Vážení čtenáři,

je začátek února a s ním do vašich mailových schránek přichází pravidelný Přehled Deníku veřejné správy, kde naleznete souhrn nejzásadnějších a nejzajímavějších zpráv za uplynulý měsíc – tedy leden 2023.

Starostové a starostky, či další zájemci se už mohou registrovat na 57. Den malých obcí, který bude v úterý 28. března v Olomouci a o týden později 4. dubna v Praze. Program bude zaměřený na financování obecních projektů.

Přípravy programu konference ISSS 2023 , která proběhne v pondělí 15. a v úterý 16. května v královéhradeckém kongresovém centru Aldis, jsou také v plném proudu. Účast přislíbil i premiér Petr Fiala.

 

Věříme, že vám aktuální číslo přinese užitečné informace.

 

Adam Folta

Deník veřejné správy

 
 
 
 
 
 

Jubilejní 25. ročník Zlatého erbu se zaměří na open data

V roce 2023 proběhne jubilejní 25. ročník tradiční soutěže Zlatý erb, který bude zaměřený na open data. Novinkou bude také to, že proběhne hodnocení všech obcí s rozšířenou působností (ORP), které se do soutěže nebudou muset přihlašovat a jejich webové stránky budou hodnocené automaticky. Organizátorem soutěže je jako v posledních ročnících spolek Český zavináč, spolupořádá ji společnost Triada, záštity udělili Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí ČR a jako zástupce Královéhradeckého kraje hejtman Martin Červíček.

Více

Výdaje na místní správu

V následujícím textu se podíváme na to, jak výdaje na místní správu zatěžují rozpočet obcí, a to v porovnání podle jejich velikosti a podle krajů. Náklady na místní správu zde prezentujeme jako souhrnné výdaje za období let 2017 až 2021, což je poslední rok, za který jsou údaje k dispozici.

Francie plná spolupracujících obcí

Pokud nepředpokládáme úplnou změnu politického systému, je slučování českých obcí nereálné. Alternativou, v podstatě jedinou, tak zůstává řádně připravená, vysvětlená, monitorovaná a dostatečně podporovaná meziobecní spolupráce. A netřeba vymýšlet nové postupy, Francie nabízí inspiraci i slepé cesty. Země totiž v různých vlnách řeší rozdrobení samosprávy již více než sto let.

 
 

PŘEHLED LEDEN 2023

Přehled Deníku veřejné správy (DVS) pro vás každý měsíc vybírá nejzajímavější aktuality ze státní správy a samosprávy, které nesmíte přehlédnout.

DVS vám už od června roku 1998 přináší každý pracovní den zpravodajství, informace a odborné články z oblasti ekonomiky, regionů, bydlení a veřejné správy. S DVS zůstanete v obraze a nic vám neunikne!

Celé zpravodajství

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách v roce 2022

Projekt Efektivní správa obcí pro zastupitele vydal i letos příručku, která slouží jako průvodce v úřadu zastupitele a to nejen pro ty, kteří jsou ve své funkci poprvé. Příručka se věnuje i všem legislativním novinkách a změnám, které za uplynulé funkční období nastaly.

57. DMO se zaměří na financování obecních projektů

Další ročník Dnů malých obcí (57. DMO) se bude konat v termínech 28. 3. 2023 na Výstavišti Flora Olomouc a 4. 4. 2023 v O2 Universu v Praze, shodně od 9 hodin. Mezi taháky pro starosty a starostky bude patřit především problematika financování obecních projektů z národních či evropských zdrojů.

Dotčené orgány v procesu územního plánování

Ke dni 1. 1. 2023 byla aktualizována internetová příručka „Dotčené orgány v procesu územního plánování“.

Koncepce pro boj se suchem: Česká republika má dobrou prevenci, opatření vedou k omezení následků sucha a nedostatku vody

S plněním Koncepce ochrany před následky sucha pro území ČR, kterou připravila Mezirezortní komise VODA-SUCHO, se seznámila vláda. Dokument vyhodnocuje pokrok v oblasti strategických cílů, které resorty zemědělství a životního prostředí, ale i průmyslu a obchodu, místního rozvoje a vnitra, postupně naplňovaly ve 41 konkrétních úkolech v období 2017–2022. Komise, která pracuje již osm let, rovněž připravovala průběžné „Poziční zprávy“ o plnění opatření v jednotlivých letech.

Správní právo – budeme byrokraticky slučovat obce?

V počtu samostatných obcí, jsme spolu s Francouzi pomyslnými evropskými šampiony. Jestli opravdu něčeho máme hodně na počet obyvatel, tak je to počet obcí, ale i starostů a zastupitelů. Národní ekonomická rada vlády (NERV) aktuálně navrhuje kvůli veřejnosprávním finančním úsporám snížit zmíněný počet obcí. Navrhuje se především sloučením malých obcí pod tisíc obyvatel s většími.

Nové výzvy zlepší bezbariérovost měst a obcí, připraveno máme 15 milionů korun

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dvě nové výzvy pro rok 2023, které se zaměřují na zajištění bezbariérovosti v domech s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů. Pomohou také s distribucí euroklíčů a osazením eurozámků.

Pochybení ve veřejných zakázkách s rizikem stanovení finanční opravy

Jedním z častých pochybení, se kterým se běžně setkáváme při kontrole výběrových a zadávacích řízení, je nesprávné dělení zakázek. Zadavatel může rozdělit (veřejnou) zakázku na části a tyto části zadávat v jednom anebo ve více zadávacích, resp. výběrových řízeních, nesmí však rozdělit předmět (veřejné) zakázky tak, aby tím došlo k umělému snížení předpokládané hodnoty pod stanovené finanční limity a tudíž k obcházení závazných pravidel pro zadávání.

Fotovoltaické elektrárny z pohledu stavebního zákona

Vzhledem k nově přijímaným požadavkům na energetickou účinnost staveb a hodnocení jejich energetické náročnosti, požadavkům na zvyšování míry zastoupení obnovitelných zdrojů při výrobě energie, a v současné době také k extrémním cenám za energie, jsme se rozhodli sepsat několik krátkých článků, zabývajících se realizací fotovoltaických elektráren („FVE“).

Program 29823 – Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanského vybavení

Informace k výzvě č. 1 k podávání žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2023. Termín předložení žádosti o dotaci: 3. března 2023.

SMS ČR požaduje zjednodušení finančních kontrol ve veřejné správě

Opakované kontroly stejných činností, rozdílný výklad právních předpisů jednotlivých kontrolních orgánů, lpění na dodržování formálních pravidel bez ohledu na jejich smysl a účel. To jsou jen některé z problémů, které trápí obce při kontrolní činnosti státu.

Vedle novely energetického zákona by měla být připravena také novela zákona o obcích

Revoluční novela energetického zákona, označovaná také jako „LEX OZE 2“, má umožnit sdílení elektřiny prostřednictvím tzv. energetických komunit a momentálně je ve fázi připomínkování. Přinese možnost sdílet elektřinu v rámci sdružených subjektů, jejichž členy by kromě fyzických osob mohly být například malé podniky, územní samosprávné celky nebo právnické osoby jimi zřízené či ovládané.

KALENDÁŘ AKCÍ

For Pasiv 2023

9.–11. 2. 2023

Právní konference 2023

15.–17. 2. 2023

Urbatech 2023

30. 3.–1. 4. 2023

57. Den malých obcí

28. 3. a 4. 4. 2023

ISSS 2023

15.–16. 5. 2023

Komunální veletrh 2023

17.–19. 5. 2023

Triada, spol. s r. o.

Tato zpráva je obchodním sdělením společnosti Triada, spol. s r. o., IČ 43871020, se sídlem U Svobodárny 1110/12, Praha 9, zapsané v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 5091. Nepřejete-li si nadále tato obchodní sdělení dostávat, můžete odmítnout jejich další zasílání na adrese prehled@dvs.cz .

Naše společnost dodržuje všechny zásady ochrany vašich osobních údajů a jsme připraveni umožnit vám související výkon vašich práv. Veškeré informace o nakládání s vašimi osobními údaji v souvislosti s aktivitami naší společnosti, vymezení účelů zpracování a uvedení možností, jak svá práva uplatnit.