Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy


číslo 2 ročník 1997

1. Opatření MF ČR k předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů

2. Realizace zůstatkové hodnoty členského podílu u SBD v případě odúmrti

3. Zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel rozpočtových organizací, okresních úřadů a obcí

4. Zdaňování příjmů plynoucích poplatníkům z darování

5. Prostředky poskytované z rozpočtu obce do obchodního jmění společnosti s ručením omezením

6. Bezúplatný převod investičního majetku mezi příspěvkovou a rozpočtovou organizací

Zpět na zprávy MF