali v souladu se strategickým cílem Efektivní CzechTourism. Klíčové přitom je, a to u veškeré digitalizace státu, propojování datových zdrojů, získávání zdrojů nových a aktivní práce s existujícími daty. Co se týče cestovního ruchu, zúročujeme ji například v analýzách a průzkumech, které pravidelně publikujeme na www.tourdata.cz. A také ve statistikách návštěvnosti turistických portálů, které provozujeme a které patří mezi nejnavštěvovanější v Česku, ne-li v Evropě.“

Štěpánka Filipová