Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy


Aktuální vydání :
číslo 2 ročník 2002

1. Výklad některých ustanovení zákona č. 450/2001 Sb.

2. Směrnice Ministerstva financí, kterou se upravuje postup obcí, krajů a okresních ...

3. Vymezení práv a závazků příspěvkovým organizacím

4. Dopady novelizace zákona č. 219/2000 Sb., provedené zákonem č. 501/2001 Sb.

5. Úhrada nákladů za pohřbení obcím

6. Změny zřizovacích listin státních příspěvkových organizací prováděné jejich zřizovatelem

7. Sloučení příspěvkové organizace

8. Členství státní příspěvkové organizace v Asociaci zdravotnických zařízení

9. Výklad k vyhlášce Ministerstva financí č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování ...

10. Osvědčování výherních hracích automatů

11. Úroky z prodlení

12. Vyúčtování provozu výherních hracích přístrojů (VHP)

13. Metodika financování pro rok 2002

Zpět na Zprávy MF