Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy


Aktuální vydání :
číslo 4 ročník 2000

1. Výklad ustanovení §53 a § 70 zákona č.218/200 Sb.

2. Vyúčtování provozu výherních hracích přístrojů (VHP) a výpočet části výtežku pro veřejně prospěšné účely

3. Instrukce Ministerstva financí, kterou se upravuje postup okresních úřadů a obcí při financování voleb do zastupitelstev krajů a Parlamentu ČR

4. Stanovisko k otázce majetkových práv příspěvkové organizace dle zákona č. 250/200 Sb.

5. Působnost zákona č. 218/200 Sb. a zákona č. 250/200 Sb. ve vztahu k příspěvkové organizaci obce

6. Náhrady za užívaní nemovitostí

7.Odmítnutí převzetí nalezené věci

8. Změna rozpočtové organizace na příspěvkovou organizaci k 1.1.2001

9. Stanovisko k ustanovení § 47 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 205/1991Sb.

10. Hrazení nákladů okresním úřadem - stráže a památné stromy

11. Kumulovaná výhra - JACKPOT

12. Dávky státní socíální podpory a výběr pokut v roce 2001

13. Důsledky nové právní úpravy hospodaření územních samsprávných celků na sociální péči o pracovníky obcí a budoucích krajů

14. Dotazy k zákonu č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Zpět na Zprávy MF