Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy


Aktuální vydání :
číslo 3 ročník 2002

1. Úhrada členských příspěvků nemocnic do Asociace českých a moravských nemocnic a do Asociace nemocnic České republiky (Asociace)

2. Vysvětlení pojmu ceny nájemného za zemědělské pozemky.

3. Neinvestiční výdaje na školství

4. Možnost výplaty mimořádných odměn civilní službě

5. Stanovisko k požadavku bytového podniku města, s. p. v likvidaci na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

6. Pohledávky z titulu přeplatků na dávkách státní sociální podpory

7. Závěrečný účet obce a kraje

Zpět na Zprávy MF