Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy


Číslo 2, ročník 2001

1. Druhové třídění daňových příjmů obcí

2. Hrazení nákladů vzniklých obecnímu úřadu při přijetí nalezené věci podle § 13 odst. 2 zákona č. 102/1992 Sb.

3. Možnost poskytování sociálních půjček okresními úřady po 1. 1. 2001

4. Označování zadavatele veřejné zakázky v případě organizační složky státu

5. Zápisy příspěvkových organizací zřízených obcí nebo krajem do obchodního rejstříku

6. Stanovisko k pojmu ”schválený rozpočet” v územně členěném statutárním městě

7. Vracení prostředků za nesprávně vyplacené dávky zpět do rozpočtů okresních úřadů

8. Správní poplatky při vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů

9. Ubytovací služby

10. Výkon funkce zakladatele akciové společnosti a výkon akcionářských práv jménem státu podle § 28 odst. 2 zákona č. 219/2001 Sb.

11. Kontrolní činnost u okresních úřadů

12. Aplikace § 7 zákona č. 219/2000 Sb. v podmínkách Kanceláře Senátu

13. Úhrady členských příspěvků České lékařské komoře za lékaře – zaměstnance

14. Odpisy příspěvkových organizací územních samosprávných celků

15. Zřizování organizačních složek a příspěvkových organizací okresním úřadem

16. Výdaje na pohoštění

Zpět na Zprávy MF