Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy


Aktuální vydání :
číslo 1 ročník 2004

1. Kulturní fond obyvatel ústavů sociální péče

2. Účetnictví územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, státních fondů a organizačních složek státu v účetním období 2004

3. Závodní stravování

4. Odpis a prominutí pohledávky příspěvkové organizace zřízené krajem

5. Stanovisko Ministerstva financí – převody pozemků státu

6. Rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení u příspěvkových organizací.

7. Metodika financování obcí pro rok 2004

Zpět na Zprávy MF