Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy


číslo 2 ročník 2000

1. Smluvní pokuta, úrok z prodlení - povinnost státní příspěvkové organizace vymáhat tyto nároky

2. Závodní stravování

3. Doprava dětí do ústavu sociální péče pro mládež

4. Metodikla financování místních rozpočtů pro rok 2000

5. Účtování příspěvků na částečnou úhradu neinvestičních nákladů za pobyt dětí v mateřských školách a školních družinách

6. Zálohové organizace ve školství a kontrola hospodaření školy

7.  Financování aktivit bezpečnosti silničního provozu okresními úřady

8. Rozpis dotace na školství

9. Poplatek za sběr, svoz, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu

Zpět na Zprávy MF