Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy


Aktuální vydání :
číslo 4 ročník 2003

1. Ověřování zvláštní odborné způsobilosti

2. Dotazy k financování ústavu sociální péče

3. Daň z příjmů u krajů

4. Postup krajského úřadu při zasílání dotací obcím a kulturní fond v ústavech sociální péče

5. Porušení rozpočtové kázně při nakládání s finančními prostředky přidělovanými krajem podle ustanovení § 8 zákona č. 564/1990 Sb.

6. Ověřování platnosti výpisů osvědčení o provozuschopnosti výherních hracích přístrojů (VHP)

7. Dávky sociální péče

8. Dávky sociální péče - upřesnění

9. Vymáhání pokut

10. Metodický postup - TBC

Zpět na Zprávy MF