Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy


Číslo 1, ročník 2001

1. Metodika financování obcí pro rok 2001  

2. Informativní sdělení k právní úpravě účinné od 1. ledna 2001

3. Postavení dosavadních rozpočtových organizací

4. Změny v poskytování údajů z katastru nemovitostí

5. Financování bezpečnosti silničního provozu okresními úřady v roce 2001

6. Hospodaření rozpočtových organizací zřízených městem podle zákona č. 576/1990 Sb.

7. Členství příspěvkové organizace v bytovém družstvu

8. Lhůta pro zápis příspěvkových organizací územních samosprávných celků do obchodního rejstříku

9. Dotace ze státního rozpočtu na společensky účelná pracovní místa zřizovaná příspěvkovou organizací obce

10. Závodní stravování u obcí a krajů

11. Schvalování rozpočtových opatření obce

12. Převod majteku mezi dobrovolnými svazky obcí a obchodní společností

13. Zřizování organizačních složek podle zák. č. 250/2000 Sb.

14. Podnikatelská činnost dobrovolných svazků obcí

15. Osvědčování výherních hracích přístrojů (VHP)

16. Zřízení domova důchodců jako společnosti s ručením omezeným a možnost poskytnutí dotace ze státního rozpočtu

17. Pojištění za škodu při výkonu povolání

18. Dotazy k zákonu č. 219/2000 Sb.

19. Prodej movitého majetku

Zpět na Zprávy MF