Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy


Aktuální vydání :
číslo 3 ročník 2003

1. Postup účtování o dotacích uvolňovaných obcím z rozpočtu kraje

2. Účetní postupy při přechodu účetních jednotek státu na účetní jednotky územních samosprávných celků

3. Náhrady mzdy nebo příjmu občanům vykonávajícím civilní službu

4. Odpovědi na dotazy z oblasti hospodaření města

5. Rozpočtové určení výnosu pokut ukládaných obcemi

6. Porušení rozpočtové kázně u škol a školských zařízení

7. Příjmový účet státního rozpočtu pro pokuty v řízení správním - kraje

8. Příjmový účet státního rozpočtu pro pokuty v řízení správním – obce s rozšířenou působností

9. Příspěvek obcím za ukládání radioaktivního odpadu

10. Vracení nesprávně vyplacených dávek sociální péče – doplnění

11. Likvidace nepoužitelných léčiv

12. Změna účelu využití domova-penzionu pro důchodce

13. Výplaty a vracení dávek státní sociální podpory

14. Metodický postup – dotace na radon

15. Směrnice Ministerstva financí, kterou se upravuje postup obcí a krajů při úhradě výdajů spojených s prováděním referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii

Zpět na Zprávy MF