Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy


Aktuální vydání:
číslo 2 ročník 2003

1. Finanční prostředky uvolňované ze státního rozpočtu příspěvkovým organizacím zřízeným obcemi a kraji v oblasti školství

2. Financování sociálních činností

3. Nevyčerpané finanční prostředky na odstranění následků povodní v srpnu 2002

4. Úhrada nákladů na závodní stravování u obcí a krajů

5. Postup úhrady výdajů vynaložených obcemi s rozšířenou působností na poštovné v souvislosti s výplatou dávek státní sociální podpory v roce 2003

6. Škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy

7. Změna výkazu o čerpání výdajů na dávky státní sociální podpory

8. Úhrada nákladů na závodní stravování u příspěvkových organizací obcí a krajů

Zpět na Zprávy MF