Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy


Aktuální vydání :
číslo 5 ročník 2003

1. Zdanění příspěvku na činnost příspěvkové organizace

2. Neodebraná zavazadla z úschoven a ukládacích skříněk Českých drah, a.s.

3. Finanční kontrola u dotací obcím, které procházejí rozpočtem kraje

4. Používání účelových znaků

5. Postup účtování při upuštění od vymáhání pohledávky dle ustanovení § 35 odst. 3 zákona č. 219/2003 Sb.

6. Vlastnictví majetku příspěvkových organizací a jeho účtování

7. Dotazy k provozování výherních hracích přístrojů (VHP)

8. Sdělení Ministerstva vnitra

Zpět na Zprávy MF