Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy


Aktuální vydání :
číslo 3 ročník 2001

Zdravotní pojištění pracovníků OkÚ vyslaných na pracovní cestu do zahraničí

Stanovisko k ustanovení § 205d, odst. 1 zákoníku práce

Sdružování organizací zrízených obcí

Pojištení majetku v zápujcce príspevkové organizace a stravování duchodcu

Hospodářská činnost ve státních príspevkových organizacích

Zřizování organizačních složek a příspěvkových organizací okresním úřadem

Účtování výdaju okresních úřadu v souvislosti s realizací zákona c. 359/1999 Sb., o sociálne právní ochrane dětí

Pohledávky státu a úroky z prodlení dle zákona c. 219/2000 Sb.

Postavení úradu práce z hlediska zákona c. 219/2000 Sb.

Dotazy k aplikaci zákona c. 219/2000 Sb.

Penežitá plnení a náhrady

Vystupování pred soudem v prípade státního podniku v likvidaci

Zpět na Zprávy MF