Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy


Aktuální vydání :
číslo 1 ročník 2003

1. Stanovisko Ministerstva financí k problematice vlastnictví majetku příspěvkových organizací zřízených obcí a krajem

2. Účtování příjmů a výdajů na základě veřejnoprávní smlouvy

3. Vracení nesprávně vyplacených dávek sociální péče

4. Jednorázová náhrada podle nařízení vlády č. 165/1997 Sb.

5. Výklad ustanovení § 60a zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

6. Výklad zákona č. 250/2000 Sb.

7. Sdělení k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2002 u okresních úřadů, organizačních složek státu a příspěvkových organizací jimi zřizovaných

8. Vyúčtování provozu výherních hracích přístrojů (VHP) a výpočet části výtěžku

9. Stanovisko k výkladu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 202/2002 Sb. (dále jen „ZMS“)

10. Metodika financování obcí pro rok 2003

11. Postup účtování o finančních prostředcích obdržených na delší časové období než jeden kalendářní rok

Zpět na Zprávy MF