Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy


číslo 1 ročník 2000

1. Metodický návod k řešení problematiky uplatnění rozpočtového provizoria v hospodaření obcí na počátku roku 2000

2. Účtování operací spojených s prodejem akcií a převodem hlasovacích práv k akciím

3. Vztah mezi rozpočtem a hospodářskou činností

4. Majetek v trvalém užívání tělovýchovné jednoty

5. Pravidla pro poskytování státního příspěvku na ochranu obyvatel před ozářením z radonu a dalších přírodních radionuklidů

6. Dočasné užívání národního majetku v právu hospodaření Ministerstva vnitra okresními úřady a obcemi

7. Nedobytné pohledávky za cizinci

8. Zálohová zařízení obce

9. Příjmy obcí z úhrad za geologické práce

10. Likvidace nadací a nadačních fondů

Zpět na Zprávy MF