Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy


Aktuální vydání :
číslo 4 ročník 2001

1. Zápis příspěvkových organizací do obchodního rejstříku

2. Výnos pokut uložených krajem podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

3. Výklad ustanovení § 22 odst. 2 vyhlášky Ministerstva financí č. 62/2001 Sb.

4. Poskytování drobných dárků ve vztahu k ustanovení § 49 zákona č. 218/2000 Sb.

5. Sdělení k použití některých ustanovení Opatření o rozpočtové skladbě

6. Náležitosti žádostí o schválení podle § 12 odst. 2, § 22 odst. 3 a § 32 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

7. Převod finančních prostředků z rozpočtu obce na organizační složku státu

8. Prodeje státních pozemků z hlediska zákona č. 219/2001 Sb.

9. Členství v Asociaci ústavů sociální péče ČR

10. Uplatňování cestovních náhrad u krajů

11. Oprávnění Správy nemovitostí města, s.p. v likvidaci, při nakládání s majetkem státu

12. Účtování společnosti s ručením omezeným o majetku města, který městu spravuje na základě mandátní smlouve

13. Zdaňování nepeněžních darů z prostředků FKSP

14. Jmenování vedoucího organizační složky obce dle zákona č. 250/2000 Sb. ve vztahu k zákonu č. 564/1990 Sb.

15. Možnosti použití prostředků rezervního fondu příspěvkové organizace

16. Příspěvek na úpravu zevnějšku

Zpět na Zprávy MF