Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy


Aktuální vydání :
číslo 1 ročník 2002

1. Účtování dotací, které obce dostávají podle “Závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2001 a způsobu kontroly jejich využití”

2. Použití dotačních neinvestičních prostředků na investice

3. Účtování dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury

4. Druhové třídění daňových příjmů krajů

5. Druhové třídění daňových příjmů obcí

6. Účetní odepisování dlouhodobého majetku

7. Dotaz na náhradu škody

8. Vrácení úroků z vložené jistoty

9. Prodej kolkových známek okresními úřady

10. Rozklad zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

11. Stanovisko k § 205d odst.1 zákoníku práce

12. Odepisování silnic a mostů ve vlastnictví kraje

13. Povinnost organizačních složek státu hradit poplatky podle zákona č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích

14. Informace o majetku státu dle původních jednotlivých subjektů, který byl příslušnými usneseními vlády ČR zařazen do privatizace ve smyslu zákona č. 92/1991 Sb.

15. Rozpočtové zatřídění nových místních poplatků

Zpět na Zprávy MF