Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy


Číslo 3 ročník 2000

1. Sdružování obcí - společné stanovisko Ministerstva financí a Ministerstva vnitra

2. Příspěvky na stravování starostů obcí

3. sdělení k aplikaci zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích

4. Termínované vklady

5. Novela zákona o odpadech

6. Účtování o zrušení příspěvkové organizace a založení společnosti s ručením omezeným , účtování daně z příjmů

7. Provozování tombol

8. Úhrada nákladů na výuku plavání na základních školách

9. Účtování platby v hotovosti v cizí měně

10. Stanovisko k § 52 vyhlášky č. 205/1991 Sb.

11. Likvidace nadací a nadačních fondů

 

Zpět na Zprávy MF