Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy


Aktuální vydání :
číslo 4 ročník 2002

1. Účtování o přijatých dotacích u příspěvkové organizace

2. Informace samostatného oddělení státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi

3. Povodňové konto

4. Sdělení obcím s rozšířenou působností

5. Upřesnění informace ve věci finančního příspěvku určeného na úhradu nákladů spojených se zabezpečením přípravy pro výkon státní správy pro obce s rozšířenou působností

6. Opakování dobrovolných dražeb věcí z majetku státu z hlediska schvalování  podle § 22 a § 44 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb.

7. Oprávnění Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v případech dědictví

8. Postup nakládání s prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb při  ukončení činnosti okresních úřadů

9. Účtování o majetku převedeném z majetku státu do majetku kraje

10. Zatřídění dávek sociální péče

Zpět na Zprávy MF